A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2008 r. » miesiąc październik
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc październik': 29
1  Zarządzenie Nr 278/2008 - 24.10.2008
wprowadzenia procedury ewakuacji pracowników i mienia Urzędu Miasta Skarżysko - Kamienna...
2008-12-12 1315 Czytano:875 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 259/2008 - 15.10.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-12-12 1310 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 257/2008 - 9.10.2008
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 r....
2008-12-12 1306 Czytano:797 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 279/2008 - 27.10.2008
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 r. zadań własnych gminy w zakresie gmin...
2008-11-19 1524 Czytano:782 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie nr 277/2008 - 23.10.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-11-19 1512 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 272/2008 - 22.10.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-11-19 1507 Czytano:699 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 260/2008 - 16.10.2008
powołania komisji do spraw oceny przydatności do dalszego użytkowania zbędnych składników śro...
2008-11-19 1419 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 275/2008 - 23.10.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-11-19 1413 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 274/2008 - 22.10.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-11-19 1411 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 273/2008 - 22.10.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-11-19 1406 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 259/2008 - 15.10.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-11-19 1402 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie nr 278/2008 - 24.10.2008
wprowadzenia procedury ewakuacji pracowników i mienia Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2008-10-27 1458 Czytano:879 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarzxądzenie nr 276/2008 - 23.10.2008
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż n...
2008-10-27 1456 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 271/2008 - 20.10.2008
powołanie komisji do przekazania protokołem zdawczo - odbiorczym nieruchomości gruntowej stanowi...
2008-10-27 1451 Czytano:879 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 270/2008 - 20.10.2008
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż n...
2008-10-27 1449 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 269/2008 - 20.10.2008 r.
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora jednostki organizacji 'Zarząd Zasobów Komunalnych w ...
2008-10-27 1447 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie nr 268/08 - 17.10.2008
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta...
2008-10-27 1444 Czytano:872 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 267/2008 - 16.10.2008
powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych ...
2008-10-27 1443 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 266/2008 - 16.10.2008
powołania komisji likwidacyjno - kasacyjnej...
2008-10-27 1442 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 265/2008 - 16.10.2008
ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2008-10-27 1439 Czytano:966 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie nr 264/2008 - 16.10.2008
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położone...
2008-10-27 1437 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 263/2008 - 16.10.2008
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położ...
2008-10-27 1435 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie nr 262/2008 - 16.10.2008
ustalenia ceny przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej zabu...
2008-10-27 1434 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 261/2008 - 16.10.2008
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położ...
2008-10-27 1433 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 258/2008 - 13.10.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-10-27 1424 Czytano:773 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 256/2008 - 9.10.2008
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaży ...
2008-10-13 1241 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 255/2008 - 9.10.2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2008-10-13 1238 Czytano:807 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie nr 254/2008 - 6.10.2008
utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej...
2008-10-13 1235 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 253/2008 - 6.10.2008
przyznania Prezesowi Zarządu jednoosobowej spółki pod firmą Miejska Komunikacja Samochodowa w Sk...
2008-10-07 1121 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» wprowadzenia procedury ewakuacji pracowników i mienia Urzędu Miasta Skarżysko - Kamienna
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'Wycenę wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej w celu uaktualizowania opłaty rocznej z tytułu tego użytkowania
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 r.
» ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 r. zadań własnych gminy w zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień, w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz pomocy społecznej i ochrony zdrowia
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 206.000 euro w trybie zapytania o cenę na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.150.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Remont alejki na Cmentarzu Komunalnym w Skarżysku - Kamiennej
» powołania komisji do spraw oceny przydatności do dalszego użytkowania zbędnych składników środków trwałych mienia komunalnego
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Sporządzenie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb oddania nieruchomości Gminy Skarżysko - Kamienna w trwały zarząd
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa i montaż wiat przystankowych
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Skarżyska - Kamiennej zwanego Plac Floriański
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna