A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Spis spraw » Wydział Planowania Przestrz. Gosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska » Sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami': 11
1  PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA W UŻYCZENIE NA OKRES DO TRZECH LAT NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ
2014-04-17 1013 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
2  SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
2014-03-27 0756 Czytano:701 razy » Przeczytaj artykuł
3  SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
2014-03-26 1516 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
4  ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
2013-12-11 1444 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
5  NABYCIE GRUNTÓW W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA POSIADANEJ NIERUCHOMOŚCI
2013-11-20 1210 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
6   OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU
2013-06-14 1004 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
7   OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ GRUNTOWĄ POLEGAJĄCĄ NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU
2013-06-14 0953 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
8  PRZESUNIĘCIE TERMINU PŁATNOŚCI BIEŻĄCEJ OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
2013-05-15 1459 Czytano:818 razy » Przeczytaj artykuł
9  UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
2013-05-15 1454 Czytano:1026 razy » Przeczytaj artykuł
10  AKTUALIZACJA Z URZĘDU LUB NA WNIOSEK OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
2013-05-15 1211 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
11  PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI
2013-05-14 1418 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
Sprawy z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki
Sprawy z zakresu ochrony środowiska
Sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA W UŻYCZENIE NA OKRES DO TRZECH LAT NA WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ
» SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
» SPRZEDAŻ KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
» ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
» NABYCIE GRUNTÓW W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA POPRAWĘ WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA POSIADANEJ NIERUCHOMOŚCI
» OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ PRZESYŁU
» OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH SŁUŻEBNOŚCIĄ GRUNTOWĄ POLEGAJĄCĄ NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU
» PRZESUNIĘCIE TERMINU PŁATNOŚCI BIEŻĄCEJ OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
» UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
» AKTUALIZACJA Z URZĘDU LUB NA WNIOSEK OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna