A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2009 r. » miesiąc styczeń 2009 r.
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc styczeń 2009 r.': 26
1  Zarządzenie Nr 23/2009 - 30.01.2009
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2009-02-23 1316 Czytano:745 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 24/2009 - 30.01.2009
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2009-02-23 1315 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 27/2009 - 30.01.2009
powołania Dyrektora jednostki organizacyjnej 'Zarząd Zasobów Komunalnych' w Skarżysku - Kamienne...
2009-02-13 0918 Czytano:884 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie nr 25/2009 - 30.01.2009
uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej Nr 234/2007 z dnia 2 października 2...
2009-02-11 0956 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 17/2009 - 22.01.2009
systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Skarżyska - Kamiennej...
2009-02-11 0952 Czytano:813 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie nr 4/2009 - 2.01.2009
wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta...
2009-02-06 1303 Czytano:808 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 5/2009 - 2.01.2009
zmiany Zarządzenia Nr 89/2001 r. Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 08 listopada 2001r. ...
2009-02-03 0853 Czytano:824 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 22/2009 - 30.01.2009
udzielenia pełnomocnictwa pelniącemu obowiązki dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 ul. Rynek 6...
2009-02-02 1247 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 21/2009 - 30.01.2009
odwołania pełnomocnictwa Prezydenta Miasta do działania w imieniu Gminy Skarżysko-Kamienna w zak...
2009-02-02 1245 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 20/2009 - 30.01.2009
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej...
2009-02-02 1241 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 19/2009 - 30.01.2009
przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych podległych ...
2009-02-02 1240 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 26/2009 - 30 .01.2009
określenie sposobu ustalenia oraz wysokości opłat za korzystanie z usług i obiektów Miejskiego ...
2009-02-02 1118 Czytano:747 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie nr 16/2009 - 21.01.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
2009-01-29 1242 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie nr 15/2009 - 21.01.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
2009-01-29 1241 Czytano:866 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie nr 14/2009 - 21.01.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
2009-01-29 1238 Czytano:789 razy » Przeczytaj artykuł
16  zarządzenie Nr 12/2009 - 16.01.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
2009-01-29 1235 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 18/2009 - 26.01.2009
odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej...
2009-01-26 1100 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 13/2009 - 21.01.2009
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 262/2005 z dnia 1.12.2005 r. w sprawie ustalenia procedur w...
2009-01-23 1005 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie nr 8/2009 - 12.01.2009
opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009 - 2014....
2009-01-20 1224 Czytano:821 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 7/2009 - 2.01.2009
tworzenia funduszu nagród dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2009-01-20 1220 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 11/2009 - 14.01.2009
zatwierdzenia planu kontroli finansowo - gospodarczej jednostek i zakładów budżetowych bezpośred...
2009-01-19 1209 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie nr 10/2009 - 13.01.2009
przekazania składników majątkowych nowo utworzonemu gospodarstwu pomocniczemu Centrum Integracji ...
2009-01-19 1207 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 9/2009 - 12.01.2009
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-01-19 1206 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 6/2009 - 2.01.2009
funkcjonowania Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2009-01-19 1200 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 2/2009 - 2.01.2009
udzielenie zaliczek stałych dla pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej, którzy w zwi...
2009-01-19 1109 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 1/2009 - 2.01.2009
ustalenia wysokości stałego pogotowia kasowego na wydatki w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamien...
2009-01-19 1103 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń 2009 r.
miesiąc luty 2009 r.
miesiąc marzec 2009
miesiąc kwiecień 2009 r.
miesiąc maj 2009
miesiąc czerwiec 2009
miesiąc lipiec 2009
miesiąc sierpień 2009
miesiąc wrzesień 2009
miesiąc październik 2009
miesiąc listopad 2009
miesiąc grudzień 2009 r.
Ostat. 10 wiadomości:

» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» powołania Dyrektora jednostki organizacyjnej 'Zarząd Zasobów Komunalnych' w Skarżysku - Kamiennej
» uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej Nr 234/2007 z dnia 2 października 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Likwidatora Spółki Zarząd Budynków Komunalnych 'Administrator' Sp. z o.o. w likwidacji
» systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Skarżyska - Kamiennej
» wyznaczenia osoby do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta
» zmiany Zarządzenia Nr 89/2001 r. Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 08 listopada 2001r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.
» udzielenia pełnomocnictwa pelniącemu obowiązki dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 ul. Rynek 63 do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem placówki
» odwołania pełnomocnictwa Prezydenta Miasta do działania w imieniu Gminy Skarżysko-Kamienna w zakresie zarządzania Przedszkolem Publicznym Nr 1
» powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna