A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2015 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2015 r.': 446
1  Zarządzenie Nr 439/2015 - 31.12.2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015roku...
2016-01-12 1510 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 438/2015 - 31.12.2015
pełnomocnictw udzielanych dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysk...
2016-01-05 1350 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 437/2015 - 30.12.2015
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2016-01-05 1345 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 436/2015 - 30.12.2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej...
2016-01-05 1340 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 435/2015 - 29.12.2015
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2016-01-05 1335 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 434/2015 - 23.12.2015
zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej i jednostek podległy...
2016-01-05 0756 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 433/1/2015 - 22.12.2015
zmian w budżecie miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok...
2016-01-05 0744 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 433/2015 - 21.12.2015
powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urz...
2016-01-04 1431 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 432/2015 - 21.12.2015
zmiany Zarządzenia Nr 15/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska - kamiennej z dnia 16 stycznia 2013 r. w...
2015-12-31 1025 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 431/2015 - 21.12.2015
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomo...
2015-12-31 1019 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 430/2015 - 18.12.2015
powołania komisji do nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego do Centrum Integracji Społeczne...
2015-12-28 1323 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 429/2015 - 18.12.2015
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchom...
2015-12-28 1122 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 428/2015 - 18.12.2015
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-12-28 1118 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 427/2015 - 18.12.2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok...
2015-12-28 1112 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 426/2015 - 17.12.2015
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie w drodze bezprzetargowej i obciążenie s...
2015-12-28 1108 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
16  zarządzenie Nr 425/2015 - 17.12.2015
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego...
2015-12-28 1048 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 424/2015 - 15.12.2015
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gr...
2015-12-17 1201 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 423/2015 - 14.12.2015
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań własnych gmin w zakresie prz...
2015-12-17 1154 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 422/2015 - 14.12.2015
skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta w dniu 31 grudnia 2015r....
2015-12-17 1149 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 421/2015 - 11.12.2015
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Skarż...
2015-12-17 1145 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 420/2015 - 11.12.2015
ustalenia cen wywoławczych w trzecim przetargu na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w S...
2015-12-17 1142 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 419/2015 - 11.12.2015
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-12-17 1140 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 418/2015 - 11.12.2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok...
2015-12-17 1137 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 417/2015 - 08.12.2015
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gr...
2015-12-17 1134 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 416/2015 - 08.12.2015
ustalenia ceny wywoławczej na zbycie nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ulicy...
2015-12-17 1123 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 415/2015 - 08.12.2015
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie lokali użytkowych położonych w Skarżysku - K...
2015-12-17 1120 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 414/2015 - 07.12.2015r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-12-17 1115 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 413/2015 - 07.12.2015r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-12-17 1103 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 412/2015 - 07.12.2015r.
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań celem zbycia w drodze bezprzetargowej udziału w nier...
2015-12-17 1100 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 411/2015 - 07.12.2015r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości ...
2015-12-17 1056 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 410/2015 - 03.12.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 4/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 03.01.2011 r. w sprawi...
2015-12-17 1048 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 409/2015 - 02.12.2015r.
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2015-12-17 1045 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 408/2015 - 30.11.2015r.
zmiany Zarządzenia Nr 102/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 13 maja 2009 r. w sp...
2015-12-17 1043 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 407/2015 - 30.11.2015r.
zmiany zarządzenia Nr. 148/2012 z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości ...
2015-12-17 1041 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 406/2015 - 30.11.2015r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2015-12-17 0953 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 405/2015 - 30.11.2015r.
ustalenia ceny do rokowań przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczyst...
2015-12-17 0951 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 404/2015 - 30.11.2015r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w...
2015-12-17 0947 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 403/2015 - 30.11.2015
wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta w Skarżysku...
2015-12-07 1420 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarzadzenie Nr 402/2015 - 30.11.2015r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok...
2015-12-07 1359 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 401/2015 - 26.11.2015
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-11-27 1255 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 400/2015 - 23.11.2015
powołania komisji do nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego do Zespołu Placówek Oświatowy...
2015-11-24 1510 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 399/2015 - 18.11.2015
ustalenia wzoru wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzyn...
2015-11-24 1507 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 398/2015 - 18.11.2015
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2015-11-24 1504 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 397/2015 - 18.11.2015
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Ska...
2015-11-24 1502 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 396/2015 - 18.11.2015
ustalenia cen wywoławczych w czwartych przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących s...
2015-11-24 1459 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
46  zarządzenie Nr 395/2015 - 18.11.2015
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-11-24 1455 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 394/2015 - 17.11.2015
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-11-24 1452 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 393/2015 - 17.11.2015
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 312/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gmi...
2015-11-24 1448 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 392/2015 - 16.11.2015
ustalenia ceny wywoławczej na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku - Kamie...
2015-11-24 1445 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 391/2015 - 13.11.2015
projektu uchwały budżetowej gminy Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok...
2015-11-24 1443 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 390/2015 - 13.11.2015
projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2031...
2015-11-24 1440 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 389/2015 - 13.11.2015
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2015-11-24 0831 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 388/2015 - 13.11.2015
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2015-11-24 0825 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 387/2015 - 13.11.2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok...
2015-11-24 0814 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 386/2015 - 12.11.2015
powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Senatu Rzecz...
2015-11-24 0811 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 385/2015 - 09.11.2015
zmiany Zarządzenia Nr 15/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 16 stycznia 2013 r. w...
2015-11-24 0801 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 384/2015 - 06.11.2015
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytk...
2015-11-24 0753 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 383/2015 - 06.11.2015
powołania komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 6 u...
2015-11-24 0748 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 382/2015 - 05.11.2015
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2015-11-24 0746 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 381/2015 - 05.11.2015
składu osobowego Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Skarżysko- Kamienna...
2015-11-17 1319 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 380/2015 - 05.11.2015
zmiany zarządzenia nr 248/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz Re...
2015-11-17 1307 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 379/2015 - 05.11.2015
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek gruntu...
2015-11-17 1304 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 378/2015 - 04.11.2015
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2015-11-17 1209 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 377/2015 - 04.11.2015
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2015-11-17 1156 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 376/2015 - 04.11.2015
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2015-11-17 1145 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 375/2015 - 04.11.2015
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2015-11-17 1126 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 374/2015 - 04.11.2015
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu placówek Oświatowyc...
2015-11-17 1120 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 373/2015 - 04.11.2015
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2015-11-17 1116 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 372/2015 - 04.11.2015
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum Nr 2 ubiegających s...
2015-11-17 1112 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 371/2015 - 02.11.2015
zmiany zarządzenia nr 282/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 31 października 201...
2015-11-17 1107 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 370/2015 - 02.11.2015
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w Użytkowanie w...
2015-11-17 1058 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 369/2015 - 02.11.2015
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skar...
2015-11-17 1055 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 368/2015 - 30.10.2015
zmiany zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego...
2015-11-17 1051 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 367/2015 - 30.10.2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok...
2015-11-06 0937 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 366/2015 - 29.10.2015
powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz analizy kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zb...
2015-11-04 1521 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 365/2015 - 28.10.2015
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-11-04 1519 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 364/2015 - 28.10.2015
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 312/2014 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie powołania Gminnej ...
2015-11-04 1509 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 363/2015 - 26.10.2015
zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 02.01.2015 r. w sprawi...
2015-11-04 1507 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 362/2015 - 26.10.2015
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ...
2015-11-04 1503 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 361/2015 - 26.10.2015
zmiany Zarządzenia Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 02.01.2015 r. w spraw...
2015-11-04 1500 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 360/2015 - 23.10.2015
zmian w budżecie miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok...
2015-11-04 1456 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 359/2015 - 23.10.2015
powołania składu osobowego Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Skarżysko- Kamienna...
2015-11-04 1453 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 358/2015 - 21.10.2015
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2015-11-02 1250 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 357/2015 - 21.10.2015
ustalenia ceny przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 1/2 części nieruchomości gruntow...
2015-11-02 1248 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 356/2015 - 21.10.2015
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynk...
2015-11-02 1245 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 355/2015 - 21.10.2015
zmiany Zarządzenia Nr 283/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 28 sierpnia 2015 r. ...
2015-11-02 1242 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 354/2015 - 20.10.2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015...
2015-11-02 1236 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 353/2015 - 19.10.2015
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości lokalowych po...
2015-11-02 1233 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 352/2015 - 19.10.2015
przeprowadzenia w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej inwentaryzacji rocznej składników maj...
2015-11-02 1115 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 351/2015 - 16.10.2015
ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczys...
2015-10-29 1037 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 350/2015 - 16.10.2015
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Skar...
2015-10-29 1034 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 349/2015 - 16.10.2015
ustalenia cen przy sprzedaży i oddaniu w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomo...
2015-10-29 1031 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 348/2015 - 15.10.2015
zmiany Zarządzenia Nr 338/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 5 października 2015...
2015-10-29 1026 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 347/2015 - 13.10.2015
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-10-29 1021 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 346/2015 - 13.10.2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok...
2015-10-29 1019 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 345/2015 - 09.10.2015
powołania komisji i ustalenia procedury do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzy...
2015-10-29 1015 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 344/2015 - 09.10.2015
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2015-10-29 1010 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 343/2015 - 9.10.2015
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Skarży...
2015-10-29 0950 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie Nr 342/2015 - 9.10.2015r.
zmiany Zarządzenia Nr338/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 5 października 2015r...
2015-10-29 0832 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 341/2015 - 08.10.2015r.
unieważnienia publicznego losowania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w części dotyczącej lo...
2015-10-14 1341 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zarządzenie Nr 340/2015 - 07.10.2015r.
ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi ...
2015-10-14 1338 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarzadzenie Nr 339/2015 - 07.10.2015r
wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwycza...
2015-10-14 1332 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarzadzenie Nr 338/2015 - 05.10.2015r.
powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej P...
2015-10-14 1327 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 337/2015 - 05.10.2015r
powołania komisji do nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego do Centrum Obsługi Inwestora z ...
2015-10-14 1321 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie Nr 336/2015 - 05.10.2015r.
powołania Komisji w celu otwarcia szafek i biurek pracowników zlikwidowanej Straży Miejskiej w Sk...
2015-10-14 1313 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
106  Zarzadzenie Nr 335/2015 - 05.10.2015r.
Instrukcji wykorzystania Miejskiego Centrum Monitoringu...
2015-10-14 1308 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
107  Zarzadzenie Nr 334/2015 - 05.10.2015r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dziarżawy...
2015-10-14 1304 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zarządzenie Nr 333/2015 - 02.10.2015r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-10-14 1302 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zarządzenie Nr 332/2015 - 02.10.2015r
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2015-10-14 1257 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zarządzenie Nr 331/2015 - 30.09.2015r
zmiany Zarządzenia Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 02.01.2015r w sprawie ...
2015-10-14 1250 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zarządzenie Nr 330/2015 - 30.09.2015r
Komisji Wyborczej oraz głosowania na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r....
2015-10-14 1236 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
112  Zarządzenie Nr 329/2015 - 30.09.2015r
zmiany Zarządzenia nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015r w sprawie regulaminu Organizacyjnego...
2015-10-14 1221 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
113  Zarządzenie Nr 328/2015 - 30.09.2015r
przeniesienia planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-10-14 1211 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zarzadzenie Nr 327/2015 - 30.09.2015r
powołania komisji przetargowej i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2015-10-14 1210 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zarządzenie Nr 326/2015 - 30.09.2015r.
powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa ul. Wieżowej ( od ul Głównej ) ...
2015-10-14 1205 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zarządzenie Nr 325/2015 - 30.09.2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-10-14 1201 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zarządzenie Nr 324/2015 - 25.09.2015r
zmiany zarządzenia w sprawie harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2016r....
2015-10-14 1159 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zarzadzenie Nr 323/2015 - 25.09.2015r
powołania komisji stypendialnej gminnego programu 'Mocny Fundament'...
2015-10-14 1158 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zarządzenie Nr 322/2015 - 23.09.2015r
powołania gminnego koordynatora sportu szkolnego...
2015-10-14 1157 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
120  Zarządzenie Nr 321/2015 - 23.09.2015r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych dosprzedaży...
2015-10-14 1152 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zarządzenie Nr 320/2015 - 23.09.2015r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Skarży...
2015-10-14 1150 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zarządzenie Nr 319/2015 - 22.09.2015r
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2015-10-14 1147 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zarzadzenia Nr 318/2015 - 18.09.2015r
zmiany Zarządzenia Nr 242/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 15 października 2013r...
2015-10-09 1053 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zarządzenie Nr 317/2015 - 17.09.2015r
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2015-09-21 1441 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
125  Zarządzenie Nr 313/2015 - 14.09.2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-09-21 1437 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
126  Zarzadzenie Nr 316/2015 - 16.09.2015r.
harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 r...
2015-09-18 1121 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
127  Zarzadzenie Nr 315/2015 - 16.09.2015r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2015-09-18 1119 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
128  Zarządzenie Nr 314/2015 - 14.09.2015r.
w sprawie procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu...
2015-09-18 1116 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
129  Zarządzenie Nr 312/2015 - 11.09.2015r.
ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach na zbycie nieruchomości lokalowych położonych...
2015-09-18 1110 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zarządzenie Nr 311/2015 - 11.09.2015r
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Skarż...
2015-09-18 1105 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
131  Zarządzenie nr 310/2015 - 09.09.2015r.
powołania komisji do przejęcia budynku położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego 2...
2015-09-18 1048 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
132  Zarządzenie Nr 309/2015 - 08.09.2015r
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-09-18 1046 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
133  Zarządzenie Nr 308/2015 - 04.09.2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-09-18 1042 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
134  Zarządzenie Nr 307/2015 - 04.09.2015r.
powołania Zespołu Opiniującego projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego na 2016r....
2015-09-18 1039 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zarządzenie Nr 253A/2015 - 31.07.2015r
przeniesienia planów na 2015r. między jednostkami organizacyjnymi...
2015-09-18 0815 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
136  Zarządzenie Nr 306/2015 - 04.09.2015r.
ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczys...
2015-09-18 0813 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
137  Zarządzenie Nr 305/2015 - 03.09.2015r.
ustalenia ceny wywoławczej przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomo...
2015-09-18 0809 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
138  Zarzadzenie Nr 304/2015 - 03.09.2015r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skar...
2015-09-09 1016 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
139  Zarzadzenie Nr 303/2015 - 03.09.2015r.
powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nier...
2015-09-09 1011 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
140  Zarządzenie Nr 302/2015 - 02.09.2015r.
ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Obsługi Prawnej...
2015-09-09 0954 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
141  Zarządzenie Nr 301/2015 - 02.09.2015r.
ustalenia stawki opłaty za wynajem słupów wydzielonego oświetlenia drogowego stanowiących włas...
2015-09-09 0950 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
142  Zarządzenie Nr 300/2015 - 01.09.2015r.
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 279/2015 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 31.08.2015r...
2015-09-09 0948 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
143  Zarzadzenie Nr 299/2015 - 01.09.2015r.
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 279/2015 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 26.08.2015r...
2015-09-08 1031 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
144  Zarządzenie Nr 297/2015 - 01.09.2015r.
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 277/2015 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 26.08.2015r...
2015-09-08 1021 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
145  Zarządzenie Nr 296/2015 - 01.09.2015r.
zmiany zarządzenia Nr 263/2015 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA - KAMIENNEJ z dnia 12 sierpnia 2015r. w...
2015-09-08 1008 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
146  Zarządzenie Nr 295/2015 - 01.09.2015r.
Zmiany Zrządzenia nr 252/2015 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 28.07.2015r. w sprawi...
2015-09-08 1003 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
147  Zarządzenie Nr 294/2015 - 01.09.2015r.
Zmiany Zrządzenia nr 251/2015 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 28.07.2015r. w sprawi...
2015-09-08 0912 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
148  Zarządzenie Nr 293/2015 - 01.09.2015r.
Zmiany Zrządzenia nr 250/2015 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 28.07.2015r. w sprawi...
2015-09-08 0910 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
149  Zarządzenie Nr 292/2015 - 01.09.2015r.
zmiany Zarządzenia Nr 242/2013 z dnia 15.10.2013r w sprawie ustalenia procedur wstępnej kontroli z...
2015-09-07 1512 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
150  Zarządzenie Nr 291/2015 - 01.09.2015r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoś...
2015-09-07 1343 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
151  Zarządzenie Nr 290/2015 - 31.08.2015r.
przeniesienia planów finansowych na 2015 rok miedzy jednostkami organizacyjnymi...
2015-09-07 1341 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
152  Zarządzenie Nr 289/2015 - 31.08.2015r
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-09-07 1315 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
153  Zarzadzenie Nr 288/2015 - 31.08.2015r.
wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Gminy Skar...
2015-09-07 1107 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
154  Zarządzenie nr 267/2015 - 17.08.2015r.
wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwycza...
2015-09-07 0912 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
155  Zarzadzenie Nr 287/2015 - 31.08.2015r.
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów kom...
2015-09-04 1132 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
156  Zarządzenie Nr 286/2015 - 31.08.2015r
powołania Rady Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej...
2015-09-04 1130 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
157  Zarzadzenie Nr 285/2014 - 31.08.2015r.
zmiany Zarządzenia nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego...
2015-09-04 1112 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
158  Zarzadzenie Nr 284/2015 - 31.08.2015r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-09-04 0942 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
159  Zarządzenie Nr 283/2015 - 28.08.2015r.
przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych podległych ...
2015-09-04 0932 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
160  Zarzadzenie Nr 282/2015 - 28.08.2015r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-09-04 0930 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
161  Zarządzenie Nr 281/2015 - 26.08.2015r
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2015-09-04 0928 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
162  Zarządzenie Nr 280/2015 - 26.08.2015r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości g...
2015-09-04 0927 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
163  Zarządzenie Nr 279/2015 - 26.08.2015r
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczn...
2015-09-04 0924 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
164  Zarządzenie Nr 278/2015 - 26.08.2015r
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczn...
2015-09-04 0922 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
165  Zarządzenie Nr 277/2015 - 26.08.2015r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczn...
2015-09-04 0921 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
166  Zarzadzenie Nr 276/2015 - 26.08.2015r
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-09-03 1501 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
167  Zarządzenie Nr 275/2015 - 26.08.2015r.
tworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2015-09-03 1441 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
168  Zarządzenie Nr 274/2015 - 26.08.2015r.
powołania Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Skarzysku-Kamiennej...
2015-09-03 1438 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
169  Zarządzenie Nr 273/2015 - 24.08.2015r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gr...
2015-09-03 1433 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
170  Zarządzenie Nr 272/2015 - 18.08.2015r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia zal...
2015-09-03 1424 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
171  Zarządzenie Nr 271/2015 - 18.08.2015r.
zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego...
2015-09-03 1411 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
172  Zarządzenie Nr 270/2015 - 18.08.2015r.
ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogó...
2015-09-03 1408 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
173  Zarządzenie Nr 269/2015 - 17.08.2015r
uchylenia zarządzenia w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów...
2015-09-03 1403 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
174  Zarządzenie Nr 268/2015 - 17.08.2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-09-03 1401 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
175  Zarzadzenie Nr 266/2015 - 13.08.2015r.
pełnomocnictw udzielanych dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta Sk...
2015-08-17 1217 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
176  Zarządzenie Nr 265/2015 - 12.08.2015r
zmiany Zarządzenia nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie regulaminu Organizacyjnego...
2015-08-17 1214 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
177  Zarządzanie Nr 264/2015 - 12.08.2015r.
powołania komisji obwodowych do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego...
2015-08-17 1212 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
178  zarzadzenie nr 263/2015 - 12.08.2015r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-08-14 1324 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
179  Zarządzenie Nr 262/2015 - 10.08.2015r
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za koordynowanie procesu wdrażania elektronicznego obiegu dokumen...
2015-08-10 1336 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
180  Zarzadzenie Nr 261/2015 - 07.08.2015r
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r...
2015-08-10 1332 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
181  Zarządzenie Nr 260/2015 - 05.08.2015r.
zmiany Zarządzenia Nr 32/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 stycznia 2015r. w sp...
2015-08-06 0900 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
182  Zarządzenie Nr 259/2015 - 04.08.2015r
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej ul. Zw...
2015-08-05 1227 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
183  Zarządzenie Nr 258/2015 - 03.08.2015r.
skrócenia czasu pracy na okres upałów...
2015-08-04 1336 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
184  Zarządzenie Nr 257/2015 - 31.07.2015r
powołania Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej...
2015-08-04 1334 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
185  Zarzadzenie Nr 256/2015 - 31.07.2015r
cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kam...
2015-08-04 1333 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
186  Zarzadzenie Nr 255/2015 - 31.07.2015r
zmiany Zarządzenia Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie przekazania nieruch...
2015-08-04 1315 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
187  Zarzadzenie Nr 254/2015r - 31.07.2015r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-08-04 1313 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
188  Zarządzenie Nr 253/2015 - 31.07.2015
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-08-04 1308 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
189  Zarzadzenie Nr 252/2015 - 28.07.2015r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2015-08-04 1305 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
190  zarzadzenie Nr 251/2015 - 28.07.2015r.
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2015-08-04 1258 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
191  Zarządzenie Nr 250/2015 - 28.07.2015r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2015-08-04 1253 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
192  Zarzadzenie Nr 249/2015 - 28.07.2015r
uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej dotyczących przekazania w zarząd i ad...
2015-08-04 1232 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
193  Zarzadzenie Nr 248/2015 - 28.07.2015r
zasad i trybu powoływania oraz regulaminu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta w Skarżysku-Ka...
2015-08-04 1216 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
194  Zarzadzenie Nr 247/2015 - 27.07.2015r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 242/2013 z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustale...
2015-08-04 1213 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
195  Zarządzenie Nr 246/2015 - 27.07.2015r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla ks.Krzysztofa Wróbla ubiegającego się o awans na stopień ...
2015-08-04 1208 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
196  Zarządzenie Nr 245/2015 - 27.07.2015r
powołania komisji egzaminacyjnej dla ks.Konrada Resiaka ubiegającego się o awans na stopień nauc...
2015-08-04 1043 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
197  Zarządzenie Nr 244/2015 - 27.07.2015r
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Wioletty Ślusarczyk ubiegającej się o awans na stopie...
2015-08-04 1036 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
198  Zarządzenie Nr 243/2015 - 27.07.2015r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Wojton-Rzeszowskiej ubiegającej się o awans na s...
2015-08-04 0909 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
199  Zarządzenie Nr 242/2015 - 27.07.2015r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Kamili Tusznio ubiegającej się o awans na stopień nauc...
2015-08-04 0906 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
200  Zarzadzenie nr 241/2015 - 27.07.2015r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Violetty Dąbrowy ubiegającej się o awans na stopień n...
2015-08-04 0904 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
201  Zarządzenie Nr 240/2015 - 27.07.2015r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Nurzyńskiej ubiegającej się o awans na stopi...
2015-08-04 0823 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
202  Zarządzenie Nr 239/2015 - 27.07.2015r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Kapusty ubiegającej się o awans na stopień nauc...
2015-08-04 0821 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
203  Zarządzenie Nr 238/2015 - 27.07.2015r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Plucner ubiegającej się o awans na stopień na...
2015-08-04 0818 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
204  zarządzenie Nr 237/2015 - 24.07.2015r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu położonego na terenie miasta Skarży...
2015-08-04 0808 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
205  Zarządzenie Nr 236/2015 - 24.07.2015r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych,położonych na terenie mia...
2015-08-04 0712 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
206  Zarządzenie Nr 235/2015 - 25.07.2015r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie mi...
2015-08-04 0706 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
207  Zarządzenie Nr 234 - 23.07.2015r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste...
2015-08-03 1435 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
208  Zarządzenie Nr 233/2015 - 23.07.2015
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej...
2015-08-03 1428 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
209  Zarządzenie Nr 232/2015 - 23.07.2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-07-29 1409 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
210  Zarzadzenie Nr 231/2015 - 22.07.2015r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego prz...
2015-07-29 1407 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
211  Zarzadzenie Nr 230/2015 - 22.07.2015r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położon...
2015-07-29 1405 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
212  Zarządzenie Nr 229/2015 - 22.07.2015r
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2015-07-29 1401 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
213  Zarzadzenie Nr 228/2015 - 21.07.2015r.
powołania komisji do przejęcia majątku ruchomego Zarządu zasobów Komunalnych w likwidacji przy ...
2015-07-29 1358 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
214  Zarządzenie Nr 227/2015 - 21.07.2015r.
uchylenia zarządzenia nr 77 z dnia 5 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru następujących doku...
2015-07-29 1048 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
215  Zarządzenie Nr 226/2015 - 17.07.2015r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-07-29 1045 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
216  Zarządzenie Nr 225/2015 - 17.07.2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r...
2015-07-29 1040 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
217  Zarządzenie Nr 224/2015 - 17.07.2015r.
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-07-29 1036 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
218  Zarządzenia Nr 223/2015 - 17.07.2015r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na zbycie nieruchomości lokalowej położonej w Skarżysku-...
2015-07-29 1026 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
219  Zarządzenie Nr 222/2015 - 17.07.2015r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-K...
2015-07-28 1516 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
220  Zarządzenie Nr 221/2015 - 15.07.2015r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie lokali mieszkal...
2015-07-28 1513 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
221  Zarządzenie Nr 220/2015 - 10.07.2015r
regulaminu i cennika ogłoszeń na słupach, tablicach ogłoszeniowych oraz innych miejscach wyznacz...
2015-07-28 1508 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
222  Zarządzenie Nr 219/2015 - 10.07.2015r.
zmiany Zarządzenia nr 194/2015 z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie Skarżyskiego Inkubatora Technologic...
2015-07-28 1452 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
223  Zarządzenie nr 218/2015 - 10.07.2015r
przekazania nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Legionów...
2015-07-28 1450 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
224  Zarządzenie Nr 217/2015 - 10.07.2015r.
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej...
2015-07-22 1203 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
225  Zarzadzenie Nr 216/2015 - 20.07.2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-07-22 1200 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
226  Zarządzenie Nr 215A/2015 - 07.07.2015r
powołania komisji do przekazania majątku ruchomego do centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kami...
2015-07-22 1155 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
227  Zarządzenie Nr 215/2015 - 07.07.2015r.
zmiany Zarządzenia nr 186a/2015 z dnia 25 czerwca 2015r w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2015 z ...
2015-07-22 1151 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
228  Zarządzenie Nr 214/2015 - 07.07.2015r.
wyznaczenia pełnomocnika oraz powołania Zespołu ds. aktualizacji'Strategii Rozwoju Miasta Skarży...
2015-07-14 1113 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
229  Zarządzenie Nr 213/2015 - 07.07.2015r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-07-14 1110 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
230  Zarzadzenie Nr 212/2015 - 02.07.2015r.
wprowadzenia'Oceny poziomu zagrożenia dla systemu ochrony informacji niejawnych Urzędu Miasta Skar...
2015-07-13 1508 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
231  Zarzadzenie Nr 211/2015 - 02.07.2015r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 242/2013 z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustale...
2015-07-13 1503 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
232  Zarządzenie Nr 210/2015 - 02.07.2015r.
powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości g...
2015-07-13 1449 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
233  Zarządzenie Nr 209/2015 - 01.07.2015r
zmiany Zarządzeń Nr 116/2015 i 117/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 kwietnia ...
2015-07-13 1444 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
234  Zarządzenie Nr 208/2015 - 01.07.2015r
zmiany Zarządzenia nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu ...
2015-07-13 1433 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
235  Zarządzenie Nr 207/2015 - 01.07.2015r.
zmiany zarządzenia w sprawie harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2016r...
2015-07-13 1352 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
236  Zarządzenie Nr 206/2015 - 01.07.2015r.
powołania Dyrektora Muzeum im.Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej...
2015-07-13 1307 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
237  Zarządzenie Nr 205/2015 - 01.07.2015r
ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego...
2015-07-13 1255 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
238  Zarządzenie Nr 204/2015 - 01.07.2015r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 9 ubiegających ...
2015-07-13 1240 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
239  Zarzadzenie Nr 203/2015 - 01.07.2015r
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów przedszkola Publicznego Nr 1 u...
2015-07-13 1218 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
240  Zarządzenie Nr 202/2015 - 01.07.2015r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Szkół Publicznych N...
2015-07-13 1201 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
241  Zarzadzenie Nr 201/2015 - 01.07.2015r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum Nr 3 ubiegających s...
2015-07-13 1149 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
242  Zarzadzenie Nr 200/2015 - 01.07.2015r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum Nr 2 ubiegających s...
2015-07-13 1124 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
243  Zarządzenie Nr 199/2015 - 01.01.2015r
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2015-07-13 1108 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
244  Zarzadzenie Nr 198/2015 - 01.07.2015r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2015-07-13 1104 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
245  Zarządzenie Nr 197/2015 - 01.07.2015r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2015-07-13 1100 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
246  Zarzadzenie Nr 196/2015 - 01.07.2015r.
powołania Komisji zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2015-07-13 1054 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
247  Zarzadzenie Nr 195/2015 - 01.07.2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-07-13 1045 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
248  Zarządzenie Nr 194/2015 - 01.07.2015r.
Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego...
2015-07-13 1039 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
249  Zarzadzenie Nr 193/2015 - 30.06.2015r.
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej...
2015-07-13 1036 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
250  Zarządzenie Nr 192/2015 - 30.06.2015r.
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-07-13 1025 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
251  Zarządzenie Nr 191/2015 - 30.06.2015r.
zmiany Zarządzenia Nr 148/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowośc...
2015-07-13 1023 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
252  Zarządzenie Nr 190/2015 - 30.06.2015r.
cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kami...
2015-07-13 0929 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
253  Zarządzenie nr 189/2015 - 30.06.2015r
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r....
2015-07-13 0915 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
254  Zarządzenie Nr 188/2015 - 29.06.2015r.
harmonogramu prac związanych z opracowaniem informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Skar...
2015-07-07 1055 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
255  Zarządzenie Nr 187/2015 - 29.06.2015r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-07-07 1040 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
256  Zarzadzenie Nr 186'a' - 25.06.2015r.
zmiany Zarządzenia nr 54/2015r. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego...
2015-07-07 1029 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
257  Zarządzenie Nr 186/2015 - 25.06.2015r.
określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążania nieruchomości stanowiących własność...
2015-07-07 1014 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
258  Zarządzenie Nr 185/2015 - 24.06.2015r.
powołania likwidatora Gimnazjum nr 3 im.gen.Antoniego Hedy szarego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. ...
2015-07-02 1447 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
259  Zarzadzenie Nr 184/2015 - 23.06.2015r.
zasad wynagradzania miesięcznego i świadczeń dodatkowych dla Prezesa Zarządu jednoosobowego sp...
2015-06-30 1203 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
260  Zarządzenie Nr 183/2015 - 22.06.2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-06-24 1355 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
261  Zarządzenie Nr 182/2015 - 22.06.2015r.
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-06-24 1353 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
262  Zarządzenie Nr 181/2015 - 19.06.2015r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-06-24 1346 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
263  Zarzadzenie Nr 180/2015 - 18.06.2015r.
odwołania z zajmowanego stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ks.prof. Włodzimierza Se...
2015-06-23 1303 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
264  Zarządzenia Nr 179/2015 - 18.06.2015r.
odwołania z zajmowanego stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 3 im.gen.Antoniego Hedy Szarego w Skarży...
2015-06-23 1259 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
265  Zarządzenie Nr 178/2015 - 16.06.2015r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2015-06-23 1256 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
266  Zarzadzenie Nr 177/2015 - 16.06.2015r.
przekazania w zarządzanie i utrzymanie słupów, tablic ogłoszeniowych oraz innych miejsc wyznaczo...
2015-06-23 1248 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
267  Zarzadzenie Nr 176/2015 - 16.06.2015r.
zmiany zarządzenia Nr 86/2015 z dnia 16.04.2014r. w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamów...
2015-06-23 1244 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
268  Zarzadzenie nr 175/2015 - 15.06.2015r.
harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2016r....
2015-06-23 1220 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
269  Zarządzenie Nr 174/2015 - 15.06.2015r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2015-06-23 1125 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
270  Zarządzenie Nr 173/2015 - 15.06.2015r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2015-06-23 1112 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
271  Zarządzenie Nr 172/2015 - 15.06.2015r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2015-06-22 1556 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
272  Zarządzenie Nr 171/2015 - 15.06.2015r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2015-06-22 1549 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
273  Zarządzenie Nr 170/2015 - 15.06.2015r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2015-06-22 1542 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
274  Zarządzenie Nr 169/2015 - 15.06.2015r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2015-06-22 1537 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
275  Zarządzenie Nr 168/2015 - 15.06.2015r.
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej...
2015-06-22 1523 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
276  Zarządzenie Nr 167/2015 - 15.06.2015r.
Odwołania Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej...
2015-06-22 1521 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
277  Zarzadzenie Nr 166/2015 - 15.06.2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej...
2015-06-22 1517 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
278  Zarządzenie Nr 161a - 10.06.2015r.
Cofnięcia pełnienia obowiązków Dyrektora MCK...
2015-06-22 1516 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
279  Zarządzenie Nr 152A/2015 - 29.05.2015r.
powołania Zespołu Koordynującego do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społ...
2015-06-22 1513 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
280  Zarządzenie Nr 165/2015 - 12.06.2015
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-06-22 1406 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
281  Zarządzenie Nr 164/2015 - 11.06.2015
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej...
2015-06-18 1055 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
282  Zarządzenie Nr 163/2015 - 11.06.2015r
odwołania Komendanta Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej...
2015-06-18 1051 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
283  Zarządzenie Nr 162/2015 - 11.06.2015r.
zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 22 lutego 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego...
2015-06-18 1046 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
284  Zarządzenie Nr 161/2015 - 10.06.2015r.
powołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej...
2015-06-18 1038 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
285  Zarządzenie Nr 160/2015 - 09.06.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 158/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych ...
2015-06-17 0731 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
286  Zarządzenie nr 159/2015 - 08.06.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-06-17 0728 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
287  Zarządzenie Nr 158/2015 - 03.06.2015 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoś...
2015-06-05 1044 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
288  Zarządzenie Nr 157/2015 - 02.06.2015 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2015-06-05 1042 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
289  Zarządzenie Nr 156/2015 - 02.06.2015 r.
określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością gruntową działki grun...
2015-06-05 1041 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
290  Zarządzenie Nr 155/2015 - 02.06.2015 r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamienn...
2015-06-05 1038 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
291  Zarządzenie Nr 154/2015 - 01.06.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 15/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 stycznia 2013 r. w s...
2015-06-05 1036 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
292  Zarządzenie Nr 153/2015 - 01.06.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 listopada 2014 roku...
2015-06-05 1034 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
293  Zarządzenie Nr 152/2015 - 29.05.2015 r.
powołania Zespołu do spraw opracowania regulaminu 'Budżetu Obywatelskiego' Miasta Skarżyska-Kami...
2015-06-05 1031 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
294  Zarządzenie Nr 151/2015 - 29.05.2015 r.
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-06-05 1019 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
295  Zarządzenie Nr 150/2015 - 29.05.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-06-05 1018 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
296  Zarządzenie Nr 149/2015 - 28.05.2015 r.
powierzenia funkcji Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej ds. rozwoju lokalneg...
2015-06-05 1016 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
297  Zarządzenie Nr 148/2015 - 26.05.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 4/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03.01.2011 r. w sprawie ...
2015-06-05 1015 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
298  Zarządzenie Nr 147/2015 - 26.05.2015 r.
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Placówek Oświatowych w Ska...
2015-06-02 0915 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
299  Zarządzenie Nr 146/2015 - 22.05.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamienne na 2015 rok...
2015-06-02 0913 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
300  Zarządzenie Nr 145/2015 - 22.05.2015 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie...
2015-06-02 0911 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
301  Zarządzenie Nr 144/2015 - 22.05.2015 r.
ustalenia cen nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. S...
2015-06-02 0909 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
302  Zarządzenie Nr 143/2015 - 22.05.2015 r.
powołania komisji do przeprowadzenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieru...
2015-06-02 0905 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
303  Zarządzenie Nr 142/2015 - 21.05.2015 r.
uchylenia Zarządzenia Nr 190/2005 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 sierpnia 2005 r....
2015-06-02 0903 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
304  Zarządzenie Nr 141/2015 - 21.05.2015 r.
organizacji Akcji Kurierskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej...
2015-06-02 0859 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
305  Zarządzenie Nr 140/2015 - 21.05.2015 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-06-02 0857 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
306  Zarządzenie Nr 139/2015 - 20.05.2015 r.
powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby ...
2015-05-22 0901 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
307  Zarządzenie Nr 138/2015 - 19.05.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-05-22 0857 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
308  Zarządzenie Nr 137/2015 - 19.05.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-05-22 0856 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
309  Zarządzenie Nr 136/2015 - 18.05.2015 r.
pełnienia zastępstwa w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta na czas nieobecności w pra...
2015-05-22 0853 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
310  Zarządzenie Nr 135/2015 - 14.05.2015 r.
zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunk...
2015-05-20 1405 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
311  Zarządzenie Nr 134/2015 - 13.05.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-05-20 1403 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
312  Zarządzenie Nr 133/2015 - 13.05.2015 r.
ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu obciążającej nieruchomoś...
2015-05-20 1401 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
313  Zarządzenie Nr 132/2015 - 13.05.2015 r.
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2015-05-14 0909 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
314  Zarządzenie Nr 131/2015 - 13.05.2015 r.
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2015-05-14 0907 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
315  Zarządzenie Nr 130/2015 - 13.05.2015 r.
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2015-05-14 0905 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
316  Zarządzenie Nr 129/2015 - 13.05.2015 r.
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2015-05-14 0904 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
317  Zarządzenie Nr 128/2015 - 13.05.2015 r.
uchylenia Zarządzenia Nr 266/2005 Prezydenta Miasta z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia...
2015-05-14 0903 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
318  Zarządzenie Nr 127/2015 - 08.05.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-05-14 0901 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
319  Zarządzenie Nr 126/2015 - 08.05.2015 r.
organizacji punktu kontaktowego HNS w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2015-05-14 0858 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
320  Zarządzenie Nr 125/2015 - 07.05.2015 r.
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w warunkach zewnętrznego z...
2015-05-14 0856 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
321  Zarządzenie Nr 124/2015 - 06.05.2015 r.
ustalenia cen wywoławczych w trzecich przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w S...
2015-05-14 0854 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
322  Zarządzenie Nr 123/2015 - 06.05.2015 r.
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gr...
2015-05-14 0852 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
323  Zarządzenie Nr 122/2015 - 06.05.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 84/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2015 r. w spra...
2015-05-14 0851 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
324  Zarządzenie Nr 121/2015 - 06.05.2015 r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 312/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gmi...
2015-05-11 0827 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
325  Zarządzenie Nr 120/2015 - 05.05.2015 r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 242/2013 z dnia 15.10.2013 r. w sprawie ustalenia procedur ...
2015-05-07 1136 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
326  Zarządzenie Nr 119/2015 - 30.04.2015 r.
zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie budynku Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2015-05-07 1133 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
327  Zarządzenie Nr 118/2015 - 30.04.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-05-07 1132 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
328  Zarządzenie Nr 117/2015 - 30.04.2015 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2015-05-07 1130 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
329  Zarządzenie Nr 116/2015 - 30.04.2015 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2015-05-07 1129 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
330  Zarządzenie Nr 115/2015 - 30.04.2015 r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokali użytkowych położon...
2015-05-07 1126 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
331  Zarządzenie Nr 114/2015 - 30.04.2015 r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położo...
2015-05-07 1123 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
332  Zarządzenie Nr 113/2015 - 29.04.2015 r.
powołania komisji konkursowej celem dokonania oceny ofert w ramach konkursu ofert na wynajem lokalu...
2015-05-07 1121 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
333  Zarządzenie Nr 112/2015 - 29.04.2015 r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2015-05-07 1115 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
334  Zarządzenie Nr 111/2015 - 29.04.2015 r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie lokali użytkowych położonych w Skarżysku-Kam...
2015-05-07 1114 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
335  Zarządzenie Nr 110/2015 - 29.04.2015 r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej ...
2015-05-07 1112 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
336  Zarządzenie Nr 109/2015 - 28.04.2015 r.
przygotowania głównego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w ramach syste...
2015-05-07 1110 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
337  Zarządzenie Nr 108/2015 - 28.04.2015 r.
określenia sposobu ustalenia oraz wysokości opłat za korzystanie z usług i obiektów Miejskiego ...
2015-05-07 1107 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
338  Zarządzenie Nr 107/2015 - 28.04.2015 r.
zmiany Zarządzenia nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego...
2015-05-07 1105 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
339  Zarządzenie Nr 106/2015 - 28.04.2015 r.
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Skarżysku-Ka...
2015-05-07 1103 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
340  Zarządzenie Nr 105/2015 - 27.04.2015 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-05-07 1100 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
341  Zarządzenie Nr 104/2015 - 27.04.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-05-07 1059 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
342  Zarządzenie Nr 103/2015 - 24.04.2015 r.
ustalenia gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obw...
2015-04-27 0857 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
343  Zarządzenie Nr 102/2015 - 24.04.2015 r.
organizacji roku szkolnego 2015/2016 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadz...
2015-04-27 0853 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
344  Zarządzenie Nr 101/2015 - 20.04.2015 r.
powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej...
2015-04-22 1349 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
345  Zarządzenie Nr 100/2015 - 20.04.2015 r.
ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Ska...
2015-04-22 1348 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
346  Zarządzenie Nr 99/2015 - 20.04.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 242/2013 z dnia 15 października 2013 w sprawie ustalenia procedur wstępnej ...
2015-04-22 1346 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
347  Zarządzenie Nr 98/2015 - 17.04.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 25/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2012 r. w s...
2015-04-20 1412 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
348  Zarządzenie Nr 97/2015 - 14.04.2015 r.
powołania komisji do przeprowadzenia oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej ...
2015-04-16 0746 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
349  Zarządzenie Nr 96/2015 - 14.04.2015 r.
wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwycza...
2015-04-16 0744 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
350  Zarządzenie Nr 95/2015 - 14.04.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-04-16 0742 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
351  Zarządzenie Nr 94/2015 - 09.04.2015 r.
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie...
2015-04-16 0741 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
352  Zarządzenie Nr 93/2015 - 09.04.2015 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonyc...
2015-04-13 1553 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
353  Zarządzenie Nr 92/2015 - 08.04.2015 r.
powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum im. Orła ...
2015-04-13 1550 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
354  Zarządzenie Nr 91/2015 - 07.04.2015 r.
zmiany Zarządzenia nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego...
2015-04-13 1548 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
355  Zarządzenie Nr 90/2015 - 07.04.2015 r.
odwołania obecnej Rady Programowej Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego i powołania nowej Rad...
2015-04-13 1546 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
356  Zarządzenie Nr 89/2015 - 07.04.2015 r.
powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku członka Ochotni...
2015-04-13 1542 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
357  Zarządzenie Nr 88/2015 - 02.04.2015 r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2015-04-13 1533 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
358  Zarządzenie Nr 87/2015 - 01.04.2015 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-04-13 1532 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
359  Zarządzenie Nr 86/2015 - 01.04.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 listopada 2014 r. w...
2015-04-13 1531 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
360  Zarządzenie Nr 85/2015 - 01.04.2015 r.
wprowadzenia procedury opracowywania, udzielania, odwoływania i rejestracji upoważnień oraz pełn...
2015-04-07 1510 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
361  Zarządzenie Nr 84/2015 - 31.03.2015 r.
powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Centru...
2015-04-07 1508 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
362  Zarządzenie Nr 83/2015 - 31.03.2015 r.
powołania Rady Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej...
2015-04-07 1506 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
363  Zarządzenie Nr 82/2015 - 31.03.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-04-07 1504 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
364  Zarządzenie Nr 81/2015 - 31.03.2015 r.
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i p...
2015-04-02 1326 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
365  Zarządzenie Nr 80/2015 - 30.03.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego...
2015-04-02 1323 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
366  Zarządzenie Nr 79/2015 - 30.03.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 283/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 października 2011 ...
2015-04-02 1321 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
367  Zarządzenie Nr 78/2015 - 30.03.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-04-02 1319 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
368  Zarządzenie Nr 77/2015 - 27.03.2015 r.
powołania Skarżyskiej Rady Kultury oraz ustalenia zasad jej działania...
2015-04-02 1316 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
369  Zarządzenie Nr 76/2015 - 27.03.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżysko-Kamienna na 2015 rok...
2015-04-02 1315 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
370  Zarządzenie Nr 75/2015 - 27.03.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżysko-Kamienna na 2015 rok...
2015-04-02 1314 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
371  Zarządzenie Nr 74/2015 - 23.03.2015 r.
powołania Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej...
2015-03-25 1413 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
372  Zarządzenie Nr 73/2015 - 18.03.2015 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości...
2015-03-25 1412 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
373  Zarządzenie Nr 72/2015 - 17.03.2015 r.
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-03-25 1406 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
374  Zarządzenie Nr 71/2015 - 16.03.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-03-25 1403 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
375  Zarządzenie Nr 70/2015 - 13.03.2015 r.
zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w ...
2015-03-25 1401 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
376  Zarządzenie Nr 69/2015 - 13.03.2015 r.
wyznaczenia pełnomocnika oraz powołania Zespołu ds. aktualizacji 'Lokalnego Programu Rewitalizacj...
2015-03-25 1359 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
377  Zarządzenie Nr 68/2015 - 11.03.2015 r.
ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego...
2015-03-25 1357 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
378  Zarządzenie Nr 67/2015 - 10.03.2015 r.
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko dyrektora Miejskieg...
2015-03-25 1356 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
379  Zarządzenie Nr 66/2015 - 10.03.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-03-25 1354 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
380  Zarządzenie Nr 65/2015 - 10.03.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-03-25 1352 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
381  Zarządzenie Nr 64/2015 - 09.03.2015 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-03-25 1346 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
382  Zarządzenie Nr 63/2015 - 06.03.2015 r.
zmiany Zarządzenia nr 54/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego...
2015-03-25 1343 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
383  Zarządzenie Nr 62/2015 - 06.03.2015 r.
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej...
2015-03-25 1342 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
384  Zarządzenie Nr 61/2015 - 06.03.2015 r.
cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kami...
2015-03-25 1339 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
385  Zarządzenie Nr 60/2015 - 02.03.2015 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2015-03-25 1338 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
386  Zarządzenie Nr 59/2015 - 02.03.2015 r.
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej...
2015-03-05 0927 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
387  Zarządzenie Nr 58/2015 - 02.03.2015 r.
odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej...
2015-03-05 0926 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
388  Zarządzenie Nr 57/2015 - 02.03.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 242/2013 z dnia 15 października 2013 roku w sprawie ustalenia procedur wstę...
2015-03-05 0925 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
389  Zarządzenie Nr 56A/2015 - 27.02.2015 r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położo...
2015-03-05 0913 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
390  Zarządzenie Nr 56/2015 - 27.02.2015 r.
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-03-05 0910 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
391  Zarządzenie Nr 55A/2015 - 27.02.2015 r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położon...
2015-03-05 0904 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
392  Zarządzenie Nr 55/2015 - 27.02.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-03-05 0902 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
393  Zarządzenie Nr 54/2015 - 25.02.2015
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej....
2015-02-27 1347 Czytano:903 razy » Przeczytaj artykuł
394  Zarządzenie Nr 53/2015 - 25.02.2015
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszka...
2015-02-27 1345 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
395  Zarządzenie Nr 52/2015 - 25.02.2015
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-Ka...
2015-02-27 1343 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
396  Zarządzenie Nr 51/2015 - 25.02.2015
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w Skarży...
2015-02-27 1341 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
397  Zarządzenie Nr 50/2015 - 23.02.2015
powołania komisji do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nier...
2015-02-27 1338 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
398  Zarządzenie Nr 49/2015 - 23.02.2015 r.
zatwierdzenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Skarżysko-Kamienna usługi przewidzianej do real...
2015-02-24 1501 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
399  Zarządzenie Nr 48/2015 - 23.02.2015 r.
przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających kwalifikacji wojskowej...
2015-02-23 1333 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
400  Zarządzenie Nr 47/2015 - 16.02.2015 r.
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ...
2015-02-23 1328 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
401  Zarządzenie Nr 46/2015 - 13.02.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-02-16 1117 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
402  Zarządzenie Nr 45/2015 - 09.02.2015 r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 1/2015 z dnia 02.01.2015 r. w sprawie udzielania zaliczek s...
2015-02-16 1114 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
403  Zarządzenie Nr 44/2015 - 09.02.2015 r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 312/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Gmi...
2015-02-16 1112 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
404  Zarządzenie Nr 43/2015 - 09.02.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-02-11 1305 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
405  Zarządzenie Nr 42/2015 - 06.02.2015 r.
zmiany zarządzenia nr 203/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania ...
2015-02-11 1300 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
406  Zarządzenie Nr 41/2015 - 05.02.2015 r.
odwołania dyrektora jednostki organizacyjnej Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej...
2015-02-11 1259 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
407  Zarządzenie Nr 40/2015 - 04.02.2015 r.
powołania komisji konkursowej do opiniowania i oceny ofert złożonych na realizację zadań własn...
2015-02-11 1253 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
408  Zarządzenie Nr 39/2015 - 02.02.2015 r.
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu jednoosobowej spółki pod nazwą: Miejska Ko...
2015-02-11 1251 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
409  Zarządzenie Nr 38/2015 - 02.02.2015 r.
cofnięcia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki organizacyjnej Zarząd Zasobów Komunalnych w...
2015-02-11 1249 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
410  Zarządzenie Nr 37/2015 - 02.02.2015 r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2015-02-11 1240 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
411  Zarządzenie Nr 36/2015 - 30.01.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-02-11 1235 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
412  Zarządzenie Nr 35/2015 - 30.01.2015 r.
przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi...
2015-02-11 1232 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
413  Zarządzenie Nr 34/2015 - 30.01.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-02-11 1230 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
414  Zarządzenie Nr 33/2015 - 29.01.2015 r.
ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Sk...
2015-02-11 1228 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
415  Zarządzenie Nr 32/2015 - 29.01.2015 r.
powołania likwidatora jednostki organizacyjnej Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej...
2015-02-11 1225 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
416  Zarządzenie Nr 31/2015 - 27.01.2015 r.
ustalenia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia prawa służebności przesyłu nieruchomości położ...
2015-02-11 1223 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
417  Zarządzenie Nr 30/2015 - 27.01.2015 r.
powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej...
2015-01-30 1314 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
418  Zarządzenie Nr 29/2015 - 26.01.2015 r.
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid.37/23 ...
2015-01-30 1311 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
419  Zarządzenie Nr 28/2015 - 26.01.2015 r.
wyznaczenia przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
2015-01-30 1308 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
420  Zarządzenie Nr 27/2015 - 26.01.2015 r.
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie mi...
2015-01-28 0824 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
421  Zarządzenie Nr 26/2015 - 23.01.2015 r.
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Skarżysku-Kam...
2015-01-28 0822 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
422  Zarządzenie Nr 25/2015 - 23.01.2015 r.
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki organizacyjnej Miejskie Centrum Sportu i Rek...
2015-01-27 1000 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
423  Zarządzenie Nr 24/2015 - 22.01.2015 r.
odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej...
2015-01-27 0957 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
424  Zarządzenie Nr 23/2015 - 20.01.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-01-27 0955 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
425  Zarządzenie Nr 22/2015 - 20.01.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-01-27 0952 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
426  Zarządzenie Nr 21/2015 - 20.01.2015 r.
zmiany zarządzenia nr 267/2014 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 12 listopada 2014 r. o ...
2015-01-27 0950 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
427  Zarządzenie Nr 20/2015 - 20.01.2015 r.
przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna w dniu 20.01.2015 r....
2015-01-27 0946 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
428  Zarządzenie Nr 19/2015 - 19.01.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 148/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowośc...
2015-01-27 0944 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
429  Zarządzenie Nr 18/2015 - 19.01.2015 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2015-01-27 0942 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
430  Zarządzenie Nr 17/2015 - 19.01.2015 r.
ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sk...
2015-01-27 0940 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
431  Zarządzenie Nr 16/2015 - 19.01.2015 r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżys...
2015-01-27 0939 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
432  Zarządzenie Nr 15/2015 - 16.01.2015 r.
przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań...
2015-01-20 1153 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
433  Zarządzenie Nr 14/2015 - 14.01.2015 r.
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomoś...
2015-01-16 1054 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
434  Zarządzenie Nr 13/2015 - 13.01.2015 r.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań własnych gminy w zakresie: k...
2015-01-16 1051 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
435  Zarządzenie Nr 12/2015 - 12.01.2015 r.
zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna i jednostkach organi...
2015-01-14 1617 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
436  Zarządzenie Nr 11/2015 - 12.01.2015 r.
wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta...
2015-01-14 1615 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
437  Zarządzenie Nr 10/2015 - 12.01.2015 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-01-14 1614 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
438  Zarządzenie Nr 9/2015 - 08.01.2015 r.
powołania komisji konkursowej do opiniowania i oceny ofert złożonych na realizację zadań własn...
2015-01-14 1613 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
439  Zarządzenie Nr 8/2015 - 08.01.2015 r.
upoważnienia Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do składania samodzielnie j...
2015-01-14 1611 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
440  Zarządzenie Nr 7/2015 - 07.01.2015 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2015-01-14 1610 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
441  Zarządzenie Nr 6/2015 - 05.01.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 253/2014 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 14 października 2014 r...
2015-01-14 1607 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
442  Zarządzenie Nr 5/2015 - 05.01.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 267/2014 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 12 listopada 2014 roku ...
2015-01-14 1604 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
443  Zarządzenie Nr 4/2015 - 02.01.2015 r.
zmiany Zarządzenia Nr 31/2014 z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie zasad rachunkowości dla Gminy S...
2015-01-14 1601 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
444  Zarządzenie Nr 3/2015 - 02.01.2015 r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 242/2013 z dnia 15.10.2013r. w sprawie ustalenia procedur w...
2015-01-14 1557 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
445  Zarządzenie Nr 2/2015 - 02.01.2015 r.
ustalenia wysokości stałego pogotowia kasowego na wydatki w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamienne...
2015-01-14 1554 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
446  Zarządzenie Nr 1/2015 - 02.01.2015 r.
udzielania zaliczek stałych dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, którzy w zwią...
2015-01-14 1552 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2003 r.
Zarządzenia 2004 r.
Zarządzenia 2005 r.
Zarządzenia 2006 r.
Zarządzenia 2007 r
Zarządzenia 2008 r.
Zarządzenia 2009 r.
Zarządzenia 2010 r.
Zarządzenia 2011r.
Zarządzenia 2012r.
Zarządzenia 2013 r.
Zarządzenia 2014 r.
Zarządzenia 2015 r.
Zarządzenia 2016 r.
Zarządzenia 2017 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015roku
» pełnomocnictw udzielanych dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko - Kamienna do dokonywania czynności prawnych z prowadzeniem placówki
» przeniesienia planowanych wydatków na 2015 rok między jednostkami organizacyjnymi
» zmian w budżecie Miasta Skarżyska - Kamiennej
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Skarżyska - Kamiennej i jednostek podległych Gminy Skarżysko - Kamienna i powiązanych z budżetem miasta na rok 2016
» zmian w budżecie miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok
» powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej
» zmiany Zarządzenia Nr 15/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska - kamiennej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego
» powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ulicach: Pięknej, Św. Alberta i Obywatelskiej 7
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna