A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2007 r » miesiąc czerwiec
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc czerwiec': 24
1  Zarządzenie Nr 148/2007 - 6 czerwca 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-07-16 1235 Czytano:1001 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 131/2007 - 14 czerwca 2007
zmiany Zarządzenia Nr 203/2004 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 28 października 200...
2007-07-10 1155 Czytano:883 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 130/2007 - 14 czerwca 2007
zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych...
2007-07-10 1142 Czytano:950 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 139/2007 - 26 czerwca 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2007-07-04 1444 Czytano:906 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 138/2007 - 26 czerwca 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2007-07-02 1117 Czytano:877 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 143/2007 - 28 czerwca 2007
zgłoszenia reprezentanta Gminy Skarżysko - Kamienna do rady Nadzorczej spółki prawa handlowego p...
2007-07-02 0859 Czytano:823 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 142/2007 - 27 czerwca 2007
powołania zespołu doraźnego...
2007-06-28 1314 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 137/2007 - 22 czerwca 2007
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r....
2007-06-26 1217 Czytano:889 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 135/2007 - 19 czerwca 2007
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r....
2007-06-26 1216 Czytano:812 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 136/2007 - 19 czerwca 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekra...
2007-06-25 1347 Czytano:947 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 134/2007 - 18 czerwca 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekra...
2007-06-25 1344 Czytano:786 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 129/2007 - 14 czerwca 2007 r.
nieskorzystania z prawa pierwokupu...
2007-06-18 1352 Czytano:1016 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 126/2007 - 12 czerwca 2007
zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opi...
2007-06-18 1348 Czytano:1013 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 133/2007 - 15 czerwiec 2007 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-06-18 1314 Czytano:893 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 120/2007 - 6 czerwca 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60...
2007-06-14 1337 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 128/2007 - 12 czerwca 2007
zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej i udziału w nieruchomości gruntowej usytuowanej w Sk...
2007-06-14 1334 Czytano:900 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarzazenie Nr 125/2007 - 12 czerwca 2007 r.
powołania zespołu doradczo - inicjatywnego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi...
2007-06-14 1315 Czytano:949 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 121/2007 - 6 czerwca 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu o udzieelnie zamówienia publicznego o w...
2007-06-13 1341 Czytano:965 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 122/2007 - 6 czerwca 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-06-13 1337 Czytano:879 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 127/07 - 12 czerwca 2007
nieskorzystania z prawa pierwokupu ( ul. Organizacja Orła Białego)...
2007-06-13 1330 Czytano:898 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 118/2007 - 4 czerwca 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-06-08 1136 Czytano:940 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 117/2007 - 4 czerwca 2007 r.
zmiany Zarządzenia Nr 71/2007 Przezydenta Miasta z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania kom...
2007-06-08 1133 Czytano:893 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 119/2007 - 4 czerwca 2007
Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej...
2007-06-08 1111 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 123/2007 - 8 czerwca 2007 r.
ustalenia norm zużycia paliwa dla skuterów 'Solatio' bęących na wyposażeniu Straży Miejskiej...
2007-06-08 1103 Czytano:870 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 211.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Skarżyska - Kamiennej zwanego 'Legionów - Krakowska'0
» zmiany Zarządzenia Nr 203/2004 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta
» zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» zgłoszenia reprezentanta Gminy Skarżysko - Kamienna do rady Nadzorczej spółki prawa handlowego pn. Skarżyska Strefa Gospodarcza z ograniczoną odpowiedzialnością w Skarżysku - Kamiennej
» powołania zespołu doraźnego
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r.
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r.
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 5.278.000,00 euro na 'Przebudowę ulicy osiedlowej biegnącej od ul. Norwida do ul. Południowej w Skarżysku - Kamiennej wzdłuż budynków wielorodzinnych nr 18,8,4,2 wraz z budową zatok postojowych'0
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna