A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2016 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2016 r.': 339
1  Zarządzenie Nr 339/2016 - 30.12.2016
zmiany Zarządzenia Nr 81/2016z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Administratora Bezpiecz...
2017-01-10 1145 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 338/2016 - 30.12.2016
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska - Kamiennej na lata 2016-2031...
2017-01-10 1138 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 337/2016 - 30.12.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2017-01-10 1133 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 336/2016 - 29.12.2016
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położo...
2017-01-10 1128 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarzadzenie Nr 335/2016 - 29.12.2016
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położo...
2017-01-10 1125 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 334/2016 - 29.12.2016
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położon...
2017-01-10 1116 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 333/2016 - 29.12.2016
zmiany zarządzenia nr 302/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 2 września 2015 r. ...
2017-01-10 1112 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 332/2016 - 29.12.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2017-01-10 1108 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 331/2016 - 29.12.2016
ustalenia ceny przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej poł...
2017-01-10 1101 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 330/2016 - 28.12.2016
zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Skarżyska - Kamienna i jednostek podległyc...
2017-01-10 1058 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 329/2016 - 28.12.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2017-01-10 1054 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 328/2016 - 28.12.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2017-01-10 1051 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 327/2016 - 27.12.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2017-01-10 1048 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 326/2016 - 23.12.2016
centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług gminy Skarżyska - Kamiennej oraz jej samorzą...
2017-01-10 1046 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie 325/2016 - 23.12.2016
zmiany Zarządzenia nr 147/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 czerwca 2016 r. w ...
2017-01-10 1041 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 324/2016 - 22.12.2016
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2017-01-10 1038 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 323/2016 - 21.12.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2017-01-02 1305 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarzadzenie Nr 322/2016 - 21.12.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2017-01-02 1237 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 321/2016 - 20.12.2016
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań własnych gminy w zakresie pr...
2017-01-02 1232 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 320/2016 - 19.12.2016
powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz analizy kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zb...
2016-12-30 1040 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 319/2016 - 16.12.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-12-30 1031 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 318/2016 - 16.12.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-12-30 1027 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 317/2016 - 15.12.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-12-30 1015 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 316/2016 - 15.12.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-12-30 1007 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 315/2016 - 13.12.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-12-30 0951 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 314/2016 - 08.12.2016
zmiany Zarządzenia Nr 262/2016 z dnia 20 października 2016 roku...
2016-12-30 0949 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 313/2016 - 08.12.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-12-30 0942 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 312/2016 - 08.12.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-12-30 0934 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 311/2016 - 08.12.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-12-30 0927 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 310/2016 - 02.12.2016
zmiany zarządzenia Nr 4/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 03.01.2011 r. w sprawi...
2016-12-09 1059 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 309/2016 - 02.12.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie...
2016-12-09 1055 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 308/2016 - 02.12.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-12-09 1052 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 307/2016 - 30.11.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-12-09 1048 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 306/2016 - 30.11.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-12-09 1043 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 305/2016 - 30.11.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-12-01 1413 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 304/2016 - 30.11.2016
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2016-12-01 0751 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 303/2016 - 30.11.2016
zmiany Zarządzenia nr 147/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 czerwca 2016 r. w ...
2016-12-01 0748 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 302/2016 - 28.11.2016
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu gminy Skarżyska - Kamiennej na 2017 rok...
2016-12-01 0745 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 301/2016 - 24.11.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2016-11-25 1312 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 300/2016 - 22.11.2016
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Trzebińskiej ubiegającej się o awans na stopie...
2016-11-25 1309 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 299/2016 - 18.11.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoś...
2016-11-25 1305 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 298/2016 - 16.11.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-11-25 1259 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 297/2016 - 16.11.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-11-24 0756 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 296/2016 - 15.11.2016
projektu uchwały budżetowej gminy Skarżyska - Kamiennej na rok 2017...
2016-11-22 0950 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 295/2016 - 15.11.2016
projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2031...
2016-11-22 0943 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 294/2016 - 14.11.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-11-22 0941 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 293/2016 - 09.11.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-11-22 0935 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 292/2016 - 09.11.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-11-22 0931 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 291/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum Nr 2 ubiegających s...
2016-11-22 0930 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 290/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Szkół Publicznych N...
2016-11-22 0927 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 289/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2016-11-22 0923 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 288/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2016-11-22 0920 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 287/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2016-11-22 0918 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 286/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2016-11-22 0910 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 285/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 9 u...
2016-11-22 0907 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 284/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 1 u...
2016-11-22 0904 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 283/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2016-11-22 0902 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 282/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2016-11-22 0900 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 281/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2016-11-22 0857 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 280/2016 - 08.11.2016
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2016-11-22 0853 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 279/2016 - 07.11.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-11-22 0814 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 278/2016 - 07.11.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-11-22 0804 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 277/2016 - 07.11.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-11-22 0743 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 276/2016 - 07.11.2016
powołania komisji do przepracowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ...
2016-11-09 0858 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 275/2016 - 04.11.2016
powołania komisji przetargowej do przepracowania przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę ...
2016-11-09 0855 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 274/2016 - 02.11.2016
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2016-11-09 0852 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 273/2016 - 02.11.2016
powołania komisji do przeprowadzenia trzech przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieru...
2016-11-09 0848 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 272/2016 - 02.11.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-11-09 0824 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 271/2016 - 31.10.2016
powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytk...
2016-11-09 0822 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 270/2016 - 31.10.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-11-09 0817 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 269/2016 - 31.10.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-11-09 0814 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 268/2016 - 31.10.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-11-09 0811 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 267/2016 - 27.10.2016
niekorzystania z prawa pierwokupu...
2016-11-09 0807 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarzadzenie Nr 266/2016 - 27.10.2016
powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz analizy kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zb...
2016-11-09 0805 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 265/2016 - 25.10.2016
wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta...
2016-11-09 0802 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 264/2016 - 24.10.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-11-09 0759 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie NR 263/2016 - 20.10.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gr...
2016-11-09 0750 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarzadzenie Nr 262/2016 - 20.10.2016
przeprowadzenia inwentaryzacji...
2016-11-09 0745 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 261/2016 - 18.10.2016
ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sk...
2016-10-27 0805 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 260/2016 - 18.10.2016
powołania Zespołu zadaniowego ds.opracowania 3 letniego programu wspierania rodziny dla miasta Ska...
2016-10-27 0802 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 259/2016 - 18.10.2016
zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej i udziału w prawie własności nieruchomości gruntowe...
2016-10-27 0759 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 258/2016 - 17.10.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-10-27 0755 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 257/2016 - 17.10.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - kamiennej na 2016 rok...
2016-10-27 0736 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 256/2016 - 12.10.2016
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w ...
2016-10-27 0734 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 255/2016 - 12.10.2016
powołania komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego ...
2016-10-27 0731 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 254/2016 - 12.10.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-10-27 0727 Czytano:464 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 253/2016 - 12.10.2016
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego...
2016-10-27 0715 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 252/2016 - 10.10.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-10-19 1011 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 251/2016 - 10.10.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-10-19 1009 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 250/2016 - 10.10.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-10-19 1003 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 249/2016 - 10.10.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-10-19 0958 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 248/2016 - 10.10.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-10-19 0953 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 247/2016 - 10.10.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-10-19 0949 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 246/2016 - 10.10.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-10-19 0942 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 245/2016 - 10.10.2016
powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieru...
2016-10-19 0927 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 244/2016 - 06.10.2016
Ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamienne...
2016-10-19 0924 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 243/2016 - 05.10.2016
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska ...
2016-10-17 1101 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 242/2016 - 04.10.2016
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej...
2016-10-17 1034 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie NR 241/2016 - 04.10.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-10-17 1030 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 240/2016 - 03.10.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-10-17 1024 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zarządzenie Nr 239/2016 - 30.09.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-10-17 1014 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarządzenie Nr 238/2016 - 29.09.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-10-05 1053 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarządzenie Nr 237/2016 - 28.09.2016
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej po...
2016-10-05 1049 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 236/2016 - 27.09.2016
ustalenia ceny wywoławczej e trzecim przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nierucho...
2016-10-05 1045 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie Nr 235/2016 - 26.09.2016
ustalenia ceny w drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku ...
2016-10-05 1036 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
106  Zarządzenie Nr 234/2016 - 26.09.2016
powołania Komisji Stypendialnej gminnego programu 'Mocny fundament'...
2016-09-26 1548 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
107  Zarządzenie Nr 233/2016 - 19.09.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-09-26 1526 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zarządzenie Nr 232/2016 - 16.09.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-09-26 0846 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zarządzenie Nr 231/2016 - 12.09.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-09-22 0946 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zarządzenie Nr 230/2016 - 12.09.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-09-22 0942 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zarządzenie Nr 229/2016 - 09.09.2016
powołania Komisji Wyborczej oraz określenia zasad i trybu przeprowadzenia głosowania na projekty ...
2016-09-22 0936 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
112  Zarządzenie Nr 228/2016 - 08.09.2016
zmiany Zarządzenia Nr 214/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 22 sierpnia 2016 r. ...
2016-09-19 1415 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
113  Zarządzenie Nr 227/2016 - 05.09.2016
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w S...
2016-09-19 1412 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zarządzenie Nr 226/2016 - 02.09.2016
organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej...
2016-09-19 1357 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zarządzenie Nr 225/2016 - 01.09.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2016-09-19 1351 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zarządzenie Nr 224/2016 - 01.09.2016
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Skarży...
2016-09-07 1024 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zarzadzenie NR 223/2016 - 01.09.2016
ustalenia ceny w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku - Kamien...
2016-09-07 1000 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zarządzenie Nr 222/2016 - 31.08.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-09-07 0957 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zarządzenie Nr 221/2016 - 31.08.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-09-07 0949 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
120  Zarządzenie Nr 220/2016 - 29.08.2016
harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy Skarżyska - Kamiennej na 2017 ...
2016-09-07 0942 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zarządzenie Nr 219/2016 - 29.08.2016
zmiany zarządzenia nr 215/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 23.08.2016 r. w spra...
2016-09-07 0940 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zarządzenie Nr 218/2016 - 26.08.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-09-07 0936 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zarządzenie Nr 217/2016 - 25.08.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-09-05 1018 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zarządzenie Nr 216/2016 - 25.08.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-09-05 1014 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
125  Zarządzenie Nr 215/2016 - 23.08.2016
powołania Zespołu Opiniującego projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r....
2016-09-05 1011 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
126  Zarządzenie 214/2016 - 22.08.2016
przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych podległych ...
2016-09-05 1008 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
127  Zarządzenie Nr 213/2016 - 19.08.2016
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2016-09-05 0958 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
128  Zarządzenie Nr 212/2016 - 17.08.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonyc...
2016-09-05 0942 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
129  Zarządzenie Nr 211/2016 - 16.08.2016
wprowadzenia: 'System zatrudniania pracowników oraz Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicz...
2016-09-05 0920 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zarządzenie Nr 210/2016 - 16.08.2016
ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego...
2016-08-17 0807 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
131  Zarządzenie Nr 209/2016 - 11.08.2016
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2016-08-16 1312 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
132  Zarządzenie Nr 208/2016 - 11.08.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-08-16 1306 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
133  Zarządzenie Nr 207/2016 - 09.08.2016
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Wawrzonek ubiegającej się o awans na stopie...
2016-08-16 1254 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
134  Zarządzenie Nr 206/2016 - 02.08.2016
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat ...
2016-08-16 1250 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zarządzenie Nr 205/2016 - 29.07.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-08-16 1246 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
136  Zarządzenie Nr 204/2016 - 29.07.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-08-16 1238 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
137  Zarządzenie Nr 203/2016 - 29.07.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-08-16 1235 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
138  Zarządzenie Nr 202/2016 - 28.07.2016
zasad organizacyjnych udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Skarżyska - Kamiennej...
2016-08-16 1141 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
139  Zarządzenie Nr 201/2016 - 25.07.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ...
2016-07-29 1053 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
140  Zarządzenie Nr 200/2016 - 25.07.2016
zmian w budżecie gminy Skarżysko - Kamienna na 2016 rok...
2016-07-29 1012 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
141  Zarządzenie Nr 199/2016 - 25.07.2016
zmiany składu członków Rady Programowej Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego...
2016-07-28 1236 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
142  Zarządzenie Nr 198/2016 - 25.07.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-07-28 1231 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
143  Zarządzenie Nr 197/2016 - 19.07.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-07-28 1228 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
144  Zarządzenie Nr 196/2016 - 19.07.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-28 1222 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
145  Zarządzenie Nr 195/2016 - 15.07.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-18 1211 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
146  Zarządzenie Nr 194/2016 - 13.07.2016
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę...
2016-07-18 1206 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
147  Zarządzenie Nr 193/2016 - 08.07.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-13 1026 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
148  Zarzadzenie Nr 192/2016 - 07.07.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2016-07-13 1023 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
149  Zarządzenie Nr 191/2016 - 07.07.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-07-13 1020 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
150  Zarządzenie Nr 190/2016 - 07.07.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o Wartoś...
2016-07-13 1010 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
151  Zarządzenie Nr 189/2016 - 05.07.2016
zmiany zarządzenia nr 32/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 9 lutego 2016 r. w sp...
2016-07-13 1006 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
152  Zarzadzenie Nr 188/2016 - 05.07.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-07-13 1000 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
153  Zarządzenie Nr 187/2016 - 05.07.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-07-13 0956 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
154  Zarządzenie Nr 186/2016 - 05.07.2016
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położo...
2016-07-13 0951 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
155  Zarządzenie Nr 185/2016 - 05.07.2016
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Skarżysku - Kamie...
2016-07-13 0945 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
156  Zarzadzenie NR 184/2016 - 04.07.2016
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ...
2016-07-13 0942 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
157  Zarządzenie Nr 183/2016 - 01.07.2016
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia prawa służebności przesyłu obciążaj...
2016-07-13 0939 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
158  Zarządzenie Nr 182/2016 - 01.07.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-07-13 0924 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
159  Zarządzenie NR 181/2016 - 30.06.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-13 0917 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
160  Zarządzenie Nr 180/2016 - 28.06.2016
powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku - Kamiennej...
2016-07-13 0912 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
161  Zarządzenie Nr 179/2016 - 28.06.2016
zmiany Zarządzenia Nr 71/2013 z dnia 22 marca 2013 r....
2016-07-13 0909 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
162  Zarządzenie Nr 178/2016 - 28.06.2016
zmiany Zarządzenia nr 147/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 czerwca 2016 r. w ...
2016-07-13 0905 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
163  Zarządzenie Nr 177/2016 - 28.06.2016
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Skarżysko - Kami...
2016-07-13 0837 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
164  Zarządzenie Nr 176/2016 - 24.06.2016
harmonogramu prac związanych z opracowaniem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Skarży...
2016-07-11 0903 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
165  Zarządzenie Nr 175/2016 - 24.06.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-07-11 0854 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
166  Zarządzenie NR 174/2015 - 24.06.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-07-11 0845 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
167  Zarządzenie Nr 173/2016 - 24.06.2016
powołania komisji do przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nier...
2016-06-27 1501 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
168  Zarzadzenie Nr 172/2016 - 22.06.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-06-27 1458 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
169  Zarządzenie Nr 171/2016 - 21.06.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 1 u...
2016-06-27 1452 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
170  Zarzadzenie Nr 170/2016 - 21.06.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 9 u...
2016-06-27 1449 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
171  Zarządzenie Nr 169/2016 - 21.06.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Publicznych...
2016-06-27 1446 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
172  Zarzadzenie Nr 168/2016 - 21.06.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Nr 3 ubiega...
2016-06-27 1443 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
173  Zarzadzenie NR 167/2016 - 21.06.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum Nr 2 ubiegających s...
2016-06-27 1440 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
174  Zarządzenie Nr 166/2016 - 21.06.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2016-06-27 1436 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
175  Zarządzenie Nr 165/2016 - 21.06.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2016-06-27 1433 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
176  Zarządzenie Nr 164/2016 - 21.06.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2016-06-27 1431 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
177  Zarzadzenie Nr 163/2016 - 21.06.2016
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2016-06-27 1428 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
178  Zarządzenie Nr 162/2016 - 20.06.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-06-27 1422 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
179  Zarządzenie Nr 161/2016 - 20.06.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2016-06-27 1415 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
180  Zarzadzenie Nr 160/2016 - 13.06.2016
ustalenia cen w drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku...
2016-06-20 1305 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
181  Zarzadzenie Nr 159/2016 - 13.06.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-06-20 1302 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
182  Zarządzenie Nr 158/2016 - 10.06.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-06-20 1300 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
183  Zarządzenie Nr 157/2016 - 10.06.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-06-20 1256 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
184  Zarzadzenie Nr 156/2016 - 10.06.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-06-20 1251 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
185  Zarządzenie Nr 155/2016 - 10.06.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-06-20 1247 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
186  Zarzadzenie Nr 154/2016 - 09.06.2016
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w S...
2016-06-20 1240 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
187  Zarządzenie Nr 153/2016 - 03.06.2016
ustalenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi ...
2016-06-20 1237 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
188  Zarzadzenie Nr 152/2016 - 03.06.2016
zmiany Zarządzenia Nr 105/2016 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 26.04.2016r. w spraw...
2016-06-20 1231 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
189  Zarządzenie Nr 151/2016 - 03.06.2016
zmiany Zarządzenia Nr 31/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku...
2016-06-20 1228 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
190  Zarzadzenie Nr 150/2016 - 03.06.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gr...
2016-06-16 1437 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
191  Zarzadzenie Nr 149/2016 - 03.06.2016
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu nieruchomości gminnych położonych w Skarżysku - Kam...
2016-06-16 1416 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
192  Zarządzenie Nr 148/2016 - 03.06.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-06-16 1412 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
193  Zarządzenie Nr 147/2016 - 01.06.2016
Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2016-06-16 1343 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
194  Zarządzenie Nr 146/2016 - 01.06.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2016-06-16 1340 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
195  Zarządzenie Nr 145/2016 - 01.06.2016
powołania i określenia zasad pracy Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na za...
2016-06-16 1337 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
196  Zarządzenie Nr 144/2016 - 01.06.2016
ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie celowej na zadanie realizowane w ramach Programu Ogranicze...
2016-06-16 1315 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
197  Zarzadzenie Nr 143/2016 - 31.05.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-06-16 1311 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
198  Zarządzenie Nr 142/2016 - 31.05.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-06-16 1308 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
199  Zarządzenie Nr 141/2016 - 25.05.2016
korzystania z prawa pierwokupu...
2016-06-16 1305 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
200  Zarządzenie Nr 140/2016 - 24.05.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-06-16 1300 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
201  Zarządzenie Nr 139/2016 - 23.05.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-06-16 1243 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
202  Zarządzenie Nr 138/2016 - 23.05.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-06-16 1238 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
203  Zarządzenie Nr 137/2016 - 23.05.2016
harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok...
2016-05-24 0955 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
204  Zarzadzenie Nr 136/2016 - 20.05.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkow...
2016-05-24 0952 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
205  Zarzadzenie Nr 135/2016 - 19.05.2016
powołania Zespołu do utrzymania trwałości Projektu
'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w ...
2016-05-24 0947 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
206  Zarządzenie Nr 134/2016 - 19.05.2016
powołania Zespołu do utrzymania trwałości Projektu 'Upowszechnienie dostępu do Internetu dla os...
2016-05-24 0942 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
207  Zarządzenie Nr 133/2016 - 18.05.2016
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2016-05-24 0938 Czytano:851 razy » Przeczytaj artykuł
208  Zarządzenie Nr 132/2016 - 18.05.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-05-24 0935 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
209  Zarządzenie Nr 131/2016 - 17.05.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-05-24 0928 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
210  Zarządzenie Nr 130/2016 - 17.05.2016
zmiany Zarządzenia Nr 425/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 17 grudnia 2015r. w ...
2016-05-24 0924 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
211  Zarządzenie Nr 129/2016 - 13.05.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-05-23 1031 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
212  Zarządzenie Nr 128/2016 - 13.05.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-05-23 1026 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
213  Zarządzenie Nr 127/2016 - 12.05.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoś...
2016-05-23 1021 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
214  Zarządzenie Nr 126/2016 - 12.05.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-05-23 1012 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
215  Zarządzenie Nr 125/2016 - 12.05.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-05-23 1004 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
216  Zarządzenie Nr 124/2016 - 12.05.2016
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku...
2016-05-23 1002 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
217  Zarządzenie Nr 123/2016 - 12.05.2016
skorzystania z prawa pierwokupu...
2016-05-23 0958 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
218  Zarządzenie Nr 122/2016 - 10.05.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-05-16 0933 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
219  Zarządzenike Nr 121/2016 - 09.05.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2016-05-16 0925 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
220  Zarządzenie Nr 120/2016 - 09.05.2016
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości, położonej w Skarżysku -...
2016-05-16 0920 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
221  Zarządzenie Nr 119/2016 - 05.05.2016
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska - Kamiennej na lata 2016-2031...
2016-05-16 0909 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
222  Zarządzenie Nr 118/2016 - 05.05.2016
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2016-05-13 0811 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
223  Zarządzenie Nr 117/2016 - 04.05.2016
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2016-05-10 1151 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
224  Zarządzenie Nr 116/2016 - 04.05.2016
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2016-05-10 1148 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
225  Zarządzenie Nr 115/2016 - 04.05.2016
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2016-05-10 1146 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
226  Zarzadzenie Nr 114/2016 - 04.05.2016
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2016-05-10 1143 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
227  Zarządzenie Nr 113/2016 - 04.05.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej poł...
2016-05-10 1139 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
228  Zarzadzenie Nr 112/2016 - 29.04.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-05-10 1136 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
229  Zarządzenie Nr 111/2016 - 29.04.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-05-10 1131 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
230  Zarządzenie Nr 110/2016 - 27.04.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-05-10 1129 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
231  Zarządzenie Nr 109/2016 - 27.04.2016
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ...
2016-05-10 1120 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
232  Zarządzenie Nr 108/2016 - 26.04.2016
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej obciążającej n...
2016-05-10 1110 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
233  Zarządzenie Nr 107/2016 - 26.04.2016
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości ...
2016-04-28 0832 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
234  Zarządzenie Nr 106/2016 - 26.04.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-04-28 0827 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
235  Zarządzenie Nr 105/2016 - 26.04.2016
wprowadzenia 'Programu opracowania zaległości czynszowych ' dla najemców lokali stanowiących wł...
2016-04-27 1518 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
236  Zarządzenie Nr 104/2016 - 26.04.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2016-04-27 1508 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
237  Zarządzenie Nr 103/2016 - 26.04.2016
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skarży...
2016-04-27 1506 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
238  Zarządzenie NR 102/2016 - 25.04.2016
powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej w wyrobów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskie...
2016-04-27 1502 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
239  Zarządzenie Nr 101/2016 - 25.04.2016
zmiany Zarządzenia Nr 96/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 244/201...
2016-04-27 1457 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
240  Zarządzenie Nr 100/2016 - 25.04.2016
określenia stawek czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gmin Skarżyska - Kamie...
2016-04-27 1450 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
241  Zarządzenie Nr 99/2016 - 21.04.2016
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-04-27 1448 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
242  Zarzadzenie Nr 98/2016 - 18.04.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytk...
2016-04-21 1101 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
243  Zarządzenie Nr 97/2016 - 18.04.2016
zmiany Zarządzenia Nr 20 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 25 stycznia 2016 r. dotycz...
2016-04-21 1058 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
244  Zarządzenie Nr 96/2016 - 18.04.2016
zmiany Zarządzenia Nr 244/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 9 listopada 2012 r. ...
2016-04-21 1052 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
245  Zarządzenie Nr 95/2016 - 14.04.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-04-21 1048 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
246  Zarządzenie Nr 94/2016 - 13.04.2016
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2016-04-21 1038 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
247  Zarządzenie Nr 93/2016 - 13.04.2016
ogłoszenia konsultacji w zakresie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Skarżyska - Kamienne...
2016-04-21 1026 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
248  Zarządzenie Nr 92/20116 - 13.04.2016
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Ska...
2016-04-21 1002 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
249  Zarządzenie Nr 91/2016 - 12.04.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu położonego na terenie miasta Skarżys...
2016-04-19 0930 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
250  Zarządzenie Nr 90/2016 - 12.04.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu położonego na terenie miasta Skarżys...
2016-04-19 0921 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
251  Zarządzenie Nr 89/2016 - 12.04.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-04-19 0914 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
252  Zarządzenie Nr 88/2016 - 12.04.2016
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2016-04-19 0853 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
253  Zarządzenie Nr 87/2016 - 11.04.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-04-15 0924 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
254  Zarządzenie Nr 86/2016 - 11.04.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-04-15 0859 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
255  Zarządzenie Nr 85/2016 - 07.04.2016
sposobu postępowania w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy załatwianiu spraw z zakresu ...
2016-04-15 0847 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
256  Zarządzenie Nr 84/2016 - 06.04.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-04-07 1035 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
257  Zarządzenie Nr 83/2016 - 05.04.2016
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w Skarży...
2016-04-07 1031 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
258  Zarzadzenie Nr 82/2016 - 05.04.2016
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora: Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warsz...
2016-04-06 1011 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
259  Zarządzenie Nr 81/2016 - 04.04.2016
wyznaczenia Administrowania Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamienna or...
2016-04-06 1010 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
260  Zarzadzenie Nr 80/2016 - 04.04.2016
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości położonej w Skarżysku - ...
2016-04-06 1006 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
261  Zarządzenie Nr 79/2016 - 31.03.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-04-06 1003 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
262  Zarządzenie Nr 78/2016 - 31.03.2016
powołania komisji do nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego do Centrum Informacji Społeczne...
2016-04-06 1001 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
263  Zarządzenie Nr 77/2016 - 31.03.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-04-06 0956 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
264  Zarządzenie Nr 76/2016 - 30.03.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-04-06 0929 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
265  Zarządzenie Nr 75/2016 - 30.03.2016
zmiany Zarządzenia Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 15.10.2013 r. w spra...
2016-04-06 0927 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
266  Zarządzenie Nr 74/2016 - 30.03.2016
powołania komisji do przekazania byłym właścicielom i ich spadkobiercom terenu położonego w Sk...
2016-04-06 0924 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
267  Zarządzenie Nr 73/2016 - 29.03.2016
zmiany zarządzenia nr 403/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 30 listopada 2015 r....
2016-04-06 0920 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
268  Zarządzenie Nr 72/2016 - 29.03.2016
ogłoszenia wyka nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2016-04-06 0910 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
269  Zarządzenie Nr 71/2016 - 29.03.2016
ustalenia ceny do rokowań przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Ska...
2016-04-06 0908 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
270  Zarządzenie Nr 70/2016 - 25.03.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2016-03-31 0840 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
271  Zarządzenie Nr 69/2016 - 25.03.2016
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości grun...
2016-03-31 0833 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
272  Zarządzenie Nr 68/2016 - 24.03.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-03-24 1226 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
273  Zarządzenie Nr 67/2016 - 23.03.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-03-24 1126 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
274  Zarządzenie Nr 66/2016 - 21.03.2016
skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta w dniu 25 marca 2016 r....
2016-03-23 1123 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
275  Zarządzenie Nr 65/2016 - 17.03.2016
powołania komisji do przejęcia od Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej nierucho...
2016-03-23 1121 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
276  Zarządzenie Nr 64/2016 - 17.03.2016
powierzenia do koordynatora, wdrażania i monitoringu 'Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ska...
2016-03-23 1117 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
277  Zarządzenie Nr 63/2016 - 17.03.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2016-03-23 1113 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
278  Zarządzenie Nr 62/2016 - 17.03.2016
zmiany Zarządzenia Nr 278/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 20 listopada 2014r. ...
2016-03-23 1109 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
279  Zarządzenie Nr 61/2016 - 17.03.2016
zmiany Zarządzenia Nr 16/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 16 stycznia 2014r. w ...
2016-03-23 1100 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
280  Zarządzenie Nr 60/2016 - 17.03.2016
zmiany Zarządzenia Nr 278/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 20 listopada 2014 r....
2016-03-23 1051 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
281  Zarządzenie Nr 59/2016 - 17.03.2016
komisji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.225.0...
2016-03-23 1043 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
282  Zarządzenie Nr 58/2016 - 17.03.2016
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Skar...
2016-03-23 1038 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
283  Zarządzenie Nr 57/2016 - 16.03.2016
powierzenia funkcji Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej ds. Osób Niepełn...
2016-03-23 1033 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
284  Zarządzenie Nr 56/2016 - 15.03.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej...
2016-03-23 1029 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
285  Zarządzenie Nr 55/2016 - 11.03.2016
zmiany Zarządzenia Nr 16/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 16 stycznia 2014r. w ...
2016-03-23 1025 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
286  Zarządzenie Nr 54/2016 - 10.03.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-03-18 0822 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
287  Zarządzenie Nr 53/2016 - 04.03.2016
zmiany Zarządzenia nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego...
2016-03-18 0810 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
288  Zarządzenie Nr 52/2016 - 03.03.2016
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skarży...
2016-03-18 0805 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
289  Zarządzenie Nr 51/2016 - 03.03.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2016-03-18 0801 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
290  Zarządzenie Nr 50/2016 - 03.03.2016
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat n...
2016-03-18 0759 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
291  Zarządzenie Nr 49/2016 - 03.03.2016
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Skarży...
2016-03-18 0753 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
292  Zarządzenie Nr 48/2016 - 03.03.2016
ustalenia cen wywoławczych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku - Kamienne...
2016-03-18 0748 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
293  Zarządzenie Nr 47/2016 - 02.03.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-03-18 0744 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
294  Zarządzenie Nr 46/2016 - 29.02.2016
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska - Kamiennej na lata 2016-2031...
2016-03-14 1159 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
295  Zarządzenie Nr 45/2016 - 29.02.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntow...
2016-03-14 1156 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
296  Zarzadzenie Nr 44/2016 - 29.02.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-03-14 1145 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
297  Zarządzenie Nr 43/2016 - 29.02.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-03-14 1141 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
298  Zarządzenie Nr 42/2016 - 26.02.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-03-14 1135 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
299  Zarzadzenie Nr 41/2016 - 25.02.2016
niekorzystania z prawa pierwokupu...
2016-03-02 1002 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
300  Zarzadzenie Nr 40/2016 - 24.02.2016
zatwierdzenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Skarżysko - Kamienna usługi przewidzianej do re...
2016-03-02 0959 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
301  Zarządzenie Nr 39/2016 - 23.02.2016
zmiany zarządzenia 432/2015 z dnia 21.12.2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Skarżyskiego Inkub...
2016-03-02 0824 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
302  Zarządzenie Nr 38/2016 - 22.02.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-03-02 0819 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
303  Zarządzenie Nr 37/2016 - 18.02.2016
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości położonej w Skarżysku - ...
2016-02-23 1020 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
304  Zarządzenie Nr 36/2016 - 18.02.2016
przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób rocznika 1997 zamieszkały...
2016-02-22 1146 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
305  Zarządzenie Nr 35/2016 - 17.02.2016
powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzone...
2016-02-22 1142 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
306  Zarządzenie Nr 34/2016 - 16.02.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-02-22 1137 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
307  Zarządzenie Nr 33/2016 - 15.02.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-02-22 1044 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
308  Zarządzenie Nr 32/2016 - 09.02.2016
utworzenia funduszu nagród na 2016 rok dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2016-02-16 1131 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
309  Zarządzenie Nr 31/2016 - 05.02.2016
przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań...
2016-02-11 1304 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
310  Zarządzenie Nr 30/2016 - 05.02.2016
harmonogramu prac związanych z opracowaniem informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skarż...
2016-02-11 1259 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
311  Zarzadzenie Nr 29/2016 - 02.02.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-02-09 0948 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
312  Zarządzenie Nr 28/2016 - 01.02.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2016-02-09 0946 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
313  Zarzadzenie Nr 27/2016 - 29.01.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-02-08 1009 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
314  Zarządzenie Nr 26/2016 - 28.01.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2016-02-08 1006 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
315  Zarzadzenie Nr 25/2016 - 28.01.2016
ustalenia cen w przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku - Kamie...
2016-02-08 1003 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
316  Zarządzenie Nr 24/2016 - 28.01.2016
powołania Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania...
2016-02-08 0959 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
317  Zarzadzenie Nr 23/2016 - 27.01.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-02-08 0956 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
318  Zarzadzenie Nr 22/2016 - 27.01.2016
powołania komisji do przeprowadzenia drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż praw...
2016-02-08 0950 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
319  Zarządzenie Nr 21/2016 - 26.01.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-02-08 0939 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
320  Zarządzenie Nr 20/2016 - 25.01.2016
wyznaczenia pełnomocnictwa oraz powołania Zespołu ds. opracowania 'Gminnego Programu Rewitalizacj...
2016-02-08 0936 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
321  Zarządzenie Nr 19/2016 - 22.01.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-02-08 0933 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
322  Zarządzenie Nr 18/2016 - 19.01.2016
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciązenia nieruchomości gminnej położonej w Skarż...
2016-02-08 0930 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
323  Zarządzenie Nr 17/2016 - 19.01.2016
Zespołu do spraw opracowania zmian regulaminu 'Budżetu Obywatelskiego' Miasta Skarżyska - Kamienn...
2016-02-08 0927 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
324  Zarządzenie Nr 16/2016 - 15.01.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 20116 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-02-08 0904 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
325  Zarządzenie Nr 15/2016 - 15.01.2016
zmiany Zarządzenia Nr 148/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowośc...
2016-02-08 0902 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
326  Zarządzenie Nr 14/2016 - 15.01.2016
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoś...
2016-01-22 0918 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
327  Zarządzenie Nr 13/2016 - 15.01.2016
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-01-21 1437 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
328  Zarządzenie Nr 12/2016 - 14.01.2016
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2016-01-21 1435 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
329  Zarządzenie Nr 11/2016 - 14.01.2016
powołania Komisji Konkursowej do opiniowania i oceny ofert złożonych na realizację zadań własn...
2016-01-21 1427 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
330  zarządzenie Nr 10/2016 - 12.01.2016
prowadzenia Instrukcji z petycjami składanymi do Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej...
2016-01-21 1422 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
331  Zarządzenie Nr 9/2016 - 07.01.2016
przeniesienia planowanych wydatków na 2016 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-01-21 1418 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
332  Zarządzenie Nr 8/2016 - 07.01.2016
zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2016-01-19 0924 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
333  Zarządzenie Nr 7/2016 - 05.01.2016
powołania komisji konkursowej do opiniowania i oceny ofert złożonych na realizację zadań własn...
2016-01-18 0915 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
334  Zarządzenie Nr 6/2016 - 05.01.2016
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid. 37/23 ...
2016-01-18 0858 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
335  Zarządzenie Nr 5/2016 - 4.01.2016
powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz analizy kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zb...
2016-01-12 1506 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
336  Zarządzenie Nr 4/2016 - 4.01.2016
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie mi...
2016-01-12 1440 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
337  Zarządzenie Nr 3/2016 - 4.01.2016
zmiany Zarządzenia Nr 31/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku...
2016-01-12 1432 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
338  Zarządzenie Nr 2/2016 - 4.01.2016
ustalenia wysokości pogotowia kasowego na wydatki w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej na 20...
2016-01-12 1428 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
339  Zarządzenie Nr 1/2016 - 4.01.2016
udzielenia zaliczek stałych dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej, którzy w zwi...
2016-01-12 1424 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2003 r.
Zarządzenia 2004 r.
Zarządzenia 2005 r.
Zarządzenia 2006 r.
Zarządzenia 2007 r
Zarządzenia 2008 r.
Zarządzenia 2009 r.
Zarządzenia 2010 r.
Zarządzenia 2011r.
Zarządzenia 2012r.
Zarządzenia 2013 r.
Zarządzenia 2014 r.
Zarządzenia 2015 r.
Zarządzenia 2016 r.
Zarządzenia 2017 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» zmiany Zarządzenia Nr 81/2016z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej oraz określenia jego zadań
» zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska - Kamiennej na lata 2016-2031
» zmian w budżecie gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok
» przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szkolnej 7 w Skarżysku - Kamiennej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
» przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Staffa 18 w Skarżysku - Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
» przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położonego przy ul. Norwida 17 w Skarżysku - Kamiennej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
» zmiany zarządzenia nr 302/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 2 września 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Obsługi Prawnej
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» ustalenia ceny przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Wojska Polskiego
» zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Skarżyska - Kamienna i jednostek podległych Gminy Skarżysko - Kamienna i powiązanych z budżetem miasta na rok 2017
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna