A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2013 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2013 r.': 308
1  Zarządzenie Nr 308/2013 - 31.12.2013r.
zgłoszenia reprezentanta Gminy Skarżysko-Kamienna do Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego pn....
2014-01-09 1228 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 307/2013 - 31.12.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 stycznia 2012r. w spra...
2014-01-09 1006 Czytano:482 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 306/2013 - 31.12.2013r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2014-01-07 1231 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 305/2013 - 31.12.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2014-01-03 0800 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 304/2013 - 30.12.2013r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2014-01-03 0757 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 303/2013 - 30.12.2013r.
ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnych po...
2014-01-03 0756 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 302/2013 - 30.12.2013r.
zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Skarżyska-Kamienna i jednostek podległych ...
2014-01-03 0753 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 301/2013 - 30.12.2013r.
powołania komisji do przejęcia protokołem zdawczo-odbiorczym od dotychczasowego dzierżawcy nieru...
2014-01-03 0752 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 300/2013 - 30.12.2013r.
przekazania w zarządzanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ska...
2014-01-02 1536 Czytano:423 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 299/2013 - 27.12.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 102/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 maja 2009 roku w sp...
2014-01-02 1534 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 298/2013 - 27.12.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 203/2004 z dnia 28 października 2004 rok w sprawie uchwalenia Regulaminu Pra...
2014-01-02 1519 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 297/2013 - 23.12.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-01-02 1513 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie nr 296/2013 - 23.12.2013r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarż...
2014-01-02 1512 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 295/2013 - 20.12.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-01-02 1509 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 294/2013 - 20.12.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2014-01-02 1506 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 293/2013 - 19.12.2013r.
regulaminu i cennika ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gm...
2014-01-02 1504 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 292/2013 - 19.12.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2014-01-02 1502 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 291/2013 - 18.12.2013r.
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Skarżysko-Kamienna na rok 2014...
2013-12-19 1333 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 290/2013 - 18.12.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-12-19 1322 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 289/2013 - 16.12.2013r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-12-19 1031 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 288/2013 - 16.12.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytko...
2013-12-19 1029 Czytano:425 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 287/2013 - 16.12.2013r.
przekazania w zarządzanie i utrzymanie słupów i tablic ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie...
2013-12-19 1027 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 286/2013 - 12.12.2013r.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań własnych gminy w zakresie: g...
2013-12-17 0813 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 285/2013 - 09.12.2013r.
zmiany zarządzenia Nr 4/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03.01.2011r. w sprawie w...
2013-12-12 1132 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 284/2013 - 05.12.2013r.
powołania Komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn: Odbudowa zbiornika wodnego Bernatka na rzec...
2013-12-12 1131 Czytano:481 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 283/2013 - 05.12.2013r.
powołania Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku...
2013-12-12 0839 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 282/2013 - 05.12.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2013-12-12 0837 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie Nr 281/2013 - 05.12.2013r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2013-12-12 0835 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 280/2013 - 02.12.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-12-12 0833 Czytano:403 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 279/2013 - 02.12.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-12-12 0828 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 278/2013 - 02.12.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2013-12-12 0823 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 277/2013 - 29.11.2013r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-12-05 1129 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 276/2013 - 29.11.2013r.
uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna Nr 3/2013 z dnia 02 stycznia 2013r. w s...
2013-12-05 1126 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 275/2013 - 28.11.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-12-05 1123 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie Nr 274/2013 - 26.11.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ...
2013-12-02 1619 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie Nr 273/2013 - 26.11.2013r.
określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością gruntową działek grun...
2013-12-02 1617 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie Nr 272/2013 - 25.11.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2013-12-02 1615 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie Nr 271/2013 - 25.11.2013r.
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego...
2013-11-28 1121 Czytano:445 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie Nr 270/2013 - 22.11.2013r.
zmiany Zarządzenia nr 212/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 października 2012 ...
2013-11-26 1344 Czytano:518 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie Nr 269/2013 - 22.11.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-11-26 1343 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie Nr 268/2013 - 22.11.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-11-26 1341 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 267/2013 - 20.11.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 148/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowośc...
2013-11-26 1330 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie Nr 266/2013 - 20.11.2013r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-11-26 1323 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie Nr 265/2013 - 19.11.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-11-20 1300 Czytano:466 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie Nr 264/2013 - 18.11.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2013-11-20 1256 Czytano:410 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie Nr 263/2013 - 13.11.2013r.
projektu przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-20...
2013-11-19 1516 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie Nr 262/2013 - 13.11.2013r.
wprowadzenia projektu budżetu miasta na 2014 rok...
2013-11-19 1404 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie Nr 261/2013 - 13.11.2013r.
powołania komisji do przejęcia oraz przekazania majątku ruchomego Skarżyskiej Strefy Gospodarcze...
2013-11-19 1245 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie Nr 260/2013 - 13.11.2013r.
przeprowadzenia w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej inwentaryzacji rocznej składników mająt...
2013-11-19 1237 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie Nr 259/2013 - 13.11.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-11-13 1513 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie Nr 258/2013 - 12.11.2013r.
przyznania dodatków funkcyjnego i motywacyjnego dla Małgorzaty Wąsik dyrektor Zespołu Placówek ...
2013-11-13 1509 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie Nr 257/2013 - 08.11.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2013-11-13 1506 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie Nr 256/2013 - 08.11.2013r.
udzielenia pełnomocnictwa dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul....
2013-11-13 1501 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie Nr 255/2013 - 08.11.2013r.
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej...
2013-11-13 1459 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie Nr 254/2013 - 08.11.2013r.
odwołania z zajmowanego stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych...
2013-11-13 1457 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie Nr 253/2013 - 04.11.2013r.
powołania komisji do inwentaryzacji, przejęcia oraz przekazania majątku ruchomego Skarżyskiej St...
2013-11-13 1456 Czytano:391 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie Nr 252/2013 - 04.11.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2013-11-13 1453 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie Nr 251/2013 - 04.11.2013r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamienn...
2013-11-07 1104 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie Nr 250/2013 - 31.10.2013r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-11-07 1103 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie Nr 249/2013 - 30.10.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum Nr 3 ubiegających s...
2013-11-05 1005 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie Nr 248/2013 - 30.10.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2013-11-05 0955 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie 247/2013 - 30.10.2013r.
powołania Komisji ds. kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodo...
2013-11-05 0952 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie 246/2013 - 30.10.2013r.
przekazania w zarząd i administrowanie nieruchomości położone w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Le...
2013-11-05 0950 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie Nr 245/2013 - 25.10.2013r.
powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz analizy kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zb...
2013-10-28 1135 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie Nr 244/2013 - 17.10.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości po...
2013-10-25 1115 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie Nr 243/2013 - 17.10.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-10-25 1113 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie Nr 242/2013 - 15.10.2013r.
ustalenia procedur wstępnej kontroli zarządczej oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania ...
2013-10-25 1108 Czytano:446 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie Nr 241/2013 - 15.10.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-10-25 1106 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie Nr 240/2013 - 15.10.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2013-10-25 1103 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie Nr 239/2013 - 15.10.2013r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-10-22 0754 Czytano:462 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie Nr 238/2013 - 11.10.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-10-16 0912 Czytano:404 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie Nr 237/2013 - 11.10.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-10-16 0911 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie Nr 236/2013 - 11.10.2013r.
powołania Komisji Stypendialnej gminnego programu 'Mocny fundament'0...
2013-10-16 0909 Czytano:443 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie Nr 235/2013 - 09.10.2013r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2013-10-16 0907 Czytano:431 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie Nr 234/2013 - 08.10.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2013-10-16 0906 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie Nr 233/2013 - 08.10.2013r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skar...
2013-10-16 0905 Czytano:492 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie Nr 232/2013 - 07.10.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2013-10-16 0903 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie Nr 231/2013 - 07.10.2013r.
ustalenia cen do rokowań przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Ska...
2013-10-16 0902 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie Nr 230/2013 - 07.10.2013r.
powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej...
2013-10-16 0901 Czytano:467 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 229/2013 - 04.10.2013r.
tworzenia i funkcjonowania na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zastępczych miejsc szpitalnych w ...
2013-10-10 1337 Czytano:355 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie Nr 228/2013 - 04.10.2013r.
określenia sposobu prowadzenia kontroli przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta ...
2013-10-07 0833 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 227/2013 - 03.10.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-10-04 1236 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie Nr 226/2013 - 03.10.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali miesz...
2013-10-03 0845 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 225/2013 - 30.09.2013r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-10-01 0837 Czytano:609 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie Nr 224/2013 - 30.09.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 stycznia 2012r. w spra...
2013-10-01 0835 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 223/2013 - 30.09.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 148/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowośc...
2013-10-01 0827 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie Nr 222/2013 - 27.09.2013r.
powołania Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku...
2013-10-01 0825 Czytano:447 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie Nr 221/2013 - 25.09.2013r.
powołania Skarżyskiej Rady Kultury oraz ustalenia zasad jej działania...
2013-10-01 0823 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie Nr 220/2013 - 25.09.2013r.
ustalenia cen wywoławczych w trzecich przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych położonych ...
2013-10-01 0822 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie Nr 219/2013 - 24.09.2013r.
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w...
2013-09-25 1242 Czytano:437 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie Nr 218/2013 - 23.09.2013r.
przyznania dodatków funkcyjnego i motywacyjnego dla Doroty Zep pełniącej obowiązki dyrektora Zes...
2013-09-25 1239 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 217/2013 - 23.09.2013r.
określenia sposobu ustalenia oraz wysokości opłat za korzystanie z usług i obiektów Miejskiego ...
2013-09-25 1237 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 216/2013 - 19.09.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-09-25 1235 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 215/2013 - 19.09.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-09-25 1232 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 214/2013 - 18.09.2013
zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Skarżysko-Kamienna...
2013-09-25 1230 Czytano:522 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 213/2013 - 12.09.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 271/2005 Prezydenta Miasta z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie trybu i zasad o...
2013-09-18 0905 Czytano:470 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie Nr 212/2013 - 12.09.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-09-18 0904 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie Nr 211/2013 - 12.09.2013r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-09-18 0902 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie Nr 210/2013 - 10.09.2013r.
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Ska...
2013-09-18 0900 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie Nr 209/2013 - 10.09.2013r.
przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych podległych ...
2013-09-10 0950 Czytano:459 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zarządzenie Nr 208/2013 - 06.09.2013r.
udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w S...
2013-09-09 1604 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarządzenie Nr 207/2013 - 06.09.2013r.
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kami...
2013-09-09 1602 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarządzenie Nr 206/2013 - 06.09.2013r.
odwołania z zajmowanego stanowiska Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamie...
2013-09-09 1600 Czytano:432 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie Nr 205/2013 - 05.09.2013r.
harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 r...
2013-09-09 1559 Czytano:468 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie Nr 204/2013 - 03.09.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ...
2013-09-05 1239 Czytano:457 razy » Przeczytaj artykuł
106  Zarządzenie Nr 203/2013 - 03.09.2013r.
określenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością gruntową działki grun...
2013-09-05 1236 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
107  Zarządzenie Nr 202/2013 - 02.09.2013r.
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej...
2013-09-05 1232 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zarządzenie Nr 201/2013 - 30.08.2013r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 262/2005 z dnia 01.12.2005r. w sprawie ustalenia procedur w...
2013-09-05 1224 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zarządzenie Nr 200/2013 - 30.08.2013r.
odwołania Dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej...
2013-09-02 1429 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zarządzenie Nr 199/2013 - 30.08.2013r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-09-02 1428 Czytano:385 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zarządzenie Nr 198/2013 - 29.08.2013r.
ustalenia cen wywoławczych w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Skarżysku-Ka...
2013-09-02 1426 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
112  Zarządzenie Nr 197/2013 - 29.08.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-09-02 1423 Czytano:440 razy » Przeczytaj artykuł
113  Zarządzenie Nr 196/2013 - 28.08.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-09-02 1420 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zarządzenie Nr 195/2013 - 27.08.2013r.
udziału Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w wojewódzkim treningu doskonalącym obieg informacj...
2013-09-02 1415 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zarządzenie Nr 194/2013 - 22.08.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste...
2013-09-02 1412 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zarządzenie Nr 193/2013 - 22.08.2013r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej...
2013-09-02 1410 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zarządzenie Nr 192/2013 - 22.08.2013r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamienn...
2013-09-02 1408 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zarządzenie Nr 191/2013 - 20.08.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2013-09-02 1158 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zarządzenie Nr 190/2013 - 14.08.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 102/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13.05.2009r. w sprawie...
2013-09-02 1156 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
120  Zarządzenie Nr 189/2013 - 13.08.2013r.
wprowadzenia Regulaminu Rady Programowej Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego...
2013-08-28 1218 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zarządzenie Nr 188/2013 - 13.08.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2013-08-28 1108 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zarządzenie Nr 187/2013 - 13.08.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 9 u...
2013-08-28 1106 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zarządzenie Nr 186/2013 - 13.08.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 6 u...
2013-08-28 1101 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zarządzenie Nr 185/2013 - 13.08.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego Nr 1 u...
2013-08-28 1100 Czytano:357 razy » Przeczytaj artykuł
125  Zarządzenie Nr 184/2013 - 13.08.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum Nr 3 ubiegających s...
2013-08-28 1059 Czytano:402 razy » Przeczytaj artykuł
126  Zarządzenie Nr 183/2013 - 13.08.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum Nr 2 ubiegających s...
2013-08-28 1057 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
127  Zarządzenie Nr 182/2013 - 13.08.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Szkół Publicznych N...
2013-08-28 1053 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
128  Zarządzenie Nr 181/2013 - 13.08.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Szkoły Podstawowej Nr 8 ubieg...
2013-08-28 1052 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
129  Zarządzenie Nr 180/2013 - 13.08.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2013-08-28 1050 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zarządzenie Nr 179/2013 - 13.08.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2013-08-28 1048 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
131  Zarządzenie Nr 178/2013 - 13.08.2013r.
powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2013-08-28 1044 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
132  Zarządzenie Nr 177/2013 - 12.08.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-08-28 1041 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
133  Zarządzenie Nr 176/2013 - 05.08.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2013-08-05 1350 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
134  Zarządzenie Nr 175/2013 - 05.08.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-08-05 1348 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zarządzenie Nr 174/2013 - 05.08.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-08-05 1347 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
136  Zarządzenie Nr 173/2013 - 05.08.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-08-05 1346 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
137  Zarządzenie Nr 172/2013 - 02.08.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2013-08-05 1034 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
138  Zarządzenie Nr 171/2013 - 02.08.2013r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gr...
2013-08-05 1032 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
139  Zarządzenie Nr 170/2013 - 31.07.2013r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-08-05 1030 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
140  Zarządzenie Nr 169/2013 - 26.07.2013r.
ograniczenia oświetlenia ulicznego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej...
2013-07-30 1229 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
141  Zarządzenie Nr 168/2013 - 26.07.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-07-30 1228 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
142  Zarządzenie Nr 167/2013 - 26.07.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-07-30 1226 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
143  Zarządzenie Nr 166/2013 - 25.07.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 153/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 lipca 2013r. w spraw...
2013-07-30 1220 Czytano:460 razy » Przeczytaj artykuł
144  Zarządzenie Nr 165/2013 - 25.07.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-07-30 1132 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
145  Zarządzenie Nr 164/2013 - 25.07.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-07-30 1128 Czytano:411 razy » Przeczytaj artykuł
146  Zarządzenie Nr 163/2013 - 25.07.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-07-30 1127 Czytano:324 razy » Przeczytaj artykuł
147  Zarządzenie Nr 162/2013 - 25.07.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-07-30 1126 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
148  Zarządzenie Nr 161/2013 - 22.07.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieru...
2013-07-26 1321 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
149  Zarządzenie Nr 160/2013 - 18.07.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2013-07-26 1319 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
150  Zarządzenie Nr 159/2013 - 18.07.2013r.
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-07-22 1619 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
151  Zarządzenie Nr 158/2013 - 17.07.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 203/2004 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 października 2004r...
2013-07-22 1618 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
152  Zarządzenie Nr 157/2013 - 09.07.2013r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości gminnej położonej w Skar...
2013-07-18 0821 Czytano:363 razy » Przeczytaj artykuł
153  Zarządzenie Nr 156/2013 - 09.07.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położo...
2013-07-11 0844 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
154  Zarządzenie Nr 155/2013 - 09.07.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gr...
2013-07-11 0838 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
155  Zarządzenie Nr 154/2013 - 09.07.2013r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamienn...
2013-07-11 0836 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
156  Zarządzenie Nr 153/2013 - 09.07.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytko...
2013-07-11 0835 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
157  Zarządzenie Nr 152/2013 - 09.07.2013r.
ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnej po...
2013-07-11 0833 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
158  Zarządzenie Nr 151/2013 - 08.07.2013r.
powołania Komisji do protokólarnego nieodpłatnego przekazania samochodu marki FIAT DOBLO nr rej. ...
2013-07-09 1229 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
159  Zarządzenie Nr 150/2013 - 04.07.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie...
2013-07-09 1225 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
160  Zarządzenie Nr 149/2013 - 04.07.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2013-07-09 1223 Czytano:354 razy » Przeczytaj artykuł
161  Zarządzenie Nr 148/2013 - 03.07.2013r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Wojciechowskiej ubiegającej się o awans na ...
2013-07-09 1051 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
162  Zarządzenie Nr 147/2013 - 03.07.2013r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Walkowiak ubiegającej się o awans na stopień nauc...
2013-07-09 1050 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
163  Zarządzenie Nr 146/2013 - 03.07.2013r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Wiśniewskiej ubiegającej się o awans na stopień n...
2013-07-09 1049 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
164  Zarządzenie Nr 145/2013 - 03.07.2013r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Elżbiety Iwańskiej ubiegającej się o awans na stopie...
2013-07-09 1048 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
165  Zarządzenie Nr 144/2013 - 03.07.2013r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Arendt ubiegającej się o awans na stopień nauczy...
2013-07-09 1047 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
166  Zarządzenie Nr 143/2013 - 03.07.2013r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Huszno ubiegającej się o awans na stopień naucz...
2013-07-09 1034 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
167  Zarządzenie Nr 142/2013 - 03.07.2013r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Metzger-Obary ubiegającej się o awans na stop...
2013-07-09 1033 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
168  Zarządzenie Nr 141/2013 - 03.07.2013r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Krupy ubiegającej się o awans na stopień nauczyci...
2013-07-09 1032 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
169  Zarządzenie Nr 140/2013 - 03.07.2013r.
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Reszki ubiegającej się o awans na stopień na...
2013-07-09 1030 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
170  Zarządzenie Nr 139/2013 - 02.07.2013r.
powołania komisji do protokólarnego przejęcia samochodu marki FIAT DOBLO nr rej. TSK V 373...
2013-07-09 1028 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
171  Zarządzenie Nr 138/2013 - 01.07.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2013-07-09 1026 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
172  Zarządzenie Nr 137/2013 - 01.07.2013r.
ustalenia cen do rokowań przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Ska...
2013-07-09 1023 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
173  Zarządzenie Nr 136/2013 - 01.07.2013r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr ewid. 37/23 i 37/24...
2013-07-09 1020 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
174  Zarządzenie Nr 135/2013 - 28.06.2013r.
powołania komisji gminnej do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w budynkach mieszkalnych ...
2013-07-02 1053 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
175  Zarządzenie Nr 134/2013 - 28.06.2013r.
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok...
2013-07-02 1051 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
176  Zarządzenie Nr 133/2013 - 27.06.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w S...
2013-07-02 1050 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
177  Zarządzenie Nr 132/2013 - 26.06.2013r.
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Skarżysku-Kam...
2013-06-28 0929 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
178  Zarządzenie Nr 131/2013 - 24.06.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali miesz...
2013-06-28 0927 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
179  Zarządzenie Nr 130/2013 - 21.06.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-06-28 0925 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
180  Zarządzenie Nr 129/2013 - 18.06.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2013-06-28 0923 Czytano:396 razy » Przeczytaj artykuł
181  Zarządzenie Nr 128/2013 - 14.06.2013r.
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok...
2013-06-24 1624 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
182  Zarządzenie Nr 127/2013 - 13.06.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-06-24 1622 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
183  Zarządzenie Nr 126/2013 - 13.06.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-06-24 1616 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
184  Zarządzenie Nr 125/2013 - 13.06.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 95/2011 z dnia 10 maja 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarn...
2013-06-18 1320 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
185  Zarządzenie Nr 124/2013 - 13.06.2013r.
procedury aktualizacji 'Mapy aktywności' organizacji pozarządowych działających w Gminie Skarży...
2013-06-14 0922 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
186  Zarządzenie Nr 123/2013 - 12.06.2013r.
odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej...
2013-06-13 0857 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
187  Zarządzenie Nr 122/2013 - 11.06.2013r.
powołania komisji gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach domowych na terenie miasta Sk...
2013-06-13 0855 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
188  Zarządzenie Nr 121/2013 - 10.06.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-06-12 1400 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
189  Zarządzenie Nr 120/2013 - 09.06.2013r.
ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej...
2013-06-12 1008 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
190  Zarządzenie Nr 119/2013 - 31.05.2013r.
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok...
2013-06-07 1242 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
191  Zarządzenie Nr 118/2013 - 28.05.2013r.
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skar...
2013-06-07 1241 Czytano:347 razy » Przeczytaj artykuł
192  Zarządzenie Nr 117/2013 - 24.05.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położo...
2013-06-07 1238 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
193  Zarządzenie Nr 116/2013 - 24.05.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-06-07 1236 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
194  Zarządzenie Nr 115/2013 - 24.05.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-06-07 1234 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
195  Zarządzenie Nr 114/2013 - 22.05.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2013-06-07 1200 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
196  Zarządzenie Nr 113/2013 - 22.05.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ...
2013-06-07 1158 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
197  Zarządzenie Nr 112/2013 - 22.05.2013r.
powołania Komisji Weryfikującej oraz wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie...
2013-06-07 1156 Czytano:367 razy » Przeczytaj artykuł
198  Zarządzenie Nr 111/2013 - 22.05.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-06-07 1152 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
199  Zarządzenie Nr 110/2013 - 22.05.2013r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości ...
2013-06-07 1134 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
200  Zarządzenie Nr 109/2013 - 22.05.2013r.
ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości ...
2013-06-07 1130 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
201  Zarządzenie Nr 108/2013 - 20.05.2013r.
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Skar...
2013-06-07 1114 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
202  Zarządzenie Nr 107/2013 - 16.05.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-06-07 1111 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
203  Zarządzenie Nr 106/2013 - 15.05.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 stycznia 2012 roku w s...
2013-06-07 1108 Czytano:419 razy » Przeczytaj artykuł
204  Zarządzenie Nr 105/2013 - 15.05.2013r.
wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok...
2013-05-23 1102 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
205  Zarządzenie Nr 104/2013 - 10.05.2013r.
ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w S...
2013-05-23 1100 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
206  Zarządzenie Nr 103/2013 - 08.05.2013r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamienn...
2013-05-23 1059 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
207  Zarządzenie Nr 102/2013 - 08.05.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 86/2011 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sp...
2013-05-23 1057 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
208  Zarządzenie Nr 101/2013 - 08.05.2013r.
powołania Zespołu Projektowego do realizacji i zarządzania projektem 'Przeciwdziałanie wykluczen...
2013-05-09 1209 Czytano:406 razy » Przeczytaj artykuł
209  Zarządzenie Nr 100/2013 - 30.04.2013r.
wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok...
2013-05-09 1205 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
210  Zarządzenie Nr 99/2013 - 29.04.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego położon...
2013-04-30 1037 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
211  Zarządzenie Nr 98/2013 - 29.04.2013r.
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na zbycie lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-Kamie...
2013-04-30 1034 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
212  Zarządzenie Nr 97/2013 - 26.04.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-04-29 0935 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
213  Zarządzenie Nr 96/2013 - 26.04.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-04-29 0933 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
214  Zarządzenie Nr 95/2013 - 24.04.2013r.
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej za odpracowaniem...
2013-04-29 0931 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
215  Zarządzenie Nr 94/2013 - 24.04.2013r.
powołania Komisji ds kwalifikowania wniosków o przyznanie dofinansowania do dokształcania zawodow...
2013-04-29 0929 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
216  Zarządzenie Nr 93/2013 - 24.04.2013r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 1 z dnia 02.01.2013r. w sprawie udzielenia zaliczek stały...
2013-04-29 0927 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
217  Zarządzenie Nr 92/2013 - 22.04.2013r.
powołania Zespołu Zadaniowego ds opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzin...
2013-04-29 0922 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
218  Zarządzenie Nr 91/2013 - 22.04.2013r.
ustalenia ceny wywoławczej w piątym przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Ska...
2013-04-29 0920 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
219  Zarządzenie Nr 90/2013 - 17.04.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-04-22 1501 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
220  Zarządzenie Nr 89/2013 - 17.04.2013r.
wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok...
2013-04-22 1458 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
221  Zarządzenie Nr 88/2013 - 16.04.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Skarżysku...
2013-04-22 1457 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
222  Zarządzenie Nr 87/2013 - 12.04.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Skarżysku...
2013-04-22 1455 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
223  Zarządzenie Nr 86/2013 - 12.04.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 stycznia 2012r. w spra...
2013-04-17 1415 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
224  Zarządzenie Nr 85/2013 - 11.04.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-04-17 1413 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
225  Zarządzenie Nr 84 - 11.04.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-04-17 1411 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
226  Zarządzenie Nr 83 - 11.04.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-04-17 1410 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
227  Zarządzenie Nr 82/2013 - 11.04.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-04-17 1409 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
228  Zarządzenie Nr 81/2013 - 11.04.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-04-16 0924 Czytano:438 razy » Przeczytaj artykuł
229  Zarządzenie Nr 80/2013 - 11.04.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-04-16 0917 Czytano:408 razy » Przeczytaj artykuł
230  Zarządzenie Nr 79/2013 - 11.04.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-04-16 0914 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
231  Zarządzenie Nr 78/2013 - 10.04.2013r.
ustalenia wysokości opłaty za bezumowne zajęcie nieruchomości gruntowych stanowiących własnoś...
2013-04-16 0912 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
232  Zarządzenie Nr 77/2013 - 09.04.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2013-04-16 0909 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
233  Zarządzenie Nr 76/2013 - 09.04.2013r.
przyznania nagrody jubileuszowej Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki pod firmą: Miejska Komun...
2013-04-16 0907 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
234  Zarządzenie Nr 75/2013 - 27.03.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w...
2013-04-16 0906 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
235  Zarządzenie Nr 74/2013 - 27.03.2013r.
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok...
2013-04-05 1306 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
236  Zarządzenie Nr 73/2013 - 25.03.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-03-28 1059 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
237  Zarządzenie Nr 72/2013 - 25.03.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 214/2011 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30.08.2011r. w sprawie ...
2013-03-26 1143 Czytano:471 razy » Przeczytaj artykuł
238  Zarządzenie Nr 71/2013 - 22.03.2013r.
sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Skarżysko-Kamienna...
2013-03-26 1140 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
239  Zarządzenie Nr 70/2013 - 21.03.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położo...
2013-03-26 1139 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
240  Zarządzenie Nr 69/2013 - 21.03.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego na terenie mias...
2013-03-26 1136 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
241  Zarządzenie Nr 68/2013 - 21.03.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położo...
2013-03-26 1132 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
242  Zarządzenie Nr 67/2013 - 18.03.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia drugich przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych po...
2013-03-21 1147 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
243  Zarządzenie Nr 66/2013 - 18.03.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2013-03-21 1145 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
244  Zarządzenie Nr 65/2013 - 18.03.2013r.
organizacji roku szkolnego 2013/2014 w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Skarżysko...
2013-03-19 1006 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
245  Zarządzenie Nr 64/2013 - 14.03.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 214/2011 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30.08.2011r w sprawie z...
2013-03-19 1004 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
246  Zarządzenie Nr 63/2013 - 14.03.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-03-19 1002 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
247  Zarządzenie Nr 62/2013 - 13.03.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-03-19 1000 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
248  Zarządzenie Nr 61/2013 - 13.03.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-03-19 0916 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
249  Zarządzenie Nr 60/2013 - 13.03.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości ...
2013-03-19 0910 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
250  Zarządzenie Nr 59/2013 - 12.03.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-03-18 1546 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
251  Zarządzenie Nr 58/2013 - 12.03.2013r.
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania własnego gminy w zakresie: ...
2013-03-18 1537 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
252  Zarządzenie Nr 57/2013 - 11.03.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-03-18 1533 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
253  Zarządzenie Nr 56/2013 - 11.03.2013r.
zatwierdzenia Regulaminu świadczenia przez Gminę Skarżysko-Kamienna usługi przewidzianej do real...
2013-03-18 1530 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
254  Zarządzenie Nr 55/2013 - 05.03.2013r.
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok...
2013-03-18 1526 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
255  Zarządzenie Nr 54/2013 - 01.03.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 262/2005 Prezydenta Miasta z dnia 01.12.2005r w sprawie ustalenia procedur ws...
2013-03-18 1524 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
256  Zarządzenie Nr 53/2013 - 28.02.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 stycznia 2012r. w spra...
2013-03-04 1345 Czytano:1364 razy » Przeczytaj artykuł
257  zarządzenie Nr 52/2013 - 27.02.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytko...
2013-03-04 1342 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
258  Zarządzenie Nr 51/2013 - 26.02.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2013-03-04 1336 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
259  Zarządzenie Nr 50/2013 - 26.02.2013r.
organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa na terenie mia...
2013-03-04 1333 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
260  Zarządzenie Nr 49/2013 - 22.02.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2013-03-04 1332 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
261  Zarządzenie Nr 48/2013 - 19.02.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 265/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 03 grudnia 2012r. w sp...
2013-03-04 1327 Czytano:398 razy » Przeczytaj artykuł
262  Zarządzenie Nr 47/2013 - 19.02.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 15/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 stycznia 2013r. w sp...
2013-03-04 1325 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
263  Zarządzenie Nr 46/2013 - 18.02.2013r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2013-03-04 1323 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
264  Zarządzenie Nr 45/2013 - 13.02.2013r.
tworzenia funduszu nagród na 2013r. dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2013-03-04 1321 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
265  Zarządzenie Nr 44/2013 - 13.02.2013r.
ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym...
2013-02-15 1001 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
266  Zarządzenie Nr 43/2013 - 12.02.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 148/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowośc...
2013-02-15 0959 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
267  Zarządzenie Nr 42/2013 - 12.02.2013r.
zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej i udziałów w prawie użytkowania wieczystego nierucho...
2013-02-15 0956 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
268  Zarządzenie Nr 41/2013 - 12.02.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-02-15 0954 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
269  Zarządzenie Nr 40/2013 - 12.02.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-02-15 0942 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
270  Zarządzenie Nr 39/2013 - 12.02.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-02-15 0939 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
271  Zarządzenie Nr 38/2013 - 12.02.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2013-02-15 0935 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
272  Zarządzenie Nr 37/2013 - 12.02.2013r.
ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowa...
2013-02-15 0934 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
273  Zarządzenie Nr 36/2013 - 08.02.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-02-15 0932 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
274  Zarządzenie Nr 35/2013 - 07.02.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 15/2013 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 stycznia 2013r. w sp...
2013-02-15 0926 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
275  Zarządzenie Nr 34/2013 - 07.02.2013r.
zmiany Zarządzenia nr 19/2011 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Ro...
2013-02-15 0923 Czytano:461 razy » Przeczytaj artykuł
276  Zarządzenie Nr 33/2013 - 05.02.2013r.
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013r....
2013-02-15 0921 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
277  Zarządzenie Nr 32/2013 - 04.02.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2013-02-15 0916 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
278  Zarządzenie Nr 31/2013 - 04.02.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-02-05 1330 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
279  Zarządzenie Nr 30/2013 - 31.01.2013r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2013-02-05 1326 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
280  Zarządzenie Nr 29/2013 - 30.01.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-02-05 1324 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
281  Zarządzenie Nr 28/2013 - 30.01.2013r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2013-02-05 1321 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
282  Zarządzenie Nr 27/2013 - 30.01.2013r.
ustalenia cen do rokowań przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Ska...
2013-02-05 1320 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
283  Zarządzenie Nr 26/2013 - 30.01.2013r.
ustalenia cen wywoławczych w przetargach na zbycie nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamienn...
2013-02-05 1318 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
284  Zarządzenie Nr 25/2013 - 28.01.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-02-05 1316 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
285  Zarządzenie Nr 24/2013 - 28.01.2013r.
ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości ...
2013-02-05 1251 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
286  Zarządzenie Nr 23/2013 - 25.01.2013r.
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości ...
2013-02-05 1248 Czytano:343 razy » Przeczytaj artykuł
287  Zarządzenie Nr 22/2013 - 25.01.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-02-05 1245 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
288  Zarządzenie Nr 21/2013 - 25.01.2013r.
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2013-02-05 1243 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
289  Zarządzenie Nr 20/2013 - 22.01.2013r.
określenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Skar...
2013-02-05 1241 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
290  Zarządzenie Nr 19/2013 - 22.01.2013r.
ustalenia cen wywoławczych w drugich przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowa...
2013-02-05 1238 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
291  Zarządzenie Nr 18/2013 - 21.01.2013r.
określenia harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego Urzędu Miasta Skarżys...
2013-02-04 1626 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
292  Zarządzenie Nr 17/2013 - 21.01.2013r.
przyjęcia instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Urzędu Mia...
2013-02-04 1625 Czytano:502 razy » Przeczytaj artykuł
293  Zarządzenie Nr 16/2013 - 21.01.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-01-24 1321 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
294  Zarządzenie Nr 15/2013 - 16.01.2013r.
przyjęcia Regulaminu Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego...
2013-01-17 1526 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
295  Zarządzenie Nr 14/2013 - 16.01.2013r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 262/2005 z dnia 01.12.2005 r. w sprawie ustalenia procedur ...
2013-01-17 1523 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
296  Zarządzenie Nr 13/2013 - 16.01.2013r.
udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególno...
2013-01-17 1518 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
297  Zarządzenie Nr 12/2013 - 16.01.2013r.
opłat cmentarnych i cen za usługi zmentarne wykonywane przez Centrum Integracji Społecznej, jedno...
2013-01-17 1509 Czytano:456 razy » Przeczytaj artykuł
298  Zarządzenie Nr 11/2013 - 15.01.2013r.
zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013 w Urzędzie Miasta Skarżysko - Kamienna, jednostkach organ...
2013-01-17 1507 Czytano:600 razy » Przeczytaj artykuł
299  Zarządzenie Nr 10/2013 - 09.01.2013r.
zmian w Zarządzeniu Nr 243/2012 z dnia 08 listopada 2012 r w sprawie wprowadzenia 'Instrukcji post...
2013-01-17 1505 Czytano:508 razy » Przeczytaj artykuł
300  Zarządzenia Nr 9/2013 - 09.01.2013r.
udzielenia upoważnienia do kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w żłobkach i klubach ...
2013-01-16 1432 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
301  Zarządzenie Nr 8/2013 - 09.01.2013r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2013-01-16 1430 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
302  Zarządzenie Nr 7/2013 - 09.01.2013r.
ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej nr...
2013-01-16 1430 Czytano:353 razy » Przeczytaj artykuł
303  Zarządzenie Nr 6/2013 - 08.01.2013r.
zmiany Zarządzenia Nr 265/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 03 grudnia 2012 roku...
2013-01-10 1501 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
304  Zarządzenie Nr 5/2013 - 07.01.2013r.
komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartośc...
2013-01-10 1459 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
305  Zarządzenie Nr 4/2013 - 02.01.2013r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 262/2005 z dnia 01.12.2005r. w sprawie ustalenia procedur w...
2013-01-10 1456 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
306  Zarządzenie Nr 3/2013 - 02.01.2013r.
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Likwidatora Spółki pod firmą: Skarżyska Strefa Gospoda...
2013-01-03 0910 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
307  Zarządzenie Nr 2/2013 - 02.01.2013r.
ustalenia wysokości stałego pogotowia kasowego na wydatki w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamien...
2013-01-03 0908 Czytano:370 razy » Przeczytaj artykuł
308  Zarządzenie Nr 1/2013 - 02.01.2013r.
udzielenia zaliczek stałych dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej, którzy w zwi...
2013-01-03 0906 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2003 r.
Zarządzenia 2004 r.
Zarządzenia 2005 r.
Zarządzenia 2006 r.
Zarządzenia 2007 r
Zarządzenia 2008 r.
Zarządzenia 2009 r.
Zarządzenia 2010 r.
Zarządzenia 2011r.
Zarządzenia 2012r.
Zarządzenia 2013 r.
Zarządzenia 2014 r.
Zarządzenia 2015 r.
Zarządzenia 2016 r.
Zarządzenia 2017 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» zgłoszenia reprezentanta Gminy Skarżysko-Kamienna do Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego pn. Promec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
» zmiany Zarządzenia Nr 4/2012 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej
» zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
» komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 200 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów
» nieskorzystania z prawa pierwokupu
» ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości gminnych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Tysiąclecia i Topolowej
» zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Skarżyska-Kamienna i jednostek podległych Gminie Skarżysko-Kamienna i powiązanych z budżetem miasta na rok 2014
» powołania komisji do przejęcia protokołem zdawczo-odbiorczym od dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej u zbiegu ulic Sokolej i Rejowskiej
» przekazania w zarządzanie i utrzymanie terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
» zmiany Zarządzenia Nr 102/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna