A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2013r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2013r.': 104
1  UCHWAŁA NR XLV/104/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia lokali mieszkalnych wraz z prawem współużytkowania wieczystego g...
2016-07-19 1357 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR XLV/103/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w poczet gminnego zasobu nieruchom...
2016-07-19 1355 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR XLV/102/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/89/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie : zasad zw...
2016-07-19 1352 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR XLV/101/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zrekultywowanych po byłym Zakładzie ...
2016-07-19 1350 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR XLV/100/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wsp...
2016-07-19 1348 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR XLV/99/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej...
2016-07-19 1345 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR XLV/98/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania w...
2016-07-19 1343 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR XLV/97/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
...
2016-07-19 1340 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR XLV/96/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulic...
2016-07-19 1338 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR XLV/95/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie oddania w trybie przetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, poło...
2016-07-19 1336 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR XLV/94/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi...
2016-07-19 1333 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR XLV/93/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdział...
2016-07-19 1330 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR XLV/92/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2013-2026....
2016-07-19 1328 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR XLV/91/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok....
2016-07-19 1325 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR XLIV/90/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 listopada 2013 r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska -Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązań z tyt...
2016-07-19 1318 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
16  UCHWAŁA NR XLIV/89/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 listopada 2013 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gmin...
2016-07-19 1314 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
17  UCHWAŁA NR XLIV/88/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII /46/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 ...
2016-07-19 1301 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
18  UCHWAŁA NR XLIV/87/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami poza...
2016-07-19 1232 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
19  UCHWAŁA NR XLIV/86/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 listopada 2013 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych w celu konsolidacji zaciągniętych kredytów oraz określeni...
2016-07-19 1229 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
20  UCHWAŁA NR XLIV/85/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 listopada 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 – 2026.
...
2016-07-19 1225 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
21  UCHWAŁA NR XLIV/84/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok....
2016-07-19 1217 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
22  UCHWAŁA NR XLIII/83/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały numer XLII/65/2013 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia k...
2016-07-19 1214 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
23  UCHWAŁA NR XLIII/82/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego...
2016-07-19 1211 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
24  UCHWAŁA NR XLIII/81/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bilskiego- Bobowsk...
2016-07-19 1209 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
25  UCHWAŁA NR XLIII/80/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „...
2016-07-19 1206 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
26  UCHWAŁA NR XLIII/79/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-07-19 1201 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
27  UCHWAŁA NR XLIII/78/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-07-19 1158 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
28  UCHWAŁA NR XLIII/77/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko- Kamie...
2016-07-19 1155 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
29  UCHWAŁA NR XLIII/76/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w poczet gminnego zasobu nieruchomości prawa uż...
2016-07-19 1152 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
30  UCHWAŁA NR XLIII/75/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXXVI/27/2013 z dnia 21 marca 2013r. d...
2016-07-19 1149 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
31  UCHWAŁA NR XLIII/74/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skład...
2016-07-19 1145 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
32  UCHWAŁA NR XLIII/73/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/104/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012...
2016-07-19 1140 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
33  UCHWAŁA NR XLIII/72/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie opłaty targowej
...
2016-07-19 1136 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
34  UCHWAŁA NR XLIII/71/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2016-07-19 1132 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
35  UCHWAŁA NR XLIII/70/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok....
2016-06-29 1134 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
36  UCHWAŁA NR XLIII/69/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych w celu konsolidacji zaciągniętych kredytów oraz określeni...
2016-06-29 1131 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
37  UCHWAŁA NR XLIII/68/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 października 2013 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2013-2026....
2016-06-29 1128 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
38  UCHWAŁA NR XLIII/67/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
...
2016-06-29 1124 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
39  UCHWAŁA NR XLII/66/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 września 2013 r.
w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słoneczna....
2016-06-29 1122 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
40  UCHWAŁA NR XLII/65/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 września 2013 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej...
2016-06-29 1107 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
41  UCHWAŁA NR XLII/64/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 września 2013 r.
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2016-06-29 1056 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
42  UCHWAŁA NR XLII/63/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 września 2013 r.
w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do kategorii dróg gmi...
2016-06-29 1053 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
43  UCHWAŁA NR XLII/62/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 września 2013 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku...
2016-06-29 1017 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
44  UCHWAŁA NR XLII/61/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 września 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzą...
2016-06-28 1403 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
45  UCHWAŁA NR XLII/60/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 września 2013 r.
w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogac...
2016-06-28 1336 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
46  UCHWAŁA NR XLII/59/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 września 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego.
...
2016-06-28 1334 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
47  UCHWAŁA NR XLII/58/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok.
...
2016-06-28 1331 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
48  UCHWAŁA NR XLI/57/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 lipca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w spółce...
2016-06-28 1328 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
49  UCHWAŁA NR XLI/56/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 lipca 2013 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2013-2026....
2016-06-28 1325 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
50  UCHWAŁA NR XLI/55/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 24 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok....
2016-06-28 1319 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
51  UCHWAŁA NR XL/54/2013 - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Skarżysko- Kamienna....
2016-05-27 1115 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
52  UCHWAŁA NR XL/53/2013 - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 grudnia 2010 roku ...
2016-05-27 1114 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
53  UCHWAŁA NR XL/52/2013 - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2016-05-27 1112 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
54  UCHWAŁA NR XL/51/2013 - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie stanowiska dotyczącego finansowania przez gminy.
...
2016-05-27 1110 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
55  UCHWAŁA NR XL/50/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie oddania w użyczenie przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz Skarżyskiego Towarzystwa T...
2016-05-27 1109 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
56  UCHWAŁA NR XL/49/2013 - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-05-27 1107 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
57  UCHWAŁA NR XL/48/2013 - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego ...
2016-05-27 1105 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
58  UCHWAŁA NR XL/47/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Mł...
2016-05-27 1103 Czytano:261 razy » Przeczytaj artykuł
59  UCHWAŁA NR XL/46/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w...
2016-05-27 1101 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
60  UCHWAŁA NR XL/45/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego ...
2016-05-27 1059 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
61  UCHWAŁA NR XL/44/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysk...
2016-05-27 1055 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
62  UCHWAŁA NR XL/43/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/20/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie cen urzędowyc...
2016-05-27 1053 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
63  UCHWAŁA NR XL/42/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/24/2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 21 marca 2013...
2016-05-27 1019 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
64  UCHWAŁA NR XL/41/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1
w...
2016-05-27 1016 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
65  UCHWAŁA NR XL/40/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne...
2016-05-27 0900 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
66  UCHWAŁA NR XL/39/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których organizatorem jest G...
2016-05-27 0854 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
67  UCHWAŁA NR XL/38/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2013-2026.
...
2016-05-27 0852 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
68  UCHWAŁA NR XL/37/2013 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok....
2016-05-27 0851 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
69  UCHWAŁA NR XL/36/2013 - 27 czerwca 2013 r.
w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej za rok 2012....
2016-05-27 0849 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
70  UCHWAŁA Nr XXXIX/35/2013 - 13 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Skarżyska–Kamiennej na 2013 rok....
2016-05-27 0845 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
71  UCHWAŁA NR XXXVIII/34/2013 - 17 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenie zgody na wniesienie dopłaty do spółki Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o....
2016-05-27 0841 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
72  UCHWAŁA NR XXXVIII/33/2013 - 17 maja 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska – Kamiennej na 2013 r....
2016-05-27 0839 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
73  UCHWAŁA NR XXXVII/32/2013 - 9 maja 2013 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej przy u...
2016-05-27 0836 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
74  UCHWAŁA NR XXXVII/31/2013 - 9 maja 2013 r.
w sprawie przejęcia zadań publicznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w pasie...
2016-05-19 1355 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
75  UCHWAŁA NR XXXVII/30/2013 - 9 maja 2013 r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Pogorza...
2016-05-19 1353 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
76  UCHWAŁA NR XXXVII/29/2013 - 9 maja 2013 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Pogorzałe.
...
2016-05-19 1351 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
77  UCHWAŁA NR XXXVII/28/2013 - 9 maja 2013 r.
w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego ...
2016-05-19 1350 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
78  UCHWAŁA NR XXXVI/27/2013 - 21 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny” na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
...
2016-05-19 1348 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
79  UCHWAŁA NR XXXVI/26/2013 - 21 marca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z ...
2016-05-19 1346 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
80  UCHWAŁA NR XXXVI/25/2013 - 21 marca 2013 r.
w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarcz...
2016-05-19 1343 Czytano:238 razy » Przeczytaj artykuł
81  UCHWAŁA NR XXXVI/24/2013 - 21 marca 2013 r.
w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te...
2016-05-19 1341 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
82  UCHWAŁA NR XXXVI/23/2013 - 21 marca 2013 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej przy A...
2016-05-19 1334 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
83  UCHWAŁA NR XXXVI/22/2013 - 21 marca 2013 r.
w sprawie nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w nieruchomości....
2016-05-19 1331 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
84  UCHWAŁA NR XXXVI/21/2013 - 21 marca 2013 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest...
2016-05-19 1328 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
85  UCHWAŁA NR XXXVI/20/2013 - 21 marca 2013 r.
w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe
w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżysk...
2016-05-19 1306 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
86  UCHWAŁA NR XXXVI/19/2013 - 21 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2013-2028....
2016-05-19 1300 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
87  UCHWAŁA NR XXXVI/18/2013 - 21 marca 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska – Kamiennej na 2013 r.
...
2016-05-19 1258 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
88  UCHWAŁA NR XXXV/17/2013 - 21 lutego 2013 r.
w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w...
2016-05-19 1256 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
89  UCHWAŁA NR XXXV/16/2013 - 21 lutego 2013 r.
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy sprzedaży lokalu mies...
2016-05-19 1255 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
90  UCHWAŁA NR XXXV/15/2013 - 21 lutego 2013 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skar...
2016-05-19 1253 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
91  UCHWAŁA NR XXXV/14/2013 - 21 lutego 2013 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulic...
2016-05-19 1251 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
92  UCHWAŁA NR XXXV/13/2013 - 21 lutego 2013 r.
w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 23 usytuowanego ...
2016-05-19 1249 Czytano:226 razy » Przeczytaj artykuł
93  UCHWAŁA NR XXXV/12/2013 - 21 lutego 2013 r.
w sprawie podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów...
2016-05-19 1246 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
94  UCHWAŁA NR XXXV/11/2013 - 21 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem zaniecz...
2016-05-19 1159 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
95  UCHWAŁA NR XXXV/10/2013 - 21 lutego 2013 r.
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania weksl...
2016-05-19 1157 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
96  UCHWAŁA NR XXXV/9/2013 - 21 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2026.
...
2016-05-19 1135 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
97  UCHWAŁA NR XXXV/8/2013 - 21 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska – Kamiennej na 2013 r.
...
2016-05-19 1133 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA NR XXXIV/7/2013 - 30 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska – Kamiennej na lata 2013-2...
2016-05-19 1131 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA NR XXXIII/6/2013 - 24 stycznia 2013 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy...
2016-05-19 1128 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA NR XXXIII/5/2013 - 24 stycznia 2013 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Ka...
2016-05-19 1126 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA NR XXXIII/4/2013 - 24 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków k...
2016-05-19 1124 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA NR XXXIII/3/2013 - 24 stycznia 2013 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2013 rok....
2016-05-19 1109 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
103  Uchwała Nr XXXIII/2/2013 - 24 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2013 rok.
...
2016-05-19 1107 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
104  UCHWAŁA NR XXXIII/1/2013 - 24 stycznia 2013 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko-Kamienna do regionalnego systemu gospodarki odpadami....
2016-05-19 1103 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie nieodpłatnego nabycia lokali mieszkalnych wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu od Polskich Kolei Państwowych S.A.
» w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w poczet gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działek gruntu.
» w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Nr XLIV/89/2013 z dnia 28 listopada 2013r w sprawie : zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy.
» w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zrekultywowanych po byłym Zakładzie Chemicznym „Organika Benzyl', położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Fabrycznej.
» w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Skarżysko - Kamienna i Gminy Skarżysko Kościelne w celu realizacji projektu pod nazwą 'Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym' oraz wydzielenia na ten cel odpowiednich środków.
» w sprawie zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej
» w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania w okresie 2014/2015 z tytułu umowy dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bernatka - Paryska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
» w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Krasińskiego nr 9.
» w sprawie oddania w trybie przetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Asfaltowej.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna