A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Spis spraw » Wydział Spraw Obywatelskich (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Spraw Obywatelskich': 34
1  Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z ewidencji
2009-10-09 0831 Czytano:3918 razy » Przeczytaj artykuł
2  WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU OSOBOWEGO TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ.
2007-10-18 1430 Czytano:1404 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wydawanie duplikatów decyzji z ewidencji działalności gospodarczej wydanych do końca 2011 roku.
2007-10-04 1219 Czytano:1966 razy » Przeczytaj artykuł
4  Przeprowadzanie negocjacji w sprawie stawek czynszu 1m2 dzierżawy lokalu użytkowego
2003-07-04 1002 Czytano:1676 razy » Przeczytaj artykuł
5  Prowadzenie eksmisji na podstawie wyroku sądu
2003-07-04 0951 Czytano:1744 razy » Przeczytaj artykuł
6  Działalność Komisji Mieszkaniowej
2003-07-04 0939 Czytano:2639 razy » Przeczytaj artykuł
7  Wydawanie zezwoleń na podnajem lokalu osobom trzecim
2003-07-04 0921 Czytano:1626 razy » Przeczytaj artykuł
8  Wydawanie skierowań do przedłużenia umowy najmu lokali socjalnych
2003-07-03 1510 Czytano:1544 razy » Przeczytaj artykuł
9  Najem lokali drogą adaptacji lub przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych oraz drogą kapitalnego remontu lokalu zdewastowanego.
2003-07-03 1502 Czytano:1755 razy » Przeczytaj artykuł
10  Regulowanie stosunku najmu lokalu po opuszczeniu go przez głównego lokatora
2003-07-03 1454 Czytano:2004 razy » Przeczytaj artykuł
11  Regulowanie stosunku najmu lokalu po śmierci jego głównego najemcy
2003-07-03 1447 Czytano:1709 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zamiany lokali na lokal inny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2003-07-03 1438 Czytano:1522 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zamiany dobrowolne lokali
2003-07-03 1432 Czytano:1617 razy » Przeczytaj artykuł
14  Sporządzanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali komunalnych.
2003-07-03 1416 Czytano:1567 razy » Przeczytaj artykuł
15  Sporządzanie wykazów skierowań do zawarcia umowy najmu lokali komunalnych.
2003-07-03 1407 Czytano:1504 razy » Przeczytaj artykuł
16  Przyjmowanie wniosków o najem lokalu zamiennego.
2003-07-03 1355 Czytano:1695 razy » Przeczytaj artykuł
17  Przyjmowanie wniosków o najem lokalu socjalnego z zasobów komunalnych
2003-07-03 1348 Czytano:8318 razy » Przeczytaj artykuł
18  Przyjmowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony
2003-07-03 1330 Czytano:2818 razy » Przeczytaj artykuł
19  WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
2003-06-27 1438 Czytano:27603 razy » Przeczytaj artykuł
20  WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW Dotyczy osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie nie zameldowanych.
2003-06-27 1420 Czytano:1824 razy » Przeczytaj artykuł
21  UDZIELANIE INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH
2003-06-27 1414 Czytano:2478 razy » Przeczytaj artykuł
22  WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI OSOBOM PRYWATNYM
2003-06-27 1353 Czytano:1905 razy » Przeczytaj artykuł
23  PODANIE O WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ (Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna bądź prawna mająca interes prawny do wymeldowania osoby, która ostatecznie i dobrowolnie opuściła lokal, jednakże nie dokonała wymeldowania).
2003-06-27 1344 Czytano:2228 razy » Przeczytaj artykuł
24  PODANIE O ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ (dotyczy osób zamieszkujących w danym lokalu za zgodą właściciela lub najemcy lokalu bez wymaganego zameldowania)
2003-06-27 1338 Czytano:1666 razy » Przeczytaj artykuł
25  WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
2003-06-27 1330 Czytano:1440 razy » Przeczytaj artykuł
26  WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
2003-06-27 1304 Czytano:1667 razy » Przeczytaj artykuł
27  WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
2003-06-27 1255 Czytano:1544 razy » Przeczytaj artykuł
28  WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO
2003-06-27 1240 Czytano:2556 razy » Przeczytaj artykuł
29  ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY PONAD 2 MIESIĄCE
2003-06-27 1230 Czytano:1586 razy » Przeczytaj artykuł
30  ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 2 MIESIĄCE
2003-06-27 1217 Czytano:1965 razy » Przeczytaj artykuł
31  ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY DO 2 MIESIĘCY
2003-06-27 1208 Czytano:1522 razy » Przeczytaj artykuł
32  ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 2 M-CY
2003-06-27 1123 Czytano:1580 razy » Przeczytaj artykuł
33  ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
2003-06-27 1048 Czytano:3606 razy » Przeczytaj artykuł
34  ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY
2003-06-27 0931 Czytano:1609 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkat. Archiwalne:
OGŁOSZENIA
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, odwieszenie, oraz wykreślenie działalności gospodarczej z ewidencji
» WYDAWANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU OSOBOWEGO TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ.
» Wydawanie duplikatów decyzji z ewidencji działalności gospodarczej wydanych do końca 2011 roku.
» Przeprowadzanie negocjacji w sprawie stawek czynszu 1m2 dzierżawy lokalu użytkowego
» Prowadzenie eksmisji na podstawie wyroku sądu
» Działalność Komisji Mieszkaniowej
» Wydawanie zezwoleń na podnajem lokalu osobom trzecim
» Wydawanie skierowań do przedłużenia umowy najmu lokali socjalnych
» Najem lokali drogą adaptacji lub przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych oraz drogą kapitalnego remontu lokalu zdewastowanego.
» Regulowanie stosunku najmu lokalu po opuszczeniu go przez głównego lokatora
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna