A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2007 r » miesiąc marzec
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc marzec ': 26
1  Zarządzenie Nr 65/2007 - 30 marca 2007 r.
zasad i trybu prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Skarżysko - Kamienna...
2007-04-25 1131 Czytano:562 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 64/2007 - 30 marca 2007 r.
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r....
2007-04-25 1129 Czytano:544 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 61/2007 - 28 marca 2007 r.
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r....
2007-04-25 1127 Czytano:587 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 60/2007 - 28 marca 2007 r.
wprowadzenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 r....
2007-04-25 1125 Czytano:555 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 66/2007 - 30 marca 2007
ogłszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2007-04-11 1231 Czytano:596 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie nr 63/2007 - 29 marca 2007 r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60...
2007-04-10 1242 Czytano:563 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie Nr 62/2007 - 29 marca 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki ...
2007-04-10 1239 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie Nr 49/2007 - 15 marca 2007 r.
utworzenia i funkcjonowania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego...
2007-04-10 1229 Czytano:533 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 59/2007 - 27 marca 2007
obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej ...
2007-04-02 1020 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenie Nr 58/2007 - 27 marca 2007 r.
zmiany Zarządzenia Nr 221/2004 Prezydenta Miasta z dnia 16.11.2004 r. w sprawie powołania Komisji ...
2007-04-02 1015 Czytano:575 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 57/2007 - 27 marca 2007 r.
powołania komisji d/s oceny przydatności do dalszego użytkowania składników majątku ruchomego ...
2007-04-02 1004 Czytano:578 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie Nr 55/2007 - 22 marca 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60...
2007-04-02 1000 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 56/2007 - 22 marca 2007
powołania komisjiprzetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ...
2007-03-23 1150 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 53/2007 - 19 marca 2007
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do rad osiedli w Skarżysku - Kam...
2007-03-22 0832 Czytano:531 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie Nr 54/2007 - 20 marca 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-03-21 1151 Czytano:567 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 48/2007 - 14 marca 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60...
2007-03-21 1145 Czytano:589 razy » Przeczytaj artykuł
17  Zarządzenie Nr 51/2007 - 16 marca 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2007-03-20 1434 Czytano:572 razy » Przeczytaj artykuł
18  Zarządzenie Nr 50/07 - 15 marca 2007 r.
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-03-20 0834 Czytano:549 razy » Przeczytaj artykuł
19  Zarządzenie Nr 52/2007 - 16 marca 2007
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na st...
2007-03-16 1007 Czytano:643 razy » Przeczytaj artykuł
20  Zarządzenie Nr 47/2007 - 9.03.2007
zmiany Zarządzenia Nr 302/2006 z dnia 29.12.2006 r. w sprawie ustalenia limitów rozmów z telefów...
2007-03-13 1119 Czytano:588 razy » Przeczytaj artykuł
21  Zarządzenie Nr 46/2007 - 9.03.2007
nie skorzystania z prawa pierwokupu...
2007-03-13 1111 Czytano:606 razy » Przeczytaj artykuł
22  Zarządzenie nr 45/2007 - 8.03.2007
organizacji roku szkolnego 2007/2008 w placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez gmi...
2007-03-13 1109 Czytano:614 razy » Przeczytaj artykuł
23  Zarządzenie Nr 44/2007 - 2.03.2007 r
ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Spółki Budynków Komunalnych 'Administrato...
2007-03-05 1256 Czytano:650 razy » Przeczytaj artykuł
24  Zarządzenie Nr 42/2007 - 1.03.2007
zmiany Zarządzenia Nr 282/2006 Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 6 grudnia 2006 r. w...
2007-03-05 1247 Czytano:598 razy » Przeczytaj artykuł
25  Zarządzenie Nr 41/2007 - 1.03.2007
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej...
2007-03-05 1236 Czytano:618 razy » Przeczytaj artykuł
26  Zarządzenie Nr 43/2007 - 1 marca 2007
podziału zadań i kompetencji oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Skarżysko - Ka...
2007-05-17 0839 Czytano:556 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» zasad i trybu prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Skarżysko - Kamienna
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r.
» wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007 r.
» wprowadzenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2007 r.
» ogłszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na 'Konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2007 r. '0
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 lit.'a' w/w ustawy o wartości poniżej 60.000 euro na 'Dostawę wody dla potrzeb Gminy Skarżysko - Kamienna'0
» utworzenia i funkcjonowania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego
» obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Konarskiego
» zmiany Zarządzenia Nr 221/2004 Prezydenta Miasta z dnia 16.11.2004 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjno - Kasacyjnej
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna