A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2007 r » miesiąc grudzień
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc grudzień ': 19
1  zarządzenie Nr 291/2007 - 11 grudnia 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2008-01-07 1333 Czytano:778 razy » Przeczytaj artykuł
2  zarządzenie Nr 294/2007 - 12 grudnia 2007
zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik do Zarządz...
2008-01-07 1332 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 289/2007 - 6 grudnia 2007
ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw organizacji gospodarstwa pomocniczego UM - Cen...
2008-01-07 1329 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 282/2007 - 3 grudnia 2007
zmiany Zarządzenia Nr 279/2007 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu O...
2008-01-07 1327 Czytano:830 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 299/2007 - 28 grudnia 2007
powołania komisji do spraw likwidacji kwitów opłaty targowej stanowiącej druki ścisłego zarach...
2008-01-07 1116 Czytano:752 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 292/2007 - 11 grudnia 2007
wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r....
2008-01-07 1113 Czytano:791 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 297/2007 - 21.11.2007
zmiany Zarządzenia Nr 224/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 26.09.2007 w sprawie...
2007-12-27 0949 Czytano:894 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr296/2007 - 18.12.2007
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2007-12-27 0946 Czytano:827 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 295/2007 - 12.12.2007
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 262/2005 z dnia 1.12.2005 r. w sprawie ustalenia procedur w...
2007-12-27 0944 Czytano:833 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 290/2007 - 10 grudnia 2007
ustalenia stawek czynszu dzierżawnego...
2007-12-13 0958 Czytano:802 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 293/2007 - 12 grudnia 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie...
2007-12-12 1535 Czytano:775 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 288/2007 - 6 grudnia 2007
powołania zespołu doradczo - inicjatywnego w zakresie współracy z organizacjami pozarządowymi...
2007-12-10 1242 Czytano:852 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 287/2007 - 5 grudnia 2007
powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert oraz rozstrzygania otwartych konkursów na rea...
2007-12-10 1240 Czytano:854 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 286/2007 - 3 grudnia 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-12-10 1239 Czytano:811 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 285/2007 - 3 grudnia 2007
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarż...
2007-12-10 1238 Czytano:697 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 284/2007 - 3 grudnia 2007
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarż...
2007-12-10 1237 Czytano:763 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 283/2007 - 3 grudnia 2007
ustalenia ceny wywoławczej w przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarż...
2007-12-10 1236 Czytano:874 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 281/2007 - 3 grudnia 2007
zmiany Zarządzenia Nr 238/2007 Prezydenta Miasta Skarżysko - Kamienna z dnia 12 października 2007...
2007-12-10 1234 Czytano:857 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 282/2007 - 3.12.2007
zmian do zarządzenia Nr 279/2007 ...
2007-12-03 1544 Czytano:825 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 142/2003 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
» ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw organizacji gospodarstwa pomocniczego UM - Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej
» zmiany Zarządzenia Nr 279/2007 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej
» powołania komisji do spraw likwidacji kwitów opłaty targowej stanowiącej druki ścisłego zarachowania dla Targowiska przy ul. Rynek oraz Targowiska przy ul. Sokolej
» wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r.
» zmiany Zarządzenia Nr 224/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 26.09.2007 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
» nieskorzystania z prawa pierwokupu
» zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 262/2005 z dnia 1.12.2005 r. w sprawie ustalenia procedur wstępnej kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w UM
» ustalenia stawek czynszu dzierżawnego
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna