A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2016 r.': 123
1  UCHWAŁA NR XXXIII/123/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej
...
2017-01-02 0929 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XXXIII/122/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rek...
2017-01-02 0927 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XXXIII/121/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Skarżysko-Kamienna do roku 2021....
2017-01-02 0926 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XXXIII/120/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko-Kamiennej za wysokie wyniki
...
2017-01-02 0924 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XXXIII/119/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na
...
2017-01-02 0923 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XXXIII/118/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej
...
2017-01-02 0922 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XXXIII/117/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. ...
2017-01-02 0920 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XXXIII/116/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Szkolnej nr ...
2017-01-02 0919 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XXXIII/115/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Staffa nr 18...
2017-01-02 0917 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XXXIII/114/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
niezabudowan...
2017-01-02 0916 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XXXIII/113/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2017 rok....
2017-01-02 0913 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XXXIII/112/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2017-2031....
2017-01-02 0911 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XXXIII/111/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016....
2017-01-02 0910 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XXXIII/110/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2017-01-02 0909 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XXXIII/109/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2017-01-02 0906 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XXXII/108/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 12 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020....
2017-01-02 0903 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XXXII/107/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 12 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Aneksu nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-
Kamien...
2017-01-02 0900 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XXXI/106/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miasta Skarżyska - Kamienne...
2016-11-29 0843 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XXXI/105/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/37/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamienej z dnia 29.04.2010r.
...
2016-11-29 0842 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XXXI/104/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednoste...
2016-11-29 0841 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XXXI/103/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2016 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta
Ska...
2016-11-29 0839 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XXXI/102/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 listopada 2010
r...
2016-11-29 0838 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XXXI/101/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia i przyjęcia na terenie Gminy Skarżyska-Kamiennej 'Skarżyskiego Programu Se...
2016-11-29 0837 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XXXI/100/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z
organizacjami poz...
2016-11-29 0835 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XXXI/99/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2016-11-29 0834 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XXXI/98/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-11-29 0832 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XXXI/97/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej....
2016-11-29 0831 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XXXI/96/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości....
2016-11-29 0829 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XXX/95/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2016 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Sk...
2016-10-31 1430 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XXX/94/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2016 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych
mur...
2016-10-31 1429 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XXX/93/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2016 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Sk...
2016-10-31 1426 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XXX/92/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2016 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Sk...
2016-10-31 1424 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XXX/91/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2016 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Sk...
2016-10-31 1423 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XXX/90/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi w zakresie nieprawidłowego działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo...
2016-10-31 1421 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XXX/89/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr LVI/109/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 października 2...
2016-10-31 1420 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XXX/88/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2016 r.
w sprawie uchwalenia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje
...
2016-10-31 1418 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XXX/87/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2016-10-31 1415 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XXX/86/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-10-31 1413 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XXIX/85/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-09-30 0958 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XXIX/84/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do kategorii dróg gm...
2016-09-30 0957 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XXIX/83/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa wł...
2016-09-30 0955 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XXIX/82/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 28 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Skarżysko-Kamienna od Skarbu Państwa darowiz...
2016-09-30 0954 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XXIX/81/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej ...
2016-09-30 0953 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XXIX/80/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Sk...
2016-09-30 0951 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XXIX/79/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Sk...
2016-09-30 0948 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XXIX/78/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Sk...
2016-09-30 0947 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XXIX/77/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Skarżysko-Kamienna umowy o współpracy partner...
2016-09-30 0945 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XXIX/76/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzą...
2016-09-30 0911 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XXIX/75/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie rezygnacji Gminy Skarżysko-Kamienna z członkostwa w Polskiej Unii Mobilności Aktywnej....
2016-09-30 0910 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XXIX/74/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2016-09-30 0908 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XXIX/73/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-09-30 0905 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XXVIII/72/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 września 2016 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji....
2016-09-19 1222 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XXVIII/71/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Skarżyskiego....
2016-09-19 1221 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XXVIII/70/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 września 2016 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej uli...
2016-09-19 1220 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XXVIII/69/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 września 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2016-09-19 1219 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XXVIII/68/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 września 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-09-19 1212 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XXVII/67/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
zmiany Uchwały Nr XIX/2/2016 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 15.01.2016r. w
sprawie powo...
2016-07-29 1111 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XXVII/66/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej...
2016-07-29 0946 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XXVII/65/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada
2005 r. w spra...
2016-07-29 0944 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XXVII/64/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
...
2016-07-29 0943 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XXVII/63/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 23 czerwca 2016
UCHWAŁA NR XXVII/63/2016
RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA...
2016-07-29 0942 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XXVII/62/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 23 czerwca 2016
zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Osterwy nr 7
w S...
2016-07-29 0938 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XXVII/61/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
zmiany Uchwały Nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia
31 marca 2016 r. w sprawie ...
2016-07-29 0937 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR XXVII/60/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
zmiany Uchwały Nr XVIII/169/2015 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 29
grudnia 2015 w spraw...
2016-07-29 0936 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XXVII/59/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum im.'Orła Białego' w Skarżysku-Kamiennej za 2015 rok...
2016-07-29 0934 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XXVII/58/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-
Kamiennej za 2015 r...
2016-07-29 0931 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR XXVII/57/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Skarżysku-Ka...
2016-07-29 0930 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR XXVII/56/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej 'Przych...
2016-07-29 0929 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR XXVII/55/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej...
2016-07-29 0928 Czytano:1265 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR XXVII/54/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunaln...
2016-07-29 0920 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XXVII/53/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031...
2016-07-29 0918 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR XXVII/52/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-29 0917 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR XXVII/51/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z tytułu wykonania
budżetu z...
2016-07-29 0916 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR XXVII/50/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 czerwca 2016
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Skarżyska...
2016-07-29 0912 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR XXVI/49/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 9 czerwca 2016 r.
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skarżysko-Kamienna do wspólnego realizowania
postępowan...
2016-07-28 1334 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR XXV/48/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 maja 2016
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej...
2016-07-28 1332 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR XXV/47/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 maja 2016
zmiany uchwały nr VI/23/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie
powołania Rady Społeczne...
2016-07-28 1332 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR XXV/46/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 maja 2016
sprzedaży w drodze przetargu udziału 1/4 części prawa własności nieruchomości
gruntowej poł...
2016-07-28 1330 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA NR XXV/45/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 maja 2016
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-
Kamiennej przy ul. A...
2016-07-28 1329 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA NR XXV/44/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 maja 2016
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych
położonych w Skarżysku-...
2016-07-28 1329 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA NR XXV/43/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 maja 2016
uchwalenia zaktualizowanej „Strategii rozwoju miasta Skarżyska- Kamiennej na lata 2014-
2020”....
2016-07-28 1328 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR XXV/42/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 maja 2016
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań inwestycyjnych
na drog...
2016-07-28 1326 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA NR XXV/41/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 maja 2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-28 1324 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA NR XXIV/40/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 kwietnia 2016
zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XII/90/2015 z dnia 16.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Mie...
2016-07-28 1321 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA NR XXIV/39/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 kwietnia 2016
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej Panu
Henrykowi Czechowi ps. 'Śmig...
2016-07-28 1320 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA NR XXIV/38/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 kwietnia 2016
regulamin parkingu niedozorowanego działającego na terenie Gminy Skarżysko- Kamienna...
2016-07-28 1319 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA NR XXIV/37/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 kwietnia 2016
określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na...
2016-07-28 1318 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA NR XXIV/36/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 kwietnia 2016
uchwalenia Statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej...
2016-07-28 1317 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA NR XXIV/35/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 kwietnia 2016
mian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-28 1316 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA NR XXIII/34/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 11 kwietnia 2016
zmiany Uchwały Nr XLIV/86/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 listopada
2013 roku w sp...
2016-07-28 1314 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA NR XXII/33/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2016
wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami
komunikac...
2016-07-28 1312 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA NR XXII/32/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2016
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Sk...
2016-07-28 1311 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA NR XXII/31/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2016
przejęcia zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa
drogowe...
2016-07-28 1309 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA NR XXII/30/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2016
zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania
i przeprowadzenia postępo...
2016-07-28 1309 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA NR XXII/29/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2016
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-
Kamienna...
2016-07-28 1308 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
96  UCHWAŁA NR XXII/28/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2016
Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-...
2016-07-28 1307 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA NR XXII/27/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2016
zmiany uchwały Nr X/76/2015 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 12 czerwca
2015 r. w sprawie pr...
2016-07-28 1305 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA NR XXII/26/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 31 marca 2016
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej...
2016-07-28 1240 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA NR XXII/25/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2016
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na
lata 2016-2031...
2016-07-28 1240 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA NR XXII/24/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-28 1238 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA NR XXI/23/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 luty 2016
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodaro...
2016-07-28 1035 Czytano:1046 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA NR XXI/22/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 luty 2016
uchylenia Uchwały NR XXXI/107/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia
29 listopada 2012 r. w ...
2016-07-28 1034 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
103  UCHWAŁA NR XXI/21/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 luty 2016
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna...
2016-07-28 1033 Czytano:1004 razy » Przeczytaj artykuł
104  UCHWAŁA NR XXI/20/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 luty 2016
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości
gruntowej położonej w Skarżysku-Ka...
2016-07-28 1032 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA NR XXI/19/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 luty 2016
zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ewid.
1/72, po...
2016-07-28 1031 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA NR XXI/18/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 luty 2016
przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodaro...
2016-07-28 1030 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
107  UCHWAŁA NR XXI/17/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 luty 2016
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie mia...
2016-07-28 1030 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
108  UCHWAŁA NR XXI/16/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 luty 2016
uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata
2016-2022”....
2016-07-28 1028 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
109  UCHWAŁA NR XXI/15/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 luty 2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-28 1027 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
110  UCHWAŁA NR XX/14/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 luty 2016
przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Skarżysko –
Kamienna na...
2016-07-28 1026 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
111  UCHWAŁA NR XX/13/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 luty 2016
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
okr...
2016-07-28 1025 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
112  UCHWAŁA NR XX/12/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 luty 2016
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-
Kamien...
2016-07-28 1023 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
113  UCHWAŁA NR XX/11/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 luty 2016
ustalenia planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez
gminę S...
2016-07-28 1022 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
114  UCHWAŁA NR XX/10/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 luty 2016
przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok....
2016-07-28 1021 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
115  UCHWAŁA NR XX/9/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 luty 2016
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na
lata 2016-2031...
2016-07-28 1021 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
116  UCHWAŁA NR XX/8/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 luty 2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-28 1019 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
117  UCHWAŁA NR XIX/7/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 stycznia 2016
zmiany Uchwały nr II/4/2014 Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej z dnia 8 grudnia 2014 r. w
sprawie p...
2016-07-28 0950 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
118  UCHWAŁA NR XIX/6/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 stycznia 2016
odwołania radnego Wiesława Szwajewskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Ładu
Przestrzennego...
2016-07-28 0949 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
119  UCHWAŁA NR XIX/5/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 stycznia 2016
odwołania radnego Artura Mazurkiewicza z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Wychowania, K...
2016-07-28 0948 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
120  UCHWAŁA NR XIX/4/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 stycznia 2016
odwolania radnego Konrada Wikarjusza z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodar...
2016-07-28 0948 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
121  UCHWAŁA NR XIX/3/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 stycznia 2016
odwołania radnego Jacka Ciepińskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej...
2016-07-28 0947 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
122  UCHWAŁA NR XIX/2/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 stycznia 2016
powołania stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej i ich skladów...
2016-07-28 0946 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
123  UCHWAŁA NR XIX/1/2016 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 stycznia 2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-28 0944 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej na 2017 rok.
» w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej w roku 2017.
» w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Skarżysko-Kamienna do roku 2021.
» w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko-Kamiennej za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
» w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej.
» w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Norwida nr 17, będącego własnością Gminy Skarżysko-Kamienna.
» w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Szkolnej nr 7 w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna.
» w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Staffa nr 18 w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna.
» w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wojska Polskiego.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna