A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2008 r.': 150
1  Uchwała Nr XXXI/150/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejs...
2016-08-11 1348 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXXI/149 /2008 Rady Miasta Skarżyska –Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie...
2016-08-11 1347 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXXI/148 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizn, obe...
2016-08-11 1346 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
4  U C H W A Ł A Nr XXXI/ 147 / 2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/128/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyr...
2016-08-11 1337 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXXI/146 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-08-11 1334 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA Nr XXXI/145 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska -Kamiennej....
2016-08-11 1333 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXXI/ 144 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 8 grudnia 2006 r...
2016-08-11 1332 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXXI/143 /2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009-2012....
2016-08-11 1331 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
9  U C H W A Ł A Nr XXXI/142/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zaktualizowanego Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Skar...
2016-08-11 1330 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA Nr XXXI/141/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/32/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2005r. d...
2016-08-11 1329 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXXI/140/2008 Rady Miasta Skarżysko - Kamienna - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko - Kami...
2016-08-11 1327 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA Nr XXXI/139 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz ...
2016-08-11 1326 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XXXI/138/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rek...
2016-08-11 1325 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA Nr XXXI/ 137 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/50/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 maja 2008r...
2016-08-11 1324 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA Nr XXXI/136 /2008 Rady Miasta w Skarżysko-Kamienna - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego....
2016-08-11 1323 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
16  U C H W A Ł A Nr XXXI/135/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wyg...
2016-08-11 1322 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
17  U C H W A Ł A Nr XXXI/134/08 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 23 grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok....
2016-08-11 1320 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA Nr XXX/133/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 5 grudnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczon...
2016-08-11 1311 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
19  U C H W A Ł A Nr XXX/132/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 5 grudnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok....
2016-08-11 1309 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA Nr XXX/131/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 5 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-11 1308 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
21  U C H W A Ł A Nr XXX/130/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 5 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzą...
2016-08-11 1306 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA Nr XXX/129/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 5 grudnia 2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXV/19/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006r. w...
2016-08-11 1305 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XXIX/128/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 19 listopada 2008 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej do p...
2016-08-11 1243 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA Nr XXIX/127/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 19 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-11 1241 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA Nr XXIX/126/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 19 listopada 2008 r.
w sprawie zabezpieczenia środków na realizację zadania pn.: „Remont ulicy Norwida w zakresie je...
2016-08-11 1240 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XXVIII/125/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-08-11 1235 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
27  U C H W A Ł A Nr XXVIII/124/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
W sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla „Ksi...
2016-08-11 1234 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
28  U C H W A Ł A Nr XXVIII/123/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla....
2016-08-11 1232 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
29  U C H W A Ł A Nr XXVIII/122/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 30 października 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Skarżyska - Kam...
2016-08-11 1227 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
30  U C H W A Ł A Nr XXVIII/121/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/41/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 kwietnia 2008 r...
2016-08-11 1225 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
31  U C H W A Ł A Nr XXVIII/120/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 30 października 2008 r.
w sprawie oddania w użyczenie przez Gminę Skarżysko – Kamienna na rzecz Skarżyskiego Towarzyst...
2016-08-11 1224 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA Nr XXVIII/119/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie wzniesienia pomnika Leopolda Staffa na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-11 1223 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA Nr XXVIII/118/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego „XV Rocznicę Niepodległości – Na Pamiątkę ...
2016-08-11 1222 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA Nr XXVIII/117/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2008 r.
w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu...
2016-08-11 1220 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXVIII/116 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka Ochotniczej Straży Pożarnej....
2016-08-11 1219 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA Nr XXVIII/115/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 30 października 2008 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozar...
2016-08-11 1218 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXVIII/114/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie uchwalenia zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których m...
2016-08-11 1217 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA Nr XXVIII/113/2008 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych dla zawodników przez Gminę Skarżysko – Kamienna ...
2016-08-11 1215 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XXVIII/112/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzna...
2016-08-11 1214 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XXVIII/111/2008 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 7/73/2000 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 28.09.2000 dotycząc...
2016-08-11 1213 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
41  U C H W A Ł A Nr XXVIII/110/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 30 października 2008 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta Skarżysko – Kamienna oraz rodzaju i szczegółowo...
2016-08-11 1211 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA Nr XXVIII/109/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa wieczystego użytkowania nieruchomośc...
2016-08-11 1210 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XXVIII/108/2008 Rady Miasta Skarżysko - Kamienna - 30 października 2008 r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do określenia sposobu ustalania oraz wysokości opłat za...
2016-08-11 1209 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA Nr XXVIII/107/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 rok....
2016-08-11 1208 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA Nr XXVIII/106/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie opłaty targowej....
2016-08-11 1207 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA Nr XXVIII/105/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości....
2016-08-11 1205 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA Nr XXVIII/104/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok....
2016-08-11 1204 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA Nr XXVIII/103/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok....
2016-08-11 1203 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
49  U C H W A Ł A Nr XXVIII/102/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 30 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok....
2016-08-11 1202 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA Nr XXVIII/101/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-11 1200 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
51  U C H W A Ł A Nr XXVII/100/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 4 września 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym....
2016-08-11 1113 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA Nr XXVII/99/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 4 września 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa....
2016-08-11 1112 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
53  U C H W A Ł A Nr XXVII/98/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 września 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa....
2016-08-11 1111 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
54  U C H W A Ł A Nr XXVII/97/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 września 2008 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/96/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 listopada 2007...
2016-08-11 1110 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
55  U C H W A Ł A Nr XXVII/96/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 4 września 2008 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/98/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 grudnia 200...
2016-08-11 1109 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr XXVII/95/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 4 września 2008 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o przekazanie gminie Skarżysko-Ka...
2016-08-11 1107 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
57  U C H W A Ł A Nr XXVII/94/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 4 września 2008 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla „Meta...
2016-08-11 1106 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
58  U C H W A Ł A Nr XXVII/93/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 4 września 2008 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla....
2016-08-11 1105 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
59  U C H W A Ł A Nr XXVII/92/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 września 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Ka...
2016-08-11 1103 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA Nr XXVII/91/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 4 września 2008 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarż...
2016-08-11 1102 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr XXVII/90/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 4 września 2008 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/33/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 marca 2008 r....
2016-08-11 1101 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XXVII/89/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 4 września 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze pom...
2016-08-11 1100 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr XXVII/88/2008 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 4 września 2008 r.
w sprawie opłat i ulg za przejazdy komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej...
2016-08-11 1059 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
64  U C H W A Ł A Nr XXVII/87/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 4 września 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok....
2016-08-11 1058 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
65  U C H W A Ł A Nr XXVII/86/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 4 września 2008 r.
w sprawie poręczenia kredytu dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku – Kamiennej ....
2016-08-11 1056 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XXVI/85/ 2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 31 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/8/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 8 grudnia 2006 r...
2016-08-11 1047 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr XXVI/84/ 2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 31 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 8 grudnia 2006 r...
2016-08-11 1046 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR XXVI/83/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 lipca 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „KOPERNIKA II” na obszarze m...
2016-08-11 1044 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA Nr XXVI/82 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 lipca 2008 r.
w sprawie finansowania zadania z 2008r., dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestr...
2016-08-11 1043 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA Nr XXVI/81 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 lipca 2008 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM...
2016-08-11 1042 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
71  U C H W A Ł A Nr XXVI/80/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 lipca 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy uli...
2016-08-11 1041 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
72  U C H W A Ł A Nr XXVI/79 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 lipca 2008 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/80/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 październi...
2016-08-11 1040 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr XXVI/78/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 lipca 2008 r.
w sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej: “Program aktywności loka...
2016-08-11 1038 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr XXVI/77 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 lipca 2008 r.
W sprawie zasad odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywi...
2016-08-11 1037 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr XXVI/76 /2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 lipca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze pom...
2016-08-11 1036 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA Nr XXVI/75 /2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 31 lipca 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-08-11 1034 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA Nr XXVI/74/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 31 lipca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok....
2016-08-11 1023 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA Nr XXVI/73/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-11 1021 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA Nr XXV/72/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 czerwca 2008 r.
w sprawie finansowania zadania z 2008r., dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestr...
2016-08-11 1012 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
80  U C H W A Ł A Nr XXV/71/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Miejskim Centrum Sportu ...
2016-08-11 1011 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr XXV/70/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowni...
2016-08-11 1009 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr XXV/69/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 8 grudnia 2006 r...
2016-08-11 1008 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
83  U C H W A Ł A Nr XXV/68/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 26 czerwca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok....
2016-08-11 1006 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA Nr XXV/67/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-11 1005 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
85  U C H W A Ł A Nr XXV/66/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 czerwca 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości
położonych w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu uli...
2016-08-11 1004 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA Nr XXIV/65/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Skarżysko-Kamienna....
2016-08-11 1000 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA Nr XXIV/64/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 czerwca 2008 r.
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miasta Skarżysko-Kamienna....
2016-08-11 0959 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA Nr XXIV/63/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 czerwca 2008 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Skarżysko-Kamienna....
2016-08-11 0958 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA Nr XXIV/62/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 16 czerwca 2008 r.
w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Skarżysko-Kamienna....
2016-08-11 0956 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
90  U C H W A Ł A Nr XXIII/61/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ - 29 maja 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Miasta Skarżysk...
2016-08-11 0922 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA Nr XXIII/60/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie finansowania zadań z 2008r., dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przest...
2016-08-11 0916 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA NR XXIII/59/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „METALOWCÓW-PARYSKA” na obs...
2016-08-11 0914 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
93  U C H W A Ł A Nr XXIII/58/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-08-11 0902 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
94  Uchwała Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta...
2016-08-10 1413 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
95  U C H W A Ł A Nr XXIII/56/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-08-10 1411 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
96  U C H W A Ł A Nr XXIII/ 55/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spó...
2016-08-10 1409 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA Nr XXIII/54/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej udziału ½ części nieruchomości zabudowanej, położonej pr...
2016-08-10 1408 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA Nr XXIII/53/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu zabudowanych, położonych w Skarżysku ...
2016-08-10 1407 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
99  U C H W A Ł A Nr XXIII/52/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Sk...
2016-08-10 1404 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA Nr XXIII/51/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna nieruchomości w poczet gminnego zasobu nieruchom...
2016-08-10 1402 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA Nr XXIII/50/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regional...
2016-08-10 1358 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
102  U C H W A Ł A NR XXIII/49/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 29 maja 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok....
2016-08-10 1357 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
103  UCHWAŁA NR XXIII/48/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAM. - 29 maja 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do spółki Zarząd Budynków Komunalnych „Admin...
2016-08-10 1356 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
104  UCHWAŁA Nr XXIII/47/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 maja 2008 r.
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierp...
2016-08-10 1354 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
105  Uchwała Nr XXII/46/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia zasad dofinansowania przez Gminę Skarżysko-Kamienna usługi demontażu, trans...
2016-08-10 1105 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA Nr XXII/45/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-08-10 1103 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
107  U C H W A Ł A Nr XXII/44/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do kategorii dróg gmi...
2016-08-10 1102 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
108  U C H W A Ł A XXII/43/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kono...
2016-08-10 1101 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
109  U C H W A Ł A Nr XXII/42/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krasi...
2016-08-10 1100 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
110  UCHWAŁA Nr XXII/41/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku – Kamiennej na osie...
2016-08-10 1059 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
111  UCHWAŁA Nr XXII/40/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/60/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 sierpnia 2...
2016-08-10 1057 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
112  Uchwała Nr XXII/39/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego programu budowy bezpieczeństwa lokalnego „Razem Bezpieczniej 2008 ...
2016-08-10 1056 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
113  U C H W A Ł A Nr XXII/38/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok....
2016-08-10 1055 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
114  UCHWAŁA Nr XXII/37/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały NrXIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpn...
2016-08-10 1053 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
115  UCHWAŁA Nr XXII/36/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Skarżyska- Kamiennej za rok 2007....
2016-08-10 1051 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
116  UCHWAŁA Nr XXI/35/2008 Rady Miasta w Skarżysku-Kam. - 13 marca 2008 r.
w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rek...
2016-08-10 1042 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
117  U C H W A Ł A Nr XXI/34/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 13 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-10 1037 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
118  Uchwała Nr XXI/33/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach, dla których organe...
2016-08-10 1035 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
119  Uchwała Nr XXI/32/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 13 marca 2008 r.
w sprawie określenia źródeł dochodów własnych w jednostkach budżetowych oświaty (przedszkola...
2016-08-10 1033 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
120  Uchwała Nr XXI/31/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 13 marca 2008 r.
w sprawie określenia formy pokrywania kosztów indywidualnego dowozu uczniów niepełnosprawnych w ...
2016-08-10 1032 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
121  UCHWAŁA Nr XXI/30/2008 Rady Miasta w Skarżysku – Kamiennej - 13 marca 2008 r.
w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych m. Skarżys...
2016-08-10 1031 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
122  U C H W A Ł A Nr XXI/29/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 13 marca 2008 r.
w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego działek będących w użytkowaniu wieczy...
2016-08-10 1029 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
123  U C H W A Ł A Nr XXI/28/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 13 marca 2008 r.
w sprawie ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego działek będących w użytkowaniu wieczy...
2016-08-10 1028 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
124  U C H W A Ł A Nr XXI/27/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 13 marca 2008 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu niezabudowanej położonej w Skarżysk...
2016-08-10 1027 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
125  Uchwała Nr XXI/26/2008 Rady Miasta Skarżysku-Kamiennej - 13 marca 2008 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna gruntów w poczet gminnego zasobu nieruchomości....
2016-08-10 1026 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
126  U C H W A Ł A Nr XXI/25/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 13 marca 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości
położonych w Skarżysku-Kamiennej na osiedlu ...
2016-08-10 1025 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
127  U C H W A Ł A Nr XXI/24/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 13 marca 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Orle...
2016-08-10 1023 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
128  U C H W A Ł A Nr XXI/23/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 13 marca 2008 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu działki gruntu niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamienne...
2016-08-10 1022 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
129  UCHWAŁA Nr XXI/22/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 13 marca 2008 r.
w sprawie wysokości składki rocznej na obsługę konsorcjum „Świętokrzyskie Inkubatory Innowac...
2016-08-10 1020 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
130  Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 13 marca 2008 r.
w sprawie przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia „Zdrowe Miasto Skarżysko-Kami...
2016-08-10 1019 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
131  Uchwała Nr XXI/20/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 13 marca 2008 r.
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodze...
2016-08-10 1018 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
132  UCHWAŁA Nr XXI/19/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 13 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne świadczone przez administratora Cmentarza Komunalne...
2016-08-10 1016 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
133  UCHWAŁA Nr XXI/18/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 13 marca 2008 r.
w sprawie zabezpieczenia środków na dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią...
2016-08-10 1014 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
134  U C H W A Ł A Nr XXI/17/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 13 marca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok....
2016-08-10 1006 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
135  UCHWAŁA Nr XXI/16/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 13 marca 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-10 1004 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
136  U C H W A Ł A Nr XX/15/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Skarżyska – Kamiennej.
...
2016-08-10 0956 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
137  UCHWAŁA Nr XX/14/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ściek...
2016-08-10 0954 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
138  U C H W A Ł A Nr XX/13/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej Pana
Wiesława ...
2016-08-10 0953 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
139  UCHWAŁA Nr XX/12/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola ...
2016-08-10 0952 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
140  UCHWAŁA Nr XX/11/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu wynagrodzenia pracowni...
2016-08-10 0950 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
141  Uchwała Nr XX/10/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzna...
2016-08-10 0949 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
142  U C H W A Ł A Nr XX/9/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy....
2016-08-10 0947 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
143  U C H W A Ł A Nr XX/8/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie UCHWALENIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARK...
2016-08-10 0946 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
144  Uchwała Nr XX/7/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzale...
2016-08-10 0944 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
145  UCHWAŁA Nr XX/6/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla Związku Międzygminneg...
2016-08-10 0943 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
146  U C H W A Ł A Nr XX/5/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ...
2016-08-10 0941 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
147  U C H W A Ł A Nr XX/4/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu....
2016-08-10 0940 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
148  U C H W A Ł A Nr XX/3/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok....
2016-08-10 0937 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
149  UCHWAŁA Nr XX/2/2008 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-10 0936 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
150  Uchwała Nr XX/1/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 31 stycznia 2008 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2008 r....
2016-08-10 0929 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.
» w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnie Miejskie w Skarżysku – Kamiennej.
» zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizn, obejmujących aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego SPZOZ „Przychodnie Miejskie' w Skarżysku-Kamiennej.
» w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/128/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
» w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej.
» w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska -Kamiennej.
» w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2006 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej i ich składów.
» w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009-2012.
» w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zaktualizowanego Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2007-2013.
» w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/32/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2005r. dotyczącej sposobu gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi oraz reguł ustalania stawek czynszu za ich wynajęcie oraz załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna