A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2011 r.': 148
1  UCHWAŁA NR XVII/148/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie
wy...
2016-08-05 0944 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XVII/147/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2030....
2016-08-05 0943 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XVII/146/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r....
2016-08-05 0941 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XVI/145/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własność gminy....
2016-08-04 1156 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XVI/144/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2016-08-04 1155 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XVI/143/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz ...
2016-08-04 1153 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XVI/142/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
ściek...
2016-08-04 1152 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XVI/141/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzą...
2016-08-04 1150 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XVI/140/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-04 1132 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XVI/139/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-04 1129 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XVI/138/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 grudnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r....
2016-08-04 1128 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XVI/137/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania imienia Mieczysława Filipowskiego wielofunkcyjnemu lodowisku w Skarżysku-Kamienn...
2016-08-04 1125 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XV/136/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych
...
2016-08-04 1124 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XV/135/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-08-04 1122 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XV/134/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej
p...
2016-08-04 1121 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XV/133/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spó...
2016-08-04 1120 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XV/132/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysk...
2016-08-04 1118 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XV/131/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami poz...
2016-08-04 1116 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XV/130/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 1/4 części prawa własności nieruchomości...
2016-08-04 1112 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XV/129/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ściek...
2016-08-04 1039 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XV/128/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych....
2016-08-04 1036 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XV/127/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania
prze...
2016-08-04 1035 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XV/126/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024....
2016-08-04 1033 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XV/125/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r....
2016-08-04 1032 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XV/124/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 listopada 2011 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu....
2016-08-04 1030 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XIV/123/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie wyboru ławników....
2016-08-04 1022 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XIV/122/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2016-08-04 1021 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XIV/121/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2016-08-04 1020 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XIV/120/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2016-08-04 1018 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XIV/119/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-04 1017 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XIV/118/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-08-04 1016 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XIV/117/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie nadania imienia 'Skwer Kolejarzy', placu przy pomniku 'Zaślubin z Morzem' przy ulicy
Nie...
2016-08-04 1014 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XIV/116/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krakowska-Południ...
2016-08-04 1012 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XIV/115/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/100/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie statutu Zes...
2016-08-04 1009 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XIV/114/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie
wkładu pieni...
2016-08-04 1008 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XIV/113/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie: nabycia nakładów na gruncie oraz przyjęcia darowizny nakładów na gruncie od Miejskie...
2016-08-04 1007 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XIV/112/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie: zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej prz...
2016-08-04 0956 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XIV/111/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego....
2016-08-04 0955 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XIV/110/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych
Zachowań ora...
2016-08-04 0954 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XIV/109/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizat...
2016-08-04 0952 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XIV/108/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 5/47/2000 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 2 czerwca 2000 r....
2016-08-04 0951 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XIV/107/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/8/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia
2009 ...
2016-08-04 0950 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XIV/106/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowa...
2016-08-04 0948 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XIV/105/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich i Klubie Dziecięcym u...
2016-08-04 0947 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XIV/104/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie utworzenia Żłobków Publicznych ,Klubu Dziecięcego oraz nadania im statutów dla który...
2016-08-04 0945 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XIV/103/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi....
2016-08-04 0944 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XIV/102/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobkó...
2016-08-04 0942 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej....
2016-08-04 0934 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XIV/100/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012....
2016-08-04 0932 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XIV/99/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolny...
2016-08-04 0931 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XIV/98/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie opłaty targowej....
2016-08-04 0929 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XIV/97/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok....
2016-08-04 0928 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XIV/96/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024....
2016-08-04 0927 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XIV/95/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r....
2016-08-04 0926 Czytano:529 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XIV/94/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązań z tytu...
2016-08-04 0924 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XIV/93/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania: zimowe
utr...
2016-08-04 0917 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XIV/92/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 października 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego...
2016-08-04 0915 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 września 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/9/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 stycznia 2008 r. w...
2016-08-04 0913 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XIII/90/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024....
2016-08-04 0912 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XIII/89/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r....
2016-08-04 0911 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XIII/88/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 września 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-08-04 0910 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XII/87/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 1 września 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowad...
2016-08-04 0908 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XII/86/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 września 2011 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna nieruchomości lokalowej, położonej w Skarżysk...
2016-08-04 0906 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR XII/85/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 września 2011 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej pr...
2016-08-04 0904 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XII/84/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych
zabudowa...
2016-08-04 0903 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XII/83/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 września 2011 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bzinek,...
2016-08-04 0901 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR XII/82/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 września 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Rejów ....
2016-08-04 0900 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR XII/81/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 września 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna II....
2016-08-04 0826 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR XII/80/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 września 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Bzinek....
2016-08-04 0824 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR XII/79/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 września 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i...
2016-08-04 0823 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XII/78/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024....
2016-08-04 0821 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR XII/77/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 września 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r....
2016-08-04 0820 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR XI/76/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024...
2016-08-04 0818 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR XI/75/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 11 sierpnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok....
2016-08-04 0817 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR X/74/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2011-2014 z ...
2016-08-03 1419 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR X/73/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej
...
2016-08-03 1415 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna gruntów w poczet gminnego zasobu nieruchomości,...
2016-08-03 1413 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR X/71/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
g...
2016-08-03 1412 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA NR X/70/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2010 r.
...
2016-08-03 1411 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA NR X/69/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-08-03 1409 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA NR X/68/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr L/54/2010 z dnia 30 czerwca 2010
r. d...
2016-08-03 1408 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR X/67/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieni...
2016-08-03 1407 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA NR X/66/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie przejęcia zadań publicznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w pasie...
2016-08-03 1406 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA NR X/65/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach ...
2016-08-03 1405 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA NR X/64/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024....
2016-08-03 1402 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA NR X/63/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r....
2016-08-03 1401 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA NR X/62/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skarżyska- Kamiennej za rok 2010....
2016-08-03 1400 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA NR X/61/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2010...
2016-08-03 1358 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA NR IX/60/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024....
2016-08-03 1355 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA NR VIII/59/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie: oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych
...
2016-08-03 1349 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA NR VIII/58/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna gruntów położonych w rejonie ulic: Reja,Krakow...
2016-08-03 1348 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA NR VIII/57/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie:zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
niezab...
2016-08-03 1347 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA NR VIII/56/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania
...
2016-08-03 1344 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA NR VIII/55/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego...
2016-08-03 1343 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA NR VIII/54/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-08-03 1341 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
96  UCHWAŁA NR VIII/53/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-08-03 1340 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA NR VIII/52/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulic...
2016-08-03 1339 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA NR VIII/51/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skarżysko – Kamien...
2016-08-03 1337 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA NR VIII/50/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy
...
2016-08-03 1335 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA NR VIII/49/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr LII/69/2010 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 23 września
201...
2016-08-03 1334 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA NR VIII/48/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których organizatorem jest ...
2016-08-03 1332 Czytano:503 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA NR VIII/47/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotn...
2016-08-03 1330 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
103  UCHWAŁA NR VIII/46/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok....
2016-08-03 1328 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
104  UCHWAŁA NR VII/45/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 9 maja 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/30/2011 z dnia 31 marca 2011r....
2016-08-03 1325 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA NR VI/44/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krasińskiego-Okrzei” na te...
2016-08-03 1323 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA NR VI/43/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania w...
2016-08-01 1451 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
107  UCHWAŁA NR VI/42/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-08-01 1450 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
108  UCHWAŁA NR VI/41/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bór....
2016-08-01 1448 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
109  UCHWAŁA NR VI/40/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla....
2016-08-01 1234 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
110  UCHWAŁA NR VI/39/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 9 grudnia 2010 r....
2016-08-01 1232 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
111  UCHWAŁA NR VI/38/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Doraźnej Regulaminowo – Statutowej do dokonania zmian w Statucie Mia...
2016-08-01 1230 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
112  UCHWAŁA NR VI/37/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rajdo...
2016-07-28 1335 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
113  UCHWAŁA NR VI/36/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Skarżysko-Kamien...
2016-07-28 1333 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
114  UCHWAŁA NR VI/35/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
'Przycho...
2016-07-28 1331 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
115  UCHWAŁA NR VI/34/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działa...
2016-07-28 1329 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
116  UCHWAŁA NR VI/33/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarżysku-
...
2016-07-28 1327 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
117  UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko - Kamienna do wykonywania działalności w zakresie usług...
2016-07-28 1324 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
118  UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr IV/4/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.
...
2016-07-28 1323 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
119  UCHWAŁA NR VI/30/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci zastawu rejestrowego....
2016-07-28 1321 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
120  UCHWAŁA NR VI/29/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024....
2016-07-28 1319 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
121  UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011 rok....
2016-07-28 1318 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
122  UCHWAŁA NR VI/27/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 31 marca 2011 r.
w sprawie uzupełnienia w treści uchwał: budżetowej na 2011 rok i wieloletniej prognozy finansowe...
2016-07-28 1315 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
123  UCHWAŁA NR V/26/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 17 lutego 2011 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych
uzale...
2016-07-28 1312 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
124  UCHWAŁA NR V/25/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 17 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/95/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 września 2010 ...
2016-07-28 1310 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
125  UCHWAŁA NR V/24/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 17 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków
...
2016-07-28 1223 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
126  UCHWAŁA NR V/23/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 17 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2011 rok....
2016-07-28 1216 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
127  UCHWAŁA NR V/22/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 17 lutego 2011 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska – Kamiennej na lata 2011-2...
2016-07-28 1212 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
128  UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/100/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada
200...
2016-07-28 1209 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
129  UCHWAŁA NR IV/20/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/59/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 30 c...
2016-07-28 1207 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
130  Uchwała Nr IV/19/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego na terenie miasta....
2016-07-26 1248 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
131  Uchwała Nr IV/18/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej Pana Ryszarda K...
2016-07-26 1229 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
132  Uchwała Nr IV/17/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/75/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r...
2016-07-26 1226 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
133  Uchwała Nr IV/16/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne...
2016-07-26 1224 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
134  Uchwała Nr IV/15/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązań na...
2016-07-26 1221 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
135  Uchwała Nr IV/14/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz ...
2016-07-26 1219 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
136  Uchwała Nr IV/13/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązań w ...
2016-07-26 1216 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
137  Uchwała Nr IV/12/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krakowska-Południ...
2016-07-26 1213 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
138  Uchwała Nr IV/11/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Krasińskiego-Okrzei” na te...
2016-07-26 1209 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
139  Uchwała Nr IV/10/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika po wschodniej stronie” na...
2016-07-26 1202 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
140  Uchwała Nr IV/9/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-...
2016-07-26 1157 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
141  Uchwała Nr IV/8/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-...
2016-07-26 1151 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
142  Uchwała Nr IV/7/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ściek...
2016-07-26 1007 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
143  Uchwała Nr IV/6/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzą...
2016-07-26 1002 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
144  Uchwała Nr IV/5/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepie...
2016-07-26 0959 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
145  Uchwała Nr IV/4/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego....
2016-07-26 0956 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
146  Uchwała Nr IV/3/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-07-26 0954 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
147  Uchwała Nr IV/2/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie nadania imienia gen. Antoniego Hedy - Szarego rondu przy zbiegu ulic Armii ...
2016-07-26 0950 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
148  Uchwała Nr IV/1/2011 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 stycznia 2011 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2011 r....
2016-07-26 0944 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.
» w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2030.
» w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r.
» w sprawie uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własność gminy.
» w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarżysko - Kamienna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
» w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2012 rok.
» w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.03.2012 r. do 28.02.2013 r.
» w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Skarżysku- Kamiennej na lata 2012 – 2014.
» w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna