A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2012 rok': 122
1  Uchwała Nr XXXII/121/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do rady Osiedla Książ...
2016-05-18 1308 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
2  Uchwała Nr XXXII/120/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rady osiedla Książęce....
2016-05-18 1307 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
3  Uchwała Nr XXXII/119/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Ska...
2016-05-18 1305 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
4  Uchwała Nr XXXII/118/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Skarżysko – Kamienna dotycz...
2016-05-18 1303 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
5  Uchwała Nr XXXII/117/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kamien...
2016-05-18 1302 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
6  Uchwała Nr XXXII/116/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku – Kamiennej prz...
2016-05-18 1300 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
7  Uchwała Nr XXXII/115/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału 1/3 części nieruchomości zabudowanej położon...
2016-05-18 1259 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
8  Uchwała Nr XXXII/114/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla CIS w roku 2013 roku....
2016-05-18 1257 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
9  Uchwała Nr XXXII/113/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MCSiR w Skarżysku-Kamiennej w ...
2016-05-18 1255 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
10  Uchwała Nr XXXII/112/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2026;...
2016-05-18 1254 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
11  Uchwała Nr XXXII/111/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok...
2016-05-18 1252 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
12  Uchwała Nr XXXII/110/2012 - 20 grudnia 2012 r.
w sprawie gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałan...
2016-05-18 1249 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
13  Uchwała Nr XXXI/109/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-05-18 1246 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
14  Uchwała Nr XXXI/108/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej prz...
2016-05-18 1245 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
15  Uchwała Nr XXXI/107/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie podziału Miasta Skarżyska-Kamiennej na sektory....
2016-05-18 1243 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr XXXI/106/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i za...
2016-05-18 1241 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr XXXI/105/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej pr...
2016-05-18 1239 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr XXXI/104/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami...
2016-05-18 1238 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr XXXI/103/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staw...
2016-05-18 1236 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr XXXI/102/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna....
2016-05-17 1334 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr XXXI/101/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi...
2016-05-17 1332 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr XXXI/100/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie przystąpienia do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej....
2016-05-17 1330 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr XXXI/99/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami poza...
2016-05-17 1328 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr XXXI/98/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Prze...
2016-05-17 1327 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr XXXI/97/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026....
2016-05-17 1325 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr XXXI/96/2012 - 29 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r.
...
2016-05-17 1322 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr XXX/95/2012 - 20 listopada 2012 r.
w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów...
2016-05-17 1320 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr XXIX/94/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie jednoosobowej spółki prawa handlowego działającej pod...
2016-05-17 1318 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr XXIX/93/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej za...
2016-05-17 1316 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr XXIX/92/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej ...
2016-05-17 1314 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr XXIX/91/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy Alei Nie...
2016-05-17 1312 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr XXIX/90/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulic...
2016-05-17 1310 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr XXIX/89/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wsp...
2016-05-17 1307 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr XXIX/88/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Skarżyskiego darowizny nieruchomości grun...
2016-05-17 1305 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr XXIX/87/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2016-05-17 1303 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr XXIX/86/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań inwestycyjnyc...
2016-05-17 1301 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr XXIX/85/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Mi...
2016-05-17 1300 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr XXIX/84/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów....
2016-05-17 1256 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr XXIX/83/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
...
2016-05-17 1229 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr XXIX/82/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
...
2016-05-17 1227 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr XXIX/81/2012 - 25 października 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026....
2016-05-17 1225 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr XXIX/80/2012 - 25.10.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2016-05-17 1221 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XXVIII/79/2012 - 13 września 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania inwestycyjne...
2016-05-17 1218 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XXVIII/78/2012 - 13 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026....
2016-05-17 1205 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr XXVIII/77/2012 - 13 września 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2016-05-16 1120 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XXVII/76/2012 - 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę przez Gminę Skarżysko - Kamienna od PKP S. A. terenu zab...
2016-05-16 1118 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XXVII/75/2012 - 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej przy A...
2016-05-16 1115 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XXVII/74/2012 - 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-05-16 1112 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XXVII/73/2012 - 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne...
2016-05-16 1111 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XXVII/72/2012 - 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne...
2016-05-16 1108 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XXVII/71/2012 - 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej Nr LII/75/2010 z dnia 23 września 2010...
2016-05-16 1104 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XXVII/70/2012 - 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XX/23/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. do...
2016-05-16 1102 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XXVII/69/2012 - 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026....
2016-05-16 1058 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XXVII/68/2012 - 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r.
...
2016-05-16 1054 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr XXVI/67/2012 - 28 czerwca 2012 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę części nieruchomości gruntowych położo...
2016-05-16 1049 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr XXVI/66/2012 - 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026.
...
2016-05-16 1045 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr XXVI/65/2012 - 28 czerwca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2016-05-16 1031 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr XXVI/64/2012 - 28 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 ...
2016-05-16 1024 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr XXV/63/2012 - 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII /45/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 ...
2016-05-16 1014 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr XXV/62/2012 - 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII /47/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 ...
2016-05-16 1011 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr XXV/61/2012 - 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII /46/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 ...
2016-05-16 1009 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr XXV/60/2012 - 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII /48/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 ...
2016-05-16 1007 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr XXV/59/2012 - 14 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI /27/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2012 roku...
2016-05-13 1403 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr XXIV/58/2012 - 31 maja 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/105 / 2007 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych ...
2016-05-13 1402 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr XXIV/57/2012 - 31 maja 2012 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kossaka....
2016-05-13 1400 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr XXIV/56/2012 - 31 maja 2012 r.
w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska...
2016-05-13 1358 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr XXIV/55/2012 - 31 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Przychodnie Mi...
2016-05-13 1253 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr XXIV/54/2012 - 31 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne...
2016-05-13 1251 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr XXIV/53/2012 - 31 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których organizatorem jest G...
2016-05-13 1249 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr XXIV/52/2012 - 31 maja 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2030....
2016-05-13 1247 Czytano:201 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr XXIV/51/2012 - 31 maja 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2016-05-13 1245 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr XXIV/50/2012 - 31 maja 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/8/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki jednos...
2016-05-13 1244 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr XXII/49/2012 - 21 maja 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2016-05-13 1242 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr XXII/48/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
Uchwała Nr XXII/48/2012 - utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej....
2016-05-13 1238 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr XXII/47/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej...
2016-05-13 1235 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr XXII/46/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej....
2016-05-13 1232 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
77   Uchwała Nr XXII/45/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej.
...
2016-05-13 1210 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr XXII/44/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/101/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 r...
2016-05-13 1208 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr XXII/43/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 września 2010 r...
2016-05-13 1207 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwała Nr XXII/42/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Norwida 3....
2016-05-13 1007 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr XXII/41/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej prz...
2016-05-13 1002 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr XXII/40/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej prz...
2016-05-13 1001 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
83  Uchwała Nr XXII/39/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla mia...
2016-05-13 1000 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała Nr XXII/38/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te...
2016-05-13 0958 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
85  Uchwała Nr XXII/37/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu...
2016-05-13 0956 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
86  Uchwała Nr XXII/36/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2030....
2016-05-13 0954 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
87  Uchwała Nr XXII/35/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2016-05-13 0953 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
88  Uchwała Nr XXII/34/2012 - 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/6/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 stycznia 2012 r...
2016-05-13 0951 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
89  Oświadczenie Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 22 marca 2012 r.
w sprawie obecnej sytuacji w oświacie w Gminie Skarżysko-Kamienna...
2016-05-12 1622 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
90  Uchwała Nr XXI/33/2012 - 22 marca 2012 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla : Łyż...
2016-05-12 1619 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
91  Uchwała Nr XXI/32/2012 - 22 marca 2012 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Łyżwy...
2016-05-12 1617 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
92  Uchwała Nr XXI/31/2012 - 22 marca 2012 r.
w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej ...
2016-05-12 1616 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
93  Uchwała Nr XXI/30/2012 - 22 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia cennika opłat za korzystanie z usług parkingu zlokalizowanego na terenie Gmin...
2016-05-12 1614 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
94  Uchwała Nr XXI/29/2012 - 22 marca 2012 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w poczet gminnego zasobu nieruchomości działki ...
2016-05-12 1612 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
95  Uchwała Nr XXI/28/2012 - 22 marca 2012 r.
w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej...
2016-05-12 1610 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
96  Uchwała Nr XXI/27/2012 - 22 marca 2012 r.
w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej ...
2016-05-12 1608 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
97  Uchwała Nr XXI/26/2012 - 22 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2030.
...
2016-05-12 1606 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
98  Uchwała Nr XXI/25/2012 - 22 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012r....
2016-05-12 1605 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
99  Uchwała Nr XXI/24/2012 - 22 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/97/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27 p...
2016-05-12 1603 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
100  Uchwała Nr XX/23/2012 - 16 lutego 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań inwestycyjnyc...
2016-05-12 1602 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
101  Uchwała Nr XX/22/2012 - 16 lutego 2012 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulic...
2016-05-12 1600 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
102  Uchwała Nr XX/21/2012 - 16 lutego 2012 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu....
2016-05-12 1559 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
103  Uchwała Nr XX/20/2012 - 16 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru włączenia Przedszkola Publicznego Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdz...
2016-05-12 1558 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
104  Uchwała Nr XX/19/2012 - 16 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Ak...
2016-05-12 1556 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
105  Uchwała Nr XX/18/2012 - 16 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy S...
2016-05-12 1555 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
106  Uchwała Nr XX/17/2012 - 16 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru utworzenia Zespołów Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej....
2016-05-12 1554 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
107  Uchwała Nr XIX/16/2012 - 30 stycznia 2012 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pułaskieg...
2016-05-12 1552 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
108  Uchwała Nr XIX/15/2012 - 30 stycznia 2012 r.
w sprawie: powierza się Prezydentowi Miasta ustalanie cen za usługi wykonywane na cmentarzu komuna...
2016-05-12 1549 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
109  Uchwała Nr XIX/14/2012 - 30 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego....
2016-05-11 1700 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
110  Uchwała Nr XIX/13/2012 - 30 stycznia 2012 r.
w sprawie przejęcia zadań publicznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w pasie...
2016-05-11 1656 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
111  Uchwała Nr XIX/12/2012 - 30 stycznia 2012 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdział...
2016-05-05 1542 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
112  Uchwała Nr XIX/11/2012 - 30 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2012 r....
2016-05-05 1517 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
113  Uchwała Nr XIX/10/2012 - 30 stycznia 2012 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska – Kamiennej na lata 2012-2...
2016-05-05 1508 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
114  Uchwała Nr XIX/9/2012 - 30 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2012 rok....
2016-05-05 1458 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
115  Uchwała Nr XIX/8/2012 - 30 stycznia 2012 r.
w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej....
2016-05-05 1151 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
116  Uchwała Nr XVIII/7/2012 - 12 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania komisji doraźnej do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów na ...
2016-05-05 1149 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
117  Uchwała Nr XVIII/6/2012 - 12 stycznia 2012 r.
w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rek...
2016-05-05 1004 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
118  Uchwała Nr XVIII/5/2012 - 12 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2010 r. ...
2016-05-05 1002 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
119  Uchwała Nr XVIII/4/2012 - 12 stycznia 2012 r.
w sprawie przekazania przez Gminę Skarżysko-Kamienna do realizacji przez Powiat Skarżyski zadania...
2016-05-05 0959 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
120  Uchwała Nr XVIII/3/2012 - 12 stycznia 2012 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych z...
2016-05-05 0952 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
121  Uchwała Nr XVIII/2/2012 - 12 stycznia 2012 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna gruntów w poczet gminnego zasobu nieruchomości,...
2016-05-05 0949 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
122  Uchwała Nr XVIII/1/2012 - 12 stycznia 2012 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3-go Maja...
2016-05-05 0946 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do rady Osiedla Książęce.
» w sprawie zarządzenia wyborów do rady osiedla Książęce.
» w sprawie Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Skarżysko – Kamienna a Skarbem Państwa.
» w sprawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Gminą Skarżysko – Kamienna dotyczącego budowy w roku 2013 na terenie miasta Skarżysko – Kamienna miasteczka ruchu drogowego.
» w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kamiennej w rejonie ul. 3 Maja.
» w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku – Kamiennej przy. Al. Niepodległości;
» w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału 1/3 części nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Obywatelskiej 7.
» w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla CIS w roku 2013 roku.
» w sprawie określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MCSiR w Skarżysku-Kamiennej w roku 2013.
» w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2026;
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna