A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2006 r.': 102
1  U C H W A Ł A Nr V/22/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 28 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wyg...
2016-08-22 0834 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA Nr V/21/2006 RADY MIASTA Skarżyska-Kamiennej - 28 grudnia 2006 r.
w sprawie sprzedaży przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z...
2016-08-22 0832 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
3  U C H W A Ł A Nr V/20/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 28 grudnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna na 2006 rok....
2016-08-22 0831 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
4  U C H W A Ł A Nr IV / 19 /2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 13 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz upoważnien...
2016-08-22 0830 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
5  U C H W A Ł A Nr IV / 18 /2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 13 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Miasta
Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-22 0829 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
6  U C H W A Ł A Nr IV / 17 /2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 13 grudnia 2006 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Miasta
Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-22 0828 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA Nr IV/16/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 13 grudnia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia inkasenta opłaty targowej na terenie miasta Skarży...
2016-08-22 0826 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
8  U C H W A Ł A Nr IV/15/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 13 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wyg...
2016-08-22 0825 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr IV/14/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 13 grudnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej ....
2016-08-22 0824 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA Nr IV/13/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej - 13 grudnia 2006 r.
w sprawie podatku od posiadania psów....
2016-08-22 0823 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 13 grudnia 2006 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w roku 2007....
2016-08-22 0822 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
12  U C H W A Ł A Nr IV/11/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 13 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2016-08-22 0820 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA Nr IV/10/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 13 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień na 2007 rok....
2016-08-22 0820 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
14  U C H W A Ł A Nr IV/9/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 13 grudnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna na 2006 rok....
2016-08-22 0818 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA Nr III/8/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-22 0817 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i ich składów....
2016-08-22 0816 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA Nr III/6/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 grudnia 2006 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta....
2016-08-22 0815 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA Nr III/5/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 grudnia 2006 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta....
2016-08-22 0814 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
19  U C H W A Ł A Nr II/4/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 6 grudnia 2006 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego....
2016-08-22 0813 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
20  U C H W A Ł A Nr II/3/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 6 grudnia 2006 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego....
2016-08-22 0812 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Skarżysko-Kamienna....
2016-08-22 0810 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Skarżysko-Kamienna....
2016-08-22 0809 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
23  U C H W A Ł A Nr XLIII/80/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2006 r.
w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna prawem uż...
2016-08-18 1411 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
24  U C H W A Ł A Nr XLIII/79/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2006 r.
w sprawie dokonania na rzecz Województwa Świętokrzyskiego darowizny udziału w nieruchomości sta...
2016-08-18 1410 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XLIII/78/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2006 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie gminie nieruchomośc...
2016-08-18 1409 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA Nr XLIII/77/2006 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 23 października 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek rekreacyjny Rejó...
2016-08-18 1407 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA Nr XLIII/76/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/63/2006 z dnia 31.08.2006r w sprawie miejscowego planu zagospodarow...
2016-08-18 1406 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
28  U C H W A Ł A Nr XLIII/75/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2006 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko – Kamienna z organizacjami pozarządowym...
2016-08-18 1404 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XLIII/74/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzna...
2016-08-18 1403 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
30  U C H W A Ł A Nr XLIII/73/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Skarżyska - Kam...
2016-08-18 1402 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XLIII/72/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2006 r.
w sprawie wyrażenia woli włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Starachowice” w Starach...
2016-08-18 1401 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
32  U C H W A Ł A Nr XLIII/71/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 23 października 2006 r.
w sprawie uchwalenia zaktualizowanego Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Skarżyska - Kamiennej na lata ...
2016-08-18 1359 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
33  U C H W A Ł A Nr XLIII/70/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2006 r.
w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie
nowych miej...
2016-08-18 1358 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA Nr XLIII/69/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 października 2006 r.
w sprawie finansowania zadania z 2006r., dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestr...
2016-08-18 1357 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XLIII/68/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO - KAMIENNA - 23 października 2006 r.
w sprawie ustalenia inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Skarżysko - Kamienna....
2016-08-18 1355 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
36  U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 23 października 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna na 2006 rok....
2016-08-18 1354 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA Nr XLII/66/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 28 września 2006 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia w dniu 12 listopada 2006 r....
2016-08-18 1352 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
38  U C H W A Ł A Nr XLI/65/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmiany i uzupełnienia podjętej Uchwały Nr XL/61/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r.w sprawie...
2016-08-18 1351 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
39  U C H W A Ł A Nr XLI/64/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie uzupełnienia treści § 1 podjętej Uchwały Nr XL/60/2006 z dnia 4 sierpnia 2006 r w spr...
2016-08-18 1349 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XLI/63/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Usługowy Jodłowa...
2016-08-18 1348 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
41  U C H W A Ł A Nr XLI/62/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 31 sierpnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna na 2006 rok....
2016-08-18 1346 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
42  U C H W A Ł A Nr XL/61/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 4 sierpnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamiennej ...
2016-08-18 1345 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
43  U C H W A Ł A Nr XL/60/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 4 sierpnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamiennej ...
2016-08-18 1343 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
44  U C H W A Ł A Nr XL/59/2006 RADY MIASTA Skarżyska – Kamiennej - 4 sierpnia 2006 r.
w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Skarżysko-Kamienna zadań z zakresu działania adm...
2016-08-18 1342 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA Nr XL/58/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 sierpnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzię...
2016-08-18 1341 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XXXIX/57/2006 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 3 lipca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek rekreacyjny Rejó...
2016-08-18 1223 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XXXVIII/56/2006 Rady Miasta Skarżyska Kamiennej - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/32/2002 roku z dnia 19.12.2002 r Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej dot...
2016-08-17 1416 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XXXVIII/55/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 ...
2016-08-17 1415 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XXXVIII/54/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/58/2002 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 r...
2016-08-17 1413 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA Nr XXXVIII/53/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie przyjęcia „Oceny aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...
2016-08-17 1412 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA Nr XXXVIII/52/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie finansowania zadań z 2006r., dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przest...
2016-08-17 1411 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
52  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/51/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie przyjęcia „Planu inwestycyjnego na lata 2006 – 2008”....
2016-08-17 1409 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XXXVIII/50/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie gminie nieruchomoś...
2016-08-17 1408 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
54  U C H W A Ł A N r XXXVIII/49/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położ...
2016-08-17 1407 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
55  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/48/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-08-17 1406 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
56  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/47/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Ka...
2016-08-17 1405 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr XXXVIII/46/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii rozwoju miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2007-2...
2016-08-17 1404 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
58  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/45/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla....
2016-08-17 1403 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
59  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/44/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania Statutu Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej....
2016-08-17 1402 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr XXXVIII/43/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie Skarżysko-Kamienna i jej j...
2016-08-17 1401 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
61  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 42/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie zakresu sporządzania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku kalen...
2016-08-17 1359 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
62  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/41/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie dostosowania zapisów uchwały budżetowej na 2006 rok do przepisów ustawy z dnia 30 czer...
2016-08-17 1357 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
63  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/40/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 28 czerwca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna na 2006 rok....
2016-08-17 1329 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
64  U C H W A Ł A N R XXXVII/39/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 maja 2006 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. S...
2016-08-17 1327 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr XXXVI/38/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lokalizacji ośrodka gier na automatach....
2016-08-17 1326 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
66  U C H W A Ł A Nr XXXVI/37/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamienne...
2016-08-17 1325 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA Nr XXXVI/36/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg powiatowych miasta Skarżyska - K...
2016-08-17 1323 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
68  U C H W A Ł A Nr XXXVI/35/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie UCHWALENIA „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY SKARŻYSKO-KAMIEN...
2016-08-17 1321 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA Nr XXXVI/34/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrode...
2016-08-17 1320 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA Nr XXXVI/33/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny Bernatka...
2016-08-17 1318 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr XXXVI/32/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodze...
2016-08-17 1317 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr XXXVI/31/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagradzania oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowni...
2016-08-17 1316 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr XXXVI/30/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zasad podwyższenia kapitału zakładowego spółki prawa handlowego pn. Miejskie Przedsi...
2016-08-17 1314 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr XXXVI/29/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006...
2016-08-17 1312 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
75  U C H W A Ł A Nr XXXVI/28/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna na 2006 rok ....
2016-08-17 1311 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA Nr XXXVI/27/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Skarżyska- Kamiennej za rok 2005....
2016-08-17 1308 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
77  U C H W A Ł A Nr XXXVI/26/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2005 rok....
2016-08-17 1305 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
78  U C H W A Ł A Nr XXXV/25/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 marca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Zakładu Budżetowego Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji...
2016-08-17 1303 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr XXXV/24/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 marca 2006 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu „Mocny fundament”....
2016-08-17 1302 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
80  U C H W A Ł A Nr XXXV/23/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 21 marca 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/61/2004 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 24.06.2004r w sprawie...
2016-08-17 1301 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA Nr XXXV/22/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 marca 2006 r.
w sprawie wyrażenia woli na przeprowadzenie „ regulacji stanu prawnego ulic gminnych miasta
Skar...
2016-08-17 1300 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr XXXV/21/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 marca 2006 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie gminie nieruchomośc...
2016-08-17 1259 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
83  U C H W A Ł A Nr XXXV/20/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 marca 2006 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Fał...
2016-08-17 1258 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała Nr XXXV/19/2006 Rady Miasta Skarżysku-Kamiennej - 21 marca 2006 r.
w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata...
2016-08-17 1256 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
85  U C H W A Ł A Nr XXXV/18/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 marca 2006 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Skarżyska -Kamiennej miejsc sprzedaży i podawania na...
2016-08-17 1255 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
86  U C H W A Ł A Nr XXXV/17/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 marca 2006 r.
w sprawie regulaminu Targowisk Miejskich w Skarżysku – Kamiennej....
2016-08-17 1254 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA NR XXXV/16/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 marca 2006 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-08-17 1253 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA NR XXXV/15/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 marca 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bobowskich – Słowikowa” ...
2016-08-17 1251 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA Nr XXXV/14/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz w...
2016-08-17 1249 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
90  Uchwała Nr XXXV/13/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 21 marca 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamien...
2016-08-17 1248 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
91  U C H W A Ł A Nr XXXV/12/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 21 marca 2006 r.
w sprawie poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej....
2016-08-17 1247 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
92  U C H W A Ł A Nr XXXV/11/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAM. - 21 marca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Skarżysko – Kamienna na 2006 rok....
2016-08-17 1244 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
93  U C H W A Ł A Nr XXXIV/10/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 9 lutego 2006 r.
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego
długoterminowego zaciąganego przez Zespół
O...
2016-08-17 1241 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA Nr XXXIII/9/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 stycznia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/32/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2005r. d...
2016-08-17 1240 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
95  Uchwała Nr XXXIII/8/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 stycznia 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/6/ 2002 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 28.11.2002 r. w s...
2016-08-17 1239 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
96  U C H W A Ł A Nr XXXIII/7/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 stycznia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/18/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zmiany miejskiego progra...
2016-08-17 1237 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
97  U C H W A Ł A Nr XXXIII/6/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2006 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku...
2016-08-17 1236 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA Nr XXXIII/5/2006 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej - 26 stycznia 2006 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/77/2005 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 24 listopada 2...
2016-08-17 1235 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
99  U C H W A Ł A Nr XXXIII/4/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 stycznia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na...
2016-08-17 1233 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
100  U C H W A Ł A NR XXXIII/3/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 26 stycznia 2006 r.
w sprawie UCHWALENIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARK...
2016-08-17 1231 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
101  U C H W A Ł A Nr XXXIII/2/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 stycznia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Skarżysko – Kamienna na 2006 rok....
2016-08-17 1230 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
102  Uchwała Nr XXXIII/1/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 stycznia 2006 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2006 r....
2016-08-17 1229 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
» w sprawie sprzedaży przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na Osiedlu Rejów w m.Skarżysko-Kamienna.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna na 2006 rok.
» w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta.
» w sprawie powołania na stanowisko Sekretarza Miasta Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie odwołania ze stanowiska Sekretarza Miasta Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia inkasenta opłaty targowej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna.
» w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
» w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej .
» w sprawie podatku od posiadania psów.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna