A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2008 r. » miesiąc marzec
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc marzec': 24
1  Zarządzenie Nr 85/2008 - 31 marca 2008
powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w jednostce organizacyjnej gm...
2008-04-28 1237 Czytano:838 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 79/2008 - 25 marca 2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu...
2008-04-28 1235 Czytano:777 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 78/2008 - 25 marca 2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2008-04-28 1233 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 73/2008 - 17 marca 2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publiczneg...
2008-04-28 1232 Czytano:803 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 72/2008 - 17 marca 2008
zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej i udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomo...
2008-04-28 1230 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 69/2008 - 12 marca 2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-04-28 1223 Czytano:735 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 84/2008 - 31 marca 2008
odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej ...
2008-04-03 1402 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 83/2008 - 28 marca 2008
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2008-04-03 1357 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 81/2008 - 25 marca 2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-04-03 1209 Czytano:849 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 80/2008 - 25 marca 2008
wysokości środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące w 2008 r....
2008-04-03 1206 Czytano:762 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 77/2008 - 25.03.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-04-03 1204 Czytano:717 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 76/2008 - 25.03.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-04-03 1159 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 75/2008 - 21 .03.2008 r.
nadaję regulamin zorganizowania i przeprowadzania przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż samoch...
2008-04-03 1153 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 74/2008 - 21 marca 2008 r.
powołania i funkcjonowania zespołu ds. opiniowania ofert składanych w konkursach otwartych na rea...
2008-04-03 1146 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 68/2008 - 12 marca 2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-04-03 1142 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 66/2008 - 11 marca 2008
powołnia komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ni...
2008-04-03 1057 Czytano:788 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarzązenie Nr 64/2008 - 5 marca 2008
powołnia Rady Muzeum im. Orła Białego w Skarżsku - Kamiennej...
2008-04-03 1054 Czytano:761 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 71/2008 - 17.03.2008
ustalenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wiec...
2008-03-20 1033 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 70/2008 - 17.03.2008
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym ...
2008-03-20 1030 Czytano:769 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 67/2008 - 12.03.2008
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2008-03-20 1024 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 65/2008 - 10 marca 2008
powołania komisji do kontroli stanu technicznego obiektów sportowych znajdujących się na terenie...
2008-03-20 1020 Czytano:829 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 63/2008 - 4 marca 2008
organizacji roku szkolnego 2008/2009 w placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez gmi...
2008-03-19 1505 Czytano:896 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 61/2008 - 3 marca 2008
powołania Komisji likwidacyjno - kasacyjnej do przeprowadzenia kasasji sprzętu biurowego i kompute...
2008-03-19 1504 Czytano:793 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 60/2008 - 3.03.2008
powołania Komisji ds. oceny przydatności do dalszego użtkowania składnikóająku ruchomego znajd...
2008-03-19 1426 Czytano:738 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska pracy w jednostce organizacyjnej gminy Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamównienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Konserwacja oświetlenia ulicznego miasta Skarżyska - Kamiennej
» zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej i udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej usytuowanej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Leopolda Staffa 4
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'Opracowanie dokumentacji projektowych ; Projekt przebudowy ul. Nowej : Projekt przebudowy ul. Dygasińskiego
» odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej
» nieskorzystania z prawa pierwokupu
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'Wykonanie zagospodarowania zieleni skweru przed Urzędem Miasta w Skarżysku - Kamiennej'0
» wysokości środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące w 2008 r.
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna