A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2009 r.': 125
1  UCHWAŁA NR XLIV/125/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Oseta...
2016-08-09 1308 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XLIV/124/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej -...
2016-08-09 1306 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XLIV/123/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2009 r.
w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rek...
2016-08-09 1305 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XLIV/122/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ściek...
2016-08-09 1304 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XLIV/121/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz ...
2016-08-09 1303 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XLIV/120/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie
wy...
2016-08-09 1301 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XLIV/119/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok....
2016-08-09 1300 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XLIII/118/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/103/2009r. z 29 października 2009r. 'w sprawie udzielenia pomocy ...
2016-08-09 1258 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XLIII/117/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/18/2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 16 marca 2007
r. w ...
2016-08-09 1257 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska” na obszarze mias...
2016-08-09 1255 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XLIII/115/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infra...
2016-08-09 1253 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XLIII/114/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu ...
2016-08-09 1252 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XLIII/113/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 listopada
2003 r...
2016-08-09 1250 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XLIII/112/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia od Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej darowizny udziału w dzia...
2016-08-09 1248 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XLIII/111/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urz...
2016-08-09 1247 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XLIII/110/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ściek...
2016-08-09 1245 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XLIII/109/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości....
2016-08-09 1241 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XLIII/108/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNE - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok....
2016-08-09 1240 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XLIII/107/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 grudnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia
2007 ...
2016-08-09 1238 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XLII/106/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi Likwidatora spółki 'Targowiska Miejskie' spółka z o.o. w likwidac...
2016-08-09 1233 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XLII/105/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej....
2016-08-09 1231 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XLII/104/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/24/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 marca 2006
w s...
2016-08-09 1229 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XLII/103/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-08-09 1228 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XLII/102/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie wzniesienia pomnika w hołdzie żołnierzom i bojownikom na terenie miasta Skarżyska-Kami...
2016-08-09 1226 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XLII/101/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego...
2016-08-09 1224 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XLII/100/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko – Kamienna
...
2016-08-09 1222 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XLII/99/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskan...
2016-08-09 1221 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XLII/98/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskani...
2016-08-09 1219 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XLII/97/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozar...
2016-08-09 1218 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XLII/96/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/2007 z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia statutu Sam...
2016-08-09 1216 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XLII/95/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu niezabudowanej położonej w Skarżysk...
2016-08-09 1213 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XLII/94/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
o likwid...
2016-08-09 1211 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XLII/93/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok....
2016-08-09 1210 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XLII/92/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów....
2016-08-09 1206 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XLII/91/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie opłaty targowej....
2016-08-09 1204 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XLII/90/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010....
2016-08-09 1202 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
37  U C H W A Ł A Nr XLII/89/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 rok....
2016-08-09 1039 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XLII/88/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 października 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007
...
2016-08-09 1035 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XLI/87/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/106/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 października...
2016-08-09 1034 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XLI/86/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna wyrobów granitowych w zamian za zaległośc...
2016-08-09 1032 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XLI/85/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego....
2016-08-09 1031 Czytano:38 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XLI/84/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-08-09 1030 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr XLI/83/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-09 1026 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr XLI/82/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słow...
2016-08-09 1025 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XLI/81/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul.
Lim...
2016-08-09 1023 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr XLI/80/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej prz...
2016-08-09 1022 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr XLI/79/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu niezabudowanej, położonej w Skarżys...
2016-08-09 1021 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr XLI/78/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-08-09 1020 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr XLI/77/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu niezabudowanej, położonej w Skarżys...
2016-08-09 1019 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr XLI/76/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu niezabudowanej, położonej w Skarżys...
2016-08-09 1017 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr XLI/75/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2009-2014 oraz ...
2016-08-09 1015 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
52  U C H W A Ł A Nr XLI/74/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 8 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok....
2016-08-09 1013 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr XLI/73/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 8 września 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-09 1011 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr Nr XL/72/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 1 września 2009 r.
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-09 1009 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr Nr XXXIX/71/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 lipca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku –Kamiennej....
2016-08-09 1007 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr XXXIX/70/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 lipca 2009 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna gruntów w poczet gminnego zasobu nieruchomości,...
2016-08-09 1006 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr Nr XXXIX/69/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 lipca 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-08-09 1004 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
58  U C H W A Ł A Nr XXXIX/68/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 23 lipca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok....
2016-08-09 1002 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr Nr XXXIX/67/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 23 lipca 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-09 1000 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr XXXVIII/66/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2009 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-08-09 0957 Czytano:40 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr XXXVIII/65/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2009 r.
w sprawie uchylenia Uchwał Nr XX/11/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31.01.2008 roku, N...
2016-08-09 0955 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XXXVIII/64/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 ...
2016-08-09 0950 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr XXXVIII/63/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-08-09 0948 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr XXXVIII/62/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2009 r.
w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Skarżysko – Kamienna za wysokie wynik...
2016-08-09 0945 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr XXXVIII/61/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2009 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na ter...
2016-08-09 0943 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XXXVIII/60/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki zat...
2016-08-09 0941 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr XXXVIII/59/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2009 r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna....
2016-08-09 0939 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr XXXVIII/58/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku Kamienne...
2016-08-09 0938 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
69  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/57/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 30 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok....
2016-08-09 0936 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr XXXVIII/56/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-09 0932 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr XXXVII/55/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie skargi Pani Janiny Świercz zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej....
2016-08-09 0930 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr XXXVII/54/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie skargi Pani Haliny Bernat - Koszarskiej zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej....
2016-08-09 0929 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr XXXVII/53/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-08-09 0928 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr XXXVII/52/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie diet przysługujących członkom miejskiej i obwodowych komisji do spraw referendum gminne...
2016-08-09 0926 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr XXXVII/51/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązań z ...
2016-08-09 0924 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr XXXVII/50/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr 5/47/2000 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 2 czerwca 2000 r...
2016-08-09 0923 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr XXXVII/49/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiej...
2016-08-09 0921 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr XXXVII/48/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu działek gruntu niezabudowanych położonych w Skarżysku-Kamien...
2016-08-09 0919 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr XXXVII/47/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku...
2016-08-09 0917 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwała Nr XXXVII/46/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych
...
2016-08-09 0916 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr XXXVII/45/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazanie Gminie
...
2016-08-09 0914 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr XXXVII/44/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 maja 2009 r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXV/70/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 czerwca 2008...
2016-08-09 0913 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
83  U C H W A Ł A Nr XXXVII/43/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 28 maja 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok....
2016-08-09 0902 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała Nr XXXVI/42/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-08-09 0900 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA Nr XXXVI/41/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-08-09 0858 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
86  U C H W A Ł A Nr XXXVI/40/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu....
2016-08-09 0857 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA Nr XXXVI/39/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian uchwały nr XXXII/14/2009 Rady Miasta Skarżysko – Kamiennej z dnia 30 stycznia 20...
2016-08-09 0855 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
88  Uchwała Nr XXXVI/38/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyzna...
2016-08-09 0854 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
89  U C H W A Ł A Nr XXXVI/37/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Do Spraw Przeprowadzenia Referendum wyznaczonego na dzień 7 ...
2016-08-09 0852 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
90  U C H W A Ł A Nr XXXVI/36/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Pogorza...
2016-08-09 0850 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
91  U C H W A Ł A Nr XXXVI/35/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla....
2016-08-09 0849 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
92  U C H W A Ł A Nr XXXVI/34/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok....
2016-08-09 0848 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA Nr XXXVI/33/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-09 0846 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA Nr XXXVI/32/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Skarżyska- Kamiennej za rok 2008....
2016-08-09 0844 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
95  Uchwała Nr XXXV /31/ 2009 Rady Miasta Skarżysko - Kamienna - 17 kwietnia 2009 r.
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Skarżysko - Kami...
2016-08-09 0842 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
96  Uchwała Nr XXXIV/30/2009 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 26 marca 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 ...
2016-08-09 0839 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
97  Uchwała Nr XXXIV/29/2009 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 26 marca 2009 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia w dniu 7 czerwca 2009 r. na...
2016-08-09 0838 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
98  U C H W A Ł A Nr XXXIV/28/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 marca 2009 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości
położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rze...
2016-08-09 0837 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA Nr XXXIV/27/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 marca 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska –Kamiennej....
2016-08-09 0835 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
100  Uchwała Nr XXXIV/26/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 marca 2009 r.
w sprawie skargi Pani Leokadii Spadło zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej....
2016-08-09 0834 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
101  U C H W A Ł A Nr XXXIV/25/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 26 marca 2009 r.
w sprawie powołania Komisji Doraźnej Regulaminowo – Statutowej do dokonania zmian w Statucie Mia...
2016-08-09 0832 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
102  Uchwała Nr XXXIV/24/2009 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 26 marca 2009 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzale...
2016-08-09 0831 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
103  U C H W A Ł A Nr XXXIV/23/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiej Komunikacji Samochodowe...
2016-08-09 0829 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
104  U C H W A Ł A Nr XXXIV/22/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ - 26 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok....
2016-08-09 0827 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA Nr XXXIII/21/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 12 marca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzię...
2016-08-08 1521 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
106  Uchwała Nr XXXIII/20/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 12 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych położonych na terenie miasta Skarżysko...
2016-08-08 1518 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
107  Uchwała Nr XXXIII/19/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 12 marca 2009 r.
w sprawie przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych niektórych dróg na terenie miasta Ska...
2016-08-08 1517 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
108  U C H W A Ł A Nr XXXIII/18/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 12 marca 2009 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości
położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spó...
2016-08-08 1516 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
109  UCHWAŁA Nr XXXIII/17/2009 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej - 12 marca 2009 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowi...
2016-08-08 1515 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
110  U C H W A Ł A Nr XXXIII/16/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA - 12 marca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok....
2016-08-08 1513 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
111  UCHWAŁA Nr XXXIII/15/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 12 marca 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-08 1511 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
112  UCHWAŁA Nr XXXII/14/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie zmian uchwały nr 5/47/2000 Rady Miasta Skarżysko – Kamiennej z dnia 2 czerwca 2000 r. ...
2016-08-08 1509 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
113  UCHWAŁA Nr XXXII/13/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku – Kami...
2016-08-08 1507 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
114  UCHWAŁA Nr XXXII/12/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu niezabudowanej położonej w Skarżysk...
2016-08-08 1506 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
115  UCHWAŁA Nr XXXII/11/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez
Prezydenta Miasta...
2016-08-08 1505 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
116  Uchwała Nr XXXII/10/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej -...
2016-08-08 1503 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
117  Uchwała Nr XXXII/9/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu wynagrodze...
2016-08-08 1501 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
118  Uchwała Nr XXXII/8/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do zatwierdzania projektów zgłaszan...
2016-08-08 1500 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
119  U C H W A Ł A Nr XXXII/7/2009 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie UCHWALENIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARK...
2016-08-08 1458 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
120  Uchwała Nr XXXII/6/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Akacjowa 1....
2016-08-08 1457 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
121  Uchwała Nr XXXII/5/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-08-08 1456 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
122  Uchwała Nr XXXII/4/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-08-08 1454 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
123  Uchwała Nr XXXII/3/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2009 r....
2016-08-08 1434 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
124  U C H W A Ł A Nr XXXII/2/2009 RADY MIASTA SKARŻYSKO - KAMIENNA - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżysko – Kamienna na 2009 rok....
2016-08-08 1410 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
125  UCHWAŁA Nr XXXII/1/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 stycznia 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-08-08 1407 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Oseta Wasilewskiego.
» w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej - Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna w roku 2010.
» w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2010.
» w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.03.2010r. do 28.02.2011r.
» w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2010 rok.
» w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
» w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/103/2009r. z 29 października 2009r. 'w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego'.
» w sprawie zmiany uchwały Nr VII/18/2007 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Skarżysko-Kamienna do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator”.
» w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Wileńska” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna