A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2004 r.': 98
1  UCHWAŁA Nr XX/99/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Skarżyska-Kamiennej....
2016-09-01 1234 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
2  U C H W A Ł A Nr XX/98/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/92/2004 z dnia 2.XII.2004 r. dotyczącej sprzedaży lokalu użytkow...
2016-09-01 1233 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA Nr XX/97/2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr 1 /1/2003 Rady Mia...
2016-09-01 1232 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XX/96/2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 22 grudnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach priorytetu 1 działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjn...
2016-09-01 1231 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
5  U C H W A Ł A Nr XX/95/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 grudnia 2004 r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa wieczystego użytkowania oraz prawa w...
2016-09-01 1230 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
6  U C H W A Ł A Nr XX/94/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAM. - 22 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok....
2016-09-01 1228 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
7  U C H W A Ł A Nr XIX/93/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-09-01 1226 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
8  U C H W A Ł A Nr XIX/92/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sikorskiego n...
2016-09-01 1224 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA Nr XIX/91/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XV/53/2004 z dnia 24.06.2004r w sprawi...
2016-09-01 1223 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
10  U C H W A Ł A Nr XIX/90/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/60/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 czerwca 2004 roku...
2016-09-01 1222 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XIX/89/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie przejęcia od Gminy Szydłowiec nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul...
2016-09-01 1221 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XIX/88/2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały RM Nr XVI/67/2004 w sprawie: rocznego programu współpr...
2016-09-01 1220 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XIX/87/2004 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr XIV/37/2004 w sprawie: zasad współpracy i trybu pos...
2016-09-01 1219 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
14  U C H W A Ł A Nr XIX/86/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli – jednostek pomocniczych gminy Skarżyska-Kamiennej....
2016-09-01 1217 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XIX/ 85/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na...
2016-09-01 1216 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XIX/84/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 3/19/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2002 roku ...
2016-09-01 1045 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XIX/83/2004 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie lokalizacji targowisk na terenie mi...
2016-09-01 1044 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA Nr XIX/82/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności, zasad ustalania i poboru podatku od ...
2016-09-01 1042 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA Nr XIX/81/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok....
2016-09-01 1041 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA Nr XIX/80/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok....
2016-09-01 1040 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA Nr XIX/79/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2005....
2016-09-01 1039 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
22  U C H W A Ł A Nr XIX/78/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAM. - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok....
2016-09-01 1038 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XIX/77/2004 Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej - 2 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Skarżyska-Kamiennej oraz Planu gospoda...
2016-09-01 1036 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA Nr XVII/75/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 października 2004 r.
w sprawie ustalenia inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Miasta Skarżysko – Kamienna....
2016-09-01 0954 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XVII/74/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 października 2004 r.
w sprawie określenia formy pokrywania kosztów indywidualnego przewozu uczniów niepełnosprawnych ...
2016-09-01 0953 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XVII/73/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 października 2004 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie gminie nieruchomośc...
2016-09-01 0952 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
27  U C H W A Ł A Nr XVII/72/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAM. - 21 października 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok....
2016-09-01 0942 Czytano:82 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XVI/ 71 /2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skarżysko – Kamienna do opracowania, wdrożeni...
2016-09-01 0923 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XVI/70/2004 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie wyrażenia woli dofinansowania zadań z zakresu ochrony zdrowia....
2016-09-01 0920 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XVI / 69 / 2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu “Niepełnosprawni u progu aktywności zawodowej” Miejskiego Oś...
2016-09-01 0919 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XVI/ 68 /2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr VIII/57/2003 z dnia 23.10.2003 r. w sp...
2016-09-01 0918 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XVI/ 67 /2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko-Kam. z organizacjami pozarządowymi oraz i...
2016-09-01 0917 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XVI/66/2004 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego miasta Skarżyska – Kamiennej na lata 2004 - 2013....
2016-09-01 0916 Czytano:83 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XVI / 65 / 2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywi...
2016-09-01 0913 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
35  U C H W A Ł A Nr XVI / 64/ 2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowią...
2016-09-01 0912 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA Nr XVI/ 63 /2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAM. - 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok....
2016-09-01 0910 Czytano:85 razy » Przeczytaj artykuł
37  U C H W A Ł A Nr XVI/ 62/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokali położony...
2016-09-01 0907 Czytano:77 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XV/61/ 2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie opłat i ulg za przejazdy komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-31 1355 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
39  U C H W A Ł A Nr XV/60/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 czerwca 2004r.
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna prawem uż...
2016-08-31 1354 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
40  U C H W A Ł A N R XV/59/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 czerwca 2004r.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu wraz z przeniesieniem wł...
2016-08-31 1352 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
41  U C H W A Ł A Nr XV/58/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sprzedaży lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamien...
2016-08-31 1325 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
42  U C H W A Ł A Nr XV/57/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 czerwca 2004r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej u ...
2016-08-31 1324 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
43  U C H W A Ł A Nr XV/56/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 czerwca 2004r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamienne...
2016-08-31 1322 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
44  U C H W A Ł A Nr XV/55/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 czerwca 2004r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-08-31 1319 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA Nr XV/54/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-08-31 1318 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA Nr XV/53/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego O...
2016-08-31 1317 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XV/52/2004 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego....
2016-08-31 1316 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XV/51/2004 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej....
2016-08-31 1315 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA Nr XV/50/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie zmian uchwały nr XIII/17/2004 Rady Miasta Skarżysko – Kamiennej z dnia 25 marca 2004 r...
2016-08-31 1314 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr XV/49/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamienna - 24 czerwca 2004r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej....
2016-08-31 1313 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA Nr XV/ 48 /2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamienna przyjętego uchwałą Nr 1/1/2003 Rady Miasta ...
2016-08-31 1305 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
52  U C H W A Ł A Nr XV/47/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 czerwca 2004r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własnoś...
2016-08-31 1303 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XV/46/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa wieczystego użytkowania
gruntów po...
2016-08-31 1302 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA Nr XV/45/2004 RADY MIASTA Skarżyska-Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/14/2004 Rady Miasta z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie podwyższeni...
2016-08-31 1301 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr XV/44/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa własności udziałów spółki „Mes...
2016-08-31 1259 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr XV/43/2004 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej na ter...
2016-08-31 1257 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
57  U c h w a ł a Nr XV/42/2004 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie poręczenia pożyczki w kwocie 760.000 dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i G...
2016-08-31 1256 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
58  U c h w a ł a Nr XV/41/2004 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej - 24 czerwca 2004r.
w sprawie poręczenia kredytu w kwocie 1.000.000 dla Banku wyłonionego w drodze przetargu, w postac...
2016-08-31 1234 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
59  U C H W A Ł A Nr XV/40/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAM. - 24 czerwca 2004r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2004 rok ....
2016-08-31 1007 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA Nr XIV/39/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych na szczególnych zasadach....
2016-08-31 1005 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XIV/38/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-08-31 1004 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XIV/37/2004 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie zasad współpracy i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta podmiotom ...
2016-08-31 1001 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA Nr XIV/36/2004 Rady Miasta w Skarżysku - Kamiennej - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych m. Skarżys...
2016-08-31 0952 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr XIV/35/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna....
2016-08-31 0935 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr XIV/34/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki zat...
2016-08-31 0934 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XIV/33/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie Ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu wynagrodzenia pracownik...
2016-08-31 0931 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
67  U C H W A Ł A Nr XIV/32/2004 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowni...
2016-08-31 0930 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr XIV/31/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagradzania oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowni...
2016-08-31 0929 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr XIV/30/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/68/2001 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2001 r....
2016-08-31 0927 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA Nr XIV/ 29/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego n...
2016-08-31 0926 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XIV/28/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki oraz podpisania umowy cywilno –praw...
2016-08-31 0924 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
72  U C H W A Ł A Nr XIV /27/ 2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAM. - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok....
2016-08-31 0920 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA Nr XIV/26/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej za rok 2003....
2016-08-31 0918 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
74  U C H W A Ł A Nr XIV / 25/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAM. - 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 r....
2016-08-31 0915 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA Nr XIII/24/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 15 lipca 2003 r....
2016-08-22 1458 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
76  U C H W A Ł A Nr XIII/23/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna....
2016-08-22 1457 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr XIII/22/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie powierzenia Prezesowi Zarządu Miejskiej Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Skarżysku ...
2016-08-22 1455 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr XIII/21/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie powołania Komisji Doraźnej Regulaminowo-Statutowej do opracowania zmiany dotyczącej wer...
2016-08-22 1454 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
79  U C H W A Ł A Nr XIII/20/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych....
2016-08-22 1453 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
80  U C H W A Ł A Nr XIII/19/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku- Kamiennej przy ulicy
Norwida nr ...
2016-08-22 1452 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
81  U C H W A Ł A Nr XIII/18/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sikorskiego n...
2016-08-22 1451 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA Nr XIII/17/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie zmian uchwały nr 5/47/2000 Rady Miasta Skarżysko – Kamiennej z dnia 2 czerwca 2000 r. ...
2016-08-22 1450 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
83  Uchwała Nr XIII/ 16/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rynek 63....
2016-08-22 1449 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA Nr XIII/15/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie zasad udzielenia przez Gminę Skarżysko-Kamienna dotacji dla niepublicznych szkół i prz...
2016-08-22 1448 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA Nr XIII/14/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z o.o. pn. 'Skarżyska Strefa Gospodarcza'....
2016-08-22 1447 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
86  Uchwała Nr XIII/ 13/2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004....
2016-08-22 1445 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
87  Uchwała Nr XIII/12/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 marca 2004 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Skarżysko-K...
2016-08-22 1444 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
88  U C H W A Ł A Nr XIII/11/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAM. - 25 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Skarżyska - Kam. na 2004 rok....
2016-08-22 1442 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA Nr XII/10/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 3 lutego 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/75/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 grudnia 2003 roku ...
2016-08-22 0900 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA NR XII/9/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
“Konarskiego – G...
2016-08-22 0859 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
91  Uchwała Nr XII/8/2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 3 lutego 2004 r.
w sprawie programu współpracy Gminy Skarżysko- Kam. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi po...
2016-08-22 0858 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
92  Uchwała Nr XII/7/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 3 lutego 2004 r.
w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Książęcej 147 ...
2016-08-22 0853 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA Nr XII/6/2004 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 3 lutego 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej....
2016-08-22 0852 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA Nr XII/5/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 3 lutego 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Budżetowego Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarż...
2016-08-22 0851 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA Nr XII/4/2004 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 lutego 2004 r.
w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/2003 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 26 listopada 2003r...
2016-08-22 0849 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
96  U C H W A Ł A Nr XII/3/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 3 lutego 2004 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych....
2016-08-22 0848 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
97  Uchwała Nr XII/2/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 3 lutego 2004 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2004 r....
2016-08-22 0847 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
98  Uchwała Nr XII/1/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 3 lutego 2004 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Sezamkowej 2...
2016-08-22 0846 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/92/2004 z dnia 2.XII.2004 r. dotyczącej sprzedaży lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sikorskiego nr 8 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.
» w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr 1 /1/2003 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 12 lutego 2003 roku.
» w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach priorytetu 1 działania 1.5 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.
» w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa wieczystego użytkowania oraz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego, ul. Popiełuszki i ul. Grottgera wraz z przeniesieniem własności budynków mieszkalnych wielolokalowych usytuowanych na tych działkach stanowiących własność Zakładów Metalowych „MESKO” S.A. w Skarżysku – Kamiennej w zamian za zaległości podatkowe ZM „MESKO” S.A. z tytułu podatków stanowiących dochody Gminy.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
» w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krakowskiej.
» w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sikorskiego nr 8 będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.
» w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XV/53/2004 z dnia 24.06.2004r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Usługowy- JODŁOWA” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/60/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 czerwca 2004 roku, dotyczącej obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna prawem użytkowania.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna