A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2017 r.': 15
1  UCHWAŁA NR XXXVI/15/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 lutego 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu
pieni...
2017-02-27 1445 Czytano:227 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXXVI/14/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca
2015 r. ...
2017-02-27 1444 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXXVI/13/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 lutego 2017 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Książ...
2017-02-27 1442 Czytano:206 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXXVI/12/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 lutego 2017 r.
w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te...
2017-02-27 1441 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXXVI/11/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 lutego 2017 r.
w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 w gminie Skarżysko - Kamienna....
2017-02-27 1439 Czytano:178 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XXXVI/10/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017 - 2031....
2017-02-27 1438 Czytano:190 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXXVI/9/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok....
2017-02-27 1432 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXXV/8/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 6 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do
...
2017-02-10 0818 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXXIV/7/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 stycznia 2017 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego....
2017-01-27 0839 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXXIV/6/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 stycznia 2017 r.
w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej plut. Ludwika Gruszczyńskiego ps. „Gruszka”....
2017-01-27 0837 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXXIV/5/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do...
2017-01-27 0836 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXXIV/4/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 stycznia 2017 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdzia...
2017-01-27 0835 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXXIV/3/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2017 rok....
2017-01-27 0834 Czytano:183 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XXXIV/2/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017-2031....
2017-01-27 0832 Czytano:210 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XXXIV/1/2017 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 stycznia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok....
2017-01-27 0828 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
» w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Książęce w dniu 26 marca 2017 r.
» w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2017 roku.
» w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 w gminie Skarżysko - Kamienna.
» w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017 - 2031.
» w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok.
» w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
» w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego.
» w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej plut. Ludwika Gruszczyńskiego ps. „Gruszka”.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna