A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Uchwały » Uchwały Rady Miasta 2014r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Uchwały Rady Miasta 2014r.': 125
1  UCHWAŁA NR IV/16/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2017-03-02 0903 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
2  UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2017-03-02 0902 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
3  UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2017-03-02 0901 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
4  UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok....
2017-03-02 0900 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
5  UCHWAŁA NR IV/12/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2014 r.
w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej....
2017-03-02 0859 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
6  UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2017-03-02 0858 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
7  UCHWAŁA NR IV/10/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 30 grudnia 2014 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2017-03-02 0856 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
8  UCHWAŁA NR III/9/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2017-03-02 0855 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
9  UCHWAŁA NR III/8/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania przedstawicieli Miasta Skarżysko-Kamienna do Zgromadzenia Związku Międzygmin...
2017-03-02 0854 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
10  UCHWAŁA NR III/7/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi...
2017-03-02 0853 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
11  UCHWAŁA NR III/5/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok....
2017-03-02 0851 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
12  UCHWAŁA NR II/4/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej....
2017-03-02 0849 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
13  UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 8 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i ich składów....
2017-03-02 0848 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
14  UCHWAŁA NR I/2/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 grudnia 2014 r.
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Skarżyska- Kamiennej....
2017-03-02 0846 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
15  UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2017-03-02 0844 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
16  Uchwała Nr LVI/98/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-11-04 1241 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
17  Uchwała Nr LVI/110/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej....
2014-10-30 1413 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
18  Uchwała Nr LVI/109/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na la...
2014-10-30 1411 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
19  Uchwała Nr LVI/108/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej...
2014-10-30 1410 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
20  Uchwała Nr LVI/107/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
uchylenia Uchwały Nr XXXVII/28/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 maja 2013 r. w sprawi...
2014-10-30 1408 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
21  Uchwała Nr LVI/106/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na ...
2014-10-30 1405 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
22  Uchwała Nr LVI/105/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w poczet gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania ...
2014-10-30 1404 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
23  Uchwała Nr LVI/104/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich i Klubie Dziecięcym prowadzonyc...
2014-10-30 1403 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
24  Uchwała Nr LVI/103/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi...
2014-10-30 1402 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
25  Uchwała Nr LVI/102/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
utworzenia Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „PROM”....
2014-10-30 1400 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
26  Uchwała Nr LVI/101/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego....
2014-10-30 1359 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
27  Uchwała Nr LVI/100/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowyc...
2014-10-30 1358 Czytano:448 razy » Przeczytaj artykuł
28  Uchwała Nr LVI/99/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok....
2014-10-30 1357 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
29  Uchwała Nr LVI/97/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 29 października 2014r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok....
2014-10-30 1354 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
30  Uchwała Nr LV/96/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 września 2014 r.
uchwały NR XLV/103/2013 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
nieodp...
2014-09-29 1100 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
31  Uchwała Nr LV/95/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 września 2014 r.
nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w poczet gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu nr ...
2014-09-29 1059 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
32  Uchwała Nr LV/94/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 września 2014 r.
zabezpieczenia środków na realizację zadania pn: „Przebudowa ulicy Zwycięzców w Skarżysku Ka...
2014-09-29 1058 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
33  Uchwała Nr LV/93/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 września 2014 r.
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady miasta, rady powiatu i sejmiku
wojew...
2014-09-29 1056 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
34  Uchwała Nr LV/92/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 września 2014 r.
'BUDŻETU OBYWATELSKIEGO' miasta Skarżyska-Kamiennej....
2014-09-29 1055 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
35  Uchwała Nr LV/91/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 września 2014 r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-09-29 1054 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
36  Uchwała Nr LV/90/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 września 2014 r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 r....
2014-09-29 1052 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
37  Uchwała Nr LV/89/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 września 2014 r.
nadania nazwy Skwer Bziński dla terenu przy zbiegu ulic: Legionów - Niepodległości....
2014-09-29 1051 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
38  Uchwała Nr LV/88/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 września 2014 r.
nadania nazwy Skwer Braci Zygmuntowiczów dla terenu pomiędzy ul. Okrzei a Tysiąclecia....
2014-09-29 1050 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
39  Uchwała Nr LV/87/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 24 września 2014 r.
nadania nazwy Braci Bernasów rondu na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja - Piękna....
2014-09-29 1047 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
40  Uchwała Nr LIV/86/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej...
2014-09-03 1231 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
41  Uchwała Nr LIV/85/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Gminę Miasta Skarżysko-Kamienna procedury wyboru partner...
2014-09-03 1230 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
42  Uchwała Nr LIV/84/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace kons...
2014-09-03 1228 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
43  Uchwała Nr LIV/83/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
przyjęcia Programu Oddłużeniowego i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją....
2014-09-03 1226 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
44  Uchwała Nr LIV/82/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo ...
2014-09-03 1225 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
45  Uchwała Nr LIV/81/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
powierzenia Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Spółka z ograniczoną odpowi...
2014-09-03 1223 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
46  Uchwała Nr LIV/80/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Skarżysko-...
2014-09-03 1221 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
47  Uchwała Nr LIV/79/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Skarżysko-...
2014-09-03 1217 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
48  Uchwała Nr LIV/78/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
zawarcia umowy o współpracy w sprawie określenia zasad podziału środków finansowych w ramach k...
2014-09-03 1214 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
49  Uchwała Nr LIV/77/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamie...
2014-09-03 1212 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
50  Uchwała Nr LIV/76/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
obciążenia nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy al. Tysiąclecia i u...
2014-09-03 1211 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
51  Uchwała Nr LIV/75/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej pr...
2014-09-03 1209 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
52  Uchwała Nr LIV/74/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
uchylenia Uchwały Nr XLV/95/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawi...
2014-09-03 1207 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
53  Uchwała Nr LIV/73/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 r. w spraw...
2014-09-03 1205 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
54  Uchwała Nr LIV/72/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
wystąpienia gminy Skarżysko-Kamienna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”....
2014-09-03 1204 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
55  Uchwała Nr LIV/71/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2014-09-03 1200 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
56  Uchwała Nr LIV/70/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 28 sierpnia 2014r.
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2014-09-03 1159 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
57  Uchwała Nr LIV/69/2014 - 28 sierpnia 2014r.
zmiany uchwały NR XLVIII/14/2014 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 19 marca 2014 r. w spr...
2014-09-03 1155 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
58  Uchwała Nr LIV/68/2014 - 28 sierpnia 2014r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-09-03 1153 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
59  Uchwała Nr LIV/67/2014 - 28 sierpnia 2014r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok....
2014-09-03 1150 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
60  Uchwała Nr LIII/66/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika jednostki gminnej Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2014-07-21 1333 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
61  Uchwała Nr LIII/65/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej P...
2014-07-21 1330 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
62  Uchwała Nr LIII/64/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
wyrażenia woli założenia spółdzielni socjalnej....
2014-07-21 1329 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
63  Uchwała Nr LIII/63/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
zmiany Uchwały Nr XXVII/89/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 września
2008 roku doty...
2014-07-21 1328 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
64  Uchwała Nr LIII/62/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Ska...
2014-07-21 1327 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
65  Uchwała Nr LIII/61/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
zmiany treści napisu na tablicy upamiętniającej ofiary obozu pracy przymusowej, znajdującej się...
2014-07-21 1326 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
66  Uchwała Nr LIII/60/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej ...
2014-07-21 1324 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
67  Uchwała Nr LIII/59/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego....
2014-07-21 1323 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
68  Uchwała Nr LIII/58/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w Skarżysk...
2014-07-21 1322 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
69  Uchwała Nr LIII/57/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w Skarżys...
2014-07-21 1321 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
70  Uchwała Nr LIII/56/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna prawem użytkowania....
2014-07-21 1319 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
71  Uchwała Nr LIII/55/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazan...
2014-07-21 1308 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
72  Uchwała Nr LIII/54/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia
postępo...
2014-07-21 1304 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
73  Uchwała Nr LIII/53/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-07-21 1301 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
74  Uchwała Nr LIII/52/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok....
2014-07-21 1300 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
75  Uchwała Nr LIII/51/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 17 lipca 2014 roku
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska - Kamiennej Panu Bogdanowi Andrzejowi Winiars...
2014-07-21 1258 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
76  Uchwała Nr LII/50/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2014r.
utworzenia na obszarze Gminy Skarżysko-Kamienna okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyboró...
2014-07-03 1029 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
77  Uchwała Nr LII/49/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2014r.
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia....
2014-07-03 1027 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
78  Uchwała Nr LII/48/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2014r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-07-03 1026 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
79  Uchwała Nr LII/47/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 30 czerwca 2014r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok....
2014-07-03 1024 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
80  Uchwała Nr LI/44/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 9 czerwca 2014 r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-06-17 1122 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
81  Uchwała Nr LI/46/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 9 czerwca 2014 r.
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2014-06-16 1135 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
82  Uchwała Nr LI/45/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 9 czerwca 2014 r.
zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia
postępo...
2014-06-16 1133 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
83  Uchwała Nr LI/43/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 9 czerwca 2014 r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok....
2014-06-16 1128 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
84  Uchwała Nr L/42/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
przyjęcia zmian w Statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza...
2014-05-22 0905 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
85  Uchwała Nr L/41/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny Bzin”...
2014-05-22 0903 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
86  Uchwała Nr L/40/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Sk...
2014-05-22 0901 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
87  Uchwała Nr L/39/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
nadania nazwy ul. Św. Brata Alberta....
2014-05-22 0900 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
88  Uchwała Nr L/38/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla któ...
2014-05-22 0859 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
89  Uchwała Nr L/37/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Skar...
2014-05-22 0857 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
90  Uchwała Nr L/36/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
zbycia w drodze przetargu lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Obywatelskiej 7
w Ska...
2014-05-22 0855 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
91  Uchwała Nr L/35/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w budynku przy ul. Spółdzielczej ...
2014-05-22 0854 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
92  Uchwała Nr L/34/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rzemieślniczej....
2014-05-22 0852 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
93  Uchwała Nr L/33/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
zatwierdzenia regulaminu przyznawania dopłat do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli ...
2014-05-22 0850 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
94  Uchwała Nr L/32/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-05-22 0848 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
95  Uchwała Nr L/31/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r....
2014-05-22 0846 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
96  Uchwała Nr L/30/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej - 15 maja 2014 r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Skarżyska...
2014-05-22 0837 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
97  uchwała Nr XLIX/26/2014 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej - 15.04.2014
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2014-2028...
2014-04-18 1038 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
98  UCHWAŁA NR XLIX/25/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15.04.2014
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r....
2014-04-18 1011 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
99  UCHWAŁA NR XLIX/29/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15.04.2014
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ,
poło...
2014-04-16 1109 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
100  UCHWAŁA NR XLIX/28/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15.04.2014
przejęcia zadań publicznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w pasie
drogowym...
2014-04-16 1106 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
101  UCHWAŁA NR XLIX/27/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 15.04.2014
zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XXVIII/79/2012 z dnia 13 września 2012 r. w spr...
2014-04-16 1104 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
102  UCHWAŁA NR XLVIII/24/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
zmiany uchwały Nr XXIII/50/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 maja 2008r.
w spraw...
2014-03-25 1456 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
103  UCHWAŁA NR XLVIII/23/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej...
2014-03-25 1455 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
104  UCHWAŁA NR XLVIII/22/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Ska...
2014-03-25 1454 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
105  UCHWAŁA NR XLVIII/21/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-
Kamiennej przy ul. Tor...
2014-03-25 1453 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
106  UCHWAŁA NR XLVIII/20/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. Spac...
2014-03-25 1452 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
107  UCHWAŁA NR XLVIII/19/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
sprzedaży w drodze przetargu udziału 1/4 części prawa własności nieruchomości gruntowej
zabu...
2014-03-25 1451 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
108  UCHWAŁA NR XLVIII/18/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-
Kamiennej przy ul. S...
2014-03-25 1450 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
109  UCHWAŁA NR XLVIII/17/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
ustalania zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Skarżysko –
Kamienna składników mie...
2014-03-25 1449 Czytano:458 razy » Przeczytaj artykuł
110  UCHWAŁA NR XLVIII/16/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Skarżysko-Kamienna w drodze użyczenia,
nieruchomości...
2014-03-25 1448 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
111  UCHWAŁA NR XLVIII/15/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomo...
2014-03-25 1416 Czytano:1120 razy » Przeczytaj artykuł
112  UCHWAŁA NR XLVIII/14/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie mia...
2014-03-25 1415 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
113  UCHWAŁA NR XLVIII/13/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 19.03.2014
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego....
2014-03-25 1413 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
114  UCHWAŁA NR XLVII/12/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26.02.2014
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028...
2014-03-04 1003 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
115  UCHWAŁA NR XLVII/11/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 26.02.2014
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r....
2014-03-04 1001 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
116  UCHWAŁA NR XLVI/10/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23.01.2014
w sprawie: określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji
Społecznej...
2014-01-30 1437 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
117  UCHWAŁA NR XLVI/9/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23.01.2014
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Skarżyska – Kamiennej do
pr...
2014-01-30 1436 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
118  UCHWAŁA NR XLVI/8/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23.01.2014
w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Skarżysko – Kamienna na lata 2014 – 201...
2014-01-30 1435 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
119  UCHWAŁA NR XLVI/7/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23.01.2014
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w za...
2014-01-30 1434 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
120  UCHWAŁA NR XLVI/6/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA - 23.01.2014
w sprawie:określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rek...
2014-01-30 1433 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
121  UCHWAŁA NR XLVI/5/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23.01.2014
sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ściekó...
2014-01-30 1432 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
122  UCHWAŁA NR XLVI/4/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23.01.2014
zamiaru likwidacji filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Se...
2014-01-30 1431 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
123  UCHWAŁA NR XLVI/3/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23.01.2014
w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2014 rok....
2014-01-30 1430 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
124  UCHWAŁA NR XLVI/2/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23.01.2014
Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Skarżyska – Kamiennej na lata 2014 – 20...
2014-01-30 1425 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
125  UCHWAŁA NR XLVI/1/2014 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ - 23.01.2014
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r....
2014-01-30 1422 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Uchwały Rady Miasta 2017 r.
Uchwały Rady Miasta 2016 r.
Uchwały Rady Miasta 2015 r.
Uchwały Rady Miasta 2014r.
Uchwały Rady Miasta 2013r.
Uchwały Rady Miasta 2012 rok
Uchwały Rady Miasta 2011 r.
Uchwały Rady Miasta 2010 r.
Uchwały Rady Miasta 2009 r.
Uchwały Rady Miasta 2008 r.
Uchwały Rady Miasta 2007 r.
Uchwały Rady Miasta 2006 r.
Uchwały Rady Miasta 2005 r.
Uchwały Rady Miasta 2004 r.
Uchwały Rady Miasta 2003 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028.
» w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok.
» w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028.
» w sprawie zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok.
» w sprawie określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej.
» w sprawie powołania Skarbnika Miasta Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
» w sprawie powołania przedstawicieli Miasta Skarżysko-Kamienna do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Utylizator”.
» w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna