A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2009 r. » miesiąc maj 2009
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc maj 2009': 20
1  Zarządzenie Nr 105/2009 - 13.05.2009
zasad przyznawania dodatku specjalny dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta na podstawie powoła...
2009-10-28 0818 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 117/2009 - 28.05.2009
przeprowadzenia eliminacji do Świętokrzyskich Zawodów Patrol Roku Straży Miejskiej 2009...
2009-07-01 1458 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
3  zarządzenie nr 116/2009 - 28.05.2009
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoś...
2009-07-01 1456 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie nr 115/2009 - 26.05.2009
powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych w Skarżysku - Kamiennej...
2009-07-01 1452 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie nr 114/2009 - 22.05.2009
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2009-07-01 1447 Czytano:664 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 113/2009 - 19.05.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-01 1446 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie nr 112/2009 - 19.05.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-01 1442 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie nr 113/2009 - 19.05.2009
zmiany Zarządzenia Nr 103/2009 Prezydenta Miasta z dnia 13.05.2009 w sprawie powołania składów o...
2009-07-01 1438 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie nr 110/2009 - 18.05.2009
zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Nr102/2007 z dnia 17.05.2007 w sprawie sporządzenia skonsolid...
2009-07-01 1435 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie nr 109/2009 - 5.05.2009
wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r....
2009-07-01 1433 Czytano:700 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie nr 108/2009 - 15.05.2009
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Skarżysku - Kamienne...
2009-07-01 1432 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie nr 107/2009 - 14.05.2009
powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości...
2009-07-01 1427 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 106/2009 - 14.05.2009
ogłoszenia konkursu ofert na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków budżetu Gminy w 2009 ...
2009-07-01 1424 Czytano:769 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie nr 104/2009 - 13.05.2009
zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej - Gospodarstwo Pomocnicze Ur...
2009-07-01 1421 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie nr 103/2009 - 13.05.2009
powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia w dniu 7.06.2009 r. na tereni...
2009-07-01 1420 Czytano:736 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie nr 102/2009 - 13.05.2009
regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej...
2009-07-01 1417 Czytano:946 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 101/2009 - 8,05.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-01 1415 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 100/2009 - 6.05.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-01 1408 Czytano:725 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie nr 99/2009 - 5.05.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-07-01 1405 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 98/2009 - 5.05.2009
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r....
2009-07-01 1403 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń 2009 r.
miesiąc luty 2009 r.
miesiąc marzec 2009
miesiąc kwiecień 2009 r.
miesiąc maj 2009
miesiąc czerwiec 2009
miesiąc lipiec 2009
miesiąc sierpień 2009
miesiąc wrzesień 2009
miesiąc październik 2009
miesiąc listopad 2009
miesiąc grudzień 2009 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» zasad przyznawania dodatku specjalny dla osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta na podstawie powołania
» przeprowadzenia eliminacji do Świętokrzyskich Zawodów Patrol Roku Straży Miejskiej 2009
» powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Skarżysko - Kamienna
» powierzenia stanowisk dyrektorom placówek oświatowych w Skarżysku - Kamiennej
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w osiedlu Milica i Przylesie dla terenu ograniczonego ulicami Apteczna, Norwida, Sikorskiego i budynkiem Urzędu Miasta
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w osiedlu Milica i Przylesie dla terenu ograniczonego ulicami Prusa, Norwida, Piłsudskiego i Krasińskiego w Skarżysku - Kamiennej
» zmiany Zarządzenia Nr 103/2009 Prezydenta Miasta z dnia 13.05.2009 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia w dniu 7.06.2009 r. na terenie miasta Skarżyska - kamiennej wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego
» zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Nr102/2007 z dnia 17.05.2007 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy
» wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2009 r.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna