A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2008 r. » miesiąc wrzesień
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc wrzesień': 34
1  Zarządzenie Nr 251/2008 - 30 września 2008
uzupełnienia Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 262/2005 z dnia 01
grudnia 2005r. w sprawie ustale...
2008-11-28 1206 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 231/2008 - 16.09.2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie...
2008-11-26 1245 Czytano:779 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 248/2008 - 29.09.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-11-19 1357 Czytano:749 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 247/2008 - 29.09.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-11-19 1354 Czytano:721 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 246/2008 - 29.09.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-11-19 1352 Czytano:670 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 245/2008 - 29.09.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-11-19 1351 Czytano:731 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 244/2008 - 29.09.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-11-19 1350 Czytano:739 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 236/2008 - 22.09.2008
powołania komisji do przejęcia protokółem zdawczo - odbiorczym nieruchomości gruntowej zabudowa...
2008-10-27 1502 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 232/2008 - 16.09.2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2008-10-27 1500 Czytano:784 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie nr 243/2008 - 29.09.2008
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 r....
2008-10-07 1123 Czytano:674 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 252/2008 - 30.09.2008
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu spólki pod firmą Miejska Komunikacja Samoch...
2008-10-07 1118 Czytano:733 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 250/2008 - 30 .09.2008
powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomoś...
2008-10-07 1116 Czytano:683 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 249/2008 - 30.09.2008
powołania komisji do przejęcia protokołem zdawczo - odbiorczym nieruchomości gruntowej, zajętej...
2008-10-07 1114 Czytano:685 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 242/2008 - 26.09.2008
powołania komisji do wykonania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendu...
2008-10-07 1112 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 240/2008 - 25.09.2008
powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomoś...
2008-10-07 1109 Czytano:750 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie nr 237/2008 - 23.09.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-10-07 1106 Czytano:678 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 241/2008 - 26.09.2008
sposobu wykonania Uchwały Nr XXIII/48/2008 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r...
2008-09-29 1355 Czytano:748 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 239/2008 - 24.09.2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2008-09-24 1454 Czytano:734 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie nr 235/2008 - 22.09.2008
zmiany Zarządzenia Nr 61/2008 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 3.03.2008 r. w sprawi...
2008-09-24 1155 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie nr 238/2008 - 23.09.2008
ustalenia ceny wywoławczej na zbycie w drodze przetargu lokalu mieszkalnego usytuowanego w Skarżys...
2008-09-24 1153 Czytano:635 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 234/2008 - 17 września 2008 r.
ustalenia stawki opłaty za wynajem jednej pray słupów wsporczych pod banery reklamowe stanowiący...
2008-09-24 1150 Czytano:765 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 233/2008 - 17.09.2008
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 r....
2008-09-24 1148 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie nr 231/2008 - 16.09.2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie...
2008-09-24 1146 Czytano:769 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie nr 230/2008 - 10.09.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
2008-09-24 1143 Czytano:703 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 225/2008 - 04.09.2008
uchylenia Zarządzenia Nr 195/2008 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 29 lipca 2008 r. ...
2008-09-16 0912 Czytano:696 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 227/2008 - 9.09.2008
harmonogramu prac zwiazanych z opracowaniem projektu budżetu miasta na 2008 r....
2008-09-11 1030 Czytano:758 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr229/2008 - 10.09.2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste...
2008-09-10 1504 Czytano:651 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarządzenie nr 228/2008 - 10.09.2008
ustalenia cen nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Skarżysku - Kamiennej przy ul....
2008-09-10 1502 Czytano:702 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie nr 226/2008 - 8.09.2008
przyznania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych podległych ...
2008-09-10 1500 Czytano:753 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 224/2008 - 4.09.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-09-10 1456 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 223/2008 - 3.09.2008
powołania komisji przetargu i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ...
2008-09-10 1453 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie nr 222/2008 - 3.09.2008
powołania komisji ds. oceny przydatności do użytku urządzeń i instalacji znajdujących się w b...
2008-09-10 1425 Czytano:665 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 221/2008 - 1.09.2008
zmiany Zarządzenia Nr 279/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamienna z dnia 29.11.2007 w sprawie ...
2008-09-03 1504 Czytano:900 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie nr 220/2008 - 1.09.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-09-03 1502 Czytano:776 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» uzupełnienia Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 262/2005 z dnia 01 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia procedur wstępnej kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna.
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Skarżyska - Kamiennej zwanego Południowa - Krakowska
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie ulic gminnych na interwencję mieszkańców , na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w sezonie 2008/2009
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkingowych, placów i parkingów na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w sezonie 2008/2009 - Strefa III
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkingowych, placów i parkingów na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w sezonie 2008/2009 - Strefa II
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkingowych, placów i parkingów na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w sezonie 2008/2009 - Strefa I
» powołania komisji do przejęcia protokółem zdawczo - odbiorczym nieruchomości gruntowej zabudowanej kortami tenisowymi, położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Paryskiej
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 r.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna