A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2005 r.': 86
1  UCHWAŁA Nr XXXI/86/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia dopłaty do 1 osobo godziny dla korzystających z krytej pływalni i siłown...
2016-08-19 1234 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA Nr XXXI/85/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/1/2005 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2005r. dotyczące...
2016-08-19 1233 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXXI/84/2005 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko-Kam. z organizacjami pozarządowymi oraz i...
2016-08-19 1231 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXXI/83/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia systemu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół podległ...
2016-08-19 1229 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXXI/82/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzna...
2016-08-19 1228 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
6  U C H W A Ł A Nr XXXI/81/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie wyrażenia woli na przeprowadzenie remontu budynku z 9-ma lokalami mieszkalnymi w Skarżys...
2016-08-19 1227 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skar...
2016-08-19 1225 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXXI/79/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków n...
2016-08-19 1223 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXXI/78 /2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na...
2016-08-19 1222 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA Nr XXXI/77/2005 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje l...
2016-08-19 1221 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA Nr XXXI/76/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów....
2016-08-19 1220 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA Nr XXXI/75/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2006....
2016-08-19 1219 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA Nr XXXI/74/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na 2006 rok....
2016-08-19 1218 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA Nr XXXI/73/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamienne - 24 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień na 2006 rok....
2016-08-19 1217 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
15  U C H W A Ł A Nr XXXI/72/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAM. - 24 listopada 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Skarżyska – Kamiennej na 2005 rok....
2016-08-19 1216 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA Nr XXX/71/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2005 r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa wieczystego użytkowania nieruchomośc...
2016-08-19 1210 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA Nr XXX/70/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2005 r.
w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja kanalizac...
2016-08-19 1209 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
18  U C H W A Ł A Nr XXIX/69/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 6 października 2005 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku...
2016-08-19 1207 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XXIX/68/2005 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 6 października 2005 r.
w sprawie Gminnej Strategii Polityki Społecznej Miasta Skarżyska – Kamiennej....
2016-08-19 1205 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA Nr XXIX/67/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 6 października 2005 r.
w sprawie finansowania zadania z 2005r., dot. opracowania „Zmiany studium uwarunkowań i kierunkó...
2016-08-19 1204 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA Nr XXIX/66/2005 RADY MIASTA Skarżyska-Kamiennej - 6 października 2005 r.
w sprawie wyrażenia woli wyłączenia i włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowi...
2016-08-19 1203 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA Nr XXIX/65/ 2005 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 6 października 2005 r.
w sprawie zmiany ustalenia inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna....
2016-08-19 1202 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
23  U C H W A Ł A Nr XXIX/ 64/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNA - 6 października 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Skarżyska - Kamiennej na 2005 rok....
2016-08-19 1201 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
24  U C H W A Ł A Nr XXVIII/63/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku...
2016-08-19 1155 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
25  U C H W A Ł A Nr XXVIII/62/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku...
2016-08-19 1154 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
26  U C H W A Ł A Nr XXVIII/61/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skar...
2016-08-19 1153 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
27  U C H W A Ł A Nr XXVIII/60/2005 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie UCHWALENIA REGULAMINU GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GO...
2016-08-19 1152 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
28  U C H W A Ł A Nr XXVIII/59/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 25 sierpnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Skarżyska – Kamiennej na 2005 rok....
2016-08-19 1151 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA Nr XXVII/58/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAM - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego SP ZOZ 'Przychodnie Miejskie' w Skarżysk...
2016-08-19 1148 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XXVII/57/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/42/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 17 maja 2005 r. w ...
2016-08-19 1147 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XXVII/56/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie nawiązania współpracy z miastem Kavarna z Bułgarii....
2016-08-19 1146 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała XXVII/55/2005 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Skarżyska - Kamiennej....
2016-08-19 1145 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
33  U C H W A Ł A Nr XXVII/54/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku...
2016-08-19 1144 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
34  U C H W A Ł A Nr XXVII/53/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamienne...
2016-08-19 1143 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXVII/52/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej....
2016-08-19 1141 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA Nr XXVII/51/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 11/82/02 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 08.10.2002r. w spra...
2016-08-19 1140 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXVII/50/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie wyrażenia woli budowy hali sportowej na terenie gminy Skarżysko-Kamienna....
2016-08-19 1138 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
38  U C H W A Ł A Nr XXVII/49/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA- KAMIENNEJ - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr IX/64/2003 z dnia 26 listopada 2003r. o przyjęciu „Planu...
2016-08-19 1136 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA Nr XXVII/48/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i...
2016-08-19 1135 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
40  U C H W A Ł A Nr XXVII/47/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Skarżyska – Kamiennej na 2005 rok....
2016-08-19 1134 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XXVII/46/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Sk...
2016-08-19 1057 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XXVII/45/2005 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej - 30 czerwca 2005 r.
w sprawie działalności oraz rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki w mieście....
2016-08-19 1056 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
43  U C H W A Ł A Nr XXVI/44/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 17 maja 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Skarżyska – Kamiennej na 2005 rok....
2016-08-19 1051 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
44  U C H W A Ł A Nr XXVI/43/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 17 maja 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr XXV/37/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r.o zaciągnięciu kredy...
2016-08-19 1050 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XXVI/42/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze pom...
2016-08-19 1048 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
46  U C H W A Ł A Nr XXV/41/2005 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowni...
2016-08-19 1046 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XXV/40/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności czynszowych z tytułu dzierżawy Ośrodka „Be...
2016-08-19 1045 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA Nr XXV/39/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenn...
2016-08-19 1044 Czytano:548 razy » Przeczytaj artykuł
49  U C H W A Ł A Nr XXV/38/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położ...
2016-08-19 1043 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
50  U C H W A Ł A Nr XXV/37/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych,...
2016-08-19 1041 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
51  U C H W A Ł A Nr XXV/36/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2005 rok....
2016-08-19 1040 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA Nr XXV/35/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Skarżyska- Kamiennej za rok 2004....
2016-08-19 1039 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
53  U C H W A Ł A Nr XXV/34/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAM. - 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok....
2016-08-19 1036 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
54  U C H W A Ł A Nr XXIII/33/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 marca 2005 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla....
2016-08-19 1028 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA Nr XXIII/32/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 marca 2005 r.
w sprawie sposobu gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi oraz reguł ustalania stawek czyns...
2016-08-19 1027 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
56  U C H W A Ł A N R XXIII/31/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2005 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu....
2016-08-19 1026 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr XXIII/30/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 marca 2005 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie gminie Skarżysko-Ka...
2016-08-19 1025 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr XXIII/29/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 marca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze pom...
2016-08-19 1023 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr XXIII/ 28/2005 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 31 marca 2005 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005...
2016-08-19 1021 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
60  U C H W A Ł A NR XXIII / 27 / 2005 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 31 marca 2005 r.
w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały RM Nr XXI/4/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie...
2016-08-19 1019 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr XXIII/26/2005 Rady Miasta Skarżysko Kamienna - 31 marca 2005 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizac...
2016-08-19 1017 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA Nr XXIII/25/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAM. - 31 marca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale budżetowej na 2005 rok....
2016-08-19 1016 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA Nr XXIII / 24/ 2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 marca 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu planu aglomeracji dla gminy Skarżysko-Kamienna....
2016-08-19 1015 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr XXIII/23/2005 Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej - 31 marca 2005 r.
w sprawie przyjęcia informacji o realizacji planu gospodarki odpadami w Gminie Skarżysko-Kamienna....
2016-08-19 1014 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XXII / 22 / 2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Konarskiego – Gr...
2016-08-19 1010 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XXII / 21 / 2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 lutego 2005 r.
w sprawie zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Skar...
2016-08-19 1009 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR XXII / 20 / 2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 lutego 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Skarżysko-Kamienna i Gminą Bli...
2016-08-19 1007 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR XXII /19/ 2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 lutego 2005 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Skarżysko-Kamienna i Gminą Suc...
2016-08-19 1006 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr XXII / 18 / 2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 lutego 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 6/59/00 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27 czerwca 2000 roku w ...
2016-08-19 1005 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr XXII / 17 / 2005 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 24 lutego 2005 r.
w sprawie zmian w załączniku do Uchwały RM Nr XVI/67/2004 w sprawie: rocznego programu współpra...
2016-08-19 1003 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr XXII / 16 / 2005 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej - 24 lutego 2005 r.
w sprawie zasad współpracy i tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta podmiotom n...
2016-08-19 1002 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr XXII / 15 / 2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagradzania oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowni...
2016-08-19 1001 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr XXII / 14 / 2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 lutego 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania dopłat do dofinansowania doskonalenia zawodowego na...
2016-08-19 0959 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
74  U C H W A Ł A Nr XXII/13/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAM. - 24 lutego 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2005 rok....
2016-08-19 0958 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr XXII/12/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 lutego 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu gospodarowania środkami finansowymi
przeznaczonymi na pomoc zdr...
2016-08-19 0957 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
76  U C H W A Ł A Nr XXII / 11 / 2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 lutego 2005 r.
W sprawie zmiany Uchwały Nr 1/9/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 lutego 2003 roku w ...
2016-08-19 0956 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
77  U C H W A Ł A Nr XXII/ 10 /2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 24 lutego 2005 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 3/20/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2002r. w s...
2016-08-19 0955 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr XXII / 9 / 2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 lutego 2005 r.
w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych oświaty (...
2016-08-19 0953 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr XXI/8/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 stycznia 2005 r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa wieczystego użytkowania
nieruchomoś...
2016-08-19 0924 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwała Nr XXI/7/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 stycznia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzna...
2016-08-19 0923 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr XXI/6/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 stycznia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/35/2004 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 kwietnia 2004 r....
2016-08-19 0922 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr XXI/5/2005 Rada Miasta Skarżyska – Kamiennej - 27 stycznia 2005 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005....
2016-08-19 0920 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
83  U C H W A Ł A Nr XXI/4/2005 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 27 stycznia 2005 r.
w sprawie UCHWALENIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2005 ROK...
2016-08-19 0919 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
84  U C H W A Ł A Nr XXI/3/2005 Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej - 27 stycznia 2005 r.
w sprawie uchwalenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i pa...
2016-08-19 0918 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
85  Uchwała Nr XXI/2/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 stycznia 2005 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2005r....
2016-08-19 0917 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
86  U C H W A Ł A Nr XXI/1/2005 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAM. - 27 stycznia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Skarżyska – Kam. na 2005 rok....
2016-08-19 0908 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zatwierdzenia dopłaty do 1 osobo godziny dla korzystających z krytej pływalni i siłowni oraz dopłaty do utrzymania obiektu pn. Stadion Rejów.
» w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXI/1/2005 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2005r. dotyczącej załącznika Nr 4a pod nazwą 'Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne'.
» w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko-Kam. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych i nie działającymi w celu osiągnięcia zysku oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 roku.
» w sprawie określenia systemu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół podległych gminie Skarżysko-Kamienna.
» w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
» w sprawie wyrażenia woli na przeprowadzenie remontu budynku z 9-ma lokalami mieszkalnymi w Skarżysku-Kamiennej ul. Ekonomii 5.
» w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna.
» w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Skarżyska-Kamiennej na okres od 01.01.2006 do 31.12.2006r. określone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.
» w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2006-2008 dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku-Kamiennej.
» w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy, stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna