A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2008 r. » miesiąc styczeń
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc styczeń ': 34
1  Zarzązenie Nr 11/2008 - 8 stycznia 2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-02-13 1011 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
2  zarządzenie Nr 32/2008 - 29 stycznia 2008
zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2008-02-12 0952 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenia Nr 28/2008 - 23 stycznia 2008
zarządzania kryzysowego na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej...
2008-02-12 0947 Czytano:796 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 24/2008 - 18 stycznia 2008
zatwierdzenia planu kontroli dinansowo - gospodarczej jednostek i zakładów budżetowych bezpośred...
2008-02-12 0945 Czytano:820 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 40/2008 - 30 stycznia 2008
odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora MCSiR...
2008-02-01 1324 Czytano:951 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarzązenie Nr 38/2008 - 30 stycznia 2008
powołania Dyrektora MCSiR...
2008-02-01 1320 Czytano:800 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 39/2008 - 30 stycznia 2008
przekazania w zarządzanie i administrowanie przedmiotu najmu określonego umową 34 N 5e-329/2007 z...
2008-01-31 1047 Czytano:866 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 37/2008 - 29 stycznia 2008
przyznania dodatków ; funkcyjnego i motywacyjnego dla Katarzyny Szumielewicz pełniącej obowiązki...
2008-01-30 1117 Czytano:836 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 36/2008 - 29 stycznia 2008
udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Gimnazjum Nr 3 ul. Akacjowa 1 do dokony...
2008-01-30 1112 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 35/2008 - 29 stycznia 2008
zmiany Zarządzenia Nr 187/2006 Prezydenta Miasta z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia p...
2008-01-30 1110 Czytano:764 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 34/2008 - 29 stycznia 2008
odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku - Kamiennej...
2008-01-30 1100 Czytano:792 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 33/2008 - 29 stycznia 2008
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku - Kamiennej...
2008-01-30 1100 Czytano:732 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 29/2008 - 23 stycznia 2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-01-30 1059 Czytano:913 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 26/2008 - 22 stycznia 2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-01-30 1056 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 25/2008 - 22 stycznia 2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-01-30 1055 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 22/2008 - 17 stycznia 2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-01-30 1051 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 5/2008 - 3 stycznia 2008
wprowadzenia instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Urzędzie Miasta w Skarżysku -...
2008-01-30 1048 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie nr 23/2008 - 18 stycznia 2008
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2008-01-21 0953 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 21/2008 - 17 stycznia 2008
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2008-01-21 0952 Czytano:875 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 20/2008 - 16 stycznia 2008
zmiany Zarządzenia Nr 11/2008 Prezydenta Miasta z dnia 8.01.2008 r. w sprawie powołania komisji pr...
2008-01-21 0951 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 19/2008 - 16 stycznia 2008
zmiany Zarządzenia Nr 8/2008 Prezydenta Miasta z dnia 4.01.2008 r. w sprawie powołania komisji prz...
2008-01-21 0948 Czytano:780 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 18/2008 - 16 stycznia 2008
zmiany Zarządzenia Nr 7/2008 Prezydenta Miasta z dnia 4.01.2008 r. w sprawie powołania komisji prz...
2008-01-21 0945 Czytano:873 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 17/2008 - 15.01.2008
powołania komisji do oceny i rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. 'W plastik pakujesz - środ...
2008-01-16 0955 Czytano:878 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 16/2008 - 14.01.2008
uchylenia Zarządzenia Nr 76/2006 Prezydenta Miasta Skarżysko - Kamienna z dnia 24.04.2006 w sprawi...
2008-01-16 0953 Czytano:818 razy » Przeczytaj artykuł
25  zarządzenie Nr 15/2008 - 14.01.2008
przygotowania projektu procedur organizacyjnych stosowanych przy obiegu i kontroli dokumentów księ...
2008-01-16 0947 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarzązenie Nr 13/2008 - 10.01.2008
zmiany Zarządzenia Nr 262/2005 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia proce...
2008-01-11 1231 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
27  Zarządzenie Nr 12/2008 - 10.10.2008
zmiany udziałów nieruchomości współnej usytuowanej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sokolej...
2008-01-11 1225 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
28  Zarzązenie Nr 10/2008 - 8.01.2008
ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowni...
2008-01-11 1223 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
29  Zarządzenie Nr 8/2008 - 4.01.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-01-11 1221 Czytano:845 razy » Przeczytaj artykuł
30  Zarządzenie Nr 7/2008 - 4.01.2008
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2008-01-11 1218 Czytano:798 razy » Przeczytaj artykuł
31  Zarządzenie Nr 4/2008 - 2 stycznia 2008
cofnięcia ustanowionego pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw organizacji jednostki budżętowej...
2008-01-07 1356 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
32  Zarządzenie Nr 3/2008 - 2 stycznia 2008
powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki organizacyjnej 'Zarząd Zasobów Komunalnych...
2008-01-07 1337 Czytano:856 razy » Przeczytaj artykuł
33  Zarządzenie Nr 6/2008 - 4 stycznia 2008 r.
ustalenia czynszu najmu za dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości leżących w pasie drogowym p...
2008-01-07 1123 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
34  Zarządzenie Nr 1/2008 - 2 stycznia 2008 r.
ustalenia wysokości stałego pogotowia kasowego na wydatki w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamien...
2008-01-07 1120 Czytano:831 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'Bieżące sprzątanie miejsc znajdujących się w rejonie Targowiska Miejskiego przy ul. Rynek w Skarżysku - Kamiennej'0
» zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
» zarządzania kryzysowego na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej
» zatwierdzenia planu kontroli dinansowo - gospodarczej jednostek i zakładów budżetowych bezpośrednio podległych Prezydentowi Miasta i powiązanych z budżętem miasta
» odwołania z pełnienia obowiązków Dyrektora MCSiR
» powołania Dyrektora MCSiR
» przekazania w zarządzanie i administrowanie przedmiotu najmu określonego umową 34 N 5e-329/2007 z dnia 1 września 2007 r. Miejskiemu Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennek
» przyznania dodatków ; funkcyjnego i motywacyjnego dla Katarzyny Szumielewicz pełniącej obowiązki dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku - Kamiennej
» udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Gimnazjum Nr 3 ul. Akacjowa 1 do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem placówki
» zmiany Zarządzenia Nr 187/2006 Prezydenta Miasta z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Zielna 29 i dyrektororowi Gimnazjum Nr 3 ul. Akacjowa 1 do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem placówki
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna