A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2009 r. » miesiąc październik 2009
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc październik 2009': 30
1  Zarządzenie Nr 258/2009 - 29.10.2009
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań własnych gminy w zakresie ; gm...
2009-11-05 1014 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie nr 257/20009 - 29.10.2009
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 156/2008 z dnia 19.06.2008 r. w sprawie zasad rachunkowośc...
2009-11-05 1010 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie nr 256/2009 - 29.10.2009
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2009-11-05 1008 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie nr 255/2009 - 28.10.2009
ustalenia ceny wywoławczej w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Skarżysku-...
2009-11-05 1007 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie nr 254/2009 - 28.10.2009
ustalenia ceny przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Skarżysku-Kam...
2009-11-05 1005 Czytano:755 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie nr 253/2009 - 28.10.2009
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2009-11-05 1003 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 248/2009 - 23.10.2009
zarządzania kryzysowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej...
2009-10-28 1035 Czytano:744 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie nr 231/2009 - 7.10.2009
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r....
2009-10-28 0854 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie nr 249/2009 - 23.10.2009
zmiany Zarządzenia Nr 221/2009 Prezydenta Miasta z dnia 28.09.2009 w sprawie powołania komisji prz...
2009-10-28 0845 Czytano:667 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie nr 251/2009 - 27.10.2009
Zamiany Zarządzenia Nr 234/2009 Prezydenta Miasta z dnia 13.10.2009 w sprawie powołania Komisji I...
2009-10-28 0833 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie nr 239/2009 - 16.10.2009
odwołania pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta ...
2009-10-28 0831 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie nr 235/2009 - 15.10.2009
zmiany Zarządzenia Nr 279/2009 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skarżyska - Ka...
2009-10-28 0829 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 234/2009 - 10.10.2009
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji wszyst...
2009-10-28 0827 Czytano:707 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie nr 247/2009 - 21.10.2009
powołanie komisji doraźnej...
2009-10-26 1009 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie nr 246/2009 - 21.10.2009
ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu kwalifikowane...
2009-10-26 1008 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie nr 245/2009 - 19.10.2009
zmiany Zarządzenia Nr 212/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 16.09.2009 w sprawie...
2009-10-26 1006 Czytano:806 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 244/2009 - 19.10.2009
zmiany Zarządzenia Nr 213/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 16.09.2009 w sprawie...
2009-10-26 1005 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie nr 243/2009 - 19.10.2009
zmiany Zarządzenia Nr 212/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 16.09.2009 w sprawie...
2009-10-26 1001 Czytano:704 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie nr 242/2009 - 19.10.2009
zmiany Zarządzenia Nr 225/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 29.09.2009 w sprawie...
2009-10-26 0936 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie nr 241/2009 - 19.10.2009
zmiany Zarządzenia Nr 224/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 29.09.2009 w sprawie...
2009-10-26 0933 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie nr 240/2009 - 19.10.2009
zmiany Zarządzenia Nr 220/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 28.09.2009 w sprawie...
2009-10-26 0931 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
22  zarządzenie nr 236/2009 - 15.10.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg...
2009-10-26 0926 Czytano:687 razy » Przeczytaj artykuł
23  zarządzenie nr 235/2009 - 15.10.2009
zmiany Zarządzenia Nr 279/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 29.11.2007 w sprawie...
2009-10-26 0923 Czytano:939 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie nr 233/2009 - 9.10.2009
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2009-10-26 0921 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie nr 232/2009 - 9.10.2009
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2009-10-26 0919 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie nr 230/2009 - 7.10.2009
nieskorzystanie z prawa pierwokupu...
2009-10-08 1110 Czytano:722 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie n4 229/2009 - 2.10.2009
przyznania Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki pod firmą Miejska Komunikacja Samochodowa w Sk...
2009-10-08 1107 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie nr 228/2009 - 2.10.2009
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Spółki pod firmą Miejska Komunikacja Samoc...
2009-10-08 1101 Czytano:743 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie nr 227/2009 - 2.10.2009
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż n...
2009-10-08 1059 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie nr 226/2009 - 2.10.2009
nieskorzystanie z prawa pierwokupu...
2009-10-08 1057 Czytano:727 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń 2009 r.
miesiąc luty 2009 r.
miesiąc marzec 2009
miesiąc kwiecień 2009 r.
miesiąc maj 2009
miesiąc czerwiec 2009
miesiąc lipiec 2009
miesiąc sierpień 2009
miesiąc wrzesień 2009
miesiąc październik 2009
miesiąc listopad 2009
miesiąc grudzień 2009 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań własnych gminy w zakresie ; gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia
» zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 156/2008 z dnia 19.06.2008 r. w sprawie zasad rachunkowości, ewidencji i rozliczania zadań finansowanych z wykorzystaniem środków pomocowych z funduszy unii europejskiej dla Gminy Skarżysko-Kamienna oraz Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» ustalenia ceny wywoławczej w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słowackiego i Limanowskiego
» ustalenia ceny przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Bobowskich, Krasińskiego, Rajdowej i Słowackiego
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» zarządzania kryzysowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r.
» zmiany Zarządzenia Nr 221/2009 Prezydenta Miasta z dnia 28.09.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż nowego lodowiska sezonowego wraz z przenośnym zadaszeniem, widownia oraz oświetleniem
» Zamiany Zarządzenia Nr 234/2009 Prezydenta Miasta z dnia 13.10.2009 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich składników majątku Gminy
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna