A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Jak załatwić sprawe » Spis spraw » Urząd Stanu Cywilnego
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Urząd Stanu Cywilnego': 20
1  zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
2015-06-24 1351 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zmiana imion i nazwisk
2010-01-22 1015 Czytano:2231 razy » Przeczytaj artykuł
3  Wydanie zaświadczeń o terminie ślubu
2003-07-01 1159 Czytano:2827 razy » Przeczytaj artykuł
4  Wydanie odpisów z akt stanu cywilnego
2003-07-01 1158 Czytano:6132 razy » Przeczytaj artykuł
5  Odtworzenie aktu stanu cywilnego
2003-07-01 1142 Czytano:1990 razy » Przeczytaj artykuł
6  Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
2003-07-01 1133 Czytano:1713 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
2003-07-01 1129 Czytano:2063 razy » Przeczytaj artykuł
8  zaświadczenie o stanie cywilnym
2003-06-30 1438 Czytano:1860 razy » Przeczytaj artykuł
9  Sporządzenie aktu zgonu
2003-07-01 1139 Czytano:2060 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zawarcie małżeństwa i sporządzenie aktu małżeństwa
2005-06-23 1516 Czytano:2694 razy » Przeczytaj artykuł
11  Wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego
2003-07-01 1156 Czytano:2097 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
2003-07-01 1152 Czytano:1657 razy » Przeczytaj artykuł
13  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
2003-07-01 1150 Czytano:4488 razy » Przeczytaj artykuł
14  Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
2003-07-01 1119 Czytano:2035 razy » Przeczytaj artykuł
15  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
2003-06-30 1322 Czytano:2570 razy » Przeczytaj artykuł
16  sporządzenie aktu urodzenia
2005-06-23 1509 Czytano:2764 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zmiana imienia dziecka
2003-06-30 1327 Czytano:1785 razy » Przeczytaj artykuł
18  Nadanie dziecku nazwiska męża matki
2003-06-30 1333 Czytano:2160 razy » Przeczytaj artykuł
19  Nadanie medali za długoletnie pożycie małżenskie
2003-07-01 1135 Czytano:1701 razy » Przeczytaj artykuł
20  wzór podania o wydanie aktu stanu cywilnego
2006-01-03 1511 Czytano:3484 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Numer konta bankowego
Ostat. 10 wiadomości:

» zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
» Zmiana imion i nazwisk
» Wydanie zaświadczeń o terminie ślubu
» Wydanie odpisów z akt stanu cywilnego
» Odtworzenie aktu stanu cywilnego
» Oświadczenie osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
» Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
» zaświadczenie o stanie cywilnym
» Sporządzenie aktu zgonu
» Zawarcie małżeństwa i sporządzenie aktu małżeństwa
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna