A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2010 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Zarządzenia 2010 r.': 296
1  Zarządzenie Nr 295/2010 - 29.10.2010 r.
Zmiany treści załącznika 3c do Zarządzenia Nr 201/2008 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z ...
2011-02-22 1408 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie nr 294/2010 - 29.12.2010
Organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej...
2011-01-17 1153 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenia Nr 293/2010 - 29.12.2010
Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ...
2011-01-17 1150 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie nr 292/2010 - 29.12.2010
Odwołania Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ...
2011-01-17 1140 Czytano:615 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie nr 291/2010 - 29.12.2010
Powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Skar...
2011-01-17 1137 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie nr 290/2010 - 29.12.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok...
2011-01-17 1136 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie nr 289/2010 - 27.12.2010
Ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w...
2011-01-17 1135 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie nr 288/2010 - 27.12.2010
Zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr 276/2010 z dnia 1.12.2010 w sprawie po...
2011-01-17 1132 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie nr 287/2010 - 21.12.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok...
2011-01-17 1131 Czytano:660 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie nr 286/2010 - 20.12.2010
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2010-12-20 1326 Czytano:655 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie nr 285/2010 - 16.12.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-12-20 1325 Czytano:676 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie nr 284/2010 - 16.12.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-12-20 1324 Czytano:682 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie nr 283/2010 - 15.12.2010
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań własnych gminy w zakresie ; ...
2010-12-20 1324 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie nr 282/2010 - 15.12.2010
Ustalenia stawek czynszu dzierżawnego...
2010-12-20 1322 Czytano:669 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie nr 281/2010 - 9.12.2010
Upoważnienia Pani Bożeny Bętkowskiej – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skar...
2010-12-20 1321 Czytano:609 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie nr 280/2010 - 9.12.2010
Zmiany Zarządzenia Nr 242/2010 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 27.10.2010 r. w sp...
2010-12-20 1320 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie nr 279/2010 - 6.12.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-12-20 1319 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie nr 278/2010 - 6.12.2010
Powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mi...
2010-12-20 1318 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie nr 277/2010 - 2.12.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok...
2010-12-20 1315 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie nr 276/2010 - 1.12.2010
Powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw organizacji samorządowego zakładu budżetowego...
2010-12-20 1313 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie nr 275/2010 - 29.11.2010
Nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2010-12-20 1312 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie nr 274/2010 - 25.11.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu , położonych na terenie miasta Skarż...
2010-12-20 1311 Czytano:614 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie nr 273/2010 - 25.11.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego , położonych na terenie mi...
2010-12-20 1310 Czytano:633 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie nr 272/2010 - 25.11.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-12-20 1310 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie nr 271/2010 - 25.11.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-12-20 1309 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie nr 270/2010 - 24.11.2010
Udzielenia stypendium szkolnych o charakterze pomocy socjalnej w ramach zmniejszenia różnic i umo...
2010-11-26 1128 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie nr 269/2010 - 23.11.2010
Powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum nr 3 ubiegającyc...
2010-11-26 1127 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie nr 268/2001 - 22.11.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-11-26 1124 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie nr 267/2010 - 18.11.2010
Zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 14/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad rachunko...
2010-11-26 1122 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie nr 266/2010 - 18.11.2010
Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej...
2010-11-26 1119 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie nr 265/2010 - 18.11.2010
Powołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”...
2010-11-26 1118 Czytano:642 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie nr 264/2010 - 18.11.2010
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r....
2010-11-26 1117 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie nr 263/2010 - 18.11.2010
Powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Szkoły Podstawowej nr 5 ubie...
2010-11-26 1115 Czytano:646 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie 262/2010 - 18.11.2010
Powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Szkoły Podstawowej nr 8 ubie...
2010-11-26 1113 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
35  Zarządzenie nr 261/2010 - 18.11.2010
Powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Szkoły Podstawowej nr 3 ubie...
2010-11-26 1112 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
36  Zarządzenie nr 260/2010 - 18.11.2010
Powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Zespołu Placówek Oświatowyc...
2010-11-26 1111 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
37  Zarządzenie nr 259/2010 - 18.11.2010
Powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Gimnazjum nr 2 ubiegających...
2010-11-26 1111 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
38  Zarządzenie nr 258/2010 - 18.11.2010
Powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego nr 10 ...
2010-11-26 1109 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
39  Zarządzenie nr 257/2010 - 18.11.2010
Powołania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów Przedszkola Publicznego nr 9 u...
2010-11-26 1108 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
40  Zarządzenie nr 256/2010 - 18.11.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-11-26 1045 Czytano:686 razy » Przeczytaj artykuł
41  Zarządzenie nr 255/2010 - 17.11.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań odnośnie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruch...
2010-11-26 1038 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
42  Zarządzenie Nr 254/2010 - 15.11.2010
wprowadzenia zakazu palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam...
2010-11-26 1024 Czytano:623 razy » Przeczytaj artykuł
43  Zarządzenie nr 253/2010 - 15.11.2010
Projektu przyjęcia wieloletniego prognozy finansowej dla miasta Skarżyska – Kamiennej na 2011 ro...
2010-11-26 1017 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
44  Zarządzenie nr 252/2010 - 15.11.2010
Projektu budżetu miasta Skarźyska-Kamiennej na 2011 rok...
2010-11-26 1015 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
45  Zarządzenie nr 251/2010 - 8.11.2010
Powołania Komisji Stypendialnej...
2010-11-26 1013 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
46  Zarządzenie nr 250/2010 - 5.11.2010
Likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamienne...
2010-11-26 1013 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
47  Zarządzenie nr 249/2010 - 3.11.2010
Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Michała Kalbarczyka ubiegającego się o stopień nauczy...
2010-11-26 1012 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
48  Zarządzenie nr 248/2010 - 28.10.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok...
2010-11-26 1009 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
49  Zarządzenie nr 247/2010 - 27.10.2010
Opłat za korzystanie z usług i urządzeń Targowisk Miejskich oraz stawek za dzierżawę gruntu i ...
2010-11-26 1007 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
50  Zarządzenie nr 246/2010 - 27.10.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż w drodze bezprzeatrgowej działek gruntu...
2010-11-26 1003 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
51  Zarządzenie nr 245/2010 - 27.10.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2010-11-26 1002 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
52  Zarządzenie nr 244/2010 - 27.10.2010
Ustalenia ceny do rokowań przy sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamien...
2010-11-26 1001 Czytano:714 razy » Przeczytaj artykuł
53  Zarządzenie nr 243/2010 - 27.10.2010
Ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżys...
2010-11-26 1000 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
54  Zarządzenie nr 242/2010 - 27.10.2010
Przekazania w zarząd i administrowanie nieruchomości stanowiące Targowiska Miejskie położone w ...
2010-11-26 0958 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
55  Zarządzenie nr 241/2010 - 22.10.2010
Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych ...
2010-11-26 0956 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
56  Zarządzenie nr 240/2010 - 21.10.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok...
2010-11-26 0954 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
57  Zarządzenie nr 239/2010 - 201.10.2010
Zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 14/2010 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości...
2010-11-26 0952 Czytano:636 razy » Przeczytaj artykuł
58  Zarządzenie nr 238/2010 - 20.10.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2010-11-26 0949 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
59  Zarządzenie nr 237/2010 - 19.10.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-11-26 0947 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
60  Zarządzenie nr 236/2010 - 19.10.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-11-26 0944 Czytano:505 razy » Przeczytaj artykuł
61  Zarządzenie nr 235/2010 - 13.10.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoś...
2010-11-26 0943 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
62  Zarządzenie Nr 234/2010 - 7.10.2010
Ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi ...
2010-11-26 0939 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
63  Zarządzenie nr 233/2010 - 1.10.2010
Wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i p...
2010-10-04 1534 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
64  Zarządzenie nr 232/2010 - 30.09.2010
Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych ...
2010-10-04 1533 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
65  Zarządzenie nr 231/2010 - 30.09.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-10-04 1532 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
66  Zarządzenie nr 230/2010 - 28.09.2010
wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r...
2010-10-04 1532 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
67  Zarządzenie nr 229/2010 - 27.09.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoś...
2010-10-04 1531 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
68  Zarządzenie nr 228/2010 - 23.09.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2010-10-04 1530 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
69  Zarządzenie nr 227/2010 - 23.09.2010
Ustalenia cen wywoławczych w przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skar...
2010-10-04 1529 Czytano:649 razy » Przeczytaj artykuł
70  Zarządzenie nr 226/2010 - 21.09.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gr...
2010-10-04 1527 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
71  Zarządzenie nr 225/2010 - 14.09.2010
Powołania komisji do oceny i rozstrzygnięcia konkursów zorganizowanych w ramach obchodów Europej...
2010-09-24 1029 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
72  Zarządzenie nr 224/2010 - 13.09.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2010-09-24 1028 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
73  Zarządzenie nr 223/2010 - 13.09.2010
Ustalenia ceny przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej w Skarżysku-Kamien...
2010-09-24 1023 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
74  Zarządzenie nr 222/2010 - 13.09.2010
Ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżys...
2010-09-24 1022 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
75  Zarządzenie nr 221/2010 - 13.09.2010
Ustalenia cen przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Ska...
2010-09-24 1021 Czytano:536 razy » Przeczytaj artykuł
76  Zarządzenie nr 220/2010 - 13.09.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-09-24 1019 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
77  Zarządzenie nr 219/2010 - 13.09.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-09-24 1018 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
78  Zarządzenie nr 218/2010 - 13.09.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-24 1017 Czytano:711 razy » Przeczytaj artykuł
79  Zarządzenie nr 217/2010 - 9.09.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1042 Czytano:632 razy » Przeczytaj artykuł
80  Zarządzenie Nr 216/2010 - 9.09.2010
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r....
2010-09-17 1041 Czytano:644 razy » Przeczytaj artykuł
81  Zarządzenie nr 215/2010 - 8.09.2010
Powołanie komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1039 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
82  Zarządzenie Nr 214/2010 - 8.09.2010
Powołanie komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1038 Czytano:591 razy » Przeczytaj artykuł
83  Zarządzenie nr 213/2010 - 8.09.2010
Powołanie komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1036 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
84  Zarządzenie Nr 212/2010 - 7.09.2010
Harmonogram prac związanych z opracowaniem projektu budżetu miasta na 2011 r. ...
2010-09-17 1035 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
85  Zarządzenie nr 211/2010 - 6.09.2010
Zmiany Zarządzenia Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowo...
2010-09-17 1033 Czytano:659 razy » Przeczytaj artykuł
86  Zarządzenie Nr 210/2010 - 6.09.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1032 Czytano:688 razy » Przeczytaj artykuł
87  Zarządzenie nr 209/2010 - 3.09.2010
regulamin organizacyjny...
2010-09-17 1030 Czytano:612 razy » Przeczytaj artykuł
88  Zarządzenie nr 208/2010 - 2.09.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2010-09-17 1017 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
89  Zarządzenie nr 207/2010 - 2.09.2010
Powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach domowych na terenie miasta Skarżyska...
2010-09-17 1016 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
90  Zarządzenie nr 206/2010 - 31.08.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2010-09-17 1016 Czytano:609 razy » Przeczytaj artykuł
91  Zarządzenie nr 205/2010 - 31.08.2010
Przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych podległych ...
2010-09-17 1015 Czytano:668 razy » Przeczytaj artykuł
92  Zarządzenie Nr 204/2010 - 30.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1014 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
93  Zarządzenie Nr 203/2010 - 30.08.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2010-09-17 1013 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
94  Zarządzenie Nr 202/2010 - 30.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1011 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
95  Zarządzenie Nr 201/2010 - 30.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1010 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
96  Zarządzenie Nr 200/2010 - 30.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1008 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
97  Zarządzenie nr 199/2010 - 30.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1007 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
98  Zarządzenie nr 198/2010 - 30.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1006 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
99  Zarządzenie nr 197/2010 - 30.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 1005 Czytano:661 razy » Przeczytaj artykuł
100  Zarządzenie nr 196/2010 - 27.08.2010
Powołania komisji do przejęcia protokołem zdawczo-odbiorczym od Spółki Totalizator Sportowy Sp....
2010-09-17 1004 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
101  Zarządzenie nr 195/2010 - 27.08.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r....
2010-09-17 1003 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
102  Zarządzenie nr 194/2010 - 24.08.2010
Zmiany Zarządzenia Nr 262/205 z dn. 01.12.2005 r. w sprawie ustalenia procedur wstępnej kontroli o...
2010-09-17 1002 Czytano:671 razy » Przeczytaj artykuł
103  Zarządzenie nr 193/2010 - 24.08.2010
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę...
2010-09-17 1002 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
104  Zarządzenie nr 192/2010 - 23.08.2010
Przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w związku z udzielon...
2010-09-17 1001 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
105  Zarządzenie nr 191/2010 - 18.08.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r....
2010-09-17 1000 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
106  Zarządzenie Nr 190/2010 - 18.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-09-17 0959 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
107  Zarządzenie nr 189/2010 - 12.08.2010
Udzielenia zaliczki stałej dla pracownika Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, który w związku ...
2010-08-24 1328 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
108  Zarządzenie Nr 188/2010 - 10.08.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoś...
2010-08-24 1327 Czytano:545 razy » Przeczytaj artykuł
109  Zarządzenie nr 187/2010 - 9.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-08-24 1326 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
110  Zarządzenie nr 186/2010 - 6.08.2010
Nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2010-08-24 1325 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
111  Zarządzenie nr 185/2010 - 6.08.2010
Nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2010-08-24 1324 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
112  Zarządzenie nr 184/2010 - 4.08.2010
Zmiany Zarządzenia nr 159/2010 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 7.07.2010 r. w sprawie...
2010-08-24 1324 Czytano:584 razy » Przeczytaj artykuł
113  Zarządzenie nr 183/2010 - 4.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-08-24 1323 Czytano:620 razy » Przeczytaj artykuł
114  Zarządzenie nr 182/2010 - 4.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-08-24 1322 Czytano:616 razy » Przeczytaj artykuł
115  Zarządzenie nr 181/2010 - 4.08.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-08-24 1320 Czytano:634 razy » Przeczytaj artykuł
116  Zarządzenie nr 180/2010 - 4.08.2010
Powołania Rady Budowy do spraw realizacji inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego ...
2010-08-24 1318 Czytano:645 razy » Przeczytaj artykuł
117  Zarządzenie nr 179/2010 - 2.08.2010
Powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamien...
2010-08-24 1318 Czytano:597 razy » Przeczytaj artykuł
118  Zarządzenie nr 178/2010 - 29.07.2010
Powołania komisji do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym Dzierżawcy - Spółce Targowisk...
2010-08-24 1317 Czytano:627 razy » Przeczytaj artykuł
119  Zarządzenie nr 177/2010 - 29.07.2010
Powołania komisji do przejęcia protokołem zdawczo-odbiorczym od Spółki Targowiska Miejskie Sp. ...
2010-08-24 1316 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
120  Zarządzenie nr 176/2010 - 27.07.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r....
2010-08-24 1315 Czytano:639 razy » Przeczytaj artykuł
121  Zarządzenie nr 175/2010 - 27.07.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2010-08-24 1314 Czytano:510 razy » Przeczytaj artykuł
122  Zarządzenie nr 174/2010 - 26.07.2010
Przyznania Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki pod firmą Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp zo ...
2010-08-24 1313 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
123  Zarządzenie nr 173/2010 - 26.07.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-08-24 1310 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
124  Zarządzenie nr 172/2010 - 26.07.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-08-24 1309 Czytano:624 razy » Przeczytaj artykuł
125  Zarządzenie nr 171/2010 - 23.07.2010
Nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2010-08-24 1307 Czytano:500 razy » Przeczytaj artykuł
126  Zarządzenie nr 170/2010 - 23.07.2010
Nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2010-08-24 1307 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
127  Zarządzenie nr 169/2010 - 22.07.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste...
2010-08-24 1306 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
128  Zarządzenie nr 168/2010 - 22.07.2010
Ustalenia ceny działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pułaskiego oddawanej w u...
2010-08-24 1305 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
129  Zarządzenie nr 167/2010 - 22.07.2010
Ustalenia cen wywoławczych w przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skar...
2010-08-24 1304 Czytano:586 razy » Przeczytaj artykuł
130  Zarządzenie nr 166/2010 - 19.07.2010
Przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentar...
2010-08-24 1303 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
131  Zarządzenie nr 165/2010 - 14.07.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-08-24 1302 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
132  Zarządzenie nr 164/2010 - 9.07.2010
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-08-24 1259 Czytano:614 razy » Przeczytaj artykuł
133  Zarządzenie nr 163/2010 - 9.07.2010
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-08-24 1258 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
134  Zarządzenie nr 162/2010 - 8.07.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-08-24 1257 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
135  Zarządzenie nr 161/2010 - 8.07.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-08-24 1256 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
136  Zarządzenie nr 160/2010 - 7.07.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2010-08-24 1255 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
137  Zarządzenie nr 159/2010 - 7.07.2010
Zasad organizacyjnych udzielania zmówień publicznych w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna ...
2010-08-24 1255 Czytano:641 razy » Przeczytaj artykuł
138  Zarządzenie Nr 158/2010 - 7.07.2010
Określenia sposobu ustalenia oraz wysokości opłat za korzystanie z usług i obiektów Miejskiego ...
2010-08-24 1254 Czytano:585 razy » Przeczytaj artykuł
139  Zarządzenie nr 157/2010 - 6.07.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie zakupów i rozliczenia sprzętu ...
2010-08-24 1252 Czytano:543 razy » Przeczytaj artykuł
140  Zarządzenie Nr 156/2010 - 5.07.2010
Zmiany Zarządzenia Nr 203/2004 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 października 2004 ...
2010-08-24 1252 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
141  Zarządzenie nr 155/2010 - 5.07.2010
Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanta Niziołek ubiegającej się o awans na stopień ...
2010-07-06 1039 Czytano:690 razy » Przeczytaj artykuł
142  Zarządzenie nr 154/2010 - 5.07.2010
Powołania komisji egzaminacyjnej dla PaniAlicja Bińczak ubiegającej się o awans na stopień nauc...
2010-07-06 1037 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
143  Zarządzenie nr 153/2010 - 5.07.2010
Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beata Siuszczyńska ubiegającej się o awans na stopie...
2010-07-06 1037 Czytano:594 razy » Przeczytaj artykuł
144  Zarządzenie nr 152/2010 - 5.07.2010
Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Hartwich – Chomicz ubiegającej się o awans na s...
2010-07-06 1036 Czytano:641 razy » Przeczytaj artykuł
145  Zarządzenie nr 151/2010 - 5.07.2010
Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Wiśnios ubiegającej się o awans na stopie...
2010-07-06 1035 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
146  Zarządzenie nr 150/2010 - 5.07.2010
Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Monika KUroś ubiegającej się o awans na stopień nauc...
2010-07-06 1035 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
147  zarządzebnie nr 149/2010 - 5.07.2010
Powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewa Kopeć ubiegającej się o awans na stopień nauczyci...
2010-07-06 1034 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
148  Zarządzenie nr 148/2010 - 5.07.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-07-06 1032 Czytano:637 razy » Przeczytaj artykuł
149  Zarządzenie nr 147/2010 - 01.07.2010
Ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu spółki pod firmą ; Miejska Komunikacja Sam...
2010-07-06 1031 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
150  Zarządzenie nr 146/2010 - 30.06.2010
Ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej...
2010-07-06 1030 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
151  Zarządzenie 145/2010 - 30.06.2010
Przyznania Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki pod firmą : Miejska Komunikacja Samochodowa w ...
2010-07-06 1029 Czytano:611 razy » Przeczytaj artykuł
152  Zarządzenie nr 144/2010` - 30.06.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2010-07-06 1028 Czytano:490 razy » Przeczytaj artykuł
153  Zarządzenie nr 143/2010 - 29.06.2010
Zmiany Zarządzenia nr 119/2010 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sp...
2010-07-06 1027 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
154  Zarządzenie nr 142/2010 - 23.06.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-28 1058 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
155  Zarządzenie nr 141/2010 - 23.06.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-28 1057 Czytano:648 razy » Przeczytaj artykuł
156  Zarządzenie nr 140/2010 - 23.06.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-28 1056 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
157  Zarządzenie nr 139/2010 - 23.06.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-28 1055 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
158  Zarządzenie nr 138/2010 - 23.06.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-28 1055 Czytano:638 razy » Przeczytaj artykuł
159  Zarządzeie nr 137/2010 - 21.06.2010
Zgłoszenia reprezentanta Gminy Skarżysko – Kamienna do Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego...
2010-06-28 1054 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
160  Zarządzenie nr 136/2010 - 21.06.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-28 1052 Czytano:600 razy » Przeczytaj artykuł
161  Zarządzenie nr 135/2010 - 21.06.2010
wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r....
2010-06-28 1051 Czytano:584 razy » Przeczytaj artykuł
162  Zarządzenie nr 134/2010 - 18.06.2010
Przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego na terenie mia...
2010-06-28 1049 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
163  Zarządzeie nr 133/2010 - 18.06.2010
Przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-06-28 1048 Czytano:496 razy » Przeczytaj artykuł
164  Zarządzenie nr 132/2010 - 18.06.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-06-28 1047 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
165  Zarządzenie nr 131/2010 - 17.06.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2010-06-28 1046 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
166  Zarządzenie nr 130/2010 - 17.06.2010
Powołania komisji do ustalenia wielkości stref ochronnych do urządzeń infrastruktury technicznej...
2010-06-28 1045 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
167  Zarządzenie nr 129/2010 - 17.06.2010
Określenia wysokości stawek opłat z tytułu obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących ...
2010-06-28 1043 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
168  Zarządzenie nr 128/2010 - 16.06.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-28 1042 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
169  Zarządzenie nr 127/2010 - 16.06.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2010-06-28 1041 Czytano:647 razy » Przeczytaj artykuł
170  Zarządzenie nr 126/2010 - 15.06.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2010-06-28 1033 Czytano:493 razy » Przeczytaj artykuł
171  ZARZĄDZENIE NR 125/2010 - 15.06.2010
Ustalenia ceny wywoławczej w przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skar...
2010-06-28 1033 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
172  Zarządzenie nr 124/2010 - 10.06.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-28 1032 Czytano:694 razy » Przeczytaj artykuł
173  Zarządzenie nr 123/2010 - 8.06.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego elewacji zewnętrznej Miejskiego...
2010-06-28 1031 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
174  Zarządzenie nr 122/2010 - 7.06.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-28 1030 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
175  Zarządzenie nr 121/2010 - 4.06.2010
Ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ...
2010-06-28 1029 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
176  Zarządzenie nr 120/2010 - 2.06.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-28 1028 Czytano:610 razy » Przeczytaj artykuł
177  Zarządzenie nr 120/2010 - 2.06.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-08 1118 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
178  Zarządzenie nr 119/2010 - 01.06.2010
Powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych...
2010-06-08 1117 Czytano:629 razy » Przeczytaj artykuł
179  Zarządzenie nr 118/2010 - 31.05.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-08 1116 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
180  Zarządzenie nr 117/2010 - 28.05.2010
Sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Skarżysko-Kamienna...
2010-06-08 1103 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
181  Zarządzenie nr 116/2010 - 28.05.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2010-06-08 1102 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
182  Zarządzenie nr 115/2010 - 28.05.2010
Ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamienn...
2010-06-08 1100 Czytano:622 razy » Przeczytaj artykuł
183  Zarządzenie nr 114/2010 - 28.05.2010
Ustalenia ceny wywoławczej w przetargach na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Skar...
2010-06-08 1059 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
184  Zarządzenie nr 113/2010 - 28.05.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, położonego na terenie mia...
2010-06-08 1058 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
185  Zarządzenie nr 112/2010 - 28.05.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-06-08 1057 Czytano:592 razy » Przeczytaj artykuł
186  Zarządzenie nr 111/2010 - 28.05.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-06-08 1055 Czytano:580 razy » Przeczytaj artykuł
187  Zarządzenie nr 110/2010 - 27.05.2010
Zmiany Zarządzenia nr 4/2010 Prezydenta Miasta z dnia 15.01.2010 r. w sprawie określenia sposobu p...
2010-06-08 1054 Czytano:656 razy » Przeczytaj artykuł
188  Zarządzenie nr 109/2010 - 27.05.2010
Opłat za korzystanie z usług i urządzę Targowiska położonego na działce 111/33 o pow. 1200m2...
2010-06-08 1052 Czytano:503 razy » Przeczytaj artykuł
189  Zarządzenie nr 108/2010 - 27.05.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-06-08 1051 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
190  Zarządzenie nr 107/2010 - 26.05.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok...
2010-06-08 1049 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
191  Zarządzenia Nr 106/2010 - 24.05.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-05-25 1330 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
192  Zarządzenia Nr 105/2010 - 24.05.2010
Powołania Komisji do przejęcia nieruchomości zabudowanej od Polskich Kolei Państwowych Spółka...
2010-05-25 1328 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
193  Zarządzenie nr 104/2010 - 21.05.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2010-05-25 1327 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
194  Zarządzenie nr 103/2010 - 20.05.2010
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2010-05-25 1325 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
195  Zarządzenia Nr 102/2010 - 20.05.2010
Przeprowadzenia eliminacji do Świętokrzyskich Zawodów „Patrol Roku Straży Miejskiej 2009 r.”...
2010-05-25 1324 Czytano:604 razy » Przeczytaj artykuł
196  Zarządzenia Nr 101/2010 - 19.05.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r....
2010-05-25 1322 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
197  Zarządzenia Nr 100/2010 - 18.05.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-05-25 1319 Czytano:488 razy » Przeczytaj artykuł
198  Zarządzenie nr 99/2010 - 18.05.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-05-25 1317 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
199  Zarządzenie nr 98/2010 - 17.05.2010
Ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej, operatora informatycznej obsługi pełno...
2010-05-25 1313 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
200  Zarządzenie nr 97/2010 - 12.05.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-05-25 1310 Czytano:658 razy » Przeczytaj artykuł
201  Zarządzenie nr 96/2010 - 11.05.2010
Nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2010-05-17 1236 Czytano:593 razy » Przeczytaj artykuł
202  Zarządzenie nr 95/2010 - 10.05.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2010-05-17 1236 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
203  Zarządzenie nr 94/2010 - 6.05.2010
Ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2010-05-17 1235 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
204  Zarządzenie nr 93/2010 - 5.05.2010
Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamienn...
2010-05-17 1234 Czytano:641 razy » Przeczytaj artykuł
205  Zarządzenie nr 92/2010 - 4.05.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-05-17 1233 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
206  Zarządzenie nr 91/2010 - 29.04.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżet miasta na 2010 rok...
2010-05-17 1232 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
207  Zarządzenie nr 90/2010 - 27.04.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia...
2010-05-17 1224 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
208  Zarządzenie nr 89/2010 - 27.04.2010
Ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej...
2010-05-17 1224 Czytano:584 razy » Przeczytaj artykuł
209  Zarządzenie nr 88/2010 - 27.04.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-05-17 1223 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
210  Zarządzenie nr 87/2010 - 27.04.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-05-17 1222 Czytano:601 razy » Przeczytaj artykuł
211  Zarządzenie nr 86/2010 - 27.04.2010
Wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i p...
2010-05-17 1221 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
212  Zarządzenie nr 85/2010 - 26.04.2010
Tworzenia na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej zespołów zastępczych miejsc szpitalnych stan...
2010-05-17 1220 Czytano:577 razy » Przeczytaj artykuł
213  Zarządzenie nr 84/2010 - 20.04.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-05-17 1219 Czytano:607 razy » Przeczytaj artykuł
214  Zarządzenie nr 83/2010 - 20.04.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-05-17 1218 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
215  Zarządzenie nr 82/2010 - 20.04.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-05-17 1217 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
216  Zarządzenie nr 81/2010 - 20.04.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-05-17 1216 Czytano:562 razy » Przeczytaj artykuł
217  Zarządzenie nr 80/2010 - 20.04.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-05-17 1213 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
218  Zarządzenie nr 79/2010 - 20.04.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-05-17 1211 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
219  Zarządzenie Nr 78/2010 - 19.04.2010
Zarządzenie Nr 78/2010...
2010-05-17 1210 Czytano:582 razy » Przeczytaj artykuł
220  Zarządzenie nr 77/2010 - 14.04.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie publicznego o wartości...
2010-05-17 1204 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
221  Zarządzenie nr 76/2010 - 12.04.2010
Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok...
2010-05-17 1203 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
222  Zarządzenie nr 75/2010 - 12.04.2010
Nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2010-05-17 1201 Czytano:519 razy » Przeczytaj artykuł
223  Zarządzenie nr 74/2010 - 8.04.2010
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2010 r. Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 01.02.2010...
2010-05-17 1200 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
224  Zarządzenie nr 73/2010 - 8.04.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2010-05-17 1159 Czytano:528 razy » Przeczytaj artykuł
225  Zarządzenie nr 72/2010 - 6.04.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-05-17 1158 Czytano:570 razy » Przeczytaj artykuł
226  Zarządzenie nr 71/2010 - 6.04.2010
Udzielenia stypendiów szkolnych o charakterze pomocy socjalnej w ramach zmniejszenia różnic i umo...
2010-05-17 1156 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
227  Zarządzenie nr 70/2010 - 2.04.2010
Zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej i udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomo...
2010-04-12 1323 Czytano:562 razy » Przeczytaj artykuł
228  Zarządzenie nr 69/2010 - 1.04.2010
Ogłoszenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków budżetu Gminy w 2010 ...
2010-04-12 1322 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
229  Zarządzenie nr 68/2010 - 31.03.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-04-12 1322 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
230  Zarządzenie nr 67/2010 - 30.03.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-04-12 1321 Czytano:595 razy » Przeczytaj artykuł
231  Zarządzenie nr 66/2010 - 30.03.2010
Organizacji roku szkolnego 2010/2011 w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gmin...
2010-04-12 1320 Czytano:571 razy » Przeczytaj artykuł
232  Zarządzenie nr 65/2010 - 29.03.2010
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej - Gospodarstwo Pomocnicze Ur...
2010-04-12 1313 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
233  Zarządzenie nr 64/2010 - 29.03.2010
wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok...
2010-04-12 1312 Czytano:631 razy » Przeczytaj artykuł
234  Zarządzenie nr 63/2010 - 23.03.2010
Zmiany udziału w nieruchomości wspólnej usytuowanej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 3...
2010-04-12 1310 Czytano:562 razy » Przeczytaj artykuł
235  Zarządzenie nr 62/2010 - 23.03.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2010-03-29 1222 Czytano:625 razy » Przeczytaj artykuł
236  Zarządzenie nr 61/2010 - 23.03.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-03-29 1219 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
237  Zarządzenie nr 60/2010 - 23.03.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekra...
2010-03-29 1217 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
238  Zarządzenie nr 59/2010 - 22.03.2010
przeprowadzenia kontroli poboru opłaty targowej...
2010-03-29 1214 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
239  Zarządzenie Nr 58/2010 - 16.03.2010
przekazania Zarządowi Zasobów Komunalnych nieruchomości gminnych w zarządzanie na czas nieoznacz...
2010-03-29 1213 Czytano:699 razy » Przeczytaj artykuł
240  Zarządzenie Nr 57/2010 - 16.03.2010
Powołania komisji do oceny i rozstrzygnięcia konkursu na maskotkę miasta Skarżyska-Kamiennej...
2010-03-29 1210 Czytano:603 razy » Przeczytaj artykuł
241  Zarządzenie nr 56/2010 - 16.03.2010
wysokości środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące w 2010 r.
...
2010-03-23 0838 Czytano:547 razy » Przeczytaj artykuł
242  Zarządzenie Nr 55/2010 - 9.03.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-03-22 1405 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
243  Zarządzenie Nr 54/2010 - 9.03.2010
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekr...
2010-03-22 1403 Czytano:600 razy » Przeczytaj artykuł
244  Zarządzenie nr 53/2010 - 8.03.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-03-22 1324 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
245  Zarządzenie nr 52/2010 - 8.03.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-03-09 1154 Czytano:645 razy » Przeczytaj artykuł
246  Zarządzenie nr 51/2010 - 8.03.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-03-09 1152 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
247  Zarządzenie nr 50/2010 - 5.03.2010
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 r....
2010-03-09 1144 Czytano:636 razy » Przeczytaj artykuł
248  Zarządzenie nr 49/2010 - 4.03.2010
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż n...
2010-03-05 1332 Czytano:539 razy » Przeczytaj artykuł
249  Zarządzenie nr 48/2010 - 3.03.2010
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży....
2010-03-05 1331 Czytano:548 razy » Przeczytaj artykuł
250  Zarządzenie nr 47/2010 - 3.03.2010
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położ...
2010-03-05 1330 Czytano:619 razy » Przeczytaj artykuł
251  Zarządzenie nr 46/2010 - 3.03.2010
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położone...
2010-03-05 1329 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
252  Zarządzenie nr 45/2010 - 3.03.2010
Wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego o uchylenie w części decyzji komun...
2010-03-05 1304 Czytano:574 razy » Przeczytaj artykuł
253  Zarządzenie nr 44/2010 - 1.03.2010
Zarządzenie Nr 44...
2010-03-05 1303 Czytano:875 razy » Przeczytaj artykuł
254  Zarządzenie nr 43/2010 - 1.03.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-03-05 1302 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
255  Zarządzenie nr 42/2010 - 25.02.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia rokowań celem zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości ...
2010-03-05 1301 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
256  Zarządzenie nr 41/2010 - 24.02.2010
zasad i maksymalnych kwot dofinansowania ze środków budżetu gminy w dziedzinie edukacji ekologicz...
2010-02-24 0912 Czytano:605 razy » Przeczytaj artykuł
257  Zarządzenie Nr 40/2010 - 23.02.2010
przekazania budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne na ulicy Sportowej 38 w Skar...
2010-02-24 0910 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
258  Zarządzenie nr 39/2010 - 22.02.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-23 0950 Czytano:487 razy » Przeczytaj artykuł
259  Zarządzenie nr 38/2010 - 18.02.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-23 0946 Czytano:513 razy » Przeczytaj artykuł
260  Zarządzenia Nr 37/2010 - 16.02.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-23 0944 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
261  Zarządzenie Nr 36/2010 - 16.02.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-23 0941 Czytano:540 razy » Przeczytaj artykuł
262  Zarządzenie Nr 35/2010 - 15.02.2010
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok...
2010-02-23 0939 Czytano:599 razy » Przeczytaj artykuł
263  Zarządzenie Nr 34/2010 - 15.02.2010
Tworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2010-02-17 1110 Czytano:542 razy » Przeczytaj artykuł
264  Zarządzenie Nr 33/2010 - 15.02.2010
Tworzenia funduszu premiowego na 2010 r. dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2010-02-17 1109 Czytano:535 razy » Przeczytaj artykuł
265  Zarządzenie nr 32/2010 - 15.02.2010
Zmiany Zarządzenia Nr 124/2006 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Dyrektora Samodzielnego Publiczne...
2010-02-17 1108 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
266  Zarządzenie Nr 31/2010 - 15.02.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-17 1106 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
267  Zarządzenie nr 30/2010 - 9.02.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-09 1214 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
268  Zarządzenie 29/2010 - 5.02.2010
Zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 321/08
z dnia 30.12.2008 r. oraz Nr 305/2009 z dnia 7.12....
2010-02-09 1213 Czytano:569 razy » Przeczytaj artykuł
269  Zarządzenie 28/2010 - 5.02.2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2010-02-09 1212 Czytano:608 razy » Przeczytaj artykuł
270  Zarządzenie nr 27/2010 - 5.02.2010
Zmiany Zarządzenia Nr 210/2008 z dnia 12.08.2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla...
2010-02-09 1212 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
271  Zarządzenie nr 26/2010 - 4.02.2010
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr 46/2008 z dnia 15...
2010-02-04 1146 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
272  Zarządzenie nr 25/2010 - 3.02.2010
powołanie komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-04 1144 Czytano:501 razy » Przeczytaj artykuł
273  Zarządzenie Nr 24/2010 - 02.02.2010
Ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej ...
2010-02-03 1519 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
274  Zarządzenie Nr 23/2010 - 01.02.2010
Zmiany Zarządzenia Nr 279/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29.11.2007 r. w sprawi...
2010-02-03 1517 Czytano:654 razy » Przeczytaj artykuł
275  Zarządzenie Nr 22/2010 - 01.02.2010
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-03 1516 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
276  Zarządzenie nr 21/2010 - 01.02.2010
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-03 1515 Czytano:558 razy » Przeczytaj artykuł
277  Zarządzenie Nr 20/2010 - 01.02.2010
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-03 1514 Czytano:527 razy » Przeczytaj artykuł
278  Zarządzenie Nr 19/2010 - 01.02.2010
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-03 1513 Czytano:590 razy » Przeczytaj artykuł
279  Zarządzenie nr 18/2010 - 01.02.2010
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-03 1441 Czytano:525 razy » Przeczytaj artykuł
280  Zarządzenie Nr 17/2010 - 01.02.2010
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-03 1438 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
281  Zarządzenie nr 16/2010 - 1.02.2010
Udzielenia zaliczki stałej dla pracownika UM w Skarżysku-Kamiennej, który w związku z czynności...
2010-02-03 1436 Czytano:554 razy » Przeczytaj artykuł
282  Zarządzenie Nr 15/2010 - 28.01.2010
Ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia działek położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul....
2010-02-03 1435 Czytano:511 razy » Przeczytaj artykuł
283  Zarządzenie nr 14/2010 - 27.01.2010
Zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12.08.2008 r. w sprawie zasad rachunkowośc...
2010-02-03 1434 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
284  Zarządzenie nr 13/2010 - 27.01.2010
Przekazania składników majątku Gminy Skarżysko-Kamienna do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji...
2010-02-03 1433 Czytano:576 razy » Przeczytaj artykuł
285  Zarządzenie nr 12/2010 - 27.01.2010
Przeprowadzenia okresowych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpo...
2010-02-03 1432 Czytano:573 razy » Przeczytaj artykuł
286  Zarządzenie Nr 11/2010 - 25.01.2010
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-03 1430 Czytano:450 razy » Przeczytaj artykuł
287  Zarządzenie nr 10/2010 - 25.01.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-02-03 1429 Czytano:580 razy » Przeczytaj artykuł
288  Zarządzenie Nr 9/2010 - 25.01.2010
Rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt...
2010-02-03 1428 Czytano:626 razy » Przeczytaj artykuł
289  Zarządzenie nr 8/2010 - 19.01.2010
Powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-01-22 1317 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
290  Zarządzenie nr 7/2010 - 15.01.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-01-22 1317 Czytano:672 razy » Przeczytaj artykuł
291  Zarządzenie nr 6/2010 - 15.01.2010
Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2010-01-22 1316 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
292  Zarządzenie nr 5/2010 - 15.01.2010
zatwierdzenia planu kontroli finansowo-zarządczej
w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna oraz jedn...
2010-01-22 1315 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
293  Zarządzenie nr 4/2010 - 15.01.2010
Określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna i jednos...
2010-01-22 1314 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
294  Zarządzenie nr 3/2010 - 8.01.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2010-01-22 1313 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
295  Zarządzenie Nr 2/2010 - 6.01.2010
Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego konkursu ofert na prowadzenie bufet...
2010-01-08 1110 Czytano:630 razy » Przeczytaj artykuł
296  Zarządzenie nr 1/2010 - 4.01.2010
Udzielenia zaliczek stałych dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, którzy w zwią...
2010-01-04 1317 Czytano:621 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zarządzenia 2003 r.
Zarządzenia 2004 r.
Zarządzenia 2005 r.
Zarządzenia 2006 r.
Zarządzenia 2007 r
Zarządzenia 2008 r.
Zarządzenia 2009 r.
Zarządzenia 2010 r.
Zarządzenia 2011r.
Zarządzenia 2012r.
Zarządzenia 2013 r.
Zarządzenia 2014 r.
Zarządzenia 2015 r.
Zarządzenia 2016 r.
Zarządzenia 2017 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» Zmiany treści załącznika 3c do Zarządzenia Nr 201/2008 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Skarżysko-Kamienna oraz Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna
» Organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
» Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
» Odwołania Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
» Powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
» Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok
» Ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Al. Niepodległości
» Zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr 276/2010 z dnia 1.12.2010 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw organizacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Centrum Integracji Społecznej
» Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2010 rok
» ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna