A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
 • Zamówienia Publiczne
 • Rok 2010 (archiwum)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (archiwum)
 • Remont alejek na Cmentarzu Komunalnym w Skarżysku-Kamiennej

  Skarżysko – Kamienna 24.06.2010 r.

  PI.XI.341-44/2010
  wg rozdzielnika
  =========================
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Urząd Miasta w Skarżysku - Kamiennej , jako Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na „Remont alejek na Cmentarzu Komunalnym w Skarżysku-Kamiennej” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.850.000 euro tj: ofertę Nr 2 : Pracownia Architektury Krajobrazu „EDEN” ul. Grota Roweckiego 68; 26-110 Skarżysko-Kamienna.
  Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto , a w związku z powyższym uzyskała najwyższą / maksymalną / liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. cena brutto – 100 %.
  Zgodnie z rt. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
  Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punktacja przyznana ofercie
  1 POLDIMEX Sp. z o.o.
  ul. Fabryczna 5
  26-130 Suchedniów 93,38 pkt.
  2 Pracownia Architektury Krajobrazu „EDEN”
  Krzysztof Białek, Jolanta Niziołek
  ul. Grota Roweckiego 68
  26-110 Skarżysko-Kamienna 100,00 pkt.
  3 „TRANS”
  L. Krupa K. Jakubowski,
  ul. Kościuszki 1
  26-110 Skarżysko-Kamienna 95,85 pkt.
  4 Zakład Remontowo – Budowlany
  Mariusz Sobczyk
  ul. Sosnowa 24
  26-110 Skarżysko-Kamienna 87,54
  Termin podpisania umowy: 01.07.2010 r. siedziba Zamawiającego, pok. Nr 94.


  Otrzymują wg rozdzielnika:
  1. POLDIMEX Sp. z o.o. ul. Fabryczna 5; 26-130 Suchedniów
  2. „EDEN” ul. Grota Roweckiego 68; 26-110 Skarżysko-Kamienna
  3. „TRANS” C. Jakubowski, L. Krupa ul. Kościuszki 1; 26-110 Skarżysko-Kamienna
  4. Zakład Remontowo – Budowlany Mariusz Sobczyk ul. Sosnowa 24; 26-110 Skarżysko-Kamienna
  5. a/a
  z up. PREZYDENTA MIASTA
  Stanisław Grzesiak
  Zastępca Prezydenta Miasta
  (podpis na oryginale)  Data wprowadzenia: 2010-06-24 0750
  Data upublicznienia: 2010-06-24
  Art. czytany: 670 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Piotr Baranski
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
  www.bip.skarzysko.pl


  GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 17.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 15:30

  Piątek:
  7:30 - 14:00


  Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

  7:30 - 17:00

  GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

  Poniedziałek:

  7:30 - 16.00

  Wtorek - Czwartek:

  7:30 - 14.00

  Piątek:

  7:30 - 12:30  Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

  Jak załatwić sprawę


  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


  Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


  Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019  Numery kont bankowych:
  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


  Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

  - udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

  - subwencje


  Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

  - dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

  - dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

  - sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


  Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

  - wadia i kaucje


  Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

  PODATKI I OPŁATY  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Sprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

  Formularze interaktywne 2016

  Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

  Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna