A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Spis spraw » Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Oświaty, Kultury i Sportu': 8
1  Procedura wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego
2012-03-06 1015 Czytano:1284 razy » Przeczytaj artykuł
2  Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2012-01-23 1151 Czytano:1499 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
2012-01-23 0945 Czytano:1511 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych – informacja dla pracodawców
2007-01-09 0831 Czytano:1791 razy » Przeczytaj artykuł
5  Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
2005-03-22 1018 Czytano:5870 razy » Przeczytaj artykuł
6  Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2005-01-31 0818 Czytano:4085 razy » Przeczytaj artykuł
7  Honorowy tytuł "Absolwent na szóstkę"
2003-07-09 1317 Czytano:2891 razy » Przeczytaj artykuł
8  Dofinansowanie doskonalenia zawodowego
2003-07-09 0958 Czytano:4402 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Finansowy
Wydział Organizacyjny
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Dróg i Transportu
Biuro Rozwoju Miasta
Biuro Planowania Przestrzennego
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Rady Miasta
Biuro Obsługi Prawnej
Referat Spraw Obywatelskich
Referat Edukacji
Referat Zdrowia
Referat Administrowania Zasobami Komunalnymi
Zespół ds. Społeczno-Lokalowych
Zespół ds. Zamówień Publicznych
Stanowisko d/s ewidencji działalności gospodarczej
Podkat. Archiwalne:
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Biuro Samorządowe
Straż Miejska
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat Księgowości Budżetowej
Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich
Wydział Planowania Przestrz. Gosp. Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarki Odpadami
Wydział Obsługi Mieszkańców
Wydział Edukacji i Zdrowia
Wydział Spraw Obywatelskich
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Procedura wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego
» Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
» Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
» Zasady dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych – informacja dla pracodawców
» Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
» Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
» Honorowy tytuł "Absolwent na szóstkę"
» Dofinansowanie doskonalenia zawodowego
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna