A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2009 r. » miesiąc czerwiec 2009
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc czerwiec 2009 ': 28
1  Zarządzenia Nr 124/2009 - 2.06.2009
ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednost...
2009-10-26 0912 Czytano:759 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie nr 129/2009 - 8.06.2009
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r....
2009-09-17 1005 Czytano:713 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie nr 144/2009 - 26.06.2009
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r....
2009-09-17 1004 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 133/2009 - 16.06.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-09-17 1003 Czytano:787 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarzxądzenie Nr 143/2009 - 24.06.2009
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia...
2009-07-21 0956 Czytano:772 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 142/2009 - 24.06.2009
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej...
2009-07-21 0955 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie nr 147/2009 - 30.06.2009
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego , położonych na terenie mi...
2009-07-10 1212 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 145/2009 - 30.06.2009
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2009-07-10 1210 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 146/2009 - 30.06.2009
przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie mi...
2009-07-10 1210 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie nr 141/2009 - 23.06.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-02 1300 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 140/2009 - 23.06.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-02 1258 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie nr 139/2009 - 23.06.2009
zmiany Zarządzenia Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowoś...
2009-07-02 1255 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie nr 138/2009 - 23.06.2009
powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie nabycia przez Gmine Skarżysko-Kamienna 8...
2009-07-02 1253 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie nr 137/2009 - 17.06.2009
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2009-07-02 1248 Czytano:819 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie nr 136/2009 - 17.06.2009
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położ...
2009-07-02 1246 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 135/2009 - 17.06.2009
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położ...
2009-07-02 1240 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 134/2009 - 17.06.2009
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położ...
2009-07-02 1213 Czytano:857 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie nr 133/2009 - 16.06.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-02 1210 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie nr 132/2009 - 10.06.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-02 1000 Czytano:653 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 131/2009 - 10.06.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-02 0954 Czytano:729 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 130/2009 - 10.06.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-02 0952 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie nr 128/2009 - 4.06.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-02 0949 Czytano:740 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 127/2009 - 04.06.2009
zmiany Zarządzenia Nr 103/2009 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 13.05.2009 w sprawie...
2009-07-02 0945 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie nr 126/2009 - 3.06.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-02 0942 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
25  zarządzenie Nr 121/2009 - 2.06.2009
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta za odpracowaniem...
2009-07-02 0938 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie nr 120/2009 - 2.06.2009
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położone...
2009-07-01 1509 Czytano:805 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 119/2009 - 2.06.2009
powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej...
2009-07-01 1508 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie nr 118/2009 - 1.06.2009
powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Skar...
2009-07-01 1504 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń 2009 r.
miesiąc luty 2009 r.
miesiąc marzec 2009
miesiąc kwiecień 2009 r.
miesiąc maj 2009
miesiąc czerwiec 2009
miesiąc lipiec 2009
miesiąc sierpień 2009
miesiąc wrzesień 2009
miesiąc październik 2009
miesiąc listopad 2009
miesiąc grudzień 2009 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r.
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r.
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'Konserwację kanalizacji deszczowej - czyszczenia kanałów deszczowych, czyszczenie separatorów i studni rewizyjnych'
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
» ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wraz ze sprzedażą prawa własności znajdującego się na niej murowanego boksu garażowego
» przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego , położonych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
» przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
» przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn. Rozbudowa ul. Szarych Szeregów w Skarżysku - Kamiennej i przebudowa ul. Organizacji Orła Białego
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna