A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Projekty uchwał (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał': 1580
1  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-06-16 1235 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
2  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2016-06-16 1233 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
3  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta ...
2016-06-15 1414 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
4  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z tytułu wykonania
...
2016-06-15 1412 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
5  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami...
2016-06-15 1411 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
6  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
...
2016-06-15 1410 Czytano:186 razy » Przeczytaj artykuł
7  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotn...
2016-06-15 1408 Czytano:226 razy » Przeczytaj artykuł
8  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skar...
2016-06-15 1406 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
9  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej z...
2016-06-15 1405 Czytano:187 razy » Przeczytaj artykuł
10  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum im.'Orła Białego' w Skarżysku-Kamiennej z...
2016-06-15 1402 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
11  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/169/2015 Rady Miasta Skarżysko - Kamiennej z dnia 29 grudnia 201...
2016-06-15 1401 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
12  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu....
2016-06-15 1358 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
13  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016 r. w...
2016-06-15 1357 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
14  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Osterwy...
2016-06-15 1355 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
15  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 r.
w spra...
2016-06-15 1354 Czytano:154 razy » Przeczytaj artykuł
16  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2015 r....
2016-06-15 1350 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
17  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa g...
2016-06-15 1338 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
18  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta
Skar...
2016-06-15 1334 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
19  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skarżysko-Kamienna do wspólnego realizowania postępowani...
2016-06-08 0920 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
20  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-05-18 0841 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
21  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań inwestycyjnyc...
2016-05-18 0840 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
22  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii rozwoju miasta Skarżyska- Kamiennej na lata 2014-...
2016-05-18 0839 Czytano:167 razy » Przeczytaj artykuł
23  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębi...
2016-05-18 0838 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
24  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Sk...
2016-05-18 0836 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
25  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej pr...
2016-05-18 0835 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
26  projekt uchwały - maj 2016 r.
sprzedaży w drodze przetargu udziału 1/4 części prawa własności nieruchomości gruntowej poło...
2016-05-18 0833 Czytano:185 razy » Przeczytaj artykuł
27  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-04-21 1004 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
28  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
uchwalenia Statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej....
2016-04-21 1002 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
29  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na ...
2016-04-21 1000 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
30  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
regulamin parkingu niedozorowanego działającego na terenie Gminy Skarżysko- Kamienna....
2016-04-21 0957 Czytano:163 razy » Przeczytaj artykuł
31  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej Panu Henrykowi Czechowi ps. 'Śmig...
2016-04-21 0955 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
32  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
zmiany Uchwały Nr XLIV/86/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 listopada 2013 roku w spr...
2016-04-11 0758 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
33  projekt uchwały - marzec 2016r.
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-03-24 1148 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
34  projekt uchwały - marzec 2016r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2016-03-24 1147 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
35  projekt uchwały - marzec 2016r.
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej....
2016-03-24 1142 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
36  projekt uchwały - marzec 2016r.
zmiany uchwały Nr X/76/2015 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie prz...
2016-03-24 1141 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
37  projekt uchwały - marzec 2016r.
Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-...
2016-03-24 1139 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
38  projekt uchwały - marzec 2016r.
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna....
2016-03-24 1137 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
39  projekt uchwały - marzec 2016r.
zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępow...
2016-03-24 1136 Czytano:192 razy » Przeczytaj artykuł
40  projekt uchwały - marzec 2016r.
przejęcia zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogoweg...
2016-03-24 1135 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
41  projekt uchwały - marzec 2016r.
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ska...
2016-03-24 1134 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
42  projekt uchwały - marzec 2016r.
wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami
komunikac...
2016-03-24 1132 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
43  projekt uchwały - marzec 2016r.
powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu....
2016-03-24 1130 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
44  projekt uchwały - luty 2016r.
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-02-18 1015 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
45  projekt uchwały - luty 2016r.
uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022”....
2016-02-18 1013 Czytano:179 razy » Przeczytaj artykuł
46  projekt uchwały - luty 2016r.
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie mias...
2016-02-18 1011 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
47  projekt uchwały - luty 2016r.
przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow...
2016-02-18 1010 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
48  projekt uchwały - luty 2016r.
zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ewid.
1/72, po...
2016-02-18 1008 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
49  projekt uchwały - luty 2016r.
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kam...
2016-02-18 1007 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
50  projekt uchwały - luty 2016r.
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna....
2016-02-18 1005 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
51  projekt uchwały - luty 2016r.
uchylenia Uchwały NR XXXI/107/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012 r. w s...
2016-02-18 1004 Czytano:185 razy » Przeczytaj artykuł
52  projekt uchwały - luty 2016r.
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodaro...
2016-02-18 1002 Czytano:216 razy » Przeczytaj artykuł
53  projekt uchwały - styczeń 2016r.
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-01-28 1329 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
54  projekt uchwały - styczeń 2016r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2016-01-28 1327 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
55  projekt uchwały - styczeń 2016r.
przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok....
2016-01-28 1326 Czytano:161 razy » Przeczytaj artykuł
56  projekt uchwały - styczeń 2016r.
ustalenia planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez
gminę S...
2016-01-28 1324 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
57  projekt uchwały - styczeń 2016r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamienne...
2016-01-28 1323 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
58  projekt uchwały - styczeń 2016r.
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okre...
2016-01-28 1318 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
59  projekt uchwały - styczeń 2016r.
przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Skarżysko –Kamienna na l...
2016-01-28 1316 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
60  projekt uchwały - styczeń 2016r.
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-01-12 1301 Czytano:214 razy » Przeczytaj artykuł
61  projekt uchwały - grudzień 2015r.
uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2015-12-28 1221 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
62  projekt uchwały - grudzień 2015r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2015-12-28 1218 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
63  projekt uchwały - grudzień 2015r.
przekazania projektu statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej do uzgodnienia z Minis...
2015-12-21 1402 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
64  projekt uchwały - grudzień 2015r.
uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko-
Kamienna ...
2015-12-21 1400 Czytano:182 razy » Przeczytaj artykuł
65  projekt uchwały - grudzień 2015r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2015-12-21 1304 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
66  projekt uchwały - grudzień 2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-12-18 1247 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
67  projekt uchwały - grudzień 2015r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej pr...
2015-12-08 0835 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
68  projekt uchwały - grudzień 2015r.
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo
Wo...
2015-12-08 0812 Czytano:159 razy » Przeczytaj artykuł
69  projekt uchwały - listopad 2015 rok
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okre...
2015-11-19 0956 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
70  projekt uchwały - listopad 2015 rok
uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków przez ,,MESK...
2015-11-19 0954 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
71  projekt uchwały - listopad 2015 rok
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których ...
2015-11-19 0953 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
72  projekt uchwały - listopad 2015 rok
przyjęcia gminnego programu „Mocny Fundament”....
2015-11-19 0952 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
73  projekt uchwały - listopad 2015 rok
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-11-19 0951 Czytano:238 razy » Przeczytaj artykuł
74  projekt uchwały - listopad 2015 rok
uchylenia Uchwały NR VIII/54/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w spr...
2015-11-19 0949 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
75  projekt uchwały - listopad 2015 rok
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi...
2015-11-19 0948 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
76  projekt uchwały - listopad 2015 rok
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2015-11-19 0930 Czytano:218 razy » Przeczytaj artykuł
77  projekt uchwały - listopad 2015 rok
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2015-11-19 0928 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
78  projekt uchwały - listopad 2015 rok
zmiany Uchwały Nr XII/90/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie za...
2015-11-19 0927 Czytano:146 razy » Przeczytaj artykuł
79  projekt uchwały - listopad 2015 rok
powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników....
2015-11-19 0926 Czytano:198 razy » Przeczytaj artykuł
80  projekt uchwały - listopad 2015 rok
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz
niepub...
2015-11-19 0925 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
81  projekt uchwały - listopad 2015 rok
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2015-11-19 0923 Czytano:160 razy » Przeczytaj artykuł
82  projekt uchwały - listopad 2015 rok
opłaty targowej...
2015-11-19 0922 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
83  projekt uchwały - listopad 2015 rok
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok....
2015-11-18 1402 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
84  projekt uchwały - listopad 2015 rok
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych....
2015-11-18 1351 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
85  projekt uchwały - październik 2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-10-16 1209 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
86  projekt uchwały - październik 2015r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2015-10-16 1207 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
87  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1423 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
88  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1422 Czytano:200 razy » Przeczytaj artykuł
89  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1421 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
90  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1420 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
91  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1419 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
92  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1418 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
93  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1417 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
94  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1416 Czytano:231 razy » Przeczytaj artykuł
95  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1415 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
96  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1414 Czytano:193 razy » Przeczytaj artykuł
97  projekt uchwały - październik 2015r.
zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie ...
2015-10-15 1413 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
98  projekt uchwały - październik 2015r.
uchwalenia zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata ...
2015-10-15 1412 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
99  projekt uchwały - październik 2015r.
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężn...
2015-10-15 1411 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
100  projekt uchwały - październik 2015r.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
położonej w Skar...
2015-10-15 1410 Czytano:194 razy » Przeczytaj artykuł
101  projekt uchwały - październik 2015r.
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamienn...
2015-10-15 1409 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
102  projekt uchwały - październik 2015r.
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. ...
2015-10-15 1408 Czytano:169 razy » Przeczytaj artykuł
103  projekt uchwały - październik 2015r.
zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLIII/72/2013 z dnia 30 października 2013 r. w ...
2015-10-15 1406 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
104  projekt uchwały - październik 2015r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Wi...
2015-10-15 1405 Czytano:238 razy » Przeczytaj artykuł
105  projekt uchwały - październik 2015r.
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych....
2015-10-15 1404 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
106  projekt uchwały - październik 2015r.
zmiany Uchwały Nr 8/89/97 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 25 listopada 1997 r. w sprawi...
2015-10-15 1403 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
107  projekt uchwały - październik 2015r.
zmiany Uchwały Nr IX/74/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28.05.2015r. w sprawie
powoł...
2015-10-15 1402 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
108  projekt uchwały - październik 2015r.
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bzinek
i Rady Os...
2015-10-15 1401 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
109  projekt uchwały - październik 2015r.
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanali...
2015-10-15 1400 Czytano:188 razy » Przeczytaj artykuł
110  projekt uchwały - październik 2015r.
wyboru ławników na kadencję 2016 - 2019....
2015-10-15 1358 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
111  projekt uchwały - wrzesień 2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-09-25 0824 Czytano:173 razy » Przeczytaj artykuł
112  projekt uchwały - wrzesień 2015r.
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Skar...
2015-09-25 0823 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
113  projekt uchwały - wrzesień 2015r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 11...
2015-09-25 0821 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
114  projekt uchwały - wrzesień 2015r.
określenia przypadków, w jakich można udzielić nauczycielom zniżek tygodniowego, obowiązkowego...
2015-09-25 0820 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
115  projekt uchwały - sierpień 2015r.
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senat...
2015-09-03 1228 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
116  projekt uchwały - sierpień 2015r.
treści napisu na tablicy upamiętniającej ofiary obozu pracy przymusowej, znajdującej się przy u...
2015-09-03 1226 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
117  projekt uchwały - sierpień 2015r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2015-08-28 0853 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
118  projekt uchwały - sierpień 2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-08-28 0849 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
119  projekt uchwały - sierpień 2015r.
rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej w kadencji 2010-2014
w za...
2015-08-27 1424 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
120  projekt uchwały - sierpień 2015r.
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej....
2015-08-27 1423 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
121  projekt uchwały - sierpień 2015r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy 3 ...
2015-08-27 1422 Czytano:222 razy » Przeczytaj artykuł
122  projekt uchwały - sierpień 2015r.
wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału 1/2 części nieruchomości
zabudowane...
2015-08-27 1420 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
123  projekt uchwały - sierpień 2015r.
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Skarżysko-
Ka...
2015-08-27 1417 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
124  projekt uchwały - sierpień 2015r.
wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne
przekaza...
2015-08-27 1415 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
125  projekt uchwały - sierpień 2015r.
pozbawienia kategorii drogi gminnej niektórych dróg na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, które...
2015-08-27 1409 Czytano:227 razy » Przeczytaj artykuł
126  projekt uchwały - sierpień 2015r.
przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata...
2015-08-27 1407 Czytano:135 razy » Przeczytaj artykuł
127  projekt uchwały - sierpień 2015r.
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo
Wo...
2015-08-27 1405 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
128  projekt uchwały - sierpień 2015r.
zmiany Uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawi...
2015-08-27 1404 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
129  projekt uchwały - sierpień 2015r.
zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLIII/72/2013 z dnia 30 października 2013 r. w ...
2015-08-27 1329 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
130  projekt uchwały - sierpień 2015r.
udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2015-08-27 1320 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
131  projekt uchwały - lipiec 2015
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomo...
2015-07-13 1523 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
132  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 201...
2015-06-22 1429 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
133  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2015-06-22 1428 Czytano:185 razy » Przeczytaj artykuł
134  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własn...
2015-06-22 1427 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
135  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
upoważnienia Prezydenta Miasta do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności
...
2015-06-22 1425 Czytano:184 razy » Przeczytaj artykuł
136  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakres...
2015-06-22 1424 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
137  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
powołania Miejskiego Zespołu do spraw wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Re...
2015-06-22 1422 Czytano:168 razy » Przeczytaj artykuł
138  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2015-06-22 1420 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
139  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-06-22 1419 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
140  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 rok....
2015-06-22 1417 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
141  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok....
2015-06-22 1409 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
142  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego....
2015-06-09 1141 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
143  projekt uchwały - czerwiec 2015r.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego...
2015-06-09 1139 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
144  projekt uchwały - maj 2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-05-22 1146 Czytano:293 razy » Przeczytaj artykuł
145  projekt uchwały - maj 2015r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2015-05-22 1145 Czytano:191 razy » Przeczytaj artykuł
146  projekt uchwały - maj 2015r.
udzielenia przedsiębiorcom zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Miasta ...
2015-05-22 1143 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
147  projekt uchwały - maj 2015r.
przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego....
2015-05-22 1142 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
148  projekt uchwały - maj 2015r.
zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Skar...
2015-05-22 1141 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
149  projekt uchwały - maj 2015r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej dla kt...
2015-05-22 1139 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
150  projekt uchwały - maj 2015r.
zmiany Uchwały Nr V/11/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie l...
2015-05-22 1137 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
151  projekt uchwały - maj 2015r.
zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 12 w Skarżysku-K...
2015-05-22 1136 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
152  projekt uchwały - maj 2015r.
zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. 3 Maja 14A
w Skarżys...
2015-05-22 1134 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
153  projekt uchwały - maj 2015r.
zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w budynku przy ul. Spółdzielczej ...
2015-05-22 1131 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
154  projekt uchwały - maj 2015r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej...
2015-05-22 1128 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
155  projekt uchwały - maj 2015r.
oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczon...
2015-05-22 1127 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
156  projekt uchwały - maj 2015r.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Tysiąclecia-Piłsudskiego...
2015-05-22 1124 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
157  projekt uchwały - maj 2015r.
uchylenia uchwały Nr XL/49/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 27.06.2013r.
w sprawie prz...
2015-05-22 1122 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
158  projekt uchwały - maj 2015r.
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna II....
2015-05-22 1120 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
159  projekt uchwały - maj 2015r.
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna
Kamienna I...
2015-05-22 1119 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
160  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej or...
2015-04-17 1037 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
161  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-04-17 1024 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
162  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2015-04-17 1021 Czytano:180 razy » Przeczytaj artykuł
163  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
zmiany Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta Ska...
2015-04-17 1020 Czytano:225 razy » Przeczytaj artykuł
164  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy Szarego w Skarżysku-Kamiennej przy ul...
2015-04-17 1019 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
165  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
przeniesienia Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej mieszczącego
się pr...
2015-04-17 1018 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
166  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
wyłączenia Gimnazjum Nr 4 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Ska...
2015-04-17 1017 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
167  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
przystąpienia do opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska – Ka...
2015-04-17 1015 Czytano:279 razy » Przeczytaj artykuł
168  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
zawarcia porozumienia mającego na celu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
o udzielenie ...
2015-04-17 1014 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
169  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna Kamienna I...
2015-04-17 1013 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
170  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Dolna
Kamienna I...
2015-04-17 1012 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
171  projekt uchwały - kwiecień 2015r.
likwidacji Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej....
2015-04-17 1007 Czytano:181 razy » Przeczytaj artykuł
172  projekt uchwały - marzec 2015r.
rozpatrzenia skargi w zakresie nieprawidłowości w udzielaniu pomocy finansowej przez Miejski Ośro...
2015-03-23 1357 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
173  projekt uchwały - marzec 2015r.
rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej w kadencji 2010-2014
w za...
2015-03-23 1355 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
174  projekt uchwały - marzec 2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-03-20 0955 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
175  projekt uchwały - marzec 2015r.
zmiany Uchwały Nr XXX/95/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 listopada 2012 r.
w spraw...
2015-03-19 1243 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
176  projekt uchwały - marzec 2015r.
zmiany Uchwały Nr XXXV/12/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 lutego 2013 r.
w sprawie...
2015-03-19 1238 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
177  projekt uchwały - marzec 2015r.
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządz...
2015-03-19 1237 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
178  projekt uchwały - marzec 2015r.
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 43 usytuowanego
w Skarżys...
2015-03-19 1234 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
179  projekt uchwały - marzec 2015r.
przejęcia zadań publicznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w pasie
drogowym...
2015-03-19 1232 Czytano:197 razy » Przeczytaj artykuł
180  projekt uchwały - marzec 2015r.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Monius...
2015-03-19 1229 Czytano:212 razy » Przeczytaj artykuł
181  projekt uchwały - marzec 2015r.
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie mias...
2015-03-19 1219 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
182  projekt uchwały - marzec 2015r.
powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego na terenie miasta....
2015-03-19 1217 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
183  projekt uchwały - marzec 2015r.
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Bór....
2015-03-19 1212 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
184  projekt uchwały - marzec 2015r.
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bór....
2015-03-19 1211 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
185  projekt uchwały - luty 2015
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok...
2015-02-20 0854 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
186  projekt uchwały - luty 2015
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego...
2015-02-20 0852 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
187  projekt uchwały - luty 2015
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
'Przychodnie Miejs...
2015-02-20 0851 Czytano:153 razy » Przeczytaj artykuł
188  projekt uchwały - luty 2015
wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej 'Pr...
2015-02-20 0849 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
189  projekt uchwały - luty 2015
ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo
...
2015-02-20 0848 Czytano:224 razy » Przeczytaj artykuł
190  projekt uchwały - luty 20o15
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
m...
2015-02-20 0845 Czytano:196 razy » Przeczytaj artykuł
191  projekt uchwały - luty 2015
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego
w Skarżys...
2015-02-20 0844 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
192  projekt uchwały - luty 2015
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 71 usytuowanego
w Skarżys...
2015-02-20 0842 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
193  projekt uchwały - luty 2015
zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. Armii ...
2015-02-20 0839 Czytano:308 razy » Przeczytaj artykuł
194  projekt uchwały - luty 2015
wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej
prawa u...
2015-02-20 0837 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
195  projekt uchwały - luty 2015
ustanowienia na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa nieodpłatnej
służebności przesyłu ...
2015-02-20 0836 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
196  projekt uchwały - luty 2015
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
d...
2015-02-20 0834 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
197  projekt uchwały - luty 2015
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2015-02-20 0832 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
198  projekt uchwały - luty 2015
powołania Komisji Doraźnej Regulaminowo - Statutowej do dokonania zmian w Statucie Miasta
Skarży...
2015-02-20 0831 Czytano:217 razy » Przeczytaj artykuł
199  projekt uchwały - luty 2015
zmiany Uchały Nr II/3/2014 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie...
2015-02-20 0829 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
200  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-01-16 1218 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
201  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2015-01-16 1216 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
202  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zamiaru likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. gen. Antoniego Hedy Szarego w Skarżysku-Kamiennej...
2015-01-16 1215 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
203  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zamiaru przeniesienia Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej
mieszczącego...
2015-01-16 1214 Czytano:235 razy » Przeczytaj artykuł
204  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zamiaru przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Skarżysku-Kamiennej miesz...
2015-01-16 1213 Czytano:143 razy » Przeczytaj artykuł
205  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka z oddzia...
2015-01-16 1211 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
206  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zamiaru wyłączenia Gimnazjum Nr 4 z Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskie...
2015-01-16 1210 Czytano:223 razy » Przeczytaj artykuł
207  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zmiany Uchwały Nr XXII/46/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 roku w spra...
2015-01-16 1208 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
208  projekt uchwały - styczeń 2015r.
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych
przedszko...
2015-01-16 1207 Czytano:204 razy » Przeczytaj artykuł
209  projekt uchwały - styczeń 2015r.
określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w ...
2015-01-16 1206 Czytano:207 razy » Przeczytaj artykuł
210  projekt uchwały - styczeń 2015r.
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko...
2015-01-16 1204 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
211  projekt uchwały - styczeń 2015r.
likwidacji jednostki organizacyjnej pn. „Zarząd Zasobów Komunalnych w Skarżysku-Kamiennej”....
2015-01-16 1202 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
212  projekt uchwały - styczeń 2015r.
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu
niepieniężneg...
2015-01-16 1201 Czytano:238 razy » Przeczytaj artykuł
213  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zmiany uchwały o powierzeniu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Spółka z o...
2015-01-16 1159 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
214  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach dotyczącej rozwiązania Straży ...
2015-01-16 1139 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
215  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
okr...
2015-01-16 1135 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
216  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zbycia w drodze przetargu lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Aptecznej 9,
Norwid...
2015-01-16 1134 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
217  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy
Jaracza...
2015-01-16 1133 Czytano:177 razy » Przeczytaj artykuł
218  projekt uchwały - styczeń 2015r.
wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla G...
2015-01-16 1132 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
219  projekt uchwały - styczeń 2015r.
przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2015 rok....
2015-01-16 1131 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
220  projekt uchwały - styczeń 2015r.
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2015-01-16 1129 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
221  projekt uchwały - grudzień 2014r.
powołania przedstawicieli Miasta Skarżysko-Kamienna do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Ut...
2014-12-18 0833 Czytano:277 razy » Przeczytaj artykuł
222  projekt uchwały - grudzień 2014r.
ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2014-12-12 1034 Czytano:392 razy » Przeczytaj artykuł
223  projekt uchwały - grudzień 2014r.
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresi...
2014-12-12 1030 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
224  projekt uchwały - grudzień 2014r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-12-12 1029 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
225  projekt uchwały - grudzień 2014r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok....
2014-12-12 1027 Czytano:219 razy » Przeczytaj artykuł
226  projekt uchwały - październik 2014r.
rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej....
2014-10-23 0954 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
227  projekt uchwały - październik 2014r.
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofair Przemocy w Rodznie na lat...
2014-10-23 0952 Czytano:229 razy » Przeczytaj artykuł
228  projekt uchwały - październik 2014r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej...
2014-10-23 0950 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
229  projekt uchwały - październik 2014r.
uchylenia Uchwały Nr XXXVII/28/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 9 maja 2013 r. w sprawi...
2014-10-23 0949 Czytano:264 razy » Przeczytaj artykuł
230  projekt uchwały - październik 2014r.
określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na...
2014-10-23 0947 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
231  projekt uchwały - październik 2014r.
nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w poczet gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania ...
2014-10-23 0945 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
232  projekt uchwały - październik 2014r.
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich i Klubie Dziecięcym prowadzonyc...
2014-10-23 0943 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
233  projekt uchwały - październik 2014r.
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi...
2014-10-23 0941 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
234  projekt uchwały - październik 2014r.
utworzenia Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „PROM”....
2014-10-23 0939 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
235  projekt uchwały - październik 2014r.
uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego....
2014-10-23 0937 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
236  projekt uchwały - październik 2014r.
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowyc...
2014-10-23 0931 Czytano:213 razy » Przeczytaj artykuł
237  projekt uchwały - październik 2014r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok....
2014-10-23 0929 Czytano:313 razy » Przeczytaj artykuł
238  projekt uchwały - październik 2014r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-10-23 0927 Czytano:252 razy » Przeczytaj artykuł
239  projekt uchwały - październik 2014r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok....
2014-10-23 0925 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
240  projekt uchwały - wrzesień 2014 r.
uchwały NR XLV/103/2013 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie nieodp...
2014-09-25 1415 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
241  projekt uchwały - wrzesień 2014 r.
nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w poczet gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu nr ...
2014-09-25 1414 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
242  projekt uchwały - wrzesień 2014 r.
'BUDŻETU OBYWATELSKIEGO' miasta Skarżyska-Kamiennej...
2014-09-25 1413 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
243  projekt uchwały - wrzesień 2014 r.
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
m...
2014-09-18 1124 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
244  projekt uchwały - wrzesień 2014 r.
zabezpieczenia środków na realizację zadania pn: „Przebudowa ulicy Zwycięzców w Skarżysku-
...
2014-09-18 1123 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
245  projekt uchwały - wrzesień 2014 r.
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady miasta, rady powiatu i sejmiku
wojew...
2014-09-18 1121 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
246  projekt uchwały - wrzesień 2014 r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-09-18 1120 Czytano:281 razy » Przeczytaj artykuł
247  projekt uchwały - wrzesień 2014 r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r....
2014-09-18 1119 Czytano:251 razy » Przeczytaj artykuł
248  projekt uchwały - wrzesień 2014 r.
nadania nazwy Skwer Bziński dla terenu przy zbiegu ulic: Legionów - Niepodległości....
2014-09-18 1118 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
249  projekt uchwały - wrzesień 2014 r.
nadania nazwy Skwer Braci Zygmuntowiczów dla terenu pomiędzy ul. Okrzei a Tysiąclecia....
2014-09-18 1117 Czytano:240 razy » Przeczytaj artykuł
250  projekt uchwały - wrzesień 2014 r.
nadania nazwy Braci Bernasów rondu na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja - Piękna....
2014-09-18 1115 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
251  projekt uchwały - sierpień 2014
uchylenia Uchwały Nr XLV/95/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 30 grudnia 2013r. w spraw...
2014-08-22 0945 Czytano:232 razy » Przeczytaj artykuł
252  projekt uchwały - sierpień 2014
zmiany uchwały NR XLVIII/14/2014 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 19 marca
2014 r. w sp...
2014-08-22 0838 Czytano:418 razy » Przeczytaj artykuł
253  projekt uchwały - sierpień 2014
zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace kons...
2014-08-22 0837 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
254  projekt uchwały - sierpień 2014
zawarcia umowy o współpracy w sprawie okreslenia zasad podziału srodków finansowych
w ramach ko...
2014-08-22 0835 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
255  projekt uchwały - sierpień 2014
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-
Kamiennej ...
2014-08-22 0834 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
256  projekt uchwały - sierpień 2014
wystąpienia gminy Skarżysko-Kamienna ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”....
2014-08-22 0832 Czytano:256 razy » Przeczytaj artykuł
257  projekt uchwały - sierpień 2014
przyjęcia Programu Oddłużeniowego i zasad udzielania pomocy osobom zagrożonym eksmisją....
2014-08-22 0831 Czytano:332 razy » Przeczytaj artykuł
258  projekt uchwały - sierpień 2014
obciążenia nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy al. Tysiąclecia
i ...
2014-08-22 0829 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
259  projekt uchwały - sierpień 2014
wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Gminę Miasta Skarżysko-Kamienna procedury
wyboru partne...
2014-08-22 0828 Czytano:336 razy » Przeczytaj artykuł
260  projekt uchwały - sierpień 2014
ustalenia Stref Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w S...
2014-08-22 0826 Czytano:254 razy » Przeczytaj artykuł
261  projekt uchwały - projekt uchwały
zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 r.
w spra...
2014-08-22 0825 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
262  projekt uchwały - sierpień 2014
wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą
Skarżysko...
2014-08-22 0824 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
263  projekt uchwały - sierpien 2014
wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą
Skarżysko...
2014-08-22 0821 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
264  projekt uchwały - sierpień 2014
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-08-22 0820 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
265  projekt uchwały - sierpień 2014
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2014-08-22 0818 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
266  projekt uchwały - sierpień 2014
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2014-08-22 0816 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
267  projekt uchwały - sierpień 2014
powierzenia Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej Spółka
z ograniczoną odpow...
2014-08-22 0814 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
268  projekt uchwały - sierpień 2014
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2014-2028...
2014-08-22 0811 Czytano:239 razy » Przeczytaj artykuł
269  projekt uchwały - sierpień
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w Skarżysku-Kami...
2014-08-22 0802 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
270  projekt uchwały - lipiec 2014
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska - Kamiennej Panu Bogdanowi Andrzejowi Winiars...
2014-07-10 1307 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
271  projekt uchwały - lipiec 2014
wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne przekazan...
2014-07-10 1235 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
272  projekt uchwały - lipiec 2014
obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna prawem użytkowania....
2014-07-10 1233 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
273  projekt uchwały - lipiec 2014
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w Skarżys...
2014-07-10 1211 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
274  projekt uchwały - lipiec 2014
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w Skarżysk...
2014-07-10 1210 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
275  projekt uchwały - lipiec 2014
zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego....
2014-07-10 1208 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
276  projekt uchwały - lipiec 2014
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej ...
2014-07-10 1207 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
277  projekt uchwały - lipiec 2014
zmiany treści napisu na tablicy upamiętniającej ofiary obozu pracy przymusowej, znajdującej się...
2014-07-10 1205 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
278  projekt uchwały - lipiec 2014
ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę
Ska...
2014-07-10 1202 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
279  projekt uchwały - lipiec 2014
zmiany Uchwały Nr XXVII/89/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 września 2008 roku dotyc...
2014-07-10 1200 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
280  projekt uchwały - lipiec 2014
wyrażenia woli założenia spółdzielni socjalnej....
2014-07-10 1158 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
281  projekt uchwały - lipiec 2014
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej P...
2014-07-10 1157 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
282  projekt uchwały - lipiec 2014
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika jednostki gminnej Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2014-07-10 1140 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
283  projekt uchwały - czerwiec 2014 r.
utworzenia na obszarze Gminy Skarżysko-Kamienna okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyboró...
2014-06-26 1104 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
284  projekt uchwały - czerwiec 2014 r.
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia....
2014-06-26 1103 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
285  projekt uchwały - czerwiec 2014 r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-06-26 1100 Czytano:211 razy » Przeczytaj artykuł
286  projekt uchwały - czerwiec 2014 r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok....
2014-06-26 1058 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
287  projekt uchwały - czerwiec 2014 r.
zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia
postępo...
2014-06-04 1030 Czytano:318 razy » Przeczytaj artykuł
288  projekt uchwały - czerwiec 2014 r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028....
2014-06-04 1010 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
289  projekt uchwały - czerwiec 2014 r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014 rok...
2014-06-04 1008 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
290  projekt uchwały - maj 2014
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2014-2028...
2014-05-08 0738 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
291  projekt uchwały - maj 2014
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r....
2014-05-08 0737 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
292  projekt uchwały - maj 2014
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek
Rekreacyjny Bzin...
2014-05-06 1130 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
293  sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok - maj 2014
sprawozdanie z wykonania budżetu...
2014-05-06 1038 Czytano:362 razy » Przeczytaj artykuł
294  projekt uchwały - maj 2014
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Skarżyska...
2014-05-06 0946 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
295  projekt uchwały - maj 2014
zbycia w drodze przetargu lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Obywatelskiej 7
w Ska...
2014-05-06 0942 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
296  projekt uchwały - maj 2014
zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rzemieślniczej...
2014-05-06 0940 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
297  projekt uchwały - maj 2014
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej dla kt...
2014-05-06 0930 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
298  projekt uchwały - maj 2014
zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których
organizatorem jest Gmina Skar...
2014-05-06 0926 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
299  projekt uchwały - maj 2014
nadania nazwy ul. Św. Brata Alberta...
2014-05-06 0924 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
300  projekt uchwały - maj 2014
zatwierdzenia regulaminu przyznawania dopłat do dofinansowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli...
2014-05-06 0922 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
301  projekt uchwały - maj 2014
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Sk...
2014-05-06 0918 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
302  projekt uchwały - maj 2014
zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 27 położonego w budynku
przy ul. Spółdzielczej...
2014-05-06 0916 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
303  projekt uchwały - maj 2014
przyjęcia zmian w Statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof.
Włodzimierz...
2014-05-06 0912 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
304  projekt uchwały - maj 2014
absolutorium dla Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej za rok 2013....
2014-05-06 0909 Czytano:215 razy » Przeczytaj artykuł
305  Sprawozdanie finansowe za 2013 rok - maj 2014 rok
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok...
2014-05-05 1100 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
306  projekt uchwały - kwiecień 2014
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ,
poło...
2014-04-11 1205 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
307  kwiecień 2014 - projekt uchwały
przejęcia zadań publicznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w pasie
drogowym...
2014-04-11 1203 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
308  projekt uchwały - kwiecień 2014
zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej NR XXVIII/79/2012 z dnia 13 września 2012 r. w spr...
2014-04-11 1201 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
309  projekt uchwały - kwiecień 2014
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2014-2028...
2014-04-11 1155 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
310  projekt uchwały - kwiecień 2014
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r....
2014-04-11 1152 Czytano:300 razy » Przeczytaj artykuł
311  projekt uchwały - marzec 2014
udzielenia przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną
pomoc...
2014-03-13 1158 Czytano:244 razy » Przeczytaj artykuł
312  projekt uchwały - marzec 2014
zmiany uchwały Nr XXIII/50/2008 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 maja 2008r.
w spraw...
2014-03-13 1157 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
313  projekt uchwały - marzec 2014
zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kasztanowej...
2014-03-13 1156 Czytano:356 razy » Przeczytaj artykuł
314  projekt uchwały - marzec 2014
zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej położonej w Ska...
2014-03-13 1155 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
315  projekt uchwały - marzec 2014
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Toro...
2014-03-13 1154 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
316  projekt uchwały - marzec 2014
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. Spac...
2014-03-13 1152 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
317  projekt uchwały - marzec 2014
sprzedaży w drodze przetargu udziału 1/4 części prawa własności nieruchomości
gruntowej zabu...
2014-03-13 1151 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
318  projekt uchwały - marzec 2014
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu
położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. S...
2014-03-13 1150 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
319  projekt uchwały - marzec 2014
ustalania zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Skarżysko – Kamienna
składników mie...
2014-03-13 1149 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
320  projekt uchwały - marzec 2014
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Skarżysko-Kamienna w drodze użyczenia,
nieruchomości...
2014-03-13 1148 Czytano:348 razy » Przeczytaj artykuł
321  projekt uchwały - marzec 2014
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomo...
2014-03-13 1147 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
322  projekt uchwały - marzec 2014
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie mia...
2014-03-13 1145 Czytano:245 razy » Przeczytaj artykuł
323  projekt uchwały - marzec 2014
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego...
2014-03-13 1144 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
324  projekt uchwały - luty 2014
zmian w wieloletniej prognozy finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028...
2014-02-24 0941 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
325  projekt uchwały - luty 2014
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r....
2014-02-24 0940 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
326  projekt uchwały - styczeń 2014
przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2014 rok....
2014-01-16 1213 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
327  projekt uchwały - styczeń 2014
Określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej...
2014-01-15 1333 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
328  projekt uchwały - styczeń 2014
upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Skarżyska – Kamiennej do prowadzenia p...
2014-01-15 1332 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
329  projekt uchwały - styczeń 2014
Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Skarżysko – Kamienna na lata 2014- 2016...
2014-01-15 1332 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
330  projekt uchwały - styczeń 2014
ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie do...
2014-01-15 1331 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
331  projekt uchwały - styczeń 2014
określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji...
2014-01-15 1329 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
332  projekt uchwały - styczeń 2014
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okr...
2014-01-15 1328 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
333  projekt uchwały - styczeń 2014
zamiaru likwidacji filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza ...
2014-01-15 1327 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
334  projekt uchwały - styczeń 2014
Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Skarżyska – Kamiennej na lata 2014 – 2...
2014-01-15 1324 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
335  projekt uchwały - styczeń 2014
Uchwalenia budżetu miasta na 2014...
2014-01-15 1321 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
336  projekt uchwały - grudzień 2013
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-12-17 1115 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
337  projekt uchwały - grudzień 2013
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2013-2026...
2013-12-17 1114 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
338  projekt uchwały - grudzień 2013
uchylenia Uchwały Nr 6/63/99 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 czerwca 1999 r.
w sprawie ...
2013-12-17 1113 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
339  projekt uchwały - grudzień 2013
wyrażenia woli włączenia Biblioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka w Skarżysku-
...
2013-12-17 1109 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
340  projekt uchwały - grudzień 2013
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Nark...
2013-12-17 1108 Czytano:209 razy » Przeczytaj artykuł
341  projekt uchwały - grudzień 2013
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresi...
2013-12-17 1107 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
342  projekt uchwały - grudzień 2013
oddania w trybie przetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
położonej w ...
2013-12-17 1105 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
343  projekt uchwały - grudzień 2013
zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy
Krasiń...
2013-12-17 1104 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
344  projekt uchwały - grudzień 2013
zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych...
2013-12-17 1103 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
345  projekt uchwały - grudzień 2013
upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania w okresie
...
2013-12-17 1102 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
346  projekt uchwały - grudzień 2013
zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej...
2013-12-17 1041 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
347  projekt uchwały - listopad 2013
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-11-21 1023 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
348  projekt uchwały - listopad 2013
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata
2013-2026...
2013-11-21 1020 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
349  projekt uchwały - listopad 2013
emisji obligacji komunalnych w celu konsolidacji zaciągniętych kredytów oraz określenia zasad ic...
2013-11-21 0925 Czytano:335 razy » Przeczytaj artykuł
350  projekt uchwały - listopad 2013
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
na okr...
2013-11-21 0923 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
351  projekt uchwały - listopad 2013
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej
z organizacjami pozarządowym...
2013-11-21 0922 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
352  projekt uchwały - listopad 2013
zmiany obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek dla których
orga...
2013-11-21 0920 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
353  projekt uchwały - listopad 2013
zmiany Uchwały Nr XXII /46/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012
roku w sp...
2013-11-21 0913 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
354  projekt uchwały - listopad 2013
zamiaru włączenia Przedszkola Publicznego Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Paryskiej 223
do Z...
2013-11-21 0911 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
355  projekt uchwały - listopad 2013
zamiaru włączenia Przedszkola Publicznego Nr 6 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kossaka 5 do
Zespo...
2013-11-21 0910 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
356  projekt uchwały - listopad 2013
zamiaru utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 6 w Skarżysku-Kamiennej...
2013-11-21 0908 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
357  projekt uchwały - listopad 2013
zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy...
2013-11-21 0904 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
358  projekt uchwały - listopad 2013
upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska -Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu
real...
2013-11-21 0903 Czytano:375 razy » Przeczytaj artykuł
359  projekt uchwały - październik 2013
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo ...
2013-10-24 0917 Czytano:289 razy » Przeczytaj artykuł
360  projekt uchwały - październik 2013
wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Skarżysko-Kamienna w drodze użyczenia,
nieruchomości...
2013-10-24 0914 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
361  projekt uchwały - październik 2013
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Bilskiego-
Bobowskich” na...
2013-10-24 0913 Czytano:230 razy » Przeczytaj artykuł
362  projekt uchwały - październik 2013
uchwalenia zmiany w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Centrum...
2013-10-24 0911 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
363  projekt uchwały - październik 2013
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Osiedl...
2013-10-24 0910 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
364  projekt uchwały - październik 2013
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Krasi...
2013-10-24 0909 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
365  projekt uchwały - październik 2013
przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko-
Kamienna na la...
2013-10-24 0908 Czytano:236 razy » Przeczytaj artykuł
366  projekt uchwały - październik 2013
nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w poczet gminnego zasobu nieruchomości prawa
użytkowania...
2013-10-24 0907 Czytano:243 razy » Przeczytaj artykuł
367  projekt uchwały - październik 2013
zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XXXVI/27/2013 z dnia 21
marca 2013r. dotyczące...
2013-10-24 0906 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
368  projekt uchwały - październik 2013
zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez...
2013-10-24 0905 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
369  projekt uchwały - październik 2013
zmiany uchwały Nr XXXI/104/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012 r. w spra...
2013-10-24 0904 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
370  projekt uchwały - październik 2013
opłaty targowej...
2013-10-24 0903 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
371  projekt uchwały - październik 2013
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych...
2013-10-24 0900 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
372  projekt uchwały - październik 2013
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok...
2013-10-24 0859 Czytano:250 razy » Przeczytaj artykuł
373  projekt uchwały - październik 2013
emisji obligacji komunalnych w celu konsolidacji zaciągniętych kredytów oraz określenia zasad ic...
2013-10-24 0858 Czytano:274 razy » Przeczytaj artykuł
374  projekt uchwały - październik 2013
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2013-2026...
2013-10-24 0857 Czytano:329 razy » Przeczytaj artykuł
375  projekt uchwały - październik 2013
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-10-24 0855 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
376  projekt uchwały - wrzesień 2013
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
...
2013-09-23 0921 Czytano:263 razy » Przeczytaj artykuł
377  projekt uchwały - wrzesień 2013
zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2013-2028...
2013-09-23 0920 Czytano:486 razy » Przeczytaj artykuł
378  projekt uchwały - wrzesień 2013
zaciągnięcia kredytu bankowego konsolidacyjnego długoterminowego na spłatę wcześniej
zaciągn...
2013-09-23 0919 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
379  projekt uchwały - wrzesień 2013
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego...
2013-09-23 0918 Czytano:195 razy » Przeczytaj artykuł
380  projekt uchwały - wrzesień 2013
pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach
powiato...
2013-09-23 0917 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
381  projekt uchwały - wrzesień 2013
zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kan...
2013-09-23 0852 Czytano:199 razy » Przeczytaj artykuł
382  projekt uchwały - wrzesień 2013
uchylenia uchwały NR LIV/102/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010
r. w sp...
2013-09-23 0851 Czytano:220 razy » Przeczytaj artykuł
383  projekt uchwały - wrzesień 2013
uchylenia uchwały Nr LIV/103/2010 Rady Miasta Skarżyska -Kamiennej z dnia 4 listopada 2010
r. w s...
2013-09-23 0848 Czytano:253 razy » Przeczytaj artykuł
384  projekt uchwały - wrzesień 2013
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-
Kamienn...
2013-09-23 0846 Czytano:320 razy » Przeczytaj artykuł
385  projekt uchwały - wrzesień 2013
zaliczenia drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej do kategorii dróg gminnych...
2013-09-23 0845 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
386  projekt uchwały - wrzesień 2013
zmiany Uchwały Nr II/9/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawi...
2013-09-23 0842 Czytano:221 razy » Przeczytaj artykuł
387  projekt uchwały - wrzesień 2013
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2013-09-23 0840 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
388  projekt uchwały - wrzesień 2013
zmian w Statucie Miasta Skarżyska-Kamiennej...
2013-09-23 0839 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
389  projekt uchwały - wrzesień 2013
udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
...
2013-09-23 0838 Czytano:306 razy » Przeczytaj artykuł
390  projekt uchwały - wrzesień 2013
Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słoneczna....
2013-09-23 0836 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
391  projekt uchwały - lipiec 2013
wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów
w spółce pn. Ener...
2013-07-22 1223 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
392  projekt uchwały - lipiec 2013
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2013-2026...
2013-07-22 1222 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
393  projekt uchwały - lipiec 2013
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok...
2013-07-22 1221 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
394  projekt uchwały - czerwiec 2013
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2012 rok...
2013-06-26 0844 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
395  projekt uchwały - czerwiec 2013
zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2013 rok
...
2013-06-26 0843 Czytano:248 razy » Przeczytaj artykuł
396  projekt uchwały - czerwiec 2013
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2013-2026...
2013-06-26 0840 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
397  wykonanie budżetu za 2012 rok - czerwiec 2013
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok


...
2013-06-14 1001 Czytano:282 razy » Przeczytaj artykuł
398  projekt uchwały - czerwiec 2013
oddania w użyczenie przez Gminę Skarżysko-Kamienna na rzecz Skarżyskiego Towarzystwa
Tenisowego...
2013-06-14 0957 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
399  projekt uchwały - czerwiec 2013
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Bernat...
2013-06-14 0956 Czytano:342 razy » Przeczytaj artykuł
400  projekt uchwały - czerwiec 2013
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Wyspia...
2013-06-14 0955 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
401  projekt uchwały - czerwiec 2013
zbycia w drodze przetargu działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej przy
ul. Młodzawy...
2013-06-14 0953 Czytano:246 razy » Przeczytaj artykuł
402  projekt uchwały - czerwiec 2013
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego
w Skarżys...
2013-06-14 0952 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
403  projekt uchwały - czerwiec 2013
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 31 usytuowanego
w Skarży...
2013-06-14 0950 Czytano:314 razy » Przeczytaj artykuł
404  projekt uchwały - czerwiec 2013
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-
Kamien...
2013-06-14 0949 Czytano:241 razy » Przeczytaj artykuł
405  projekt uchwały - czerwiec 2013
zmiany Uchwały Nr XXXVI/20/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie cen
urzędowych za usł...
2013-06-14 0946 Czytano:226 razy » Przeczytaj artykuł
406  projekt uchwały - czerwiec 2013
zmiany uchwały NR XXXVI/24/2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 21 marca 2013
r. w spr...
2013-06-14 0945 Czytano:259 razy » Przeczytaj artykuł
407  projekt uchwały - czerwiec 2013
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej dla kt...
2013-06-14 0943 Czytano:233 razy » Przeczytaj artykuł
408  projekt uchwały - czerwiec 2013
zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których
organizatorem jest Gmina Skar...
2013-06-14 0943 Czytano:333 razy » Przeczytaj artykuł
409  projekt uchwały - czerwiec 2013
absolutorium dla Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej za rok 2012....
2013-06-14 0941 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
410  projekt uchwały - 29 maja 2013
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2013-2026...
2013-05-23 1445 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
411  projekt uchwały - 29 maja 2013
wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska –
Kamiennej na 2013 rok.
...
2013-05-23 1444 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
412  projekt uchwały - 17 maja 2013
w sprawie wyrażenie zgody na wniesienie dopłaty do spółki Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o....
2013-05-14 0911 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
413  projekt uchwały - 17 maja 2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2013-2026

...
2013-05-14 0910 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
414  projekt uchwały - 17 maja 2013
w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Skarżyska – Kamiennej na 2013 r.
...
2013-05-14 0909 Czytano:261 razy » Przeczytaj artykuł
415  projekt uchwały - maj 2013
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2013-2026...
2013-05-06 1421 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
416  projekt uchwały - maj 2013
wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Skarżyska – Kamiennej na 2013 r.
...
2013-05-06 1420 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
417  projekt uchwały - maj 2013
ustalania zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Skarżysko – Kamienna składników mien...
2013-05-06 1321 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
418  projekt uchwały - maj 2013
zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. Krasi...
2013-05-06 1318 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
419  projekt uchwały - maj 2013
przejęcia zadań publicznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w pasie
drogowym...
2013-05-06 1317 Czytano:227 razy » Przeczytaj artykuł
420  projekt uchwały - maj 2013
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla
Pogorzałe...
2013-05-06 1315 Czytano:255 razy » Przeczytaj artykuł
421  projekt uchwały - maj 2013
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Pogorzałe....
2013-05-06 1314 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
422  projekt uchwały - maj 2013
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 21 usytuowanego w Skarżys...
2013-05-06 1313 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
423  projekt uchwały - maj 2013
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul.
Pary...
2013-05-06 1312 Czytano:260 razy » Przeczytaj artykuł
424  projekt uchwały - maj 2013
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
m...
2013-05-06 1310 Czytano:351 razy » Przeczytaj artykuł
425  projekt uchwały - maj 2013
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu
m...
2013-05-06 1309 Czytano:270 razy » Przeczytaj artykuł
426  projekt uchwały - maj 2013
wyrażenie zgody na wniesienie dopłaty do spółki Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. w Skar...
2013-05-06 1304 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
427  projekt uchwały - marzec 2013
przyjęcia „Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny” na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna...
2013-03-14 1456 Czytano:296 razy » Przeczytaj artykuł
428  projekt uchwały - marzec 2013
ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia
23 w...
2013-03-14 1455 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
429  projekt uchwały - marzec 2013
podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na
te...
2013-03-14 1454 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
430  projekt uchwały - marzec 2013
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie mia...
2013-03-14 1453 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
431  projekt uchwały - marzec 2013
zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej
przy Al. Niepod...
2013-03-14 1451 Czytano:278 razy » Przeczytaj artykuł
432  projekt uchwały - marzec 2013
nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna udziałów w nieruchomości...
2013-03-14 1450 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
433  projekt uchwały - marzec 2013
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Sk...
2013-03-14 1449 Czytano:291 razy » Przeczytaj artykuł
434  projekt uchwały - marzec 2013
cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska -
Kamien...
2013-03-14 1448 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
435  projekt uchwały - marzec 2013
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2013-2026
...
2013-03-14 1447 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
436  projekt uchwały - marzec 2013
wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Skarżyska – Kamiennej na 2013 r.
...
2013-03-14 1445 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
437  projekt uchwały - luty 2013
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego
w Skarżys...
2013-02-14 1524 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
438  projekt uchwały - luty 2013
odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej najemcy przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego...
2013-02-14 1523 Czytano:247 razy » Przeczytaj artykuł
439  projekt uchwały - luty 2013
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej
w Skarżysku - ...
2013-02-14 1521 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
440  projekt uchwały - luty 2013
zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy
Tysiąc...
2013-02-14 1520 Czytano:202 razy » Przeczytaj artykuł
441  projekt uchwały - luty 2013
zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 23 usytuowanego
w Skarży...
2013-02-14 1518 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
442  projekt uchwały - luty 2013
podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów
i granic...
2013-02-14 1517 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
443  projekt uchwały - luty 2013
„Programu ograniczenia niskiej emisji ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń:
pył PM10,...
2013-02-14 1515 Czytano:311 razy » Przeczytaj artykuł
444  projekt uchwały - luty 2013
upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego na ...
2013-02-14 1514 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
445  projekt uchwały - luty 2013
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na
lata 2013-2026.
...
2013-02-14 1513 Czytano:307 razy » Przeczytaj artykuł
446  projekt uchwały - luty 2013
wprowadzenia zmian w budżecie miasta
Skarżyska – Kamiennej na 2013 r.
...
2013-02-14 1511 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
447  Projekt uchwały - styczeń 2013
przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2013 rok...
2013-01-21 1138 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
448  Projekt uchwały - styczeń 2013
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Skarżysku-Kamiennej p...
2013-01-14 1253 Czytano:444 razy » Przeczytaj artykuł
449  Projekt uchwały - styczeń 2013
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
okr...
2013-01-14 1251 Czytano:265 razy » Przeczytaj artykuł
450  Projekt uchwały - styczeń 2013
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejo...
2013-01-14 1249 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
451  Projekt uchwały - styczeń 2013
ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacy...
2013-01-14 1246 Czytano:294 razy » Przeczytaj artykuł
452  projekt uchwały - grudzień 2012
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2026...
2012-12-14 0834 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
453  projekt uchwały - grudziń 2012
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok...
2012-12-14 0832 Czytano:360 razy » Przeczytaj artykuł
454  projekt uchwały - grudzień 2012
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do rady Osiedla Książęce...
2012-12-13 0943 Czytano:284 razy » Przeczytaj artykuł
455  projekt uchwały - grudzień 2012
zarządzenia wyborów do rady osiedla Książęce...
2012-12-13 0942 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
456  projekt uchwały - grudzień 2012
gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma...
2012-12-13 0940 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
457  projekt uchwały - grudzień 2012
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku – Kamiennej w rejo...
2012-12-13 0934 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
458  projekt uchwały - grudzień 2012
zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku – Kamiennej przy. Al. Nie...
2012-12-13 0932 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
459  projekt uchwały 2012 - grudzień 2012
zbycia w drodze bezprzetargowej udziału 1/3 części nieruchomości zabudowanej położonej w Skar...
2012-12-13 0931 Czytano:316 razy » Przeczytaj artykuł
460  projekt - grudzień 2012
określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla CIS w roku 2013 roku;...
2012-12-13 0930 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
461  projekt uchwały grudzień 2012 - grudzień 2012
określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla MCSiR w Skarżysku-Kamiennej w roku 2013...
2012-12-13 0928 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
462  projekt uchwały - listopad 2012r.
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta
Skarżyska – Kamiennej na lata 2013-2026.
...
2012-11-22 1111 Czytano:321 razy » Przeczytaj artykuł
463  projekt uchwały - listopad 2012r.
uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska - Kamiennej
na 2013 rok.
...
2012-11-22 1102 Czytano:1501 razy » Przeczytaj artykuł
464  projekt uchwały - listopad 2012r.
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
na okr...
2012-11-21 1507 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
465  projekt uchwały - listopad 2012r.
upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązania w okresie
...
2012-11-21 1506 Czytano:298 razy » Przeczytaj artykuł
466  projekt uchwały - listopad 2012r.
zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej....
2012-11-21 1505 Czytano:269 razy » Przeczytaj artykuł
467  projekt uchwały - listopad 2012r.
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu
położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Żw...
2012-11-21 1504 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
468  projekt uchwały - listopad 2012r.
nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w poczet gminnego zasobu nieruchomości działki gruntu nr ...
2012-11-21 1503 Czytano:304 razy » Przeczytaj artykuł
469  projekt uchwały - listopad 2012r.
podziału Miasta Skarżyska-Kamiennej na sektory....
2012-11-21 1502 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
470  projekt uchwały - listopad 2012r.
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodaro...
2012-11-21 1500 Czytano:369 razy » Przeczytaj artykuł
471  projekt uchwały - listopad 2012r.
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właś...
2012-11-21 1457 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
472  projekt uchwały - listopad 2012r.
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalny...
2012-11-21 1456 Czytano:399 razy » Przeczytaj artykuł
473  projekt uchwały - listopad 2012r.
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej ...
2012-11-21 1455 Czytano:412 razy » Przeczytaj artykuł
474  projekt uchwały - listopad 2012r.
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna....
2012-11-21 1453 Czytano:476 razy » Przeczytaj artykuł
475  projekt uchwały - listopad 2012r.
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresi...
2012-11-21 1452 Czytano:472 razy » Przeczytaj artykuł
476  projekt uchwały - listopad 2012r.
przystąpienia do Polskiej Unii Mobilności Aktywnej....
2012-11-21 1451 Czytano:242 razy » Przeczytaj artykuł
477  projekt uchwały - listopad 2012r.
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi...
2012-11-21 1449 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
478  projekt uchwały - listopad 2012r.
likwidacji jednostki budżetowej – Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Pu...
2012-11-21 1445 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
479  projekt uchwały - listopad 2012r.
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026....
2012-11-21 1444 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
480  projekt uchwały - listopad 2012r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2012-11-21 1442 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
481  Projekt uchwały - listopad 2012
podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz lic...
2012-11-14 1021 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
482  projekt uchwały - październik 2012r.
wyrażenia zgody na rozwiązanie jednoosobowej spółki prawa handlowego działającej pod firmą:
...
2012-10-18 1047 Czytano:206 razy » Przeczytaj artykuł
483  projekt uchwały - październik 2012r.
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku- Ka...
2012-10-18 1046 Czytano:312 razy » Przeczytaj artykuł
484  projekt uchwały - październik 2012r.
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej ...
2012-10-18 1045 Czytano:237 razy » Przeczytaj artykuł
485  projekt uchwały - październik 2012r.
zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wiejskiej i Krasińs...
2012-10-18 1043 Czytano:228 razy » Przeczytaj artykuł
486  projekt uchwały - październik 2012r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy Alei Niepodległo...
2012-10-18 1041 Czytano:287 razy » Przeczytaj artykuł
487  projekt uchwały - październik 2012r.
zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy
Krasiń...
2012-10-18 1037 Czytano:339 razy » Przeczytaj artykuł
488  projekt uchwały - październik 2012r.
zmiany Uchwały Nr XLVI/16/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na
współdział...
2012-10-18 1036 Czytano:326 razy » Przeczytaj artykuł
489  projekt uchwały - październik 2012r.
wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Skarżyskiego darowizny nieruchomości gruntowych....
2012-10-18 1034 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
490  projekt uchwały - październik 2012r.
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego....
2012-10-18 1033 Czytano:262 razy » Przeczytaj artykuł
491  projekt uchwały - październik 2012r.
likwidacji jednostki budżetowej – Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli
P...
2012-10-18 1030 Czytano:257 razy » Przeczytaj artykuł
492  projekt uchwały - październik 2012r.
podziału miasta Skarżyska-Kamiennej na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz licz...
2012-10-18 1007 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
493  projekt uchwały - październik 2012r.
zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta
Skar...
2012-10-18 1005 Czytano:276 razy » Przeczytaj artykuł
494  projekt uchwały - październik 2012r.
opłaty od posiadania psów....
2012-10-18 0959 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
495  projekt uchwały - październik 2012r.
opłaty targowej....
2012-10-18 0957 Czytano:393 razy » Przeczytaj artykuł
496  projekt uchwały - październik 2012r.
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013....
2012-10-18 0956 Czytano:234 razy » Przeczytaj artykuł
497  projekt uchwały - październik 2012r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok....
2012-10-18 0955 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
498  projekt uchwały - październik 2012r.
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026....
2012-10-18 0953 Czytano:258 razy » Przeczytaj artykuł
499  projekt uchwały - październik 2012r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2012-10-18 0952 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
500  Projekt uchwały - wrzesień 2012
przystąpienia Gminy Skarżysko-Kamienna do regionalnego systemu gospodarki odpadami...
2012-09-11 0819 Czytano:290 razy » Przeczytaj artykuł
501  Projekt uchwała - wrzesień 2012
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań inwestycyjnych na droga...
2012-09-11 0817 Czytano:267 razy » Przeczytaj artykuł
502  Projekt uchwały - wrzesień 2012
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania inwestycyjnego na drod...
2012-09-11 0815 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
503  Projekt uchwały - wrzesień 2012
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 – 2026....
2012-09-11 0812 Czytano:303 razy » Przeczytaj artykuł
504  Projekt uchwały wrzesień 2012 - wrzesień 2012
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 rok....
2012-09-11 0811 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
505  projekt uchwały - sierpień 2012r.
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sienk...
2012-08-23 0853 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
506  projekt uchwały - sierpień 2012r.
wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne
przekaza...
2012-08-23 0852 Czytano:295 razy » Przeczytaj artykuł
507  projekt uchwały - sierpień 2012r.
wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o nieodpłatne
przekaza...
2012-08-23 0850 Czytano:286 razy » Przeczytaj artykuł
508  projekt uchwały - sierpień 2012r.
zmiany uchwały Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej Nr LII/75/2010 z dnia 23 września 2010 r. w spra...
2012-08-23 0849 Czytano:433 razy » Przeczytaj artykuł
509  projekt uchwały - sierpień 2012r.
zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XX/23/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. dotyczącej ...
2012-08-23 0848 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
510  projekt uchwały - sierpień 2012r.
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026....
2012-08-23 0846 Czytano:285 razy » Przeczytaj artykuł
511  projekt uchwały - sierpień 2012r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2012-08-23 0845 Czytano:317 razy » Przeczytaj artykuł
512  projekt uchwały - czerwiec 2012r.
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę części nieruchomości gruntowych położonych
w Sk...
2012-06-21 1056 Czytano:297 razy » Przeczytaj artykuł
513  projekt uchwały - czerwiec 2012r.
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2026....
2012-06-21 1055 Czytano:271 razy » Przeczytaj artykuł
514  projekt uchwały - czerwiec 2012r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2012-06-21 1053 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
515  projekt uchwały - czerwiec 2012r.
zmiany uchwały Nr LIV/106/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 4 listopada 2010 r.
w sprawi...
2012-06-20 1434 Czytano:325 razy » Przeczytaj artykuł
516  projekt uchwały - czerwiec 2012r.
absolutorium dla Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej za rok 2011....
2012-06-20 1433 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
517  projekt uchwały - czerwiec 2012r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok....
2012-06-20 1430 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
518  projekt uchwały - czerwiec 2012r.
zmiany Uchwały Nr XXII /45/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w spra...
2012-06-11 1621 Czytano:436 razy » Przeczytaj artykuł
519  projekt uchwały - czerwiec 2012r.
zmiany Uchwały Nr XXII /47/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w spra...
2012-06-11 1620 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
520  projekt uchwały - czerwiec 2012r.
zmiany Uchwały Nr XXII /46/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w spra...
2012-06-11 1618 Czytano:330 razy » Przeczytaj artykuł
521  projekt uchwały - czerwiec 2012r.
zmiany Uchwały Nr XXII /48/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w spra...
2012-06-11 1616 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
522  projekt uchwały - czerwiec 2012r.
zmiany Uchwały Nr XXI /27/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawi...
2012-06-11 1612 Czytano:268 razy » Przeczytaj artykuł
523  projekt uchwały - maj 2012r.
cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska -Kamienne...
2012-05-23 0850 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
524  projekt uchwały - maj 2012r.
zmiany uchwały Nr XVII/105 / 2007 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miast...
2012-05-23 0849 Czytano:283 razy » Przeczytaj artykuł
525  projekt uchwały - maj 2012r.
zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'Przychodnie Miejskie' z ...
2012-05-23 0847 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
526  projekt uchwały - maj 2012r.
zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kossaka....
2012-05-23 0846 Czytano:417 razy » Przeczytaj artykuł
527  projekt uchwały - maj 2012r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla któ...
2012-05-23 0844 Czytano:288 razy » Przeczytaj artykuł
528  projekt uchwały - maj 2012r.
zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Skar...
2012-05-23 0843 Czytano:338 razy » Przeczytaj artykuł
529  projekt uchwały - maj 2012r.
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2030....
2012-05-23 0835 Czytano:388 razy » Przeczytaj artykuł
530  projekt uchwały - maj 2012r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2012-05-23 0834 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
531  projekt uchwały - maj 2012r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2012-05-17 1125 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
532  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
złożenia skargi na opinię Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie utworzenia Zespołu ...
2012-04-12 1009 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
533  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej....
2012-04-12 1008 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
534  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej....
2012-04-12 1007 Czytano:378 razy » Przeczytaj artykuł
535  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej....
2012-04-12 1007 Czytano:292 razy » Przeczytaj artykuł
536  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej....
2012-04-12 1005 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
537  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
zmiany Uchwały Nr LIV/101/2010 Rady Miasta Skarżysko-Kamiennej z dnia 4 listopada 2010 r.w sprawie...
2012-04-12 1004 Czytano:374 razy » Przeczytaj artykuł
538  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
zmiany Uchwały Nr LII/74/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23.iX 2010r. w spr. okre...
2012-04-12 1001 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
539  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
nadania imienia Jana Pawła II dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej....
2012-04-12 0951 Czytano:340 razy » Przeczytaj artykuł
540  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Bobo...
2012-04-12 0949 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
541  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prus...
2012-04-12 0948 Czytano:302 razy » Przeczytaj artykuł
542  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska...
2012-04-12 0944 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
543  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Skarży...
2012-04-12 0941 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
544  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie mias...
2012-04-12 0939 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
545  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu....
2012-04-12 0937 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
546  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2030....
2012-04-12 0936 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
547  projekt uchwały - kwiecień 2012r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2012-04-12 0934 Czytano:266 razy » Przeczytaj artykuł
548  projekt uchwały - kwiecień 2012r.

zmiany Uchwały Nr XVIII/6/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 stycznia 2012 r. w spra...
2012-04-12 0932 Czytano:506 razy » Przeczytaj artykuł
549  projekt uchwały - marzec 2012r.
powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla :
Łyżwy ....
2012-03-15 0957 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
550  projekt uchwały - marzec 2012r.
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Łyżwy....
2012-03-15 0956 Czytano:494 razy » Przeczytaj artykuł
551  projekt uchwały - marzec 2012r.
zmiany w Uchwale Nr 2/5/2002 roku Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 11.05.2002 r. dotycząc...
2012-03-15 0954 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
552  projekt uchwały - marzec 2012r.
poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącego produkcji rolnej
wolnej od...
2012-03-15 0953 Czytano:310 razy » Przeczytaj artykuł
553  projekt uchwały - marzec 2012r.
ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej na terenie miasta
Skarżysk...
2012-03-15 0942 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
554  projekt uchwały - marzec 2012r.
uchwalenia cennika opłat za korzystanie z usług parkingu zlokalizowanego na terenie Gminy
Skarży...
2012-03-15 0940 Czytano:275 razy » Przeczytaj artykuł
555  projekt uchwały - marzec 2012r.
nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna w poczet gminnego zasobu nieruchomości działki
gruntu nr...
2012-03-15 0939 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
556  projekt uchwały - marzec 2012r.
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej....
2012-03-15 0937 Czytano:272 razy » Przeczytaj artykuł
557  oświadczenie - marzec 2012r.
obecnej sytuacji w oświacie w Gminie Skarżysko-Kamienna...
2012-03-15 0934 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
558  projekt uchwały - marzec 2012r.
włączenia Przedszkola Publicznego Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 18 do
Zes...
2012-03-15 0933 Czytano:337 razy » Przeczytaj artykuł
559  projekt uchwały - marzec 2012r.
utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej....
2012-03-15 0931 Czytano:345 razy » Przeczytaj artykuł
560  projekt uchwały - marzec 2012r.
utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej....
2012-03-15 0930 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
561  projekt uchwały - marzec 2012r.
utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej....
2012-03-15 0929 Czytano:344 razy » Przeczytaj artykuł
562  projekt uchwały - marzec 2012r.
utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej....
2012-03-15 0927 Czytano:309 razy » Przeczytaj artykuł
563  projekt uchwały - marzec 2012r.
zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków wolnostojących
wykorzystywanych w...
2012-03-15 0926 Czytano:352 razy » Przeczytaj artykuł
564  projekt uchwały - marzec 2012r.
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIV/97/2011 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 27
październ...
2012-03-15 0924 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
565  projekt uchwały - marzec 2012r.
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2030....
2012-03-15 0923 Czytano:280 razy » Przeczytaj artykuł
566  projekt uchwały - marzec 2012r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2012 r....
2012-03-15 0912 Czytano:386 razy » Przeczytaj artykuł
567  projekt uchwały - luty 2012r.
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań inwestycyjnych na
drog...
2012-02-09 1455 Czytano:400 razy » Przeczytaj artykuł
568  projekt uchwały - luty 2012r.
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu....
2012-02-08 1510 Czytano:322 razy » Przeczytaj artykuł
569  projekt uchwały - luty 2012r.
zamiaru utworzenia Zespołów Placówek Oświatowych w Skarżysku-Kamiennej....
2012-02-08 1509 Czytano:349 razy » Przeczytaj artykuł
570  projekt uchwały - luty 2012r.
zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Słowackiego ...
2012-02-08 1507 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
571  projekt uchwały - luty 2012r.
zamiaru utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Akacjowej 1....
2012-02-08 1506 Czytano:409 razy » Przeczytaj artykuł
572  projekt uchwały - luty 2012r.
zamiaru włączenia Przedszkola Publicznego Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej
1...
2012-02-08 1504 Czytano:377 razy » Przeczytaj artykuł
573  projekt uchwały - luty 2012r.
zbycia w drodze przetargu lokalu użytkowego usytuowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy
Sikorsk...
2012-02-08 1503 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
574  projekt uchwały - styczeń 2012r.
przejęcia zadań publicznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej w pasie
drogowym...
2012-01-26 1010 Czytano:323 razy » Przeczytaj artykuł
575  projekt uchwały - styczeń 2012r.
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko...
2012-01-26 1008 Czytano:413 razy » Przeczytaj artykuł
576  projekt uchwały - styczeń 2012r.
określenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej....
2012-01-18 0959 Czytano:301 razy » Przeczytaj artykuł
577  projekt uchwały - styczeń 2012r.
zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Pułaskiego i Warsza...
2012-01-18 0958 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
578  projekt uchwały - styczeń 2012r.
powierza się Prezydentowi Miasta ustalanie cen za usługi wykonywane na cmentarzu komunalnym....
2012-01-18 0956 Czytano:427 razy » Przeczytaj artykuł
579  projekt uchwały - styczeń 2012r.
uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego....
2012-01-18 0955 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
580  projekt uchwały - styczeń 2012r.
przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2012 r....
2012-01-18 0953 Czytano:331 razy » Przeczytaj artykuł
581  uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2012 rok - styczeń 2012r.
uzasadnienie do projektu budżetu miasta na 2012 rok....
2012-01-17 0910 Czytano:1668 razy » Przeczytaj artykuł
582  projekt uchwały - styczeń 2012r.
powołania komisji doraźnej do zniszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów
na ławników...
2012-01-05 0834 Czytano:434 razy » Przeczytaj artykuł
583  projekt uchwały - styczeń 2012r.
określenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Sportu
i Rekreacji w ...
2012-01-05 0833 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
584  projekt uchwały - styczeń 2012r.
zmiany Uchwały Nr III/19/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie...
2012-01-05 0809 Czytano:395 razy » Przeczytaj artykuł
585  projekt uchwały - styczeń 2012r.
przekazania przez Gminę Skarżysko-Kamienna do realizacji przez Powiat Skarżyski zadania dotycząc...
2012-01-05 0808 Czytano:380 razy » Przeczytaj artykuł
586  projekt uchwały - styczeń 2012r.
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych zabudowanyc...
2012-01-05 0807 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
587  projekt uchwały - styczeń 2012r.
nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna gruntów w poczet gminnego zasobu nieruchomości, celem rea...
2012-01-05 0805 Czytano:273 razy » Przeczytaj artykuł
588  projekt uchwały - styczeń 2012r.
zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3-go Maja....
2012-01-05 0804 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
589  projekt uchwały - grudzień 2011r.
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2030....
2011-12-21 1236 Czytano:315 razy » Przeczytaj artykuł
590  projekt uchwały - grudzień 2011r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r....
2011-12-21 1230 Czytano:401 razy » Przeczytaj artykuł
591  projekt uchwały - grudzień 2011r.
ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z u...
2011-12-21 1227 Czytano:328 razy » Przeczytaj artykuł
592  projekt uchwały - grudzień 2011r.
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na
okr...
2011-12-09 0903 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
593  projekt uchwały - grudzień 2011r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r....
2011-12-08 1049 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
594  projekt uchwały - grudzień 2011r.
uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własność gminy....
2011-12-08 1037 Czytano:334 razy » Przeczytaj artykuł
595  projekt uchwały - grudzień 2011r.
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Sk...
2011-12-08 1034 Czytano:361 razy » Przeczytaj artykuł
596  projekt uchwały - grudzień 2011r.
ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz
i unieszk...
2011-12-08 1033 Czytano:305 razy » Przeczytaj artykuł
597  projekt uchwały - grudzień 2011r.
zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kan...
2011-12-08 1031 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
598  projekt uchwały - grudzień 2011r.
uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej....
2011-12-08 1029 Czytano:364 razy » Przeczytaj artykuł
599  projekt uchwały - grudzień 2011r.
uchwalenia Statutu Osiedla – jednostki pomocniczej gminy Skarżyska-Kamiennej....
2011-12-08 1027 Czytano:451 razy » Przeczytaj artykuł
600  projekt uchwały - grudzień 2011r.
nadania imienia Mieczysława Filipowskiego wielofunkcyjnemu lodowisku w Skarżysku-Kamiennej przy ul...
2011-12-08 1026 Czytano:424 razy » Przeczytaj artykuł
601  projekt uchwały - listopad 2011r.
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych....
2011-11-22 0828 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
602  projekt uchwały - listopad 2011r.
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości gruntowych
zabudowany...
2011-11-18 0933 Czytano:405 razy » Przeczytaj artykuł
603  projekt uchwały - listopad 2011r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Orle...
2011-11-18 0932 Czytano:384 razy » Przeczytaj artykuł
604  projekt uchwały - listopad 2011r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sie...
2011-11-18 0928 Czytano:359 razy » Przeczytaj artykuł
605  projekt uchwały - listopad 2011r.
zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielcze...
2011-11-18 0926 Czytano:350 razy » Przeczytaj artykuł
606  projekt uchwały - listopad 2011r.
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamienne...
2011-11-18 0924 Czytano:299 razy » Przeczytaj artykuł
607  projekt uchwały - listopad 2011r.
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami
pozarządowym...
2011-11-18 0923 Czytano:383 razy » Przeczytaj artykuł
608  projekt uchwały - listopad 2011r.
sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału 1/4 części prawa własności nieruchomości gruntowej...
2011-11-18 0920 Czytano:372 razy » Przeczytaj artykuł
609  projekt uchwały - listopad 2011r.
Regulaminu cmentarza i upoważnienia dla Prezydenta....
2011-11-18 0905 Czytano:426 razy » Przeczytaj artykuł
610  projekt uchwały - listopad 2011r.
uchwalenia regulaminu płatnego parkingu na terenie stanowiącym własność gminy....
2011-11-18 0903 Czytano:390 razy » Przeczytaj artykuł
611  projekt uchwały - listopad 2011r.
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okre...
2011-11-18 0900 Czytano:381 razy » Przeczytaj artykuł
612  projekt uchwały - listopad 2011r.
ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków
komunikacy...
2011-11-18 0857 Czytano:379 razy » Przeczytaj artykuł
613  projekt uchwały - listopad 2011r.
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Sk...
2011-11-18 0819 Czytano:439 razy » Przeczytaj artykuł
614  projekt uchwały - listopad 2011r.
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu....
2011-11-18 0817 Czytano:465 razy » Przeczytaj artykuł
615  projekt uchwały - listopad 2011r.
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024....
2011-11-18 0816 Czytano:365 razy » Przeczytaj artykuł
616  projekt uchwały - listopad 2011r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r....
2011-11-18 0814 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
617  projekt uchwały - październik 2011r.
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012....
2011-10-25 1251 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
618  projekt uchwały - październik 2011r.
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania: zimowe utrzymanie ora...
2011-10-24 1111 Czytano:341 razy » Przeczytaj artykuł
619  projekt uchwały - październik 2011r.
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2011r....
2011-10-24 1110 Czytano:389 razy » Przeczytaj artykuł
620  projekt uchwały - październik 2011r.
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2024....
2011-10-24 1109 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
621  projekt uchwały - październik 2011r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok....
2011-10-24 1108 Czytano:452 razy » Przeczytaj artykuł
622  projekt uchwały - październik 2011r.
opłaty targowej...
2011-10-24 1106 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł
623  projekt uchwały - październik 2011r.
trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na
kt...
2011-10-24 1103 Czytano:382 razy » Przeczytaj artykuł
624  projekt uchwały - październik 2011r.
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2011-10-24 1058 Czytano:376 razy » Przeczytaj artykuł
625  projekt uchwały - październik 2011r.
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2011-10-24 1057 Czytano:387 razy » Przeczytaj artykuł
626  projekt uchwały - październik 2011r.
uchwalenia Statutu Miasta Skarżyska – Kamiennej....
2011-10-20 1102 Czytano:407 razy » Przeczytaj artykuł
627  projekt uchwały - październik 2011r.
upoważnienia Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu
reali...
2011-10-20 1059 Czytano:319 razy » Przeczytaj artykuł
628  projekt uchwały - październik 2011r.
ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubó...
2011-10-20 1046 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
629  projekt uchwały - październik 2011r.
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi....
2011-10-20 1044 Czytano:397 razy » Przeczytaj artykuł
630  projekt uchwały - październik 2011r.
utworzenia Żłobków Publicznych oraz Klubu Dziecięcego , dla których organem prowadzącym jest G...
2011-10-20 1041 Czytano:358 razy » Przeczytaj artykuł
631  projekt uchwały - październik 2011r.
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich i Klubie Dziecięcym utworzonych...
2011-10-20 1039 Czytano:366 razy » Przeczytaj artykuł
632  projekt uchwały - październik 2011r.
ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
prowadzone prze...
2011-10-20 1038 Czytano:346 razy » Przeczytaj artykuł
633  projekt uchwały - październik 2011r.
zmiany uchwały Nr XXXII/8/2009 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 stycznia
2009 roku w spr...
2011-10-20 1037 Czytano:416 razy » Przeczytaj artykuł
634  projekt uchwały - październik 2011r.
zmiany uchwały Nr 5/47/2000 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 2 czerwca 2000 r.
w sprawi...
2011-10-20 1033 Czytano:428 razy » Przeczytaj artykuł
635  projekt uchwały - październik 2011r.
przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na l...
2011-10-20 1031 Czytano:414 razy » Przeczytaj artykuł
636  projekt uchwały - październik 2011r.
przyjęcia Gminnego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych
Zachowań oraz innych za...
2011-10-20 1029 Czytano:373 razy » Przeczytaj artykuł
637  projekt uchwały - październik 2011r.
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego....
2011-10-20 1027 Czytano:327 razy » Przeczytaj artykuł
638  projekt uchwały - październik 2011r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Oseta...
2011-10-20 1025 Czytano:422 razy » Przeczytaj artykuł
639  projekt uchwały - październik 2011r.
nabycia nakładów na gruncie oraz przyjęcia darowizny nakładów na gruncie od Miejskiego
Przedsi...
2011-10-20 1023 Czytano:421 razy » Przeczytaj artykuł
640  projekt uchwały - październik 2011r.
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
d...
2011-10-20 1022 Czytano:371 razy » Przeczytaj artykuł
641  projekt uchwały - październik 2011r.
zmiany uchwały Nr LIV/100/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie statutu Zespołu Obs...
2011-10-20 1020 Czytano:368 razy » Przeczytaj artykuł