A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2007 r » miesiąc wrzesień
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc wrzesień': 24
1  Zarządzenie Nr 209/2007 - 12 września 2007
rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt...
2008-06-30 0959 Czytano:846 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 203/2007 - 5 września 2007
zmiany Zarządzenia Nr 190/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska kierown...
2008-01-07 1322 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 217/2007 - 21 września 2007
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę...
2007-11-12 1210 Czytano:804 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 224/2007 - z26.09.2007
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych...
2007-11-12 1131 Czytano:774 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 229/2007 - z dnia 28.09.2007
zmiany Zarządzenia Nr 92/2007 Prezydenta Miasta z dnia 8.05.2007 r. w sprawie ustalenia limitów r...
2007-10-09 1158 Czytano:918 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 228/2007 - 28.09.2007
powołania komisji do oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli ochronnych...
2007-10-09 1147 Czytano:801 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 227/2007 - 28 września 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-10-09 1141 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 226/2007 - 28.09.2007
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydayków budżetu miasta na 2007 r....
2007-10-09 1132 Czytano:832 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 213/2007 - 17.09.2007
przyznania Dyrektorowi Zarządu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z...
2007-10-09 1118 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 218/2007 - 21.09.2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-10-09 1113 Czytano:908 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 215/2007 - 20.09.2007
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r....
2007-10-09 1106 Czytano:870 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 219/07 - 25.09.2007
ustalnia dnia 2 listopada 2007 r. jako dnia wolnego od pracy za odpracowaniem dla pracowników Urzę...
2007-10-09 1055 Czytano:1015 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 221/07 - 25 września 2007 r.
powołania Zespołu Zadaniowego w celu przygotowania procedur utworzenia Centrum Integracji Społecz...
2007-10-09 1048 Czytano:790 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 220/2007 - 25.09.2007
powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia na terenie miasta Skarżyska – ...
2007-09-25 1422 Czytano:944 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 210/07 - 14 września 2007 r.
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 262/2005 z dnia 01.12.2005 r. w sprawie ustalenia procedur ...
2007-09-25 1202 Czytano:860 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 216/2007 - 21 września 2007
ogłszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-09-25 1156 Czytano:892 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 214/2007 - 20 września 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-09-20 1448 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 211/07 - 17.09.2007
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2007-09-20 1445 Czytano:795 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 212/2007 - 17.09.2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego o wartości p...
2007-09-20 1443 Czytano:785 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 205/2007 - 10 września 2007 r.
ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej...
2007-09-12 1002 Czytano:981 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 206/2007 - 10 września 2007
ustalenia ceny wywoławczej w czzwartym przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położone...
2007-09-12 0959 Czytano:861 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 204/2007 - 6 września 2007 r.
harmonogramu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu miasta na 2008 r....
2007-09-10 1139 Czytano:895 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarzązenie Nr 201/2007 - 4 września 2007 r.
wprowadzenia w życie Planu ewakuacji ludzi i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych...
2007-09-07 0949 Czytano:957 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie 202/2007 - 4 września 2007
utworzenia systemu stałych dyżurów w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych na ...
2007-09-07 0947 Czytano:947 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt
» zmiany Zarządzenia Nr 190/2005 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska kierownicze w jedostkach organizacyjnych gminy Skarżysko - Kamienna
» powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr ewid. 24/2 i 25 przy ul. Konarskiego
» powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych
» zmiany Zarządzenia Nr 92/2007 Prezydenta Miasta z dnia 8.05.2007 r. w sprawie ustalenia limitów rozmów z telefonów komórkowych dla pracowników Urzędu Miasta
» powołania komisji do oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli ochronnych
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 211.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych, ulic gminnych na interwencję mieszkańców na terenie miasta Skarżyska - kamiennej w sezonie zima 2007/2008'0
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydayków budżetu miasta na 2007 r.
» przyznania Dyrektorowi Zarządu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z oo nagrody rocznej za rok 2006
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna