A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Spis spraw » Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg': 19
1  Decyzja o czasowym odebraniu ziwerząt
2014-05-14 1457 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2013-12-13 1125 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zezwolenia na przewóz drogowy osób regularny/specjalny
2013-11-25 1133 Czytano:876 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zlecenie zabiegu weterynaryjnego
2013-11-21 1140 Czytano:644 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013-11-21 1123 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
2013-05-06 1512 Czytano:1005 razy » Przeczytaj artykuł
7  Umowa na korzystanie z przystanków miejskiej komunikacji autobusowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
2013-04-15 1043 Czytano:1142 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
2012-03-08 1504 Czytano:1066 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zgoda na wynajem pod reklamy słupków z nazwami ulic oraz drogowskazami do obiektów komunikacyjnych lub użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
2012-03-06 1051 Czytano:1224 razy » Przeczytaj artykuł
10  Rejestracja psów i wydawanie znaczków
2008-04-01 0941 Czytano:1763 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.
2006-01-12 0826 Czytano:2016 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uzyskanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.
2003-06-27 1408 Czytano:1933 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zezwolenie na lokalizację punktu handlowego lub usługowego w pasie drogowym.
2003-06-27 1034 Czytano:1683 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.
2003-06-27 1025 Czytano:1716 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zezwolenie na lokalizację zjazdu.
2003-06-27 1012 Czytano:1938 razy » Przeczytaj artykuł
16  Decyzja na lokalizację urządzeń w pasie drogowym ulicy gminnej.
2003-06-27 0824 Czytano:1949 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
2003-06-27 0805 Czytano:2876 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zezwolenie na organizację imprezy sportowej lub innej imprezy o charakterze masowym na terenie lasów komunalnych Skarżyska-Kamiennej.
2003-06-26 1408 Czytano:1637 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
2003-06-26 1249 Czytano:1728 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Dróg i Transportu
Biuro Rozwoju Miasta
Biuro Planowania Przestrzennego
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Rady Miasta
Biuro Obsługi Prawnej
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Edukacji
Referat Zdrowia
Referat Administrowania Zasobami Komunalnymi
Zespół ds. Społeczno-Lokalowych
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej
Podkat. Archiwalne:
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Biuro Samorządowe
Straż Miejska
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat Księgowości Budżetowej
Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich
Wydział Planowania Przestrz. Gosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarki Odpadami
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wydział Edukacji i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Decyzja o czasowym odebraniu ziwerząt
» Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
» Zezwolenia na przewóz drogowy osób regularny/specjalny
» Zlecenie zabiegu weterynaryjnego
» Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
» Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna
» Umowa na korzystanie z przystanków miejskiej komunikacji autobusowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
» Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt
» Zgoda na wynajem pod reklamy słupków z nazwami ulic oraz drogowskazami do obiektów komunikacyjnych lub użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna
» Rejestracja psów i wydawanie znaczków
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna