A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2015 r.': 170
1  UCHWAŁA NR XVIII/170/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2015
określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej...
2016-07-28 0912 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XVIII/169/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2015
określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum
Sportu i Rekreacji w ...
2016-07-28 0912 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XVIII/168/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2015
zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na
współdziałan...
2016-07-28 0911 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XVIII/167/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2015
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Nark...
2016-07-28 0910 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XVIII/166/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2015
przekazania projektu statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej do
uzgodnienia z Mini...
2016-07-28 0909 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XVIII/165/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2015
uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko-
Kamienna ...
2016-07-28 0907 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XVIII/164/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2015
uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-28 0906 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XVIII/163/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 grudnia 2015
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej
na lata 2016-2031...
2016-07-28 0905 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XVIII/162/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2015
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2015-2028...
2016-07-28 0904 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XVIII/161/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 grudnia 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2016-07-28 0903 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XVII/160/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 10 grudnia 2015
zmiany Uchwały Nr XVI/150/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2015 r.
w spra...
2016-07-28 0902 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XVII/159/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 10 grudnia 2015
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych...
2016-07-28 0901 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XVII/158/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 10 grudnia 2015
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo
Wo...
2016-07-28 0900 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XVII/157/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 10 grudnia 2015
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-
Kamiennej ...
2016-07-28 0900 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XVII/156/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 10 grudnia 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2016-07-28 0859 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XVI/155/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników...
2016-07-28 0858 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XVI/154/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków
przez ,,MES...
2016-07-28 0857 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XVI/153/2015 RADA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej
z organizacjami poz...
2016-07-28 0856 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XVI/152/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla
których...
2016-07-28 0855 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XVI/151/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
przyjęcia gminnego programu „Mocny Fundament”...
2016-07-28 0854 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XVI/150/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz
niepub...
2016-07-28 0853 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XVI/149/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
zmiany Uchwały Nr XII/90/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie z...
2016-07-28 0836 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XVI/148/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
uchylenia Uchwały NR VIII/54/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia
2015 r. w sp...
2016-07-28 0835 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XVI/147/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych...
2016-07-28 0835 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XVI/146/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
opłaty targowej...
2016-07-28 0834 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XVI/145/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2016-07-28 0833 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XVI/144/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok...
2016-07-28 0832 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XVI/143/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2015-2028...
2016-07-28 0831 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XVI/142/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2016-07-28 0829 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XVI/141/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 25 listopada 2015
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skarżyska-Kamiennej...
2016-07-28 0828 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XV/140/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019...
2016-07-28 0736 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XV/139/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu...
2016-07-28 0735 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XV/138/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu...
2016-07-28 0734 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XV/137/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu...
2016-07-28 0733 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XV/136/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu...
2016-07-28 0731 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XV/135/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu...
2016-07-28 0730 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XV/134/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu...
2016-07-28 0729 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XV/133/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu...
2016-07-28 0728 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XV/132/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu...
2016-07-28 0727 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XV/131/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu...
2016-07-28 0727 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XV/130/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu...
2016-07-28 0726 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XV/129/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych...
2016-07-28 0725 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie ...
2016-07-28 0724 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XV/127/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bzinek
i Rady Os...
2016-07-28 0723 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zmiany Uchwały Nr IX/74/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.05.2015r. w sprawie
powoł...
2016-07-28 0722 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zmiany Uchwały Nr 8/89/97 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 25 listopada 1997 r.
w spraw...
2016-07-28 0721 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XV/124/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej
w Skarżysku-Kamienn...
2016-07-28 0720 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-
Kamiennej przy ul....
2016-07-28 0719 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XV/122/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
położonej w Skar...
2016-07-28 0719 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XV/121/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy
ulicy W...
2016-07-28 0718 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XV/120/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanali...
2016-07-28 0717 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XV/119/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLIII/72/2013 z dnia 30 października 2013 r. w ...
2016-07-28 0716 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XV/118/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pienięż...
2016-07-28 0715 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XV/117/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2015-2028...
2016-07-28 0714 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XV/116/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 22 październik 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2016-07-28 0713 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XIV/115/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 września 2015
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej
w Skar...
2016-07-28 0712 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XIV/114/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 września 2015
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy
ulicy 1...
2016-07-28 0711 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XIV/113/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 września 2015
określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego,
obowiązkoweg...
2016-07-28 0710 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XIV/112/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 września 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2016-07-28 0709 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XIII/111/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senat...
2016-07-27 1214 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XIII/110/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 3 września 2015
treści napisu na tablicy upamiętniającej ofiary obozu pracy przymusowej, znajdującej się przy
...
2016-07-27 1213 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XIII/109/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej w kadencji 2010-2014
w za...
2016-07-27 1212 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XIII/109/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej w kadencji 2010-2014
w za...
2016-07-27 1212 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR XIII/108/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej...
2016-07-27 1211 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XIII/107/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy
ulicy 3...
2016-07-27 1210 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XIII/106/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału 1/2 części nieruchomości
zabudowane...
2016-07-27 1209 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR XIII/105/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Skarżysko-
Ka...
2016-07-27 1208 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR XIII/104/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne
przekaza...
2016-07-27 1207 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR XIII/103/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie miasta Skarżyska-
Kamiennej, któ...
2016-07-27 1206 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR XIII/102/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2015-2020”...
2016-07-27 1205 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XIII/101/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-
Kamienna na la...
2016-07-27 1205 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR XIII/100/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo
Wo...
2016-07-27 1204 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR XIII/99/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
zmiany Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia
2015 r. w spraw...
2016-07-27 1203 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR XIII/98/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLIII/72/2013 z dnia 30 października
2013 r. w...
2016-07-27 1202 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2015-2028...
2016-07-27 1201 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 3 września 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2016-07-27 1200 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR XII/95/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 16 lipca 2015
zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
niezabudowanych,...
2016-07-27 1156 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR XII/94/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 16 lipca 2015
zamiany gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej
na ...
2016-07-27 1155 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA NR XII/93/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 16 lipca 2015
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa...
2016-07-27 1154 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA NR XII/92/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 16 lipca 2015
zmiany Uchwały Nr L/40/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie: okr...
2016-07-27 1153 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA NR XII/91/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 16 lipca 2015
uchwalenia statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej...
2016-07-27 1152 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR XII/90/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 16 lipca 2015
zatwierdzenia statutu Miejskiego Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku
Kamiennej...
2016-07-27 1151 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA NR XII/89/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 16 lipca 2015
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomo...
2016-07-27 1150 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA NR XI/88/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 czerwca 2015
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na
dzień 6 wr...
2016-07-27 1146 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA NR XI/87/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 29 czerwca 2015
przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na
lata 20...
2016-07-27 1145 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA NR XI/86/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 czerwca 2015
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-07-27 1117 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA NR XI/85/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 czerwca 2015
uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym
włas...
2016-07-27 1115 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA NR XI/84/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 czerwca 2015
upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności
...
2016-07-27 1114 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 czerwca 2015
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakre...
2016-07-27 1113 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA NR XI/82/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 czerwca 2015
powołania Miejskiego Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Kielcach i Sądu R...
2016-07-27 1113 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA NR XI/81/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 czerwca 2015
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2015-2028...
2016-07-27 1111 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 czerwca 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2016-07-27 1110 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 czerwca 2015
udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 rok...
2016-07-27 1109 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA NR XI/78/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 czerwca 2015
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok...
2016-07-27 1105 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 12 czerwca 2015
zmiany Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie ...
2016-07-27 1103 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
96  UCHWAŁA NR X/76/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 12 czerwca 2015
przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego...
2016-07-27 1102 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA NR X/75/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 12 czerwca 2015
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-
Piłsudskiego...
2016-07-27 1101 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA NR IX/74/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna
Kamienna I...
2016-07-27 1058 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA NR IX/73/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna II...
2016-07-27 1057 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA NR IX/72/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
uchylenia uchwały Nr XL/49/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.06.2013r.
w sprawie prz...
2016-07-27 1056 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA NR IX/71/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczo...
2016-07-27 1056 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA NR IX/70/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-
Kamienn...
2016-07-27 1055 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
103  UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w budynku
przy ul. Spółdzielczej...
2016-07-27 1054 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
104  UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 3 Maja 14A
w Skarżys...
2016-07-27 1053 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek
12 w Skarżysku-...
2016-07-27 1052 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
zmiany Uchwały Nr V/11/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 stycznia 2015 r.
w sprawie ...
2016-07-27 1051 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
107  UCHWAŁA NR IX/65/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej dla kt...
2016-07-27 1050 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
108  UCHWAŁA NR IX/64/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których
organizatorem jest Gmina Skar...
2016-07-27 1049 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
109  UCHWAŁA NR IX/63/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka
z oddziałem p...
2016-07-27 1048 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
110  UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
udzielenia przedsiębiorcom zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na
terenie Miasta...
2016-07-27 1046 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
111  UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2015-2028...
2016-07-27 1045 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
112  UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 maja 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2016-07-27 1044 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
113  UCHWAŁA NR VIII/59/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 kwietnia 2015
likwidacji Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej...
2016-07-27 1017 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
114  UCHWAŁA NR VIII/58/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 kwietnia 2015
utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Inwestora
w Skarżysku-Kamiennej o...
2016-07-27 1016 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
115  UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 kwietnia 2015
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna
Kamienna I...
2016-07-27 1015 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
116  UCHWAŁA NR VIII/56/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 kwietnia 2015
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna I...
2016-07-27 1014 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
117  UCHWAŁA NR VIII/55/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 kwietnia 2015
zawarcia porozumienia mającego na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie ...
2016-07-27 1013 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
118  UCHWAŁA NR VIII/54/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 kwietnia 2015
przystąpienia do opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska
– K...
2016-07-27 1012 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
119  UCHWAŁA NR VIII53/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 23 kwietnia 2015
wyłączenia Gimnazjum Nr 4 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Ska...
2016-07-27 1011 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
120  UCHWAŁA NR VIII/52/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 23 kwietnia 2015
przeniesienia Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej mieszczącego
się pr...
2016-07-27 1010 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
121  UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 23 kwietnia 2015
likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy Szarego w Skarżysku-
Kamiennej przy ...
2016-07-27 1009 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
122  UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 kwietnia 2015
zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady
Miasta Sk...
2016-07-27 1008 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
123  UCHWAŁA NR VIII/49/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 kwietnia 2015
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2015-2028...
2016-07-27 1007 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
124  UCHWAŁA NR VII/47/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Miejskiego Centrum Kultury im. L. Staffa
w Skarżysku-Kam...
2016-07-26 1140 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
125  UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bór...
2016-07-26 1138 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
126  UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Bór...
2016-07-26 1137 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
127  UCHWAŁA NR VII/44/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
rozpatrzenia skargi w zakresie nieprawidłowości w udzielaniu pomocy finansowej przez Miejski
Ośr...
2016-07-26 1137 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
128  UCHWAŁA NR VII/43/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 26 marca 2015
powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego na terenie miasta...
2016-07-26 1135 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
129  UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie mia...
2016-07-26 1134 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
130  UCHWAŁA NR VII/41/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Monius...
2016-07-26 1133 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
131  UCHWAŁA NR VII/40/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
przejęcia zadań publicznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w pasie
drogowym...
2016-07-26 1128 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
132  UCHWAŁA NR VII/39/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 43 usytuowanego
w Skarżys...
2016-07-26 1127 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
133  UCHWAŁA NR VII/38/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządz...
2016-07-26 1126 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
134  UCHWAŁA NR VII/37/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
zmiany Uchwały Nr XXXV/12/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie...
2016-07-26 1125 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
135  UCHWAŁA NR VII/36/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
zmiany Uchwały Nr XXX/95/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 listopada 2012 r.
w spraw...
2016-07-26 1124 Czytano:261 razy » Przeczytaj artykuł
136  UCHWAŁA NR VII/35/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 marca 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2016-07-26 1122 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
137  UCHWAŁA NR VI/34/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
miany Uchały Nr II/3/2014 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie ...
2016-07-26 1118 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
138  UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
powołania Komisji Doraźnej Regulaminowo - Statutowej do dokonania zmian w Statucie Miasta
Skarży...
2016-07-26 1117 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
139  UCHWAŁA NR VI/32/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-07-26 1116 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
140  UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
d...
2016-07-26 1115 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
141  UCHWAŁA NR VI/30/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 26 luty 2015
ustanowienia na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa nieodpłatnej służebności przesyłu
...
2016-07-26 1114 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
142  UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
prawa u...
2016-07-26 1112 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
143  UCHWAŁA NR VI/28/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. Armii ...
2016-07-26 1111 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
144  UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 71 usytuowanego
w Skarżys...
2016-07-26 1110 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
145  UCHWAŁA NR VI/26/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego
w Skarżys...
2016-07-26 1109 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
146  UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 26 luty 2015
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
m...
2016-07-26 1107 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
147  UCHWAŁA NR VI/24/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo
...
2016-07-26 1106 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
148  UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
'Przychodnie Miejs...
2016-07-26 1105 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
149  UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej 'Pr...
2016-07-26 1104 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
150  UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego...
2016-07-26 1103 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
151  UCHWAŁA NR VI/20/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 luty 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2016-07-26 1102 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
152  UCHWAŁA NR V/19/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej.
Na...
2016-07-26 1000 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
153  UCHWAŁA NR V/18/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok...
2016-07-26 0958 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
154  UCHWAŁA NR V/17/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 26 stycznia 2015
wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla ...
2016-07-26 0957 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
155  UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 26 stycznia 2015
zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy
Jaracza...
2016-07-26 0956 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
156  UCHWAŁA NR V/15/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
zbycia w drodze przetargu lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Aptecznej 9,
Norwid...
2016-07-26 0955 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
157  UCHWAŁA NR V/14/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach dotyczącej rozwiązania Straży
...
2016-07-26 0954 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
158  UCHWAŁA NR V/13/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 26 stycznia 2015
zmiany uchwały o powierzeniu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej
Spółka z ...
2016-07-26 0953 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
159  UCHWAŁA NR V/12/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 26 stycznia 2015
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu
niepieniężneg...
2016-07-26 0952 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
160  UCHWAŁA NR V/11/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
likwidacji jednostki organizacyjnej pn. „Zarząd Zasobów Komunalnych
w Skarżysku-Kamiennej...
2016-07-26 0950 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
161  UCHWAŁA NR V/10/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Nark...
2016-07-26 0949 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
162  UCHWAŁA NR V/9/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w ...
2016-07-26 0948 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
163  UCHWAŁA NR V/8/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszko...
2016-07-26 0947 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
164  UCHWAŁA NR V/7/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
zmiany Uchwały Nr XXII/46/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia
2012 roku w spr...
2016-07-26 0946 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
165  UCHWAŁA NR V/6/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
zamiaru wyłączenia Gimnazjum Nr 4 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-
Skłodowsk...
2016-07-26 0943 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
166  UCHWAŁA NR V/5/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 26 stycznia 2015
zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka
z oddzia...
2016-07-26 0942 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
167  UCHWAŁA NR V/4/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
zamiaru przeniesienia Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej
mieszczącego...
2016-07-26 0941 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
168  UCHWAŁA NR V/3/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 26 stycznia 2015
zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy Szarego w Skarżysku-
Kamienn...
2016-07-26 0940 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
169  UCHWAŁA NR V/2/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2015-2028...
2016-07-26 0939 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
170  UCHWAŁA NR V/1/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 stycznia 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
...
2016-07-26 0936 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej
» określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej w roku 2016
» zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą ,,Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym' oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
» Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
» przekazania projektu statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
» uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko- Kamienna na lata 2016-2032
» uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok
» Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031
» zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028
» zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna