A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2012
 • Unieważnione postępowania przetargowe (archiwum)
 • Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w pięciu autobusach miejskiej komunikacji samochodowej w Skarżysku-Kamiennej


  Skarżysko-Kamienna 15.10.2012r
  PI.271.48.2012.AS


  WSZYSCY ZAINTERESOWANI

  dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
  przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie monitoringu audio-wizyjnego w
  pięciu autobusach Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-
  Kamiennej”


  Urząd Miasta w Skarżysku –Kamiennej jako prowadzący postępowanie przetargowe informuje, że zgodnie z art. 93 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  UZASADNIENIE:

  Na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp wyklucza się wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami siwz cyt. „ O uznanie przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego”. Do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego nie odnotowano wpływu wadium z firmy LAN-COM Sieci Komputerowe ul. Niecała 36, 85-516 Bydgoszcz natomiast firma PHU „ ETNA PLUS” ul. Wyszyńskiego 16, 26-015 Pierzchnica decyzją zamawiającego została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Decyzje swoja Zamawiający uzasadnia tym, iż w/w wykonawca w ofercie wykonania zaoferował urządzenie rejestrujące SCR8CH Ip. W wyniku postępowania wyjaśniającego wykonawca oświadczył, że w/w urządzenie dostarczane jest na rynki azjatyckie a na rynek europejski odpowiednikiem jest rejestrator QNAP model VS-2008L Tym samym wykonawca zmienił treść swojej oferty. Dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty jest niedopuszczalne na podstawie art. 87 ust 1 Pzp. Biorąc powyższe pod uwagę oferta nie odpowiada treści siwz.
  W związku z powyższym, w niniejszym postępowaniu nie złożono ani jednej oferty która podlegałaby ocenie Zamawiającego.


  Data wprowadzenia: 2012-10-16 0819
  Data upublicznienia: 2012-10-16
  Art. czytany: 678 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Szumielewicz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna