A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Prawo Miejscowe » Projekty uchwał (arch.)
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Ilość wiadomości z działu 'Projekty uchwał': 1580
1  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-06-16 1235 Czytano:57 razy » Przeczytaj artykuł
2  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2016-06-16 1233 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
3  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta ...
2016-06-15 1414 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
4  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Skarżyska - Kamiennej z tytułu wykonania
...
2016-06-15 1412 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
5  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami...
2016-06-15 1411 Czytano:103 razy » Przeczytaj artykuł
6  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
...
2016-06-15 1410 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
7  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotn...
2016-06-15 1408 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
8  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skar...
2016-06-15 1406 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
9  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej z...
2016-06-15 1405 Czytano:46 razy » Przeczytaj artykuł
10  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum im.'Orła Białego' w Skarżysku-Kamiennej z...
2016-06-15 1402 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
11  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/169/2015 Rady Miasta Skarżysko - Kamiennej z dnia 29 grudnia 201...
2016-06-15 1401 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
12  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu....
2016-06-15 1358 Czytano:63 razy » Przeczytaj artykuł
13  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/29/2016 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 31 marca 2016 r. w...
2016-06-15 1357 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
14  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Osterwy...
2016-06-15 1355 Czytano:27 razy » Przeczytaj artykuł
15  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
zmiany Uchwały Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 r.
w spra...
2016-06-15 1354 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
16  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 marca 2015 r....
2016-06-15 1350 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
17  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa g...
2016-06-15 1338 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
18  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
zmiany Statutu Miasta Skarżyska - Kamiennej przyjętego uchwałą Nr XIV/101/2011 Rady Miasta
Skar...
2016-06-15 1334 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
19  projekt uchwały - czerwiec 2016 r.
wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skarżysko-Kamienna do wspólnego realizowania postępowani...
2016-06-08 0920 Czytano:52 razy » Przeczytaj artykuł
20  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-05-18 0841 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
21  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań inwestycyjnyc...
2016-05-18 0840 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
22  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie uchwalenia zaktualizowanej „Strategii rozwoju miasta Skarżyska- Kamiennej na lata 2014-...
2016-05-18 0839 Czytano:26 razy » Przeczytaj artykuł
23  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębi...
2016-05-18 0838 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
24  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w Sk...
2016-05-18 0836 Czytano:54 razy » Przeczytaj artykuł
25  projekt uchwały - maj 2016 r.
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Skarżysku-Kamiennej pr...
2016-05-18 0835 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
26  projekt uchwały - maj 2016 r.
sprzedaży w drodze przetargu udziału 1/4 części prawa własności nieruchomości gruntowej poło...
2016-05-18 0833 Czytano:28 razy » Przeczytaj artykuł
27  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-04-21 1004 Czytano:43 razy » Przeczytaj artykuł
28  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
uchwalenia Statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej....
2016-04-21 1002 Czytano:35 razy » Przeczytaj artykuł
29  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na ...
2016-04-21 1000 Czytano:41 razy » Przeczytaj artykuł
30  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
regulamin parkingu niedozorowanego działającego na terenie Gminy Skarżysko- Kamienna....
2016-04-21 0957 Czytano:44 razy » Przeczytaj artykuł
31  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Skarżyska-Kamiennej Panu Henrykowi Czechowi ps. 'Śmig...
2016-04-21 0955 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
32  projekt uchwały - kwiecień 2016r.
zmiany Uchwały Nr XLIV/86/2013 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 listopada 2013 roku w spr...
2016-04-11 0758 Czytano:90 razy » Przeczytaj artykuł
33  projekt uchwały - marzec 2016r.
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-03-24 1148 Czytano:88 razy » Przeczytaj artykuł
34  projekt uchwały - marzec 2016r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2016-03-24 1147 Czytano:59 razy » Przeczytaj artykuł
35  projekt uchwały - marzec 2016r.
statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej....
2016-03-24 1142 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
36  projekt uchwały - marzec 2016r.
zmiany uchwały Nr X/76/2015 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie prz...
2016-03-24 1141 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
37  projekt uchwały - marzec 2016r.
Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-...
2016-03-24 1139 Czytano:99 razy » Przeczytaj artykuł
38  projekt uchwały - marzec 2016r.
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skarżysko-Kamienna....
2016-03-24 1137 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
39  projekt uchwały - marzec 2016r.
zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępow...
2016-03-24 1136 Czytano:37 razy » Przeczytaj artykuł
40  projekt uchwały - marzec 2016r.
przejęcia zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej pasa drogoweg...
2016-03-24 1135 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
41  projekt uchwały - marzec 2016r.
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ska...
2016-03-24 1134 Czytano:78 razy » Przeczytaj artykuł
42  projekt uchwały - marzec 2016r.
wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami
komunikac...
2016-03-24 1132 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
43  projekt uchwały - marzec 2016r.
powołania Rady Seniorów Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadania jej Statutu....
2016-03-24 1130 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
44  projekt uchwały - luty 2016r.
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-02-18 1015 Czytano:87 razy » Przeczytaj artykuł
45  projekt uchwały - luty 2016r.
uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022”....
2016-02-18 1013 Czytano:51 razy » Przeczytaj artykuł
46  projekt uchwały - luty 2016r.
programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie mias...
2016-02-18 1011 Czytano:48 razy » Przeczytaj artykuł
47  projekt uchwały - luty 2016r.
przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarow...
2016-02-18 1010 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
48  projekt uchwały - luty 2016r.
zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nr ewid.
1/72, po...
2016-02-18 1008 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
49  projekt uchwały - luty 2016r.
oddania w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kam...
2016-02-18 1007 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
50  projekt uchwały - luty 2016r.
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna....
2016-02-18 1005 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
51  projekt uchwały - luty 2016r.
uchylenia Uchwały NR XXXI/107/2012 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 listopada 2012 r. w s...
2016-02-18 1004 Czytano:49 razy » Przeczytaj artykuł
52  projekt uchwały - luty 2016r.
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodaro...
2016-02-18 1002 Czytano:55 razy » Przeczytaj artykuł
53  projekt uchwały - styczeń 2016r.
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-01-28 1329 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
54  projekt uchwały - styczeń 2016r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2016-01-28 1327 Czytano:61 razy » Przeczytaj artykuł
55  projekt uchwały - styczeń 2016r.
przyjęcia planów pracy Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej na 2016 rok....
2016-01-28 1326 Czytano:34 razy » Przeczytaj artykuł
56  projekt uchwały - styczeń 2016r.
ustalenia planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez
gminę S...
2016-01-28 1324 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
57  projekt uchwały - styczeń 2016r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamienne...
2016-01-28 1323 Czytano:64 razy » Przeczytaj artykuł
58  projekt uchwały - styczeń 2016r.
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okre...
2016-01-28 1318 Czytano:91 razy » Przeczytaj artykuł
59  projekt uchwały - styczeń 2016r.
przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Skarżysko –Kamienna na l...
2016-01-28 1316 Czytano:71 razy » Przeczytaj artykuł
60  projekt uchwały - styczeń 2016r.
zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2016-01-12 1301 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
61  projekt uchwały - grudzień 2015r.
uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok....
2015-12-28 1221 Czytano:80 razy » Przeczytaj artykuł
62  projekt uchwały - grudzień 2015r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2031....
2015-12-28 1218 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
63  projekt uchwały - grudzień 2015r.
przekazania projektu statutu Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej do uzgodnienia z Minis...
2015-12-21 1402 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
64  projekt uchwały - grudzień 2015r.
uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko-
Kamienna ...
2015-12-21 1400 Czytano:53 razy » Przeczytaj artykuł
65  projekt uchwały - grudzień 2015r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2015-12-21 1304 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
66  projekt uchwały - grudzień 2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-12-18 1247 Czytano:66 razy » Przeczytaj artykuł
67  projekt uchwały - grudzień 2015r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej pr...
2015-12-08 0835 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
68  projekt uchwały - grudzień 2015r.
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo
Wo...
2015-12-08 0812 Czytano:47 razy » Przeczytaj artykuł
69  projekt uchwały - listopad 2015 rok
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okre...
2015-11-19 0956 Czytano:93 razy » Przeczytaj artykuł
70  projekt uchwały - listopad 2015 rok
uchwalenia regulaminu zbiorowego dostarczenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków przez ,,MESK...
2015-11-19 0954 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
71  projekt uchwały - listopad 2015 rok
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których ...
2015-11-19 0953 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
72  projekt uchwały - listopad 2015 rok
przyjęcia gminnego programu „Mocny Fundament”....
2015-11-19 0952 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
73  projekt uchwały - listopad 2015 rok
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-11-19 0951 Czytano:104 razy » Przeczytaj artykuł
74  projekt uchwały - listopad 2015 rok
uchylenia Uchwały NR VIII/54/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w spr...
2015-11-19 0949 Czytano:102 razy » Przeczytaj artykuł
75  projekt uchwały - listopad 2015 rok
uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi...
2015-11-19 0948 Czytano:62 razy » Przeczytaj artykuł
76  projekt uchwały - listopad 2015 rok
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2015-11-19 0930 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
77  projekt uchwały - listopad 2015 rok
Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Skarżyska-Kamiennej....
2015-11-19 0928 Czytano:85 razy » Przeczytaj artykuł
78  projekt uchwały - listopad 2015 rok
zmiany Uchwały Nr XII/90/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie za...
2015-11-19 0927 Czytano:73 razy » Przeczytaj artykuł
79  projekt uchwały - listopad 2015 rok
powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników....
2015-11-19 0926 Czytano:50 razy » Przeczytaj artykuł
80  projekt uchwały - listopad 2015 rok
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz
niepub...
2015-11-19 0925 Czytano:60 razy » Przeczytaj artykuł
81  projekt uchwały - listopad 2015 rok
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych....
2015-11-19 0923 Czytano:58 razy » Przeczytaj artykuł
82  projekt uchwały - listopad 2015 rok
opłaty targowej...
2015-11-19 0922 Czytano:72 razy » Przeczytaj artykuł
83  projekt uchwały - listopad 2015 rok
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok....
2015-11-18 1402 Czytano:119 razy » Przeczytaj artykuł
84  projekt uchwały - listopad 2015 rok
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych....
2015-11-18 1351 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
85  projekt uchwały - październik 2015r.
zmian w budżecie Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok....
2015-10-16 1209 Czytano:84 razy » Przeczytaj artykuł
86  projekt uchwały - październik 2015r.
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2015-2028....
2015-10-16 1207 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
87  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1423 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
88  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1422 Czytano:75 razy » Przeczytaj artykuł
89  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1421 Czytano:86 razy » Przeczytaj artykuł
90  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1420 Czytano:68 razy » Przeczytaj artykuł
91  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1419 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
92  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1418 Czytano:56 razy » Przeczytaj artykuł
93  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1417 Czytano:76 razy » Przeczytaj artykuł
94  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1416 Czytano:70 razy » Przeczytaj artykuł
95  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1415 Czytano:67 razy » Przeczytaj artykuł
96  projekt uchwały - październik 2015r.
zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu....
2015-10-15 1414 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
97  projekt uchwały - październik 2015r.
zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie ...
2015-10-15 1413 Czytano:101 razy » Przeczytaj artykuł
98  projekt uchwały - październik 2015r.
uchwalenia zaktualizowanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata ...
2015-10-15 1412 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
99  projekt uchwały - październik 2015r.
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężn...
2015-10-15 1411 Czytano:65 razy » Przeczytaj artykuł
100  projekt uchwały - październik 2015r.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej
położonej w Skar...
2015-10-15 1410 Czytano:81 razy » Przeczytaj artykuł
101  projekt uchwały - październik 2015r.
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamienn...
2015-10-15 1409 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
102  projekt uchwały - październik 2015r.
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej
położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. ...
2015-10-15 1408 Czytano:79 razy » Przeczytaj artykuł
103  projekt uchwały - październik 2015r.
zmiany Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr XLIII/72/2013 z dnia 30 października 2013 r. w ...
2015-10-15 1406 Czytano:69 razy » Przeczytaj artykuł
104  projekt uchwały - październik 2015r.
zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Wi...
2015-10-15 1405 Czytano:74 razy » Przeczytaj artykuł
105  projekt uchwały - październik 2015r.
ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnikó