A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2009 r. » miesiąc listopad 2009
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc listopad 2009': 33
1  Zarządzenie nr 292/2009 - 30.11.2009
zatwierdzenia wartości służebnej przesyłu, obciążającej działkę nr ewid. 1/65, położoną ...
2009-12-15 1340 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie nr 291/2009 - 30.11.2009
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w przedmiocie wykupu nieruchomości zabudowanej poł...
2009-12-15 1337 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie nr 290/2009 - 30.11.2009
powołania komisji do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym nieruchomości położonej w Skarż...
2009-12-15 1335 Czytano:645 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie nr 289/2009 - 25.11.2009
powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nier...
2009-12-15 1334 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie nr 288/2009 - 24.11.2009
zmiany Zarządzenia Nr 263/2009 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4.11.2009 r. w sprawie ...
2009-12-15 1331 Czytano:769 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie nr 287/2009 - 24.11.2009
zgłoszenia reprezentanta Gminy Skarżysko-Kamienna do Rady Nadzorczej Spółki prawa handlowego pn....
2009-12-15 1328 Czytano:724 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie nr 286/2009 - 19.11.2009
powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju s...
2009-12-15 1326 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie nr 284/2009 - 19.11.2009
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r....
2009-12-15 1325 Czytano:679 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie nr 283/2009 - 17.11.2009
Zmiany Zarządzenia nr 262/2005 z dnia 1.12.2005 r. w sprawie ustalenia procedur wstępnej kontroli ...
2009-12-15 1323 Czytano:657 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie nr 282/2009 - 17.11.2009
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej po...
2009-12-15 1321 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie nr 281/2009 - 17.11.2009
podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Skarżysko-Kami...
2009-12-15 1319 Czytano:726 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie nr 280/2009 - 17.11.2009
pełnienia zastępstwa w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta na czas jego nieobecności ...
2009-12-15 1317 Czytano:728 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie nr 279/2009 - 17.11.2009
upoważnienia Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej do składania samodzielni...
2009-12-15 1314 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie nr 278/2009 - 17.11.2009
upoważnienia Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej do składania samodzieln...
2009-12-15 1313 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie nr 277/2009 - 17.11.2009
powołania Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej...
2009-12-15 1311 Czytano:741 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 276/2009 - 16.11.2009
zasad wynajmowania lokali socjalnych usytuowanych w budynku przy ul. Sportowej w Skarżysku-Kamienne...
2009-12-15 1310 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie nr 275/2009 - 17.11.2009
powołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta ...
2009-12-15 1308 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie nr 274/2009 - 16.11.2009
odwołania Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna...
2009-12-15 1307 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie nr 272/2009 - 13.11.2009
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2009-12-15 1305 Czytano:691 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie nr 271/2009 - 13.11.2009
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2009-12-15 1304 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie nr 270/2009 - 13.11.2009
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego na terenie mias...
2009-12-15 1301 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie nr 268/2009 - 6.11.2009
wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych...
2009-12-15 1259 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie nr 267/2009 - 6.11.2009
zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 4.01.2007 r. w sprawie...
2009-12-15 1258 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie nr 266/2009 - 4.11.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-12-15 1256 Czytano:708 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 285/2009 - 19 listopada 2009
udzielenia stypendiów szkolnych o charakterze pomocy socjalnej w ramach zmniejszania różnic i umo...
2009-11-30 1324 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie nr 269/2009 - 10.11.2009
określenia sposobu ustalenia oraz wysokości opłat za korzystanie z usług i obiektów Miejskiego ...
2009-11-12 0854 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie ner 265/2009 - 4.11.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-11-09 1128 Czytano:730 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie nr 264/2009 - 4.11.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-11-09 1126 Czytano:712 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie nr 263/2009 - 4.11.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-11-09 1124 Czytano:684 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie nr 262/2009 - 4.11.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-11-05 1031 Czytano:666 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 261/2009 - 3.11.2009
uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna Nr 8/2007 z dnia 10.01.2007 r. w sprawi...
2009-11-05 1027 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie nr 260/2009 - 3.11.2009
powołanie komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyna Jagiełłło - Włodarczyk ubiegającej się o ...
2009-11-05 1023 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie nr 259/2009 - 3.11.2009
powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anna Piasta ubiegającej się o awans na stopień nauczyc...
2009-11-05 1021 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń 2009 r.
miesiąc luty 2009 r.
miesiąc marzec 2009
miesiąc kwiecień 2009 r.
miesiąc maj 2009
miesiąc czerwiec 2009
miesiąc lipiec 2009
miesiąc sierpień 2009
miesiąc wrzesień 2009
miesiąc październik 2009
miesiąc listopad 2009
miesiąc grudzień 2009 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» zatwierdzenia wartości służebnej przesyłu, obciążającej działkę nr ewid. 1/65, położoną w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niepodległości
» powołania komisji do przeprowadzenia rokowań w przedmiocie wykupu nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niepodległości
» powołania komisji do przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szydłowieckiej
» powołania komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej (Ośrodek Bernatka)
» zmiany Zarządzenia Nr 263/2009 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4.11.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia publicznego o wartości poniżej 5.150.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'Budowę odwodnienia ulicy w ramach zadania - przebudowa ul. Gajowej w Skarżysku-Kamiennej'0
» zgłoszenia reprezentanta Gminy Skarżysko-Kamienna do Rady Nadzorczej Spółki prawa handlowego pn. Promec z.o.o Skarżysko-Kamienna
» powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w 2010 r.
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r.
» Zmiany Zarządzenia nr 262/2005 z dnia 1.12.2005 r. w sprawie ustalenia procedur wstępnej kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w UM
» powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej - Metalowców
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna