A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2009 r. » miesiąc grudzień 2009 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc grudzień 2009 r.': 22
1  Zarządzenie Nr 295/2009 - 1.12.2009
tworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2010-02-17 1023 Czytano:767 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie nr 294/2009 - 1.12.2009
tworzenia funduszu premiowego na 2009 r. dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej...
2010-02-17 1021 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie nr 320/2009 - 30.12.2009
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r....
2010-02-04 1435 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie nr 314/2009 - 18 grudnia 2009
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego...
2010-02-04 1431 Czytano:770 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie nr 318/2009 - 29 grudnia 2009
poboru opłaty targowej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej...
2010-01-04 1532 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie nr 307/2009 - 7.12.2009
poboru opłaty targowej na placu targowym - działka nr 111/33...
2010-01-04 1530 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie nr 317/2009 - 29.12.2009
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 156/2008 z dnia 19.06.2008 r. w sprawie zasad rachunkowośc...
2010-01-04 1301 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie nr 316/2009 - 28.12.2009
przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych podległych ...
2010-01-04 1256 Czytano:896 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie nr 315/2009 - 22.12.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego...
2010-01-04 1253 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie 310/2009 - 15.12.2009
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta...
2010-01-04 1246 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 303/2009 - 7.12.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2010-01-04 1241 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 301/2009 - 4.12.2009
zmiany Zarządzenia Nr 237/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 15.10.2009 r. w spra...
2010-01-04 1238 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 296/2009 - 1.12.2009 r.
powołania komisji do przejęcia protokołem zdawczo - odbiorczym nieruchomości gruntowej stanowią...
2010-01-04 1234 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie nr 305/2009 - 7.12.2009
zmiany zarządzenia Nr 321/08 z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przekazania wykazu nieruchomości gminn...
2009-12-16 0916 Czytano:771 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie nr 308/2009 - 10.12.2009
zasad i trybu przyznawania nagród dla dyrektorów gminnych jednostek budżetowych, gminnych zakład...
2009-12-15 1512 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie nr 306/2009 - 7.12.2009
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2009-12-15 1511 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie nr 302/2009 - 4.12.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-12-15 1509 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie nr 300/2009 - 4.12.2009
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2009-12-15 1506 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie nr 299/2009 - 4.12.2009
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położon...
2009-12-15 1504 Czytano:828 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 298/2009 - 4.12.2009
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2009-12-15 1501 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie nr 297/2009 - 4.12.2009
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2009-12-15 1446 Czytano:859 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie nr 293/2009 - 1.12.2009
zmiany Zarządzenia Nr 142/2003 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 10.09.2003 r. w spra...
2009-12-15 1444 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń 2009 r.
miesiąc luty 2009 r.
miesiąc marzec 2009
miesiąc kwiecień 2009 r.
miesiąc maj 2009
miesiąc czerwiec 2009
miesiąc lipiec 2009
miesiąc sierpień 2009
miesiąc wrzesień 2009
miesiąc październik 2009
miesiąc listopad 2009
miesiąc grudzień 2009 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» tworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej
» tworzenia funduszu premiowego na 2009 r. dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r.
» ustalenia stawek czynszu dzierżawnego
» poboru opłaty targowej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
» poboru opłaty targowej na placu targowym - działka nr 111/33
» zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 156/2008 z dnia 19.06.2008 r. w sprawie zasad rachunkowości, ewidencji i rozliczania zadań finansowych z wykorzystaniem środków pomocowych z funduszy unii europejskiej dla Gminy Skarżysko-Kamienna oraz Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna
» przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych podległych gminie Skarżysko-Kamienna
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.150.000 euro w trybie nieograniczonego na Bieżące utrzymanie, konserwacja i wykonanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych miasta Skarżyska - Kamiennej w 2010 r
» ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna