A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2008 r. » miesiąc luty
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc luty': 20
1  Zarzązenie Nr 57/2008 - 28 lutego 2008
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 r....
2008-04-28 1220 Czytano:822 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 55/2008 - 28.02.2008
powołania komisji przetagowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
2008-03-19 1406 Czytano:838 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 54/2008 - 26.02.2008
powołnia komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
2008-03-19 1354 Czytano:890 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 53/2008 - 26.02.2008
powołnia komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
2008-03-19 1350 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 53/2008 - 26.02.2008
powołnia komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
2008-03-19 1348 Czytano:865 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 45/2008 - 12 lutego 2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg...
2008-03-19 1342 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 58/2008 - 29 .02.2008
zmiany Zarządzenia Nr 32/2006 Prezydenta Miasta z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia podmi...
2008-03-03 1517 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 59/2008 - 3 marca 2008
powołania Komisji do Spraw Przeglądu Miejsc Zbrodni Dokonywanych przez Niemiecki i Sowiecki Reżim...
2008-03-03 1451 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 56/2008 - 28 lutego 2008
zasad i maksymanlnych kwot dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo...
2008-03-03 1449 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 52/2008 - 25.02.2008
zmiany zarządzenia Nr 9/2008 z dnia 7.01.2008 w sprawie ustalenia limitów rozmów z telefonów kom...
2008-02-27 1206 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 51/2008 - 25.02.2008
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2008-02-27 1205 Czytano:814 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 50/2008 - 22.02.2008
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań własnych gminy w zakresie kult...
2008-02-27 1202 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 49/2008 - 20.02.2008
podjęcia i prowadzenia windykacji należności Gminy z tytułu zaległych opłat czynszowych za naj...
2008-02-27 1200 Czytano:887 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 48/2008 - 19.02.2008
zmiany Zarządzenia Nr 119/2007 Prezydenta Miasta z dnia 4.06.2007 w sprawie powołania Gminnej Komi...
2008-02-27 1158 Czytano:850 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 47/2008 - 15.02.2008
utworzenia punktu doradztwa zawodowego osób niepełnosprawnych działających przy UM...
2008-02-27 1156 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 46/2008 - 15.02.2008
zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitor...
2008-02-27 1154 Czytano:954 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 44/2008 - 12.02.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-02-27 1152 Czytano:853 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 41/2008 - 4.02.2008
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 262/2005 z dnia 1.12.2005 r. w sprawie ustalenia procedur w...
2008-02-27 1149 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 43/2008 - 8 lutego 2008
powołania Skarżyskiej Rady Sportu oraz ustalenia zasad jej działania...
2008-02-12 0954 Czytano:828 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 42/2008 - 8 lutego 2008
powołania Skarżyskiej Rady Kultury oraz ustalenia zasad jej działania...
2008-02-12 0953 Czytano:901 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2008 r.
» powołania komisji przetagowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie zapytania o cenę na 'Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta
» powołnia komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 'Opracowanie koncepcji przebudowy dróg wewnąrzosiedlowych w osiedlu Milica i Przylesie w Skarżsku - Kamiennej'0
» powołnia komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.150.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 'Wykonanie remontów czątkowych nawierzchni bitumicznych dró gminnych w Skarżsku - Kamiennej w 2008 roku'0
» powołnia komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 5.150.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. 'Wykonanie remontów czątkowych nawierzchni bitumicznych dró gminnych w Skarżsku - Kamiennej w 2008 roku'0
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2008 r.'0
» zmiany Zarządzenia Nr 32/2006 Prezydenta Miasta z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności
» powołania Komisji do Spraw Przeglądu Miejsc Zbrodni Dokonywanych przez Niemiecki i Sowiecki Reżimy Okupacyjne oraz Formacje Zbrojne po 1939 roku
» zasad i maksymanlnych kwot dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dziedzinie edukacji ekologicznej na rok 2008
» zmiany zarządzenia Nr 9/2008 z dnia 7.01.2008 w sprawie ustalenia limitów rozmów z telefonów komórkowych dla pracowników UM
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna