A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2010 r.': 128
1  UCHWAŁA NR III/21/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 grudnia 2010
skargi Pani Ewy Siejkowskiej Askutja zamieszkałej w Poznaniu...
2016-07-26 0931 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR III/20/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 grudnia 2010
określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w ...
2016-07-26 0930 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR III/19/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 grudnia 2010
zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Miejskie Centrum Sportu
i Rekreacji w Sk...
2016-07-26 0928 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR III/18/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 grudnia 2010
uchylenia Uchwały Nr XXI/31/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 marca
2008 r. w sprawi...
2016-07-26 0927 Czytano:38 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR III/17/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 grudnia 2010
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego
...
2016-07-26 0926 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 grudnia 2010
ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej...
2016-07-26 0924 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 grudnia 2010
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz
i unieszk...
2016-07-26 0923 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 grudnia 2010
przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
„Utyl...
2016-07-26 0909 Czytano:45 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 grudnia 2010
ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie
wygasają z ...
2016-07-26 0908 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 grudnia 2010
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok....
2016-07-26 0900 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR III/11/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 grudnia 2010
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok....
2016-07-26 0857 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA Nr II/10/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 grudnia 2010 roku - 9 grudnia 2010
powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-07-26 0856 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA Nr II/9/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 9 grudnia 2010
powołania stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i ich
składów....
2016-07-25 1505 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA Nr II/6/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 6 grudnia 2010
uzupełnienia składu Rady Miasta....
2016-07-25 1338 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
15  U C H W A Ł A Nr I/5/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2010
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego....
2016-07-25 1336 Czytano:38 razy » Przeczytaj artykuł
16  U C H W A Ł A Nr I/4/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2010
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego....
2016-07-25 1334 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
17  U C H W A Ł A Nr I/3/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2010
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego....
2016-07-25 1333 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 2 grudnia 2010
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Skarżysko-
Kamienna....
2016-07-25 1332 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 2 grudnia 2010 roku - 2 grudnia 2010
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Skarżysko-Kamienna...
2016-07-25 1331 Czytano:32 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR LIV/111/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 listopada 2010
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Skarżyska-Ka...
2016-07-25 1308 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR LIV/110/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 listopada 2010
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika po wschodniej stronie” na
terenie ...
2016-07-25 1307 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR LIV/109/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 listopada 2010
wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych...
2016-07-25 1305 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR LIV/108/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 listopada 2010
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej
w rejonie a...
2016-07-25 1304 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR LIV/107/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 listopada 2010
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu, położonej w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. Pa...
2016-07-25 1303 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR LIV/106/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA z dnia 4 listopada 2010 r. - 4 listopada 2010
utworzenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji
Społecznej w wyniku pr...
2016-07-25 1301 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR LIV/105/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 4 listopada 2010 r. - 4 listopada 2010
ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ra...
2016-07-25 1259 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR LIV/104/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 4 listopada 2010 r. - 4 listopada 2010
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Skarżyska-Kamiennej z organizacjami
pozarządowymi...
2016-07-25 1258 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR LIV/103/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 4 listopada 2010 r. - 4 listopada 2010
określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie miasta
Skarżyska - ...
2016-07-25 1256 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR LIV/102/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 4 listopada 2010 r. - 4 listopada 2010
stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Skarżysko-Kamienna za wysokie
wynik...
2016-07-25 1254 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR LIV/101/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA z dnia 4 listopada 2010 r. - 4 listopada 2010
działalności i rozwoju sportu szkolnego w placówkach oświatowych podległych gminie Skarżysko-K...
2016-07-25 1253 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR LIV/100/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 4 listopada 2010 r. - 4 listopada 2010
statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli Publicznych
w Skarżysku-Kamienn...
2016-07-25 1251 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR LIV/99/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 4 listopada 2010 r. - 4 listopada 2010
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011...
2016-07-25 1250 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR LIV/98/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 4 listopada 2010 r. - 4 listopada 2010
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok...
2016-07-25 1249 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR LIV/97/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA z dnia 4 listopada 2010 r. - 4 listopada 2010
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok....
2016-07-25 1248 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR LIV/96/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 4 listopada 2010
zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia
2007 roku w spr...
2016-07-25 1247 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR LIII/95/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2010
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego...
2016-07-25 1229 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR LIII/94/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 28 września 2010 r. - 28 września 2010
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok....
2016-07-25 1228 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR LIII/93/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 28 września 2010 r. - 28 września 2010
zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007
roku w spr...
2016-07-25 1227 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR LIII/92/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 września 2010
zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007
roku w spr...
2016-07-25 1226 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR LIII/91/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 28 września 2010 r. - 28 września 2010
zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia
30 sierpnia 2007 roku w spr...
2016-07-25 1224 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR LII/90/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
regulaminu Targowisk Miejskich w Skarżysku-Kam....
2016-07-25 1221 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR LII/89/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady miasta, rady powiatu i sejmiku
wojew...
2016-07-25 1220 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR LII/88/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
zmiany uchwały Nr XLVIII/42/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 kwietnia 2010
r. w spr...
2016-07-25 1218 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR LII/87/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
zmiany uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca 2002 r.
w sprawie u...
2016-07-25 1217 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR LII/86/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla
Dolna Kamienna I...
2016-07-25 1216 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR LII/85/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla....
2016-07-25 1215 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR LII/84/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu...
2016-07-25 1214 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR LII/83/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-07-25 1206 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR LII/82/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej.
Na...
2016-07-25 1205 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR LII/81/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu
niepieniężneg...
2016-07-25 1204 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR LII/80/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA z dnia 23 września 2010 r - 23 września 2010
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zwanego „Bilski...
2016-07-25 1203 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR LII/79/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna nieruchomości lokalowej położonej
w Skarżysku-Kamienne...
2016-07-25 1202 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR LII/78/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul.
Konarskiego...
2016-07-25 1201 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR LII/76/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami w...
2016-07-25 1158 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR LII/75/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
określenia źródeł dochodów własnych w jednostkach budżetowych oświaty...
2016-07-25 1156 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR LII/74/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 23 września 2010 r. - 23 września 2010
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
placówek ośw...
2016-07-25 1155 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR LII/73/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 września 2010
zmiany Uchwały Nr XLVI/13/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 czerwca
2010 r. w sprawie...
2016-07-25 1154 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR LII/72/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 września 2010
określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli ora...
2016-07-25 1153 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR LII/71/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 września 2010
przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Przychodnie Miejskie'
w Skar...
2016-07-25 1152 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR LII/70/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 września 2010
wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w sprawie przekszt...
2016-07-25 1150 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR LII/69/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 września 2010
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charak...
2016-07-25 1149 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR LII/68/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia - 23 września 2010
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Gąbin...
2016-07-25 1147 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR LII/67/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 września 2010
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia...
2016-07-25 1146 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR LII/66/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23 września 2010
w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok....
2016-07-25 1145 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR NR LI/65/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. - 5 sierpnia 2010
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego...
2016-07-25 1144 Czytano:38 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR NR LI/64/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. - 5 sierpnia 2010
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok....
2016-07-25 1142 Czytano:33 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR L/63/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
skargi Pana Andrzeja Durleja zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej...
2016-07-25 1140 Czytano:39 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR L/62/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
przystąpienia Miasta Skarżysko-Kamienna do Regionalnej Organizacji Turystycznej
Województwa Świ...
2016-07-25 1138 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR L/61/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej przy
ul. Armii ...
2016-07-25 1136 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA NR L/60/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. Apt...
2016-07-25 1136 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR L/59/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku – Kamiennej
przy ul....
2016-07-25 1134 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR L/58/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
UCHWAŁA NR L/58/2010
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ...
2016-07-25 1053 Czytano:30 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR L/57/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez
gminę Skarżysko-Kam...
2016-07-25 1049 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR L/56/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej dla kt...
2016-07-25 1048 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR L/55/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których
organizatorem jest Urząd Mia...
2016-07-25 1047 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR L/54/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarżysko – Kamienna...
2016-07-25 1045 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR L/53/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
procedur uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszący...
2016-07-25 1032 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR L/52/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
zaciągnięcia kredytu...
2016-07-25 1029 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA NR L/51/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok....
2016-07-25 1028 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA NR L/50/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 czerwca 2010
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu
pieniężnego d...
2016-07-25 1027 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA NR XLIX/49/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 czerwca 2010
utworzenia na obszarze Gminy Skarżysko-Kamienna okręgów wyborczych w celu
przeprowadzenia wybor...
2016-07-25 1025 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR XLIX/48/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 czerwca 2010
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sandomierz...
2016-07-25 1023 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA NR XLIX/47/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 czerwca 2010
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok....
2016-07-25 1022 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA NR XLIX/46/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 czerwca 2010
zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia
2007 roku w spr...
2016-07-25 1021 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA NR XLVIII/45/2010 - 29 kwietnia 2010
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok....
2016-07-25 1012 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA NR XLVIII/44/2010 - 29 kwietnia 2010
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej....
2016-07-25 1011 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA NR XLVIII/43/2010 - 29 kwietnia 2010
zmiany uchwały Nr 8/59/2002 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 czerwca
2002 r. w sprawie u...
2016-07-25 1008 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA NR XLVIII/42/2010 - 29 kwietnia 2010
podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz lic...
2016-07-25 0938 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA NR XLVIII/41/2010 - 29 kwietnia 2010
podwyższenia kapitału zakładowego spółki pn. Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Spó...
2016-07-25 0936 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA NR XLVIII/40/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej dział...
2016-07-21 1219 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA NR XLVIII/39/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Plac Floriański” na ter...
2016-07-21 1217 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA NR XLVIII/38/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Centrum” na terenie mias...
2016-07-21 1215 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA NR XLVIII/37/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-07-21 1212 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA NR XLVIII/36/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w załączniku do uchwały Nr XXXVI/35/2006 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 2...
2016-07-21 1210 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA NR XLVIII/35/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie skargi Pana Mirosława Strzelec zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej....
2016-07-21 1207 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
96  UCHWAŁA NR XLVIII/34/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr 1 /1/2003 Rady Mia...
2016-07-21 1204 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA NR XLVIII/32/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne...
2016-07-21 1159 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA NR XLVIII/31/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne...
2016-07-21 1155 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA NR XLVIII/30/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-07-21 1153 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA NR XLVIII/29/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Skarżyska- Kamiennej za rok 2009....
2016-07-21 1149 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
101  XLVII/28/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieni...
2016-07-21 1141 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA NR XLVII/27/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-07-21 1135 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
103  UCHWAŁA NR XLVII/26/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-07-21 1131 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
104  XLVII/25/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok....
2016-07-21 1128 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA NR XLVI/24/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/46/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 kwietnia 200...
2016-07-21 1125 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA NR XLVI/23/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie regulaminu Targowisk Miejskich w Skarżysku-Kamiennej....
2016-07-21 1121 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
107  UCHWAŁA NR XLVI/22/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie przejęcia pojazdów na własność Gminy Skarżysko-Kamienna....
2016-07-21 1119 Czytano:25 razy » Przeczytaj artykuł
108  UCHWAŁA NR XLVI/21/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej prz...
2016-07-21 1116 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
109  UCHWAŁA NR XLVI/20/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna nieruchomości w poczet gminnego zasobu nieruchom...
2016-07-21 1114 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
110  UCHWAŁA NR XLVI/19/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku- Kamiennej p...
2016-07-21 1111 Czytano:31 razy » Przeczytaj artykuł
111  UCHWAŁA NR XLVI/18/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-07-20 1405 Czytano:29 razy » Przeczytaj artykuł
112  UCHWAŁA NR XLVI/17/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-07-20 1336 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
113  UCHWAŁA NR XLVI/16/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko-Kamienna i Gminy Skarżysko Koście...
2016-07-20 1334 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
114  UCHWAŁA NR XLVI/15/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń zabezpiecz...
2016-07-20 1332 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
115  UCHWAŁA NR XLVI/14/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzale...
2016-07-20 1330 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
116  UCHWAŁA NR XLVI/13/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przez niepubliczne szkoły i przedszkola prowadzone...
2016-07-20 1317 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
117  UCHWAŁA NR XLVI/12/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-07-20 1309 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
118  UCHWAŁA NR XLVI/11/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok....
2016-07-20 1307 Czytano:24 razy » Przeczytaj artykuł
119  UCHWAŁA NR XLVI/10/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-07-20 1305 Czytano:36 razy » Przeczytaj artykuł
120  UCHWAŁA NR XLVI/9/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Warszawska 54....
2016-07-20 1246 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
121  UCHWAŁA NR XLVI/8/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 4 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2010 r....
2016-07-20 1244 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
122  UCHWAŁA NR XLV/7/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 stycznia 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-07-20 1241 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
123  UCHWAŁA NR XLV/6/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 stycznia 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta umowy o dofinansowanie przedsięwzię...
2016-07-20 1238 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
124  UCHWAŁA NR XLV/5/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany lokalizacji i zabezpieczenia istniejącego pomnika Leopolda Staffa na terenie miast...
2016-07-20 1236 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
125  UCHWAŁA NR XLV/4/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 stycznia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/74/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2007 r...
2016-07-20 1232 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
126  UCHWAŁA NR XLV/3/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 stycznia 2010 r.
w sprawie dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usłu...
2016-07-20 1226 Czytano:42 razy » Przeczytaj artykuł
127  UCHWAŁA NR XLV/2/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2010 rok....
2016-07-20 1223 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
128  UCHWAŁA NR XLV/1/2010 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 21 stycznia 2010 r.
w sprawie szczegółowości budżetu Miasta Skarżysko-Kamienna na 2010 r.
...
2016-07-20 1217 Czytano:38 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» skargi Pani Ewy Siejkowskiej Askutja zamieszkałej w Poznaniu
» określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2011.
» zatwierdzenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej.
» uchylenia Uchwały Nr XXI/31/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie określenia formy pokrywania kosztów indywidualnego dowozu uczniów niepełnosprawnych w ramach realizacji obowiązku szkolnego
» udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego
» ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej
» ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych na 2011 rok
» przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” za lata 2007-2008 w części dotyczącej Gminy Skarżysko-Kamienna
» ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
» wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna