A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2007 r » miesiąc maj
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc maj': 26
1  Zarządzenie Nr 116/2007 - 31 maja 2007 r.
powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Przychodnie Miejskie' w S...
2007-06-28 1320 Czytano:958 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 110/2007 - 25 maja 2007 r.
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r....
2007-06-13 1154 Czytano:956 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 101/2007 - 17 maja 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg...
2007-06-08 1130 Czytano:863 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 114/2007 - 31 .05.2007
odwołania Komendanta Strazy Miejskiej ...
2007-06-06 1413 Czytano:967 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 113/2007 - 28 maja 2007
powołania komisji przeatrgowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60...
2007-06-06 1010 Czytano:984 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarzązenie Nr 112/2007 - 28 maja 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60...
2007-06-06 1007 Czytano:1019 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 111/2007 - 28 maja 2007
powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania programu 'Patriotyzm Jutra'0...
2007-06-06 1001 Czytano:911 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 109 / 2007 - 24 maja 2007
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorom przedszkoli publicznych w Skarżysku – Kamie...
2007-05-24 1423 Czytano:991 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 93/2007 - 8 maja 2007 r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60...
2007-05-24 1418 Czytano:1044 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 91/2007 - 4 maja 2007 r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60...
2007-05-24 1416 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 102/2007 - 17 maja 2007
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 131/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. ew sprawie wprowadzenia ins...
2007-05-24 1009 Czytano:989 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 104/2007 - 18 maja 2007 r.
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r. ...
2007-05-23 1014 Czytano:992 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 108 / 2007 - 22 maja 2007
powołania Rady Budowy do spraw realizacji inwestycji pn. „Budowy hali sportowej w Skarżysku-...
2007-05-22 0800 Czytano:904 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zraządzenia Nr 107/2007 - 18 maja 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-05-21 1425 Czytano:1002 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 106/2007 - 18 maja 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-05-21 1424 Czytano:997 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 105/2007 - 18 maja 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-05-21 1422 Czytano:932 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 103/2007 - 18 maja 2007
skorzystania z prawa pierwokupu ...
2007-05-21 1355 Czytano:937 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 100/2007 - 16 maja 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60...
2007-05-21 1338 Czytano:955 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 99/2007 - 16 maja 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60...
2007-05-21 1333 Czytano:1063 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 98/2007 - 16 maja 2007
powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert oraz rozstrzygania otwartych konkursów na rea...
2007-05-21 1315 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 97/2007 - 16 maja 2007
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 r. zadań własnych Gminy w zakresie ochr...
2007-05-21 1313 Czytano:930 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie Nr 96/2007 - 16 maja 2007
przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół w Skarżysku - Kamiennej...
2007-05-21 1310 Czytano:1061 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 90/2007 - 4 maja 2007
powołania drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej...
2007-05-17 0907 Czytano:984 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 92/2007 - 8 maja 2007
ustalenia limitów rozmów z telefonów komórkowych dla pracowników Urzędu Miasta
...
2007-05-21 1304 Czytano:897 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 94/2007 - 15 maja 2007
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 262/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia proce...
2007-05-21 1307 Czytano:981 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 95/2007 - 15 maja 2007
upoważnienie Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do składania samodzielnie jednoosobo...
2007-05-17 0913 Czytano:844 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Przychodnie Miejskie' w Skarżysku - Kamiennej
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r.
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'Remonty chodników na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej' - 3 zadania
» odwołania Komendanta Strazy Miejskiej
» powołania komisji przeatrgowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro na 'Budowę ul. 17 Stycznia w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Orzeszkowej'
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na 'Przebudowę układu komunikacyjnego przed budynkiem Urzędu Miasta ( zagospodarowanie skwera )
» powołania zespołu zadaniowego do spraw opracowania programu 'Patriotyzm Jutra'0
» przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorom przedszkoli publicznych w Skarżysku – Kamiennej.
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro na 'Budowa ul. Sienkiewicza od ul. Ostrobramskiej do ul. Wyspiańskiego w Skarżysku - Kamiennej'0
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro na 'Budowę ul 17-go Stycznia w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Orzeszkowej'0
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna