A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2007 r » miesiąc sierpień
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc sierpień': 18
1  Zarządzenie Nr 199/2007 - 31 sierpnia 2007
zmiany Zarządzenia Nr 41/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 marca 2007 r. w spr...
2007-09-14 0949 Czytano:641 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 195/2007 - 31 sierpnia 2007 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-09-12 0951 Czytano:524 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 196/2007 - 31 sierpnia 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-09-12 0950 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 182/2007 - 9 sierpnia 2007
ustalenia norm zużycia paliwa dla skuterów 'Solatio' będących na wyposażeniu Straży Miejskiej...
2007-09-10 1135 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 198/2007 - 31 sierpnia 2007 r.
zmiany Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej p...
2007-09-04 1001 Czytano:568 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 197/2007 - 31 sierpnia 2007 r.
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż p...
2007-09-04 0942 Czytano:583 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 194/2007 - 30 sierpnia 2007 r.
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoł Podstawowej Nr 8 w Skarżysku - Kamiennej ul. Podjazdo...
2007-09-04 0934 Czytano:560 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 193/2007 - 30 sierpnia 2007 r.
zmiany Zarządzenia Nr 115/2002 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 30 grudnia 2002 r. w...
2007-09-04 0931 Czytano:561 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 192/2007 - 30 sierpnia 2007
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skarżysku - Kamiennej...
2007-09-04 0928 Czytano:557 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 191/2007 - 30 sierpnia 2007 r.
odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych...
2007-09-04 0927 Czytano:537 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 190/2007 - 29 sierpnia 2007 r.
zmiany Zarządzenia Nr 45/2007 Przezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 8 marca 2007 r. w sp...
2007-09-04 0925 Czytano:579 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 187/2007 - 22 sierpnia 2007 r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-09-04 0923 Czytano:566 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 186/2007 - 22 sierpnia 2007 r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-09-04 0920 Czytano:551 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 185/2007 - 22 sierpnia 2007 r.
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę...
2007-09-04 0917 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarzązenie Nr 184/2007 - 16 sierpnia 2007 r.
przeprowadzenia zawodów I stopnia w ramach Świętokrzyskich Zawodów 'Patrol Roku Straży Miejskie...
2007-09-03 0927 Czytano:559 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 180/2007 - 1 sierpnia 2007 r.
powołania komisji i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot...
2007-09-03 0921 Czytano:550 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 188/2007 - 27 sierpnia 2007 r.
powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie miasta Skar...
2007-08-29 1005 Czytano:581 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 181/2007 - 9 sierpnia 2007
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej...
2007-08-09 0902 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» zmiany Zarządzenia Nr 41/2007 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
» ustalenia norm zużycia paliwa dla skuterów 'Solatio' będących na wyposażeniu Straży Miejskiej
» zmiany Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej przy Miejskim Centrum Kultury im. L. Staffa w Skarżysku - Kamiennej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 158/2007 z dnia 10 lipca 2007 r.
» powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Asfaltowej wraz ze sprzedażą prawa własności znajdujących się na niej budynków
» udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoł Podstawowej Nr 8 w Skarżysku - Kamiennej ul. Podjazdowa 21 do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem placówki
» zmiany Zarządzenia Nr 115/2002 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta Skarżyska - Kamiennej do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem placówek
» powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Skarżysku - Kamiennej
» odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna