A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Zarządzenia » Zarządzenia 2007 r » miesiąc luty
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'miesiąc luty': 16
1  Zarządzenie Nr 40/2007 - 26 lutego 2007
powołania Komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-04-10 1235 Czytano:962 razy » Przeczytaj artykuł
2  Zarządzenie Nr 39/2007 - 26.02.2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-03-05 1204 Czytano:915 razy » Przeczytaj artykuł
3  Zarządzenie Nr 38/2007 - 26.02.2007
udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi SP Nr 9 w Skarżysku - Kamiennej ul.Warszawska 54 do dokonywa...
2007-03-05 1159 Czytano:926 razy » Przeczytaj artykuł
4  Zarządzenie Nr 37/2007 - 23.02.2007
ustalenia rocznego planu i przyjęcia harmonogramu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie u...
2007-03-05 1151 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
5  Zarządzenie Nr 36/2007 - 22 stycznia 2007 r.
zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad przyd...
2007-02-22 1506 Czytano:886 razy » Przeczytaj artykuł
6  Zarządzenie nr 35/2007 - 20 lutego 2007 r.
powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...
2007-02-21 1045 Czytano:871 razy » Przeczytaj artykuł
7  Zarządzenie nr 34/2007 - 20 lutego 2007
powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Skarżysku - Kamiennej ...
2007-02-21 1042 Czytano:891 razy » Przeczytaj artykuł
8  Zarządzenie nr 33/2007 - 15 luty 2007 r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-02-21 1001 Czytano:919 razy » Przeczytaj artykuł
9  Zarządzenie Nr 32/2007 - 15 lutego 2007 r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...
2007-02-21 0959 Czytano:965 razy » Przeczytaj artykuł
10  Zarządzenuie nr 31/2007 - 14 luty 2007 r.
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o wartości poniżej 60.000 euro w t...
2007-02-16 0946 Czytano:976 razy » Przeczytaj artykuł
11  Zarządzenie Nr 29/2007 - 7 luty 2007
powołania komisji przetargowej do przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych ...
2007-02-12 1340 Czytano:943 razy » Przeczytaj artykuł
12  Zarządzenie nr 28/2007 - 7 lutego 2007
nie skorzystania z prawa pierwokupu...
2007-02-12 1209 Czytano:815 razy » Przeczytaj artykuł
13  Zarządzenie Nr 27/2007 - 7 luty 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60...
2007-02-12 1207 Czytano:966 razy » Przeczytaj artykuł
14  Zarządzenie Nr 26/2007 - 7 luty 2007
powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o wartości powyżej 211.000,00 euro...
2007-02-12 1205 Czytano:766 razy » Przeczytaj artykuł
15  Zarządzenie nr 30/2007 - 9 lutego 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży...
2007-02-12 1138 Czytano:864 razy » Przeczytaj artykuł
16  Zarządzenie Nr 25/2007 - 2 lutego 2007
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy...
2007-02-12 0928 Czytano:941 razy » Przeczytaj artykuł
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
miesiąc styczeń
miesiąc luty
miesiąc marzec
miesiąc kwiecień
miesiąc maj
miesiąc czerwiec
miesiąc lipiec
miesiąc sierpień
miesiąc wrzesień
miesiąc październik
miesiąc listopad
miesiąc grudzień
Ostat. 10 wiadomości:

» powołania Komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 euro w trybie ptrzetargu nieograniczonego na 'Sprządzenie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej'0
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego 'utrzymanie czystości ulic gminnych i przystanków w 2007 r. '0
» udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi SP Nr 9 w Skarżysku - Kamiennej ul.Warszawska 54 do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem placówki
» ustalenia rocznego planu i przyjęcia harmonogramu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2007 r.
» zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad przydziału i określenia okresów używalności sortów mundurowych, dystyncji i znaków identyfikacyjnych dla strażników Straży Miejskiej w Skarżysku - Kamiennej
» powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
» powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 w Skarżysku - Kamiennej
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na 'Wykonanie wyrównania nawierzchni tłuczeniowych tłuczniem kamiennym na istniejących nawierzchniach dróg tłuczniowych w 2007 r.'0
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 60.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na ' Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej w 2007 r.'0
» powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o wartości poniżej 60.000 euro w trybie zamówienia z wolnej ręki na 'Dostawę energii cieplnej dla potrzeb Urzędu Miasta Skarżysko - Kamienna'0
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna