A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2007 r » miesiąc kwiecień
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc kwiecień ': 18
1  Zarządzenie Nr 81/2007 - 24 kwietnia 2007
powołania komisji i przeprowadzenia przetargu nieograniczone o wartości poniżej 60.000 euro na b...
2007-05-24 1412 Czytano:1050 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 83/2007 - 25 kwietnia 2007 r.
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r. ...
2007-05-23 1012 Czytano:959 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 68 / 2007 - 2 kwietnia 2007 r.
Zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 271/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i zasad ...
2007-05-21 1450 Czytano:970 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 87/2007 - 27 kwietnia 2007
powołania zespołu doradczego ...
2007-05-17 0924 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 84/2007 - 27 kwiecień 2007
upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej do składania samodzielnie jednooso...
2007-05-17 0922 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie Nr 79/2007 - 20 kwietnia 2007
pełnienia zastępstwa w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta na czas jego nieobecności ...
2007-05-17 0850 Czytano:985 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 78/2007 - 20 kwietnia 2007
podziału na jednostki środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące w 2007 r....
2007-04-26 1019 Czytano:999 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 77/2007 - 20 kwietnia 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2007-04-26 1017 Czytano:948 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 82/2007 - 24 kwietnia 2007
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej
...
2007-04-25 1153 Czytano:1061 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 80/2007 - 23 kwietnia 2007 r.
zmiany Zarzązenia Prezydenta Miasta Nr 262/2005 z dnia 01.12.2005 r. w sprawie ustalenia procedur w...
2007-04-25 1144 Czytano:1067 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 79/2007 - 20 kwietnia 2007 r
pełnienia zastępstwa w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta na czas jego nieobecności ...
2007-04-25 1140 Czytano:952 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 76/2007 - 20 kwietnia 2007
wprowadzenia zmian w zasadach rachunkowości określonych Zarządzeniem Nr 257/2006 Prezydenta Miast...
2007-04-25 1136 Czytano:1028 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 75/2007 - 20 kwietnia 2007
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta za odpracowaniem...
2007-04-25 1134 Czytano:945 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 74 - 11 kwietnia 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-04-11 1239 Czytano:1020 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 73/2007 - 11 kwietnia 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-04-11 1237 Czytano:862 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 72/2007 - z dnia 5 kwietnia 2007 r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-04-10 1252 Czytano:963 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 69/2007 - 5 kwietnia 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-04-10 1248 Czytano:907 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 67/2007 - 2 kwiecień 2007
zarządzenie wyborów do Rady Osiedla 'BÓR'0...
2007-04-02 1113 Czytano:1009 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» powołania komisji i przeprowadzenia przetargu nieograniczone o wartości poniżej 60.000 euro na budowę ul. Kossaka od skrzyżowania z ulicą osiedlową do ul. Szydłowieckiej wraz z przekładką kolidującego uzbrojenia w Skarżysku - Kamiennej
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r.
» Zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 271/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i zasad organizacji, przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
» powołania zespołu doradczego
» upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej do składania samodzielnie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem
» pełnienia zastępstwa w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta Miasta na czas jego nieobecności w pracy
» podziału na jednostki środków finansowych przeznaczonych na remonty bieżące w 2007 r.
» ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej w jednoosobowych spółkach prawa handlowego utworzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna i spółek prawa handlowego, w których udział Gminy Skarżysko-Kamienna przekracza 50% kapitału zakładowego oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
» zmiany Zarzązenia Prezydenta Miasta Nr 262/2005 z dnia 01.12.2005 r. w sprawie ustalenia procedur wstępnej kontroli oraz zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Urzęzie Miasta Skarżysko - Kamienna
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna