A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2003 r.': 43
1  UCHWAŁA Nr XI /81/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 grudnia 2003 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003....
2016-09-19 1208 Czytano:148 razy » Przeczytaj artykuł
2  U C H W A Ł A Nr XI /80 /2003 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAM. - 22 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok....
2016-09-19 1207 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA Nr XI/79/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 grudnia 2003 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 15 lipca 2003 r....
2016-09-19 1206 Czytano:152 razy » Przeczytaj artykuł
4  U C H W A Ł A Nr XI/78/2003 RADY MIASTA SKARŻYSKA- KAMIENNEJ - 22 grudnia 2003 r.
w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna....
2016-09-19 1204 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr X/77/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 grudnia 2003 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie Gminie własności n...
2016-09-19 1202 Czytano:167 razy » Przeczytaj artykuł
6  U C H W A Ł A Nr X/76/2003 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAM. - 15 grudnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok....
2016-09-19 1201 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA Nr X/75/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 grudnia 2003 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-09-19 1200 Czytano:142 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA Nr X/74/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności, zasad ustalania i poboru podatku od ...
2016-09-19 1159 Czytano:174 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA Nr X/73/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok....
2016-09-19 1157 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA Nr X/72/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 grudnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok....
2016-09-19 1156 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA Nr IX/71/2003 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 listopada 2003 r.
w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w “Miejskich Usługach Komunalnych” sp. ...
2016-09-19 1155 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr IX/70/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 listopada 2003 r.
w sprawie ujednolicenia terminów wieczystego użytkowania działek będących w użytkowaniu wieczy...
2016-09-19 1153 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
13  U C H W A Ł A N R IX / 69 / 2003 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 listopada 2003 r.
w sprawie przejęcia nieruchomości na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna od Powiatu Skarżyskiego....
2016-09-16 1221 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA Nr IX/68/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 listopada 2003 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 3/29/99 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24.03.1999 r. dotycząc...
2016-09-16 1220 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA Nr IX/67/2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamienna - 26 listopada 2003 r.
w sprawie „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2003-20...
2016-09-16 1219 Czytano:156 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr IX/66/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 listopada 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na ...
2016-09-16 1217 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr IX/65/2003 Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej - 26 listopada 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków....
2016-09-16 1214 Czytano:127 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR IX/64/2003 RADY MIASTA Skarżyska-Kamiennej - 26 listopada 2003 r.
w sprawie przyjęcia „Planu inwestycji i remontów w zakresie infrastruktury komunalnej na okres k...
2016-09-16 1212 Czytano:171 razy » Przeczytaj artykuł
19  U C H W A Ł A Nr IX / 63 /03 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAM. - 26 listopada 2003 r.
w sprawie nowych warunków kredytu udzielonego na podstawie umowy Nr 1/99/Wn 13/OW - OK - b s /K/ 13...
2016-09-16 1211 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
20  U C H W A Ł A Nr IX / 62 / 03 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 26 listopada 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok....
2016-09-16 1208 Czytano:157 razy » Przeczytaj artykuł
21  U C H W A Ł A Nr VIII / 61 /2003 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 23 października 2003 r.
w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-09-16 1201 Czytano:156 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR VIII/60/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2003 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-09-16 1158 Czytano:171 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR VIII/59/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2003 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-09-16 1156 Czytano:165 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR VIII/57/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2003 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-09-12 1115 Czytano:189 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr VIII/56/03 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 23 października 2003 r.
w sprawie udziału gminy Skarżysko – Kamienna w tworzeniu Regionalnego Biura Województwa Święt...
2016-09-12 1113 Czytano:155 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA Nr VIII/55/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2003 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 7/73/2000 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.09.2000 dotyczące...
2016-09-12 1112 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
27  U C H W A Ł A Nr VIII / 54 / 2003 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAM. - 23 października 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok....
2016-09-12 1111 Czytano:166 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr VIII/53/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2003 r.
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2004-2007....
2016-09-12 1110 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA Nr VII / 52 / 2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Skarżyska – Kamiennej....
2016-09-12 1108 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA Nr VII / 51 / 2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Skarżyska – Kamiennej....
2016-09-12 1107 Czytano:134 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr VII / 50 / 2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ulg w przejazdach autobusami komunikacji miejskiej na obszarze działania Miejskiej Komuni...
2016-09-12 1106 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr VII / 49 / 2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na obszarze działania Miejskiej Komu...
2016-09-12 1105 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr VII/48/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia woli włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Starachowice” w Starach...
2016-09-12 1104 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
34  U C H W A Ł A N R VII / 47 / 2003 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szyd...
2016-09-12 1102 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
35  U C H W A Ł A N R VII / 46 / 2003 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kami...
2016-09-12 1100 Czytano:138 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr VII / 45 / 2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie oddania w użyczenie przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz Skarżyskiego Towarzystwa T...
2016-09-12 1059 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr VII/44/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ujednolicenia terminów wieczystego użytkowania działek będących w użytkowaniu wieczy...
2016-09-12 1057 Czytano:170 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr VII/43/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie powołania Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w Skarż...
2016-09-12 1056 Czytano:176 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr VII/42/2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003...
2016-09-09 1005 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
40  U C H W A Ł A Nr VII/41/2003 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAM. - 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok....
2016-09-09 0956 Czytano:158 razy » Przeczytaj artykuł
41  U C H W A Ł A Nr VI/40/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 lipca 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/15/2003 roku Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 marca 2003 ro...
2016-09-09 0922 Czytano:187 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr VI /39 /2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 lipca 2003 r.
w sprawie wyrażenia woli włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Starachowice w Starachowi...
2016-09-09 0921 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr VI/38/ 2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 lipca 2003 r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa wieczystego użytkowania gruntów poł...
2016-09-09 0919 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok.
» w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 15 lipca 2003 r. dotyczącej przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa wieczystego użytkowania gruntów położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej i Legionów wraz ze znajdującymi się na tych gruntach budynkami i budowlami stanowiącymi własność „Mesko-Usługi” Spółka z o.o. w Skarżysku- Kamiennej.
» w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna.
» w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie Gminie własności nieruchomości przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 35.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok.
» w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności, zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psów, wynagrodzenia za jego pobór oraz zwolnień.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.
» w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna