A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Karty Usług
Status prawny
Wydziały i referaty
Władze
Zamierzenia władzy
Programy
Organizacja
Oferty inwestycyjne
Jednostki podległe
Zamówienia Publiczne
Przetargi - archiwum do 2008
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości
Majątek Gminy
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Kontrole
Budżet i finanse
Informacje niepublikowane
Oferty Pracy
Konkurs ofert
Informator budżetowy
Instrukcja obsługi
Organizacje Pozarządowe
Wybory
Składowanie odpadów niebezpiecznych
Środowisko
Nieruchomości przewidziane do sprzedaży przez Gminę
Ogłoszenia o konkursach
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Skarżyska Karta Dużej Rodziny
Wzory formularzy o przyznanie prawa pomocy przed sądami administracyjnymi
Petycje
Działalność lobbingowa
Konsultacje społeczne
Budżet Obywatelski
Skarżyski Program Seniora
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie o cenę zakupu oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019
» Sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.
» Rejestr petycji wpływających do Rady Miasta w roku 2016.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2016 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
» Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Rady Miasta w roku 2015 przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.
zarządzenia listopad 2005 - zarządzenia listopad 2005

Z dnia: zarządzenia listopad 2005

Zarządzenie Nr 241/2005 z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych gminy w 2006 r.

Zarządzenie Nr 242/2005 z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie powołania zespołu doradczo – inicjatywnego w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 243/2005 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań wlasnych gminy w zakresie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie kultury fizycznej i sportu, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych lub zagrożeń bezrobociem, w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz w zakresie ochrony zdrowia.

Zarządzenie Nr 244/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 245/2005 z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 246/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.

Zarządzenie Nr 247/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie projektu budżetu miasta na 2006 r.

Zarządzenie Nr 248/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zm. Zarządzenia Nr 235/2005 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 249/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Ks. J.Popiełuszki

Zarządzenie Nr 250/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie powołania Dyrektora SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku – Kamiennej

Zarządzenie Nr 251/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowej remontów wybranych chodników”

Zarządzenie Nr 252/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ciągów pieszych oraz budowy oświetlenia terenu na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Sokolej z ul. Niepodległosci

Zarządzenie Nr 253/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zm. Zarządzenia Nr 256/2004 Prezydenta Miasta z dnia 30.12.2004 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta

Zarządzenie Nr 254/2005 z dnia 23 listopada 2005 r,. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań dot. sprzedaży lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Moniuszki 18

Zarządzenie Nr 255/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przeatrgu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro na :”Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”

Zarządzenie Nr 256/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zm. Zarządzenia Nr 189/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zatrudnienia pracowników oraz regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej

Zarządzenia Nr 257/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ; powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przeatrgu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro na „Dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej”

Zarządzenie Nr 258/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 r.

Zarządzenie Nr 259/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Sokolej nr 26 w Skarżysku – Kamiennej na rzecz obecnego dzierżawcy

Zarządzenie Nr 260/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przeatrgu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro na „Zimowe utrzymanie ulic gminnych na interwencję mieszkańcow na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej – Zima 2005 / 2006 „

Zarządzenie Nr 261/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia przeatrgu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro na „ Nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych”


Data wprowadzenia: 2006-01-13 1448
Data upublicznienia: 2006-01-13
Art. czytany: 1102 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agata Dulemba
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga !!! Nowy BIP od dnia 2017-03-01 pod adresem:
www.bip.skarzysko.pl


GODZINY OTWARCIA URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 17.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 15:30

Piątek:
7:30 - 14:00


Biuro Obsługi Interesanta czynne codziennie:

7:30 - 17:00

GODZINY OTWARCIA KASY URZĘDU MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ:

Poniedziałek:

7:30 - 16.00

Wtorek - Czwartek:

7:30 - 14.00

Piątek:

7:30 - 12:30Dokumenty do pobrania w zakładce "Jak załatwić sprawę" w podkategorii odpowiedniego wydziału.

Jak załatwić sprawę


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych


Konsultacje w sprawie projektów uchwał wydziału oświaty kultury i sportu


Wybory ławników sądowych - kadencja 2016-2019Numery kont bankowych:
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy


Konto 63 1560 0013 2418 3678 0000 0001:

- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych

- subwencje


Konto 36 1560 0013 2418 3678 0000 0002:

- dzierżawa , wpłaty za wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego,

- dowody osobiste, udostępnienie danych osobowych, zezwolenia na

- sprzedaż alkoholu, mandaty, opłata adiacencka,


Konto 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007:

- wadia i kaucje


Konto 79 1560 0013 2418 3678 0000 0004:

PODATKI I OPŁATYDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiSprawy załatwiane w Referacie Podatków i Opłat

Formularze interaktywne 2016

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Getin Noble Bank S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna