A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2007 r.': 114
1  U C H W A Ł A Nr XIX/114/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 31 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wyg...
2016-08-16 1415 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA Nr XVIII/113/2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 20 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Skarżysko - Kamienna....
2016-08-16 1412 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA Nr XVIII/112/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 20 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz ...
2016-08-16 1411 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
4  U C H W A Ł A Nr XVIII/111/2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 20 grudnia 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu....
2016-08-16 1410 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
5  U C H W A Ł A Nr XVIII/110/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 20 grudnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok....
2016-08-16 1408 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
6  U C H W A Ł A Nr XVIII/ 109 /2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO - KAMIENNA - 20 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżysko - Kamienna na 2008 rok....
2016-08-16 1405 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
7  U C H W A Ł A Nr XVII/108/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 listopada 2007 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Łyżwy...
2016-08-16 1359 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
8  U C H W A Ł A Nr XVII/107/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 listopada 2007 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla....
2016-08-16 1358 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
9  U C H W A Ł A Nr XVII/106 /2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 29 listopada 2007 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr 1/12/96 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 lutego 1996r. w s...
2016-08-16 1357 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA Nr XVII/ 105 / 2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 29 listopada 2007 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej oraz zwr...
2016-08-16 1356 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XVII/104/2007 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej - 29 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 7/73/2000 rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 28.09.2000 dotycząc...
2016-08-16 1355 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA Nr XVII/103/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/25/2007 z dnia 16 marca 2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej dotyc...
2016-08-16 1353 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA Nr XVII/102/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty targowej....
2016-08-16 1352 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA Nr XVII/101/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok....
2016-08-16 1350 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
15  U C H W A Ł A Nr XVII/100/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 29 listopada 2007 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku –Kamie...
2016-08-16 1349 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA Nr XVII/99/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO - KAMIENNA - 29 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok....
2016-08-16 1348 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
17  U C H W A Ł A Nr XVII/98/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 listopada 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściek...
2016-08-16 1347 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XVII/97/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 listopada 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na ...
2016-08-16 1344 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
19  U C H W A Ł A N R XVI/96/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 listopada 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna a Skarbe...
2016-08-16 1210 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
20  U C H W A Ł A N R XVI/95/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 listopada 2007 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/67/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 lipca 2007 r....
2016-08-16 1209 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA Nr XVI/94/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych....
2016-08-16 1208 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA Nr XVI/93/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 listopada 2007 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości....
2016-08-16 1207 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA Nr XVI/92/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok....
2016-08-16 1206 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA Nr XVI/91/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 listopada 2007 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok....
2016-08-16 1204 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA Nr XV/90/2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 25 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/89/97 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 25 listopada 1997 r...
2016-08-16 1149 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA Nr XV/89/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 października 2007 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy u...
2016-08-16 1148 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA Nr XV/88/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 października 2007 r.
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Miasta Skarżyska – Kamiennej....
2016-08-16 1147 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XV/87/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 października 2007 r.
w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2008-2011....
2016-08-16 1145 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XV/86/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 października 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 8 grudnia 2006 r...
2016-08-16 1143 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
30  U C H W A Ł A Nr XV/85/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNE - 25 października 2007 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/79/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 październi...
2016-08-16 1142 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XV/84/2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 25 października 2007 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008-2010 dla miasta Ska...
2016-08-16 1141 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA Nr XV/83/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 25 października 2007 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Skarżysko-Kamienna
z organizacjami pozar...
2016-08-16 1139 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XV/82/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 października 2007 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowni...
2016-08-16 1138 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA Nr XV/81/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 października 2007 r.
w sprawie odpłatnego przekazania sieci cieplnej Osiedla Przylesie i ustanowienia nieodpłatnej słu...
2016-08-16 1137 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XV/80/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 października 2007 r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa wieczystego użytkowania nieruchomośc...
2016-08-16 1136 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XV/79/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 października 2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-08-16 1134 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XV/78/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 25 października 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Centrum część B”
na obs...
2016-08-16 1132 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
38  U C H W A Ł A Nr XV/77/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 25 października 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok....
2016-08-16 1130 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA Nr XIV/76/ 2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 13 września 2007 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia w dniu 21 października 200...
2016-08-16 1055 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
40  U C H W A Ł A Nr XIII/75/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok....
2016-08-16 1054 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA Nr XIII/74/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2007 – 2011”....
2016-08-16 1052 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA Nr XIII/73/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/38/2007 z dnia 26.04.2007r. w sprawie finansowania zadań z 2007r., ...
2016-08-16 1051 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA Nr XIII/72/2007 Rady Miasta Skarzyska-Kamiennej - 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg powiatowych miasta Skarżyska - K...
2016-08-16 1050 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
44  U C H W A Ł A Nr XIII/71/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Zarząd Budynków Komunalnych „Administrator...
2016-08-16 1049 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XIII/70/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 8 grudnia 2006 r...
2016-08-16 1048 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
46  U C H W A Ł A Nr XIII/69/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok....
2016-08-16 1046 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XII/68/2007 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 12 lipca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały nr X/48/2007 z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zmiany uchwały Gminnego Prog...
2016-08-16 1028 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
48  U C H W A Ł A Nr XII/67/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 12 lipca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa....
2016-08-16 1027 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
49  U C H W A Ł A Nr XII/66/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 12 lipca 2007 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/99/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 200...
2016-08-16 1026 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
50  U C H W A Ł A Nr XII/65/07 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 12 lipca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok....
2016-08-16 1025 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
51  U C H W A Ł A Nr XII/64/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 12 lipca 2007 r.
w sprawie poręczenia kredytu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej....
2016-08-16 1024 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr XI/63/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnie Mie...
2016-08-16 1018 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
53  U C H W A Ł A Nr XI/62/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2007 r.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym gruntu wraz z przeniesieniem wł...
2016-08-16 1017 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
54  U C H W A Ł A Nr XI/61/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowa...
2016-08-16 1015 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA Nr XI/60/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 czerwca 2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-08-16 1014 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
56  U C H W A Ł A Nr XI/59/2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miasta Skarżysko-Kamienna Nr VII/11/2007 z dni...
2016-08-16 1013 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA Nr XI/58/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 27 czerwca 2007 r.
w sprawie uchwalenia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Skarżyska-Kamie...
2016-08-16 1010 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
58  U C H W A Ł A Nr XI/57/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV / 19 /2006 z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia warunków...
2016-08-16 1009 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr XI/56/2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 27 czerwca 2007 r.
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach ...
2016-08-16 1008 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr XI/55/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 27 czerwca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/1/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie przyjęcia planów...
2016-08-16 1006 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
61  U C H W A Ł A Nr XI/54/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 27 czerwca 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok....
2016-08-16 1005 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
62  U C H W A Ł A Nr X/53/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2007 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-16 0957 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
63  U c h w a ł a Nr X/52/2007 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 29 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej....
2016-08-16 0956 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
64  U C H W A Ł A Nr X/51/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO–KAMIENNA - 29 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami ...
2016-08-16 0955 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
65  U C H W A Ł A Nr X/50/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2007 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-08-16 0953 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
66  U C H W A Ł A Nr X/49/2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 29 maja 2007 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko – Kamienna do konsorcjum pod nazwą Świętokrzyskie Ink...
2016-08-16 0952 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr X/48/2007 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 29 maja 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo...
2016-08-16 0951 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
68  U C H W A Ł A Nr X/47/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2007 r.
w sprawie poparcia starań Prezydenta Miasta o ubieganie się o dofinansowanie projektów w ramach R...
2016-08-16 0950 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr X/46/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2007 r.
w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodn...
2016-08-16 0949 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
70  U C H W A Ł A Nr X/45/2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 29 maja 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna na 2007 rok ....
2016-08-16 0941 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA Nr IX/44/2007 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej - 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/70/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23 październ...
2016-08-16 0936 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia programu „Równe szanse, równy dostęp”....
2016-08-16 0934 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr IX/42/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 8 grudnia 2006 r...
2016-08-16 0933 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA Nr IX/41/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie finansowania zadania z 2007r., dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestr...
2016-08-16 0932 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
75  U C H W A Ł A Nr IX/40/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAM . - 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna na 2007 rok....
2016-08-16 0931 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA Nr IX/39/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w...
2016-08-16 0929 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA Nr IX/ 38 /2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie finansowania zadań z 2007r., dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przest...
2016-08-16 0920 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA Nr IX/37/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koperni...
2016-08-16 0919 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA NR IX/ 36 /2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Legion...
2016-08-16 0918 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwała Nr IX/35/2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 10/103/97 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29...
2016-08-16 0917 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA Nr IX/34/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Skarżyska- Kamiennej za rok 2006....
2016-08-16 0915 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
82  U C H W A Ł A Nr VIII/33/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-16 0907 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
83  U C H W A Ł A Nr VIII/32/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-16 0906 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała Nr VIII/31/ 2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie działania Rady Miasta w zakresie oświadczeń lustracyjnych....
2016-08-16 0905 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
85  U C H W A Ł A Nr VIII/30/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAM . - 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko – Kamienna na 2007 rok....
2016-08-16 0904 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
86  U C H W A Ł A Nr VIII/ 29/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNEJ - 12 kwietnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok....
2016-08-16 0901 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA Nr VII/28/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 16 marca 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzię...
2016-08-12 1219 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
88  U C H W A Ł A Nr VII/27/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej...
2016-08-12 1218 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
89  Uchwała Nr VII/26/2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 16 marca 2007 r.
w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze....
2016-08-12 1217 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA Nr VII/25/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przych...
2016-08-12 1215 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
91  U C H W A Ł A Nr VII/24/2007 RADY MIASTA Skarżyska – Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Skarżysko-Kamienna zadań z zakresu działania adm...
2016-08-12 1214 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
92  U C H W A Ł A Nr VII/ 23 /2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla....
2016-08-12 1213 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
93  U C H W A Ł A Nr VII/ 22 /2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Krasińskieg...
2016-08-12 1212 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
94  Uchwała Nr VII/ 21/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna gruntów w poczet gminnego zasobu nieruchomości....
2016-08-12 1211 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
95  U C H W A Ł A Nr VII/ 20 /2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 16 marca 2007 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Ka...
2016-08-12 1210 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
96  U C H W A Ł A Nr VII/19/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 16 marca 2007 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej pr...
2016-08-12 1209 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA Nr VII/18/2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 16 marca 2007 r.
w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Skarżysko-Kamienna do Zgromadzenia Związku Międzygminn...
2016-08-12 1207 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA Nr VII/17/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie finansowania zadania z 2007r., dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestr...
2016-08-12 1207 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA Nr VII/16/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalow...
2016-08-12 1205 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
100  Uchwała Nr VII/15/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na teren...
2016-08-12 1002 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
101  Uchwała Nr VII/14/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na...
2016-08-12 1001 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
102  U C H W A Ł A Nr VII/13/2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 16 marca 2007 r.
sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodoci...
2016-08-12 1000 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
103  Uchwała Nr VII/12/2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzale...
2016-08-12 0958 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
104  U C H W A Ł A Nr VII/11/2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 16 marca 2007 r.
w sprawie UCHWALENIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARK...
2016-08-12 0956 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA NR VII/ 10 /2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 16 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia inkasenta poboru opłaty skarbowej na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna....
2016-08-12 0955 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
106  U C H W A Ł A Nr VII/ 9 /2007 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 16 marca 2007 r.
w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnych....
2016-08-12 0953 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
107  U C H W A Ł A Nr VII/8/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego na terenie miasta....
2016-08-12 0952 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
108  Uchwała Nr VII/ 7 /2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu Nr 10 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Okrzei 4....
2016-08-12 0940 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
109  Uchwała Nr VII/6/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słowackiego 29....
2016-08-12 0938 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
110  U C H W A Ł A Nr VII / 5 /2007 RADY MIASTA SKARŻYSKO - KAMIENNA - 16 marca 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Skarżysko - Kamienna na 2007 r....
2016-08-12 0935 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
111  Uchwała Nr VII/4/2007 Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia dopłaty do 1 osobo – godziny dla korzystających z krytej pływalni i si...
2016-08-12 0934 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
112  UCHWAŁA Nr VII/3/2007 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 16 marca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia dopłaty z budżetu Gminy do kosztu utrzymania 1 dziecka korzystającego z p...
2016-08-12 0932 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
113  Uchwała Nr VI/2/ 2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 26 stycznia 2007 r.
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamienna....
2016-08-12 0919 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
114  Uchwała Nr VI/1/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2007 r....
2016-08-12 0917 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
» w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Skarżysko - Kamienna.
» w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
» w sprawie zaciągnięcia kredytu.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
» w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżysko - Kamienna na 2008 rok.
» w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Łyżwy.
» w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla.
» w sprawie uchylenia uchwały Nr 1/12/96 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 lutego 1996r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych mianowanych.
» w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna