A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2007 r » miesiąc listopad
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc listopad ': 24
1  Zarzazenie Nr 270/2007 - 19.11.2007
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w u...
2008-01-11 1237 Czytano:826 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 261/2007 - 10 listopada 2007
używania prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych przez dyrektorów gminnych jednos...
2008-01-07 1324 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 267/2007 - 16 listopada 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-12-17 1108 Czytano:924 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 266/2007 - 16 listopada 2007
ogłszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-12-17 1107 Czytano:880 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 279/2007 - 29.11.2007
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UM...
2007-12-03 1540 Czytano:974 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 264/2007 - 14 listopada 2007
projektu budżetu miasta Skarżysko-Kamienna na 2008 r....
2007-11-27 1150 Czytano:881 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 274/2007 - 20 listopada 2007
wyznaczenia przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ...
2007-11-27 1013 Czytano:882 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 275/2007 - 21 listopada 2007
powołania komisji egzaminacyjnej dla p. Beaty Michnowskiej ubiegającej się o awans na stopień na...
2007-11-27 1009 Czytano:913 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 277/2007 - 26 listopada 2007
ustanowienia pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw organizacji jednostki budżetowej - Zarząd Za...
2007-11-27 1006 Czytano:843 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 276/2007 - 26 listopada 2007
zmiany zarządzenia Nr 267/2005 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 6 grudnia 2005 r. w spr...
2007-11-27 1004 Czytano:858 razy » Przeczytaj artykuł
11  zarządzenie 273/2007 - 20 listopada 2007 r.
zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego Urzędu Miasta i jednostek podległych Prezydentowi Miasta ...
2007-11-27 0957 Czytano:1053 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 271/2007 - 20 listopada 2007
powołania Komisji Stypendialnej...
2007-11-22 1049 Czytano:851 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 269/2007 - 19 listopada 2007
powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w przedmiocie nabycia nieruchomości gruntowych, za...
2007-11-22 1048 Czytano:971 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 268/2007 - 19 listopada 2007
udzielenie stypendiów szkolnych o charakterze pomocy socjalnej w ramach zmniejszenia różnic i umo...
2007-11-22 1046 Czytano:877 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 262/2007 - 10 listopada 2007
zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2007-11-22 1044 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 263/2007 - 12 listopada 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-11-22 1042 Czytano:816 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 257/2007 - 8 listopada 2007
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 r. zadań własnych gminy w zakresie ; gm...
2007-11-22 1041 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 258/2007 - 8 listopada 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-11-22 1037 Czytano:935 razy » Przeczytaj artykuł
19  zarządzenie Nr 262/2007 - 10 listopada 2007
zmiany składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2007-11-13 1251 Czytano:834 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 260/2007 - 10 listopada 2007
powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie Logo 85-lecia miasta Skar...
2007-11-12 1536 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 256/2007 - 7 listopada 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2007-11-12 1533 Czytano:839 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 259/2007 - 8 listopada 2007
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2007-11-12 1124 Czytano:942 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 255/2007 - 7 listopada 2007 r.
Zmiany Rzaządzenia Nr 224/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 26 września 2007 r....
2007-11-12 1122 Czytano:893 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzienie Nr 254/2007 - 5 listopada 2007
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż l...
2007-11-12 1119 Czytano:879 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w/m przy ul. Norwida wraz ze sprzedażą znajdującej się na niej murowanego boksu garażowego
» używania prywatnych samochodów osobowych dla celów służbowych przez dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» ogłszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego UM
» projektu budżetu miasta Skarżysko-Kamienna na 2008 r.
» wyznaczenia przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'przychodnie Miejskie' w Skarżysku - Kamiennej
» powołania komisji egzaminacyjnej dla p. Beaty Michnowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
» ustanowienia pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw organizacji jednostki budżetowej - Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku - Kamiennej
» zmiany zarządzenia Nr 267/2005 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji ds. analizy i weryfikacji wniosków dotyczących przejmowania nieruchomości od podmiotów gospodarczych na rzecz Gminy Skarżysko - Kamienna oraz określenia zasad jej funkcjonowania
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna