A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2014 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2014 r.': 327
1  Zarządzenie Nr 320/2014 - 31.12.2014 r.
zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna i jednostek podległych ...
2015-01-13 0726 Czytano:429 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 318/1/2014 - 30.12.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2015-01-12 1014 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 319/2014 - 31.12.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2015-01-07 1151 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 318/2014 - 30.12.2014 r.
skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta w dniu 31 grudnia 2014 r....
2014-12-31 0706 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 317/2014 - 24.12.2014 r.
powołania Skarżyskiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania...
2014-12-31 0705 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 316/2014 - 24.12.2014 r.
powołania Skarżyskiej Rady Kultury oraz ustalenia zasad jej działania...
2014-12-31 0704 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 315/2014 - 22.12.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-12-29 1137 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 314/2014 - 19.12.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-12-23 1004 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 313/2014 - 19.12.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-12-23 1002 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 312/2014 - 19.12.2014 r.
powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2014-12-23 1000 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 311/2014 - 17.12.2014 r.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań własnych gminy w zakresie gm...
2014-12-23 0959 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 310/2014 - 16.12.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-12-18 0849 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 309/2014 - 15.12.2014 r.
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Skarżysko-Kamienna na rok 2015 ...
2014-12-17 1302 Czytano:474 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 308/2014 - 15.12.2014 r.
powołania składu Komisji Mieszkaniowej...
2014-12-17 1300 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 307/2014 - 15.12.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-12-17 1258 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 306/2014 - 12.12.2014 r.
powołania Komisji ds kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodow...
2014-12-15 1705 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 305/2014 - 12.12.2014 r.
powołania Komisji ds kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodow...
2014-12-15 1704 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 304/2014 - 12.12.2014 r.
powołania Komisji ds kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodow...
2014-12-15 1703 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 303/2014 - 12.12.2014 r.
powołania Komisji ds kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodow...
2014-12-15 1702 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 302/2014 - 12.12.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 279 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 listopada 2014 r. w spra...
2014-12-15 1700 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 301/2014 - 12.12.2014 r.
zmiany zarządzenia nr 4/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03.01.2011 r. w sprawie ...
2014-12-15 1658 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 300/2014 - 10.12.2014 r.
pełnienia zastępstwa w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta na czas jego nieobecności ...
2014-12-15 1656 Czytano:526 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 299/2014 - 10.12.2014 r.
upoważnienia Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do składania samodzielnie...
2014-12-15 1649 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 298/2014 - 10.12.2014 r.
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki organizacyjnej Zarząd Zasobów Komunalnych ...
2014-12-15 1645 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 297/2014 - 10.12.2014 r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 242/2013 z dnia 15.10.2013 r w sprawie ustalenia procedur w...
2014-12-15 1607 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 296/2014 - 10.12.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-12-15 1558 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 295/2014 - 09.12.2014 r.
powołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej...
2014-12-10 1432 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 294/2014 - 09.12.2014 r.
odwołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej...
2014-12-10 1430 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 293/2014 - 09.12.2014 r.
powołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej...
2014-12-10 1238 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 292/2014 - 05.12.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-12-10 1237 Czytano:415 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 291/2014 - 05.12.2014 r.
zmiany zarządzenia nr 253/2014 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 14 października 2014 r...
2014-12-10 1236 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 290/2014 - 04.12.2014 r.
uchylenia Zarządzenia Nr 286/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 listopada 2014 r...
2014-12-10 1233 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 289/2014 - 02.12.2014 r.
zmiany zarządzenia nr 248/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 października 2014 r...
2014-12-10 1230 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 286/1/2014 - 28.11.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-12-10 1228 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 288/2014 - 02.12.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-12-03 1109 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 287/2014 - 28.11.2014 r.
powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn'Odbudowa ul. Działkowej (od ulicy Kopernika...
2014-12-03 1105 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 286/2014 - 28.11.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-12-03 1100 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 285/1/2014 - 27.11.2014 r.
odwołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej...
2014-12-03 1058 Czytano:523 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 285/2014 - 27.11.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-12-03 1057 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 284/2014 - 26.11.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-12-03 1056 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 283/2014 - 26.11.2014 r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości ...
2014-12-01 0839 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 282/2014 - 25.11.2914 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-12-01 0837 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 281/2014 - 21.11.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum Nr 3 ubiegających s...
2014-11-26 1118 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 280/2014 - 21.11.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2014-11-26 1117 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 279/2014 - 21.11.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Patrycji Dyl ubiegającej się o awans na stopień nauczy...
2014-11-26 1115 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 278/2014 - 20.11.2014 r.
wprowadzenia regulaminu korzystania z parkingu niestrzeżonego, zlokalizowanego w Skarżysku-Kamienn...
2014-11-26 1113 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 277/2014 - 20.11.2014 r.
określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wy...
2014-11-26 1108 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 276/2014 - 20.11.2014 r.
utworzenia w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna Centralnego Rejestru Umów i Centralnego Rejestru ...
2014-11-26 1105 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 275/2014 - 20.11.2014 r.
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego...
2014-11-26 1103 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 274/2014 - 19.11.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonyc...
2014-11-26 1102 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 273/2014 - 17.11.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-11-26 1100 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 272/2014 - 17.11.2014 r.
zmiany Zarządzenia nr 16/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 stycznia 2014 r. w s...
2014-11-20 1323 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 271/2014 - 17.11.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-11-20 1321 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 270/2014 - 14.11.2014 r.
projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-20...
2014-11-20 1318 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 269/2014 - 14.11.2014 r.
wprowadzenia projektu budżetu miasta na 2015 rok...
2014-11-20 1317 Czytano:515 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 268/2014 - 12.11.2014 r.
ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej...
2014-11-20 1316 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 267/2014 - 12.11.2014 r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2014-11-17 1202 Czytano:536 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 266/2014 - 07.11.2014 r.
wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwycza...
2014-11-17 1157 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 265/2014 - 06.11.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 148/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowośc...
2014-11-17 1155 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 264/2014 - 06.11.2014 r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2014-11-07 0934 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 263/2014 - 31.10.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-11-07 0932 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 262/2014 - 31.10.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-10-31 1144 Czytano:441 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie Nr 261/2014 - 31.10.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-10-31 1140 Czytano:507 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 260/2014 - 28.10.2014 r.
powołania Komisji Stypendialnej gminnego programu 'Mocny fundament'...
2014-10-30 1437 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 259/2014 - 27.10.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-10-30 1435 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 258/2014 - 24.10.2014 r.
powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz analizy kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zb...
2014-10-28 0828 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 257/2014 - 24.10.2014 r.
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2014-10-28 0827 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 256/2014 - 23.10.2014 r.
zmiany składu Zespołu Projektowego do realizacji i zarządzania Projektem 'Upowszechnienie dostęp...
2014-10-28 0825 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 255/2014 - 21.10.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkow...
2014-10-24 1044 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 254/2014 - 20.10.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2014-10-24 1042 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 253/2014 - 14.10.2014 r.
powołania zespołu do spraw wdrażania partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji przedsięwz...
2014-10-16 0812 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 252/2014 - 14.10.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżysko-Kamienna na 2014 rok...
2014-10-16 0810 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 251/2014 - 13.10.2014 r.
wyznaczenia na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowa...
2014-10-16 0808 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 250/2014 - 10.10. 2014 r.
powołania Zespołu do spraw utworzenia przez Gminę Skarżysko-Kamienna spółdzielni socjalnej...
2014-10-16 0807 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 249/2014 - 09.10.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2014-10-16 0805 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 248/2014 - 08.10.2014 r.
przeprowadzenia w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej inwentaryzacji pełnej składników mająt...
2014-10-15 1405 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 247/2014 - 08.10.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-10-15 1402 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 246/2014 - 07.10.2014 r.
powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej...
2014-10-15 1401 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 245/2014 - 02.10.2014 r.
ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi ...
2014-10-15 1359 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Ne 244/2014 - 02.10.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid. 37/23 ...
2014-10-15 1354 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 243/2014 - 02.10.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste...
2014-10-09 1300 Czytano:515 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 242/2014 - 02.10.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nierucho...
2014-10-09 1258 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 241/2014 - 02.10.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2014-10-09 1256 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 240/2014 - 01.10.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-10-09 1251 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 239/2014 - 30.09.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 101 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do reali...
2014-10-09 1248 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 238a/2014 - 30.09.2014 r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028...
2014-10-09 1244 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 238/2014 - 30.09.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-10-09 1241 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 237/2014 - 30.09.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gr...
2014-10-09 1231 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 236/2014 - 29.09.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali miesz...
2014-10-09 1229 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 235/2014 - 29.09.2014 r.
zmiany zarządzenia nr 40/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18.02.2014 r. w sprawie...
2014-10-09 1228 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 234/2014 - 29.09.2014 r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości ...
2014-10-09 1225 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 233/2014 - 29.09.2014 r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2014-10-09 1223 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 232/2014 - 25.09.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-10-09 1221 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 231/2014 - 25.09.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-10-09 1217 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 230/2014 - 18.09.2014 r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 242/2013 z dnia 15.10.2013 r. w sprawie ustalenia procedur ...
2014-10-09 1212 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 229/2014 - 18.09.2014 r.
zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły...
2014-10-09 1209 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 228/2014 - 18.09.2014 r.
powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarz...
2014-10-09 1000 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 227/2014 - 18.09.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-09-25 1339 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie Nr 226/2014 - 18.09.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-09-22 1025 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 225/2014 - 18.09.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-09-22 1023 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zarządzenie Nr 224/2014 - 18.09.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-09-22 1021 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarządzenie Nr 223/2014 - 18.09.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-09-22 1019 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarządzenie Nr 222/2014 - 16.09.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-09-22 1012 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 221/2014 - 16.09.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-09-22 1011 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie Nr 220/2014 - 16.09.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-09-22 1009 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
106  Zarządzenie Nr 219/2014 - 05.09.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-09-22 1005 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
107  Zarządzenie Nr 218/2014 - 04.09.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 31/2014 z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości d...
2014-09-22 1004 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zarządzenie Nr 217/2014 - 04.09.2014 r.
zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 'Upowszechnianie dostępu do Internetu dla o...
2014-09-11 1117 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zarządzenie Nr 178/1/2014 - 21.07.2014 r.
zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 'Upowszechnianie dostępu do Internetu dla o...
2014-09-11 1115 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zarządzenie Nr 135/1/2014 - 23.06.2014 r.
wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 'Upowszechnianie dostępu do Internetu...
2014-09-11 1112 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zarządzenie Nr 216/2014 - 04.09.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 198/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 sierpnia 2014 r. w ...
2014-09-04 1515 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
112  Zarządzenie Nr 215/2014 - 04.09.2014 r.
harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 r...
2014-09-04 1512 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
113  Zarządzenie Nr 214/2014 - 03.09.2014 r.
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i p...
2014-09-03 1252 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zarządzenie Nr 213/2014 - 02.09.2014 r.
przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych podległych ...
2014-09-03 1015 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zarządzenie Nr 212/2014 - 29.08.2014 r.
zmiany zarządzenia Nr 8/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 stycznia 2014r. w spra...
2014-09-03 1014 Czytano:617 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zarządzenie Nr 211/2014 - 29.08.2014 r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-09-03 1012 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zarządzenie Nr 210/2014 - 29.08.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-09-01 1623 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zarządzenie Nr 209/2014 - 29.08.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-09-01 1621 Czytano:430 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zarządzenie Nr 208/2014 - 29.08.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położo...
2014-09-01 1619 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
120  Zarządzenie Nr 207/2014 - 28.08.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ...
2014-09-01 1616 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zarządzenie Nr 206/2014 - 26.08.2014 r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w Skarży...
2014-08-28 0833 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zarządzenie Nr 205/2014 - 26.08.2014 r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości lokalowych położonych w Skarży...
2014-08-28 0832 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zarządzenie Nr 204/2014 - 26.08.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nier...
2014-08-28 0830 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zarządzenie Nr 203/2014 - 25.08.2014 r.
określenia zasad przyznawania patronatów przez Prezydenta Miasta...
2014-08-27 1133 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
125  Zarządzenie Nr 202/2014 - 21.08.2014 r.
ustalenia cen wywoławczych w trzecich przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Skarżysk...
2014-08-27 1132 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
126  Zarządzenie Nr 201/2014 - 21.08.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomo...
2014-08-27 1130 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
127  Zarządzenie Nr 200/2014 - 21.08.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-08-27 1128 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
128  Zarządzenie Nr 199/2014 - 18.08.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-08-21 1234 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
129  Zarządzenie Nr 198/2014 - 18.08.2014 r.
powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu...
2014-08-21 1232 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zarządzenie Nr 197/2014 - 14.08.2014 r.
zmiany w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2014 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia ...
2014-08-21 1230 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
131  Zarządzenie Nr 196/2014 - 13.08.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 102/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 maja 2013r. w spraw...
2014-08-21 1229 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
132  Zarządzenie Nr 195/2014 - 12.08.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Ska...
2014-08-21 1225 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
133  Zarządzenie Nr 194/2014 - 04.08.2014 r.
ogłoszenia otwartego naboru na Partnera w celu wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna utworzenia i ...
2014-08-05 0740 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
134  Zarządzenie Nr 193/2014 - 04.08.2014 r.
powołania Zespołu do spraw utworzenia przez Gminę Skarżysko-Kamienna spółdzielni socjalnej...
2014-08-05 0738 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zarządzenie Nr 192/2014 - 01.08.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-08-05 0737 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
136  Zarządzenie Nr 191/2014 - 01.08.2014 r.
skrócenia czasu pracy na okres upałów od dnia 4 sierpnia 2014r. do dnia 8 sierpnia 2014r....
2014-08-04 0744 Czytano:498 razy » Przeczytaj artykuł
137  Zarządzenie Ne 190/2014 - 31.07.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 144/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie powołania Zespołu...
2014-08-04 0743 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
138  Zarządzenie Nr 189/2014 - 31.07.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-08-04 0739 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
139  Zarządzenie Nr 188/2014 - 30.07.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-08-01 1109 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
140  Zarządzenie Nr 187/2014 - 29.07.2014 r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2014-07-30 1323 Czytano:469 razy » Przeczytaj artykuł
141  Zarządzenie Nr 186/2014 - 28.07.2014 r.
skrócenia czasu pracy na okres upałów od dnia 29 lipca 2014r. do dnia 01 sierpnia 2014r....
2014-07-29 0912 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
142  Zarządzenie Nr 185/2014 - 27.07.2014 r.
odwołania pogotowia przeciwpowodziowego...
2014-07-29 0908 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
143  Zarządzenie Nr 184/2014 - 25.07.2014 r.
ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego...
2014-07-29 0906 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
144  Zarządzenie Nr 183/2014 - 24.07.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Sam...
2014-07-29 0905 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
145  Zarządzenie Nr 182/2014 - 24.07.2014 r.
ustalenia ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. ...
2014-07-29 0903 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
146  Zarządzenie Nr 181/2014 - 24.07.2014 r.
ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej, operatora informatycznej obsługi pełno...
2014-07-29 0901 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
147  Zarządzenie Nr 180/2014 - 23.07.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 271/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2013r. w ...
2014-07-29 0858 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
148  Zarządzenie Nr 179/2014 - 22.07.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 287/2013 Prezydena Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 grudnia 2013r. w spr...
2014-07-28 1554 Czytano:538 razy » Przeczytaj artykuł
149  Zarządzenie Nr 178/2014 - 18.07.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-07-28 1551 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
150  Zarządzenie Nr 177/2014 - 16.07.2014 r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 1/2014 z dnia 02.01.,2014r. w sprawie udzielenia zaliczek s...
2014-07-28 1550 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
151  Zarządzenie Nr 176/2014 - 16.07.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Ska...
2014-07-28 1547 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
152  Zarządzenie Nr 175/2014 - 15.07.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomoś...
2014-07-28 1546 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
153  Zarządzenie Nr 174/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Jaworskiej-Kowalczyk ubiegającej się o awans na ...
2014-07-28 1544 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
154  Zarządzenie Nr 173/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marii Puchalskiej ubiegającej się o awans na stopień n...
2014-07-28 1541 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
155  Zarządzenie Nr 172/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Kępy ubiegającej się o awans na stopień nauc...
2014-07-28 1540 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
156  Zarządzenie Nr 171/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Niziołek ubiegającej się o awans na stopień nau...
2014-07-28 1539 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
157  Zarządzenie Nr 170/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Kaczmarek ubiegającej się o awans na stopień...
2014-07-28 1538 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
158  Zarządzenie Nr 169/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Izabeli Ucińskiej ubiegającej się o awans na stopień ...
2014-07-28 1537 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
159  Zarządzenie Nr 168/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Olgi Langer ubiegającej się o awans na stopień nauczyc...
2014-07-28 1533 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
160  Zarządzenie Nr 167/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Adamskiej-Ślęzak ubiegającej się o awans na stop...
2014-07-28 1531 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
161  Zarządzenie Nr 166/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Kisiel ubiegającej się o awans na stopień naucz...
2014-07-28 1527 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
162  Zarządzenie Nr 165/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Sochackiej-Hryciuk ubiegającej się o awans na ...
2014-07-28 1525 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
163  Zarządzenie Nr 164/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Grabowskiej ubiegającej się o awans na stopień ...
2014-07-28 1524 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
164  Zarządzenie Nr 163/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Martys ubiegającej się o awans na stopień nauc...
2014-07-28 1522 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
165  Zarządzenie Nr 162/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Kalugi ubiegającej się o awans na stopień naucz...
2014-07-28 1518 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
166  Zarządzenie Nr 161/2014 - 11.07.2014 r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Teresy Suwary ubiegającej się o awans na stopień naucz...
2014-07-28 1517 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
167  Zarządzenie Nr 160/2014 - 11.07.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-07-28 1515 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
168  Zarządzenie Nr 159/2014 - 07.07.2014 r.
wyznaczenia na terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowani...
2014-07-28 1514 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
169  Zarządzenie Nr 158/2014 - 07.07.2014 r.
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i p...
2014-07-28 1512 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
170  Zarządzenie Nr 157/2014 - 03.07.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2014-07-28 1510 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
171  Zarządzenie Nr 156/2014 - 03.07.2014 r.
ustalenia cen do rokowań przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Ska...
2014-07-28 1321 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
172  Zarządzenie Nr 155/2014 - 01.07.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum Nr 3 ubiegających s...
2014-07-04 1321 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
173  Zarządzenie Nr 154/2014 - 01.07.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum Nr 2 ubiegających s...
2014-07-04 1320 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
174  Zarządzenie Nr 153/2014 - 01.07.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Szkół Publicznych N...
2014-07-04 1319 Czytano:503 razy » Przeczytaj artykuł
175  Zarządzenie Nr 152/2014 - 01.07.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2014-07-04 1317 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
176  Zarządzenie Nr 151/2014 - 01.07.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2014-07-04 1316 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
177  Zarządzenie Nr 150/2014 - 01.07.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2014-07-04 1315 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
178  Zarządzenie Nr 149/2014 - 01.07.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2014-07-04 1314 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
179  Zarządzenie Nr 148/2014 - 01.07.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 1 u...
2014-07-04 1312 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
180  Zarządzenie Nr 147/2014 - 01.07.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 6 u...
2014-07-04 1311 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
181  Zarządzenie Nr 146/2014 - 01.07.2014 r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 9 u...
2014-07-04 1310 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
182  Zarządzenie Nr 145/2014 - 01.07.2014 r.
zmiany zarządzenia nr 300/2013 Prezydenta Miasta z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania w ...
2014-07-04 1308 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
183  Zarządzenie Nr 144/2014 - 30.06.2014 r.
powołania Zespołu Projektowego do realizacji i zarządzania Projektem 'Upowszechnianie dostępu do...
2014-07-04 1304 Czytano:553 razy » Przeczytaj artykuł
184  Zarządzenie Nr 143/2014 - 30.06.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-07-04 1300 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
185  Zarządzenie Nr 142/2014 - 30.06.2014 r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2014-07-04 1258 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
186  Zarządzenie Nr 141/2014 - 30.06.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położ...
2014-07-04 1257 Czytano:478 razy » Przeczytaj artykuł
187  Zarządzenie Nr 140/2014 - 30.06.2014 r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości ...
2014-07-04 1254 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
188  Zarządzenie nr 139/2014 - 27.06.2014 r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości ...
2014-07-04 1252 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
189  Zarządzenie Nr 138/2014 - 27.06.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-07-02 1324 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
190  Zarządzenie Nr 137/2014 - 26.06.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży...
2014-06-27 1011 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
191  Zarządzenie Nr 136/2014 - 24.06.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości grun...
2014-06-27 1010 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
192  Zarządzenie Nr 135/2014 - 23.06.2014 r.
harmonogramu prac związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej na 2...
2014-06-25 1409 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
193  Zarządzenie Nr 134/2014 - 23.06.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, na zbycie prawa ...
2014-06-25 1408 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
194  Zarządzenie Nr 133/2014 - 23.06.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2014-06-25 1404 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
195  Zarządzenie Nr 132/2014 - 23.06.2014 r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się w budy...
2014-06-25 1403 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
196  Zarządzenie Nr 131/2014 - 20.06.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali miesz...
2014-06-24 0948 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
197  Zarządzenie Nr 130/2014 - 18.06.2014 r.
zmiany regulaminu i cennika ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własno...
2014-06-20 0947 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
198  Zarządzenie Nr 129/2014 - 17.06.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-06-20 0945 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
199  Zarządzenie Nr 128/2014 - 16.06.2014 r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-06-20 0943 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
200  Zarządzenie Nr 127/2014 - 12.06.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2014-06-20 0942 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
201  Zarządzenie Nr 126/2014 - 11.06.2014 r.
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej ul. ...
2014-06-20 0940 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
202  Zarządzenie Nr 125/2014 - 10.06.2014 r.
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz Zespo...
2014-06-20 0939 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
203  Zarządzenie Nr 124/2014 - 06.06.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 8/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 8 stycznia 2014 r. w spr...
2014-06-20 0937 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
204  Zarządzenie Nr 123/2014 - 30.05.2014 r.
powołania Zespołu Projektowego do realizacji i zarządzania Projektem 'Upowszechnienie dostępu do...
2014-06-20 0934 Czytano:477 razy » Przeczytaj artykuł
205  Zarządzenie Nr 122/2014 - 30.05.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-06-11 1037 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
206  Zarządzenie Nr 121/2014 - 29.05.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2014-06-11 1033 Czytano:473 razy » Przeczytaj artykuł
207  Zarządzenie Nr 120/2014 - 29.05.2014 r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości ...
2014-06-11 1032 Czytano:453 razy » Przeczytaj artykuł
208  Zarządzenie Nr 119/2014 - 28.05.2014 r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Skarży...
2014-06-02 1526 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
209  Zarządzenie Nr 118/2014 - 28.05.2014 r.
ustalenia cen wywoławczych do rokowań przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości grun...
2014-06-02 1522 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
210  Zarządzenie Nr 117/2014 - 23.05.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, położonego na terenie mi...
2014-05-28 1251 Czytano:489 razy » Przeczytaj artykuł
211  Zarządzenie Nr 116/2014 - 23.05.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 95/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawi...
2014-05-23 1231 Czytano:495 razy » Przeczytaj artykuł
212  Zarządzenie Nr 115/2014 - 20.05.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 95/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 5 maja 2014 roku w spra...
2014-05-23 0739 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
213  Zarządzenie Nr 114/2014 - 19.05.2014 r.
powołania zespołu przygotowującego przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego Miejskie...
2014-05-23 0737 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
214  Zarządzenie Nr 113/2014 - 19.05.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomo...
2014-05-20 1441 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
215  Zarządzenie Nr 112/2014 - 16.05.2014 r.
użyczenia Radzie Osiedla Bzinek części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 298/10 ark. 45 ...
2014-05-20 1439 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
216  Zarządzenie Nr 111/2014 - 16.05.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-05-20 0935 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
217  Zarządzenie Nr 110/2014 - 15.05.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2014-05-20 0931 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
218  Zarządzenie Nr 109/2014 - 15.05.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-05-20 0928 Czytano:463 razy » Przeczytaj artykuł
219  Zarządzenie Nr 108/2014 - 15.05.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-05-20 0924 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
220  Zarządzenie Nr 107/2014 - 13.05.2014 r.
tworzenia funduszu nagród na 2014 rok dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2014-05-20 0922 Czytano:515 razy » Przeczytaj artykuł
221  Zarządzenie Nr 106/2014 - 12.05.2014 r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2014-05-20 0920 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
222  Zarządzenie Nr 105/2014 - 12.05.2014 r.
powołania komisji ds kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodow...
2014-05-20 0918 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
223  Zarządzenie Nr 104/2014 - 08.05. 2014 r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości ...
2014-05-20 0915 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
224  Zarządzenie Nr 103/2014 - 08.05.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-05-20 0911 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
225  Zarządzenie Nr 102/2014 - 08.05. 2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 95/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 5 maja 2014 r. w sprawi...
2014-05-14 0852 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
226  Zarządzenie Nr 101/2014 - 07.05.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 10/2014 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 stycznia 2014 r. w s...
2014-05-14 0846 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
227  Zarządzenie Nr 100/2014 - 06.05.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2014-05-14 0838 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
228  Zarządzenie Nr 99/2014 - 06.05.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-05-14 0836 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
229  Zarządzenie Nr 98/2014 - 06.05.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-05-09 1037 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
230  Zarządzenie Nr 97/2014 - 05.05.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej miesięcznego czynszu w przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowe...
2014-05-08 0830 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
231  Zarządzenie Nr 96/2014 - 05.05.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-05-08 0829 Czytano:516 razy » Przeczytaj artykuł
232  Zarządzenie Nr 95/2014 - 05.05.2014 r.
powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego...
2014-05-08 0826 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
233  Zarządzenie Nr 94/2014 - 05.05.2014 r.
zatwierdzenia planu wykorzystania zasobu gruntów Gminy Skarżysko-Kamienna...
2014-05-08 0823 Czytano:491 razy » Przeczytaj artykuł
234  Zarządzenie Nr 93/2014 - 30.04.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżysko-Kamienna...
2014-04-30 1350 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
235  Zarządzenie Nr 92/2014 - 25.04.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2014-04-30 1348 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
236  Zarządzenie Nr 91/2014 - 24.04.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytko...
2014-04-30 1346 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
237  Zarządzenie Nr 90/2014 - 23.04.2014 r.
przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Skarżysko-Kamienna...
2014-04-30 1344 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
238  Zarządzenie Nr 89/2014 - 23.04.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-04-30 1343 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
239  Zarządzenie Nr 88/2014 - 22.04.2014 r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości ...
2014-04-30 1342 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
240  Zarządzenie Nr 87/2014 - 22.04.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-04-30 1340 Czytano:420 razy » Przeczytaj artykuł
241  Zarządzenie Nr 86/2014 - 16.04.2014 r.
zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna...
2014-04-17 1130 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
242  Zarządzenie Nr 85/2014 - 16.04.2014 r.
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2014-04-16 1325 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
243  Zarządzenie Nr 84/2014 - 16.04.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 r....
2014-04-16 1324 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
244  Zarządzenie Nr 83/2014 - 15.04.2014 r.
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w S...
2014-04-16 1322 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
245  Zarządzenie Nr 82/2014 - 15.04.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 271/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 listopada 2013r. w ...
2014-04-16 1320 Czytano:584 razy » Przeczytaj artykuł
246  Zarządzenie Nr 81/2014 - 11.04.2014 r.
wyznaczenia na terenie Miasta Skarżyska-Kamiennej obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowani...
2014-04-16 1319 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
247  Zarządzenie Nr 80/2014 - 11.04.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ...
2014-04-16 1317 Czytano:483 razy » Przeczytaj artykuł
248  Zarządzenie Nr 79/2014 - 11.04.2014 r.
przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pk. KRYZYS - 2014...
2014-04-16 1315 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
249  Zarządzenie Nr 78/2014 - 11.04.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-04-14 1136 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
250  Zarządzenie Nr 77/2014 - 08.04.2014 r.
ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej, operatora informatycznej obsługi pełno...
2014-04-14 1133 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
251  Zarządzenie Nr 76/2014 - 08.04.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 r....
2014-04-14 1131 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
252  Zarządzenie Nr 75/2014 - 07.04.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieru...
2014-04-14 1130 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
253  Zarządzenie Nr 74/2014 - 07.04.2014 r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości położonej w Skarżysku-Ka...
2014-04-14 1127 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
254  Zarządzenie Nr 73/2014 - 01.04.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-04-14 1125 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
255  Zarządzenie Nr 72/2014 - 01.04.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-04-09 1420 Czytano:454 razy » Przeczytaj artykuł
256  Zarządzenie Nr 71/2014 - 01.04.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa u...
2014-04-09 1418 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
257  Zarządzenie Nr 70/2014 - 01.04.2014 r.
wprowadzenia regulaminu korzystania z parkingu strzeżonego, płatnego zlokalizowanego w Skarżysku-...
2014-04-09 1416 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
258  Zarządzenie Nr 69/2014 - 01.04.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 136/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 lipca 2013r. w spraw...
2014-04-09 1413 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
259  Zarządzenie Nr 68/2014 - 01.04.2014 r.
ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Skarżysku...
2014-04-09 1402 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
260  Zarządzenie Nr 67/1/2014 - 31.03.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-04-04 1408 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
261  Zarządzenie Nr 67/2014 - 31.03.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-04-04 1406 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
262  Zarządzenie Nr 66/2014 - 27.03.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-04-04 1405 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
263  Zarządzenie Nr 65/2014 - 24.03.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-04-04 1402 Czytano:442 razy » Przeczytaj artykuł
264  Zarządzenie Nr 64/2014 - 24.03.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Sk...
2014-04-04 1351 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
265  Zarządzenie nr 63/2014 - 17.03.2014 r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2014-03-18 1428 Czytano:455 razy » Przeczytaj artykuł
266  Zarządzenie Nr 62/2014 - 17.03.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 r....
2014-03-18 1427 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
267  Zarządzenie Nr 61/2014 - 14.03.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 102/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 maja 2009r. w spraw...
2014-03-17 1351 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
268  Zarządzenie Nr 60/2014 - 13.03.2014 r.
określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki podległe...
2014-03-14 1325 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
269  Zarządzenie Nr 59/2014 - 13.03.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-03-14 1324 Czytano:497 razy » Przeczytaj artykuł
270  Zarządzenie Nr 58/2014 - 12.03.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skar...
2014-03-14 1321 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
271  Zarządzenie Nr 57/2014 - 12.03.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 53/2014 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na...
2014-03-14 1316 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
272  Zarządzenie Nr 56/2014 - 10.03.2014 r.
określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kul...
2014-03-14 1312 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
273  Zarządzenie Nr 55/2014 - 10.03.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali miesz...
2014-03-13 0849 Czytano:503 razy » Przeczytaj artykuł
274  Zarządzenie Nr 54/2014 - 06.03.2014 r.
zatwierdzenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Skarżysko-Kamienna usługi przewidzianej do real...
2014-03-10 1036 Czytano:480 razy » Przeczytaj artykuł
275  Zarządzenie Nr 53/2014 - 04.03.2014 r.
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i p...
2014-03-10 1030 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
276  Zarządzenie Nr 52/2014 - 03.03.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,...
2014-03-10 1028 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
277  Zarządzenie Nr 51/2014 - 28.02.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-03-10 1023 Czytano:485 razy » Przeczytaj artykuł
278  Zarządzenie Nr 50/2014 - 27.02.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-03-06 0816 Czytano:636 razy » Przeczytaj artykuł
279  Zarządzenie Nr 49/2014 - 27.02.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-03-06 0814 Czytano:546 razy » Przeczytaj artykuł
280  Zarządzenie Nr 48/2014 - 27.02.2014 r.
organizacji roku szkolnego 2014/2015 w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Skarżysko...
2014-02-27 0734 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
281  Zarządzenie Nr 47/2014 - 26.02.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-02-26 1435 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
282  Zarządzenie Nr 46/2014 - 26.02.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-02-26 1433 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
283  Zarządzenie Nr 45/2014 - 25.02.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gr...
2014-02-26 1257 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
284  Zarządzenie Nr 44/2014 - 24.02.2014 r.
przymusowego doprowadzenia przez Policję osób podlegających kwalifikacji wojskowej...
2014-02-26 1254 Czytano:435 razy » Przeczytaj artykuł
285  Zarządzenie Nr 43/2014 - 19.02.2014 r.
ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością gruntową nieruchomości gminnych po...
2014-02-26 1252 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
286  Zarządzenie Nr 42/2014 - 19.02.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2014-02-26 1249 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
287  Zarządzenie Nr 41/2014 - 19.02.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 27/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia 2013r. w sp...
2014-02-26 1248 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
288  Zarządzenie Nr 40/2014 - 18.02.2014 r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poło...
2014-02-26 1245 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
289  Zarządzenie Nr 39/2014 - 18.02.2014 r.
zarządzania kryzysowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej...
2014-02-19 1316 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
290  Zarządzenie Nr 38/2014 - 17.02.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-02-19 1314 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
291  Zarządzenie Nr 37/2014 - 17.02.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-02-19 1313 Czytano:394 razy » Przeczytaj artykuł
292  Zarządzenie Nr 36/2014 - 14.02.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-02-19 1309 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
293  Zarządzenie Nr 35/2014 - 14.02.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-02-19 1308 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
294  Zarządzenie Nr 34/2014 - 14.02.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-02-19 1305 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
295  Zarządzenie Nr 33/2014 - 12.02.2014 r.
kosztów utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego w Skarżysku-Kamiennej...
2014-02-19 1303 Czytano:512 razy » Przeczytaj artykuł
296  Zarządzenie Nr 32/2014 - 10.02.2014 r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 217/2011 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozlic...
2014-02-19 1301 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
297  Zarządzenie Nr 31/2014 - 10.02.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 148/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowośc...
2014-02-19 1248 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
298  Zarządzenie Nr 30/2014 - 10.02.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-02-14 1310 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
299  Zarządzenie Nr 29/2014 - 07.02.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-02-11 0917 Czytano:475 razy » Przeczytaj artykuł
300  Zarządzenie Nr 28/2014 - 04.02.2014 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-02-11 0914 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
301  Zarządzenie Nr 27/2014 - 03.02.2014 r.
zmiany zarządzenia nr 19/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds Ro...
2014-02-11 0913 Czytano:509 razy » Przeczytaj artykuł
302  Zarządzenie Nr 26/2014 - 31.01.2014 r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r....
2014-02-06 0817 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
303  Zarządzenie Nr 25/2014 - 29.01.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położon...
2014-01-30 1513 Czytano:449 razy » Przeczytaj artykuł
304  Zarządzenie Nr 24/2014 - 24.01.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-01-28 1332 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
305  Zarządzenie Nr 23/2014 - 24.01.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-01-28 1328 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
306  Zarządzenie Nr 22/2014 - 24.01.2014 r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-01-28 1325 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
307  Zarządzenie Nr 21/2014 - 24.01.2014 r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamienn...
2014-01-28 1323 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
308  Zarządzenie Nr 20/2014 - 20.01.2014 r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 242/2013 z dnia 15.10.2013 r. w sprawie ustalenia procedur ...
2014-01-28 1322 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
309  Zarządzenie Nr 19/2014 - 16.01.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-01-20 1617 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
310  Zarządzenie Nr 18/2014 - 16.01.2014 r.
powołania komisji do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Centrum Integracji Społecznej w Sk...
2014-01-20 1609 Czytano:521 razy » Przeczytaj artykuł
311  Zarządzenie Nr 17/2014 - 16.01.2014 r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-Ka...
2014-01-20 1607 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
312  Zarządzenie Nr 16/2014 - 16.01.2014 r.
przekazania w zarząd i administrowanie nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej ...
2014-01-20 1605 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
313  Zarządzenie Nr 15/2014 - 14.01.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 101 z dnia 08 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do real...
2014-01-20 1603 Czytano:479 razy » Przeczytaj artykuł
314  Zarządzenie Nr 14/2014 - 13.01.2014 r.
zatwierdzenia planu kontroli na 2014 rok w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna i jednostkach organi...
2014-01-20 1558 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
315  Zarządzenie Nr 13/2014 - 13.01.2014 r.
powołania Komisji Konkursowej do opiniowania i oceny ofert złożonych na realizację zadań własn...
2014-01-20 1556 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
316  Zarządzenie Nr 12/2014 - 10.01.2014 r.
zmiany Zarządzenia Nr 4/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03.01.2011 r. w sprawie ...
2014-01-20 1551 Czytano:532 razy » Przeczytaj artykuł
317  Zarządzenie Nr 11/2014 - 10.01.2014 r.
wprowadzenia Regulaminu użytkowania Miasteczka Ruchu Drogowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Poł...
2014-01-20 1549 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
318  Zarządzenie Nr 10/2014 - 10.01.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego dzi...
2014-01-14 0837 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
319  Zarządzenie Nr 9/2014 - 09.01.2014 r.
ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizato...
2014-01-14 0836 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
320  Zarządzenie Nr 8/2014 - 08.01.2014 r.
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2014-01-09 1426 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
321  Zarządzenie Nr 7/2014 - 07.01.2014 r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-01-09 1424 Czytano:484 razy » Przeczytaj artykuł
322  Zarządzenie Nr 6/2014 - 07.01.2014 r.
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu na terenie mi...
2014-01-09 1422 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
323  Zarządzenie Nr 5/2014 - 02.01.2014 r.
przekazania w zarząd i administrowanie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Skarżys...
2014-01-09 1420 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
324  Zarządzenie Nr 4/2014 - 02.01.2014 r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszka...
2014-01-09 1351 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
325  Zarządzenie Nr 3/2014 - 02.01.2014 r.
powołania komisji konkursowej do opiniowania i oceny ofert złożonych na realizację zadań własn...
2014-01-09 1349 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
326  Zarządzenie Nr 2/2014 - 02.01.2014 r.
ustalenia wysokości stałego pogotowia kasowego na wydatki w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamienne...
2014-01-07 1236 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
327  Zarządzenie Nr 1/2014 - 02.01.2014 r.
udzielenia zaliczek stałych dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, którzy w zwią...
2014-01-07 1233 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2003 r.
Zarządzenia 2004 r.
Zarządzenia 2005 r.
Zarządzenia 2006 r.
Zarządzenia 2007 r
Zarządzenia 2008 r.
Zarządzenia 2009 r.
Zarządzenia 2010 r.
Zarządzenia 2011r.
Zarządzenia 2012r.
Zarządzenia 2013 r.
Zarządzenia 2014 r.
Zarządzenia 2015 r.
Zarządzenia 2016 r.
Zarządzenia 2017 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna i jednostek podległych Gminy Skarżysko-Kamienna i powiązanych z budżetem miasta na rok 2015
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
» skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miasta w dniu 31 grudnia 2014 r.
» powołania Skarżyskiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania
» powołania Skarżyskiej Rady Kultury oraz ustalenia zasad jej działania
» zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok
» przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
» przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
» powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna