A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2008 r. » miesiąc grudzień
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc grudzień': 31
1  Zarządzenie Nr 319/2008 - 30.12.2008
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 rok...
2009-03-19 1350 Czytano:828 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 323/2008 - 30.12.2008
zmiany Zarządzenia Nr 203/2004 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 28.12.2004 r. w spra...
2009-03-02 1133 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 322/2008 - 30.12.2008
powołania Dyrektora Centrum Integracji Społocznej w Skarżysku - Kamiennej...
2009-01-20 1227 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 312/2008 - 12.12.2008
zmiany Zarządzenia Nr 279/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamienna z dnia 29.11.2007 r. w spra...
2009-01-20 1226 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 321/2008 - 30.12.2008
przekazania wykazu nieruchomości gminnych w zarządzanie jednostce budżetowej Zarządowi Zasobów ...
2009-01-16 1154 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 320/2008 - 30.12.2008
sposobu wykonania Uchwały Nr XXIII/48/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dniem 29.05.2008 r. w ...
2009-01-16 1152 Czytano:1031 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 318/2008 - 17.12.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2009-01-16 1149 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie nr 317/2008 - 17.12.2008
wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży pożarnej,którzy uczestniczyl...
2009-01-16 1146 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 316/2008 - 17.12.2008
powołania komisji do przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym nieruchomości gruntowej zabudowa...
2009-01-16 1141 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 315/2008 - 17.12.2008
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nier...
2009-01-16 1138 Czytano:877 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 314/2008 - 16.12.2008
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego...
2009-01-16 1136 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 313/2008 - 15.12.2008
zmiany Zarządzenia Nr 254/2008 Prezydenta Miasta w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społeczne...
2009-01-16 1135 Czytano:885 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 311/2008 - 12.12.2008
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 r....
2009-01-16 1133 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 310/2008 - 12.12.2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2009-01-16 1132 Czytano:809 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 309/2008 - 12.12.2008
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań celem oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezpr...
2009-01-16 1131 Czytano:840 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 308/2008 - 12.12.2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2009-01-16 1128 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 304/2008 - 8.12.2008
powołania Komisji Stypendialnej...
2009-01-16 1120 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 310/2008 - 12.12.2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2008-12-29 1302 Czytano:870 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie nr 317/2008 - 17.12.2008
wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczy...
2008-12-29 1257 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 300/2008 - 8.12.2008
gospodarki transportowej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej...
2008-12-29 1249 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 315/2008 - 17 grudnia 2008
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nier...
2008-12-18 1211 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 314/2008 - 16.12.2008
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego...
2008-12-17 1314 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 309/2008 - 12.12.2008
powołania komisji do przeprowadzenia rokowań celem oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezpr...
2008-12-17 1310 Czytano:848 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 307/2008 - 10.12.2008
przyznania nagrody jubileuszowej Prezesowi Zarządu jednoosobowej spólki pod firmą Miejska Komunik...
2008-12-12 1538 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie nr 306/2008 - 10.12.2008
wyznaczenia administratora systemu sygnalizacji włamania w budynku Urzędu Miasta ...
2008-12-12 1537 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 305/2008 - 10.12.2008
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 r. zadań własnych gminy w zakresie gmin...
2008-12-12 1534 Czytano:756 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie nr 303/2008 - 8.12.2008
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż l...
2008-12-12 1530 Czytano:720 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie nr 302/2008 - 8.12.2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2008-12-12 1527 Czytano:960 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie nr 301/2008 - 8.12.2008
ustalenia ceny przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Skarżysku - K...
2008-12-12 1525 Czytano:899 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 299/20008 - 1.12.2008
zasad organizacyjnych udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miasta...
2008-12-12 1523 Czytano:902 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 298/2008 - 1.12.2008
powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygania otwartych konkursów na real...
2008-12-12 1521 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 rok
» zmiany Zarządzenia Nr 203/2004 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 28.12.2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta w Skarżyska - Kamiennej
» powołania Dyrektora Centrum Integracji Społocznej w Skarżysku - Kamiennej
» zmiany Zarządzenia Nr 279/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamienna z dnia 29.11.2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Skarżysku - Kamienneja
» przekazania wykazu nieruchomości gminnych w zarządzanie jednostce budżetowej Zarządowi Zasobów Komunalnych
» sposobu wykonania Uchwały Nr XXIII/48/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dniem 29.05.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do działalności ZBK 'Administrator' w likwidacji
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w 2009 r.'0
» wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży pożarnej,którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
» powołania komisji do przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym nieruchomości gruntowej zabudowanej kortami tenisowymi, położonej przy ul. Paryskiej
» powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Witwickich
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna